Journalisten in slachtofferrol: ‘Ze doen naar tegen ons, overheid!

NOS durft niet meer met logo rond te rijden

De vakbond voor linkse communicatie-ambtenarij en subsidiejournaille (NVJ) heeft er een nieuwe sponsor bij sinds 2019: Het Ministerie van Veiligheid (‘Staatsterreur’ want van ‘veiligheid’ krijgt een overheid nooit genoeg)

Dat ministerie gaf tonnen euro’s aan projectsubsidies om deze verkopers van staatspropaganda te beschermen tegen hun eigen gebrek aan zelfreinigend vermogen. Dat is het project ‘Persveilig’: Journaille kruipt bij Vadertje Staat op schoot, omdat ze zich bedreigd voelen door een afhakend publiek.

Journalisten 🙂

Afhankelijker van subsidiecriteria is ‘onafhankelijker worden’
Hun zakelijk directeur Abe Mijdam stuurde de NVJ-begroting voor 2021 toe, en stelde dat 9 procent van hun inkomsten (3,2 miljoen euro)uit projectsubsidies komt. Maar dat er ook jaren zijn zonder projecten en dus zonder subsidies. Maar dat is niet het geval, sinds het Ministerie van Staatsterreur en Censuur (Veiligheid) ze sponsort, uit naam van haar thema ‘ondermijning’ van hun regime (‘de democratische rechtstaat’).

Dat je geen prikkel krijgt om kwaliteit te leveren of inhoudelijk te innoveren, is logisch wanneer Vadertje Staat je per definitie wel 850 miljoen euro subsidies per jaar toestopt. Daar bovenop gaf D66/het ministerie van Onderwijs nog 11 miljoen euro extra subsidie voor ‘onafhankelijke journalistiek’ (…). We citeren:

Zowel de lokale journalistiek als de onderzoeksjournalistiek kan de komende jaren rekenen op extra investeringen. Het doel is de journalistiek te versterken, kwalitatief te verbeteren en onafhankelijker te maken.

Dus afhankelijker worden van de subsidiecriteria van D66 is onafhankelijker worden. Volgens de schone regels der marketing, hamert de rijkspropagandadienst van het Rutte-regime het woord ‘onafhankelijk er nog eens dubbel extra in:

Onafhankelijke, sterke media zijn onmisbaar in een goed functionerende democratie. Ik wil dat journalisten lokaal, regionaal en landelijk hun belangrijke werk kunnen doen – onafhankelijk, op volle sterkte en zonder beperkingen

Het journalisme, vissend naar een quote voor de vulling tussen reclame en advertenties

En dan zien ze daar de ironie niet van in, wanneer een staatsbedrijf (SVDJ) met politiek benoemd bestuur miljoenensubsidies verdeelt voor ‘onafhankelijke journalistiek’…. In het persbericht kun je lezen dat journalisten bij het Ministerie van Staatsterreur op schoot kruipen omdat ze zich ‘onveilig’ voelen:

Journalisten krijgen steeds meer te maken met bedreiging en geweld. Daarom komt Uslu samen met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) voor de zomer met een plan van aanpak ter versterking van persveiligheid en persvrijheid. Ook zetten de beide bewindspersonen hun bijdrage aan het initiatief PersVeilig voort tot en met 2024.

Tot en met 2024 is de NVJ dus nog van vele tonnen euro’s subsidie verzekerd door het Ministerie van ‘Veiligheid’. Vervolgens kun je lezen, dat D66 de persvrijheid zo zeer is toegedaan, dat ze omroepen als Ongehoord Nederland uit het publiek bestel willen kunnen weren:

Omroepen in het publiek bestel
De manier waarop op dit moment bepaald wordt welke omroepen kunnen toetreden tot het publieke bestel wordt onder de loep genomen. Staatssecretaris Uslu gaat een onafhankelijk adviescollege ( = politiek benoemde linkse academie-vriendjes RZ) instellen dat advies uitbrengt over hoe de publieke omroep kan meegroeien met de tijd, door voorwaarden over wanneer omroepen in- en uitstromen.

Nijpels noemt zich ook ‘Onafhankelijk

Etnisch profileren als kenmerk van ‘kwaliteit’
Je bent als subsidiejournalist succesvol, wanneer alle geld is uitgegeven, conform de politieke eisen van de mediabegroting van D66-ministerie OCW, grootsponsor van de slachtofferlobby van gender en diversiteit. En zo meent dat oude mediavolk in de morele hoogzit plaats te kunnen nemen om zo andere mensen de les te lezen. Je kunt de vraag of iemand subsidie krijgt, direct of indirect meteen aflezen aan de opinies die ze uitdragen.

Ze apen de politieke stokpaardjes na van D66’ers, over ‘journalisten van kleur’, ‘inclusie’, de 2030 Agenda-thematiek van SDG 5 en SDG10.

SVDJ-columnisten hanteren alle 12 slachtofferschap als sollicitatie-criterium op redacties, vanwege die dekselse ‘meetlat van de witte man.’ Ik vind dat er bij kranten veel te weinig lilliputters en dwergen werken, en dan doet de hoofdredacteur ook nog eens uit de hoogte tegen die mensen. Hemeltergend.  Is daar geen subsidiepotje voor?

In zo’n mediaklimaat ben je van een hoofdredacteurschap verzekerd wanneer je een omgebouwde homonegerklimaatvega-activist bent. En anders stap je lekker naar de vertrouwensvrouw om uit te huilen als slachtoffer van de klimaatverandering.

…iedereen heeft het recht zelf op onderzoek uit te gaan. Journalistiek is geen beschermd beroep.

Gezonde marktwerking versus gesubsidieerd gedram
Gedram voor klimaattirannie en etnische profilering noemen ze ‘de wereld verbeteren.’ Die vlasbaardige metromannetjes van De Correspondent noemen het beleren van andersdenkenden ‘de noodzakelijke sociale verandering’… Komen ze hoor, op de morele hoogzit, met ‘de feiten’ aan hun kant, neomarxistische constructies naar eigen believen aangewend. Tegen ‘de emotie’, de gevoelens waar je niettemin begrip voor moet tonen, grootmoedig dat je als linkse metromens bent.

Het van die agitprop afhakende publiek gaat vanzelf op zoek naar alternatieven, gezonde marktwerking heet dat. Die alternatieven, zoals Ongehoord Nederland, Gezond Verstand, De Andere Krant, BLCKBX, Cafe Weltschmertz, die worden dan direct door de oude abonneeverliezers aangevallen, samen met hun politici. Met de zelfde scheldwoorden die ze van de met hen sympathiserende politici leerden over ‘nepnieuws’, ‘extreem rechts’, ‘complotdenkers’, ‘feitenvrij’.

Terroristen, dat zijn wij, de concurrentie die eens iets anders bericht dan klimaat-agitprop, harde coronaporno en stikstofleugens, bedoeld om 30 miljard euro belastinggeld los te peuteren voor boerengrondopkoop, deels voor ‘klimaatadaptatie’ (boerenland onder water zetten voor de CO2).

Hier kan nog een fikse professionerings-slag plaatsvinden, laten we vooral steeds eerst de hand in eigen boezem steken. Maar het begin is er, pionierswerk is er niet om te censureren maar te stimuleren.

De Subsidie-journalistiek komt op voor De Staat die haar financiert. De voormalige Ombudsvrouw van de Volkskrant, nu is dat Jeroen Trommelen, tevens SVDJ-adviseur

De ander beschuldigen van eigen zonde
De oude media willen echter niet de macht controleren, maar de oppositie. Logisch, wanneer de politiek je betaalt. Wanneer we zo’n columnist van staatsbedrijf het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) en Dagblad van het Noorden (Mediahuis) aan het woord laten, zo’n spreekbuis voor ‘onafhankelijke journalistiek’:

We liggen als beroepsgroep onder vuur en dan moet je soms de rijen durven sluiten. Mensen halen hun informatie elders en nemen journalisten de maat. Feitenvrije clubs als Ongehoord Nederland roepen van alles, Forum voor Democratie maakt journalisten uit voor rioolratten. Dat is een enge ontwikkeling.

Het gehele mkb vernietigen en nazimaatregelen instellen voor een ziekte die nu weer ‘de griep’ heet, dat was geen enge ontwikkeling bij het Dagblad van Thomas Leysen/Het Noorden. Maar oppositie van het regime, dat is een enge ontwikkeling:

Ik denk dat we in 2023 de bel moeten gaan luiden: er is wel wat aan de hand, jongens. Zijn we ons daarvan bewust?

Mensen moeten zich realiseren wat het met je doet als ze op Twitter roepen ‘die Bas van Sluis zouden ze moeten liquideren.’

Hee, was het niet John Derksen die over een FvD’er zei dat ze die moesten liquideren? Is Bassie dat vergeten?

Ik sliep er niet minder om, maar het maakt me wel cynisch. Het verzuurt onze hele maatschappij. Ik wil niemand uitsluiten (dat wil je wel, jij leugenachtig stuk vreten RZ), maar misschien moeten we als journalistiek juist onderzoek doen naar dat soort clubs. Wat gebeurt daar?

Klimaatredactivisme bij voormalige kwaliteitskrant NRC…

‘Journalistiek moet onafhankelijk van overheid zijn’
Het is dit op bijna pathologische wijze meten met twee maten, wat de nieuwe media enkel meer abonnees op levert, en wat de oude subsidiemedia doet leegstromen.De zelfrechtvaardigende jongen zou eens het rapport van het Commissariaat voor de Media moeten lezen over de motivatie van media-afhakers:

Een hoopvolle bevinding is dat twijfel en wantrouwen pas lijken te ontstaan wanneer mensen de reguliere journalistiek serieus nemen.

De twijfelende en wantrouwende informanten zijn dan ook geen mensen die buiten de samenleving staan: ze presenteren zichzelf als kritische betrokken burgers met hoge verwachtingen van de journalistiek. Journalistiek moet objectief verslag doen, onafhankelijk van de overheid of commerciële doelen kunnen opereren, pluriforme informatie verschaffen en betrouwbaar zijn.

Het raakt met name oudere informanten zeer als de journalistiek deze waarden in hun ogen niet of onvoldoende naleeft.

Terwijl ‘de journalistiek’ kritische mediavolgers voor ‘wappies’ uit bleef schelden, blijkt zelfs overheidsbedrijf Commissariaat voor de Media tot geheel andere conclusies te kunnen komen. Maar wat doet vakbond NVJ, wanneer mensen journalisten in het openbaar aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Wanneer ze een duw krijgen omdat ze kerkvolk op Urk de dienst verstoren, roepen ze in koor ‘een aanval op de democratie!!!’

En dan gaan ze op de schoot kruipen van het Ministerie van Veiligheid. Jongens, hebben jullie nu werkelijk niet enig vermogen tot kritische zelfreflectie in huis?

3 Replies to “Journalisten in slachtofferrol: ‘Ze doen naar tegen ons, overheid!”

 1. Wanneer je wereldwijd ( het westen denk nog steeds wereldwijd te zijn) een pact afsluiten, tussen NGO’s, politiek, justitie, Big (-pharma, -industry, -tech en -capital) en media, dan kan dat niet een pro burger zijn, want daarbij hoort cultuur en verscheidenheid wat weer bij kleinschaligheid hoort.

  Stel je zou een NWO willen, wat kan daarvan het doel zijn? eeuwige heerschappij?
  Maar mensen gaan dood ook Rothschild’s en Rockefellers.

  nu is verhouding ultra rijkdom/ versus rest 2% / 98%

  Wat is het nut van 0,5% / 99,5%?
  Hier vanuit bezien is het niet te begrijpen
  Ook al zal de wereldbevolking eerst nog stijgen dan zeker komt de verhouding in de buurt van 1% / 99%

  Zouden ze het zelf ook niet meer weten waarom ze het doen, gewoon omdat ze het enorme geld het kunnen
  Gebrek aan moraal, zorgt dat de 98% een speelbal is geworden, gewoon voor de fun!
  Tsja, verlaat maar eens een club die dat als motto heeft, dat zal de media, die in hun bezit is, er naar deze maatstaven niet uitbreken. Dus dit mekkergedrag van de media zal blijven.

  Dit is in het verleden nog nooit mogelijk geweest! Langleve het internet, die dit eindelijk mogelijk maakte.
  Mijn verwachting is dat ook iets in de digitale wereld gaat gebeuren, dat dit geheel van globalisten weer gaat doen stoppen.

  Een aardige daarin is Bob de Wit, die een weer een lokale wereld schets mbv internet
  En met de bizarre inflatie, zou lokaal wel weer interessant kunnen worden, ruilhandel, lokale munten……weer lokale journalisten

 2. Het project ‘persveilig’ is een oproep tot individuele verantwoordelijkheid op het schijthuis.
  Wanneer journalisten hun verantwoordelijkheid nalaten en daarmee staatsterroristen toelaten tot diep in het middenrif van hun genderneutrale mediakanaal, dan lopen ze kans op obstipatie door de indringende agitprop.

  Het volk heeft enkel in een strenge winter behoefte aan verse warme bullshit, als energie onbetaalbaar is.
  Voor de rest regelt de vrije marktwerking vanzelf, wat er fout gaat als je handelt in onwaarheid.
  Als de staat financieel zelf ondermijnend is, dan is de Main Stream Maffia dat automatisch ook.
  Het volk is zo gek nog niet als dat er in de MSM wordt beweerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *