De Ondergang van de Westerse Beschaving, nu met WIFI

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Vrijdagavond 19:00….Met dominee Simon van Groningen (Deze Dagen) bespreken we het leven in de Eindtijd zoals die zich nu ontvouwt: Niet kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken, een regering die ons de Derde Wereld Oorlog in duwt…

… de implosie van rechtstaat en democratie, een verschrompelde kerk die afgoderij aanprijst, de leugen die tot waarheid wordt verheven en waarheid die tot leugen wordt gedemoniseerd…

Met de diep-historische kijk van De Bijbel er bij kun je de zelfmoord van Het Westen duiden, terwijl de symboliek je ontgaat zonder deze oude kennis…

Vandaag deel 1 over Soli Deo Gloria (SDG), eer aan God alleen, waarvan de SDG’s een perversie blijken te zijn, van de mens (Genesis 3:5) die van satan (esculaap, slang) de belofte krijgt dat hij als God kan worden… Wie wist dat ‘christen’ oorspronkelijk als scheldwoord was bedoeld? En dat er meerdere eindtijden zijn geweest? Een uitzending die bij uitstek geschikt is voor ‘ongelovigen’…

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Het eigen hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ is te verkrijgen via onderstaande link
https://lieverdooddanslaaf.com/index.php/store/Het-Boek-LIEVER-DOOD-DAN-SLAAF-door-Rypke-Zeilmaker-GRATIS-VERZENDEN-p404128655/

Kleding van ons Liever dood dan Slaaf-wapenschild kun je hier bestellen
https://lieverdooddanslaaf.com/index.php/store/

Wilt u meer weten over Deze Dagen/Simon van Groningen, volg dan de link
https://www.youtube.com/channel/UCL_1FLd00fNBbUpKHvuL9ag

Help Interessante Tijden meer diepgaande uitzendingen te maken in een oceaan van oppervlakkigheid:

5 Replies to “De Ondergang van de Westerse Beschaving, nu met WIFI”

 1. Liever leven tussen het ijs, dan onder hedendaagse deugden en andere zuidenwinden!
  We waren dapper genoeg, wij ontzagen onszelf noch anderen: maar lange tijd wisten we niet, wat we met onze dapperheid aan moesten. We werden somber, we werden voor doemdenkers gehouden. Ons noodlot — dat was de volheid, de spanning, de stuwing van krachten. Wij dorstten naar bliksemschichten en daden, we bleven zo ver mogelijk weg van het geluk van de zwakkelingen, van “berusting”…

  Er zat onweer in onze lucht, de natuur, wij zelf, verduisterde — want wij volgden geen weg. De formule van ons geluk: een ja, een nee, een rechte lijn, een doel…
  Wat is goed? — Alles, wat het gevoel van macht, van de wil tot macht, de macht zelf in de mens vergroot.
  Wat is slecht? — Alles, wat uit zwakte voortkomt.
  Wat is geluk? — Het gevoel dat de macht toeneemt, — dat een weerstand overwonnen wordt.
  Geen tevredenheid, maar meer macht; vooral geen vrede, maar oorlog; geen deugdzaamheid, maar degelijkheid.
  Die zwakkelingen en mislukkelingen moeten te gronde gaan: eerste stelling van onze mensenliefde. En daarmee moeten ze ook nog geholpen worden.
  Wat is de allerschadelijkste ondeugd? — Het daadwerkelijke medelijden met alle mislukkelingen en zwakkelingen —
  het christendom…
  Zo vangen de eerste bladzijden van het boek De Antichristen uit 1888 van Friedrich Nietzsche aan, kort voordat de schrijver in Turijn in een waas van krankzinnigheid zijn armen om de hals van een geslagen ezel klemt en ik heb zeer sterk de indruk dat deze woorden vanaf 2020 en de jaren daarna en ook nu een onverwachte actualiteit kregen.
  Het is nu 79 jaar geleden dat, in 1945, Verenigde Naties werden opgericht en één van de doelstellingen was om conflicten tussen staten zo mogelijk, voordat er een oorlog zou ontstaan, deze oorlog met diplomatie te voorkomen.
  Het was in een tijd dat zowat heel Afrika, maar ook delen van Azië behoorde aan met name West-Europese mogendheden: Frankrijk, Groot-Brittannië, maar ook Nederland, België en Portugal.
  Detail: Taiwan werd lid, China niet.
  In de periode van 1950 – 1970 kregen veel van deze gebieden, vooral onder druk van de Verenigde Staten (dat immers zelf een kolonie was geweest), “onafhankelijkheid”.
  Opvallend was dat veel van deze nieuwe regeringsleiders aanhangers waren van een marxistische ideologie; veel van de nieuwe presidenten van die nieuwe staten hadden een opleiding gehad aan de universiteiten van Moskou en Leningrad.
  Met de komst van deze nieuwe staten (in 1960 zelfs in één jaar 17 landen) schoof ook de ideologie van de Verenigde Naties naar “links” op. Het “links, communistisch worden van de VN uitte zich rond 1970, toen Taiwan uit de VN b werd gezet en China lid werd.
  Inmiddels werd kort na de oprichting van de Verenigde Naties in 1948 vanuit de VN de WHO opgericht en het is dan ook niet verwonderlijk dat de ideologie van de WHO voor een groot deel parallel lopen met die van de VN.
  In West- Europa stonden de jaren zestig tot en met tachtig van de vorige eeuw in het teken van de Sovjetdreiging. In hoeverre dat Amerikaans getinte propaganda was laat ik hier even in het midden. Kennelijk feit is dat juist christenen in de voormalige Sovjet-Unie weinig ruimte kregen; vergelijkbaar met de huidige situatie in China.
  Veel, met name orthodoxe predikanten, waarschuwden in Nederland destijds tegen het communisme terwijl door linkse groeperingen, zowel politiek en maatschappelijk (waaronder ook sommige kerkleiders) het gevaar min of meer werd gebagatelliseerd.
  Het was in die tijd dat ene Richard Wurmbrand, iemand die jaren lang voor zijn geloof gevangen zat in een Roemeense gevangenis en met een gevangenenruil vrij kwam, in het “vrije westen” met name christenen de gevaren liet zien van de communistische ideologie en wat deze ideologie voor christenen zoal in petto had. Hij kwam tot de conclusie dat het communisme antichristelijk was en zelfs dat het satanische wortels kent.
  Bij mij thuis ligt een boekje, een heel dun boekje uit 1975 met het opschrift “Was Karl Marx een satanist?”. Het is een geschrift van deze Richard Wurmbrand.
  In het boekje legt Wurmbrand verband tussen satanisme en communisme. Reeds in het begin schrijft hij: “Marx was antigodsdienstig omdat de godsdienst de vervulling in de weg staat van het communistische ideaal”.
  Even verder ontleed hij in een paar woorden Marx’s gedicht Oelanem dat een omkering, een anagram is van Emanuel en wijst er terloops op dat omkering kenmerk is van de boze, van het satanisme dat doorgaans diep geworteld is in het communisme.
  Hoe tijdens zijn gevangenschap avondmaal gevierd “moest” worden met urine en uitwerpselen…
  Één citaat wil ik u meegeven en deze is van Solzjenitsin en uit het boek De Goelag-archipel. “Communisme is collectieve bezetenheid door demonen” einde citaat.
  Houdt dit even vast…
  Na 1989, eigenlijk na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, leek dit gevaar, het “rode” gevaar, even niet meer te bestaan.
  Waar echter maar weinigen oog voor lijken te hebben is dat de ideologie van het communisme nog altijd springlevend is; thans niet komende vanuit het oosten, maar van gene zijde en of op andere wijze. De demonische geest heeft zich vermomd in allerlei andere gedaanten.
  De ideologie van het communisme komt thans, zij het in een andere naamgeving, van de kant van de Verenigde Naties en de WHO.
  De jarenlange invloed van de marxistische lidstaten heeft zijn “vruchten” afgeworpen; een gevluchte Russische KGB-dissident, Yuri Bezmenov heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook de strategie onthuld van 1: Demoraliseren,2: Destabiliseren, 3: Crisis en 4: Vervolgens op naar een nieuw moraal en normaal. In diepste zin sprak hij niet zozeer over de Sovjet-methode, maar indirect wordt hier blootgelegd wat de methode is van de Frankfurter Schule, een min of meer anarchistische filosofie met als één van de kopstukken Herbert Marcuse.
  Ergo: het failliete communisme van de Sovjet-Unie is nog immer springlevend; hun methoden eveneens en zijn allen terug te vinden in de programma’s van voornoemde wereldorganisaties.

  Net zoals destijds in het communisme van Sovjet Rusland zijn de idealen altijd weer prachtig om te lezen. (Shakespearre, in Macbeth: Het ziet er schitterend uit, maat het verraad ons in de diepste consequenties). Zo ook thans de VN dewelke met de zogenoemde SDG-doelen de wereld tracht te veroveren.
  Saillant detail: De componist J.S. Bach ondertekende zijn muziekstukken regelmatig met dezelfde letters, maar met een geheel andere betekenis en inhoud: Soli Deo Gloria. In verband met de zogenoemde SDG-doelen van de VN toch wel even iets om over na te denken. Symbolen doen er toe, evenals het “gestolen” symbool van de regenboog. De huidige letter D in de doelen van de SDG kunnen het best vertaald worden met demonisch; zij staat dan ook bol van leugen, bedrog en halve waarheden.

  INTERMEZZO 1
  Halve waarheden, ik noem een voorbeeld: CO2…
  Jaren geleden ving ik reeds geluiden op inzake het gevaar van CO2 en bij aanvang was ik in de veronderstelling dat, als het er op aan komt, wijze en ter zake kundige mensen deze onzin wel zouden gaan pareren.
  Wie enige kennis van de chemie heeft, weet dat een element bepaalde eigenschappen heeft. Wanneer een element zich verbond met een ander element, ontstaat er een nieuw “element” waarin weliswaar de twee voornoemde elementen in zitten, maar zó, dat er een totaal andere stof ontstaat met eveneens totaal andere eigenschappen. Zo is natrium een lichtmetaal en niet voor menselijke consumptie geschikt. Cloor een giftig gas, maar tesamen als nieuw “element” vormen ze NaCl, dat keukenzout is en dat dagelijks wordt gebruikt.

  Daarnaast een gegeven: alles wat leeft ademt en geven met dat ademen, wat eigenlijk niets anders is dan “verbranden” van voedsel. Mensen en dieren, maar planten en bomen ook.
  Bij dat verbranden komt CO2 vrij, niet alleen door mensen en dieren, maar dus ook door de flora!

  De meesten onder ons zijn inmiddels in de veronderstelling dat het juist bij de flora anders om is. En daar zit nu de onjuistheid. Weliswaar kan een plant of boom ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN en VOOWAARDEN de CO2 uit de lucht filteren, maar alleen wanneer er zonlicht aanwezig is én bladgroen! Bladloze bomen in de winter nemen geen CO2 op, maar ademen deze wel uit!

  Percentage CO2 in de lucht; ca 0.05% van de totale hoeveelheid CO2 in de wereld is dat ca 3%, de rest zit in zeewater.
  Wie een bord ziet langs de weg dat dit veld 10.000 kg CO2 opvangt per jaar, moet de vraag stellen of dat netto of bruto is.

  CO2 + H2O = C6-H12-O6 + O2
  In 2009 schreef ik in verband met de zogenaamde CO2-vervuiling door vrachtvervoer een vergelijkend artikel in het blad Trucks.
  =======================================Einde intermezzo.

  Wie zich verder verdiept in een organisatie als de WHO komt tot verbijsterende ontdekkingen. Om één facet te noemen.
  De “baas” van de WHO, ene Tedros,
  Tedero Gebryesus Tedros. Maar wie is hij precies?

  1. Tedros was de derde meest machtige persoon binnen TPLF, een communistische extremistische partij in Ethiopië. Vanaf 1990 staat deze partij al op de lijst van terroristische organisaties, opgesteld door de Verenigde Staten. De ‘’Global Terror database” waar ook de partij van Zelensky -tot 2012- op voorkwam’’
  2. Human Rights Watch schreef in 2010 een rapport hoe ontwikkelingshulp zoals voedsel en bemestingsmiddelen werden weggehouden bij de Amhari. De Amhari kregen geen noodhulp in het ziekenhuis. Aids medicijnen werden weggehouden, waardoor in deze regio veel meer mensen aan aids overleden. Tedros was in deze tijd inmiddels minister van Volksgezondheid en direct verantwoordelijk voor deze beslissingen. Ook waren er in 2010 volgens Human Rights Watch 2 miljoen Amhara mensen verdwenen.
  https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/ethiopia

  (PS de meeste HTTPS-adressen waar Humen Right Watch naar verwijst zijn van internet verdwenen….)
  3.Daarvoor, In 2007, heeft Tedros als minister van Volksgezondheid een enorme cholera uitbraak verborgen gehouden, terwijl de United Nations ter plaatse positief getest hadden op cholera. Internationale organisaties werd echter verboden om deze uitbraak als een cholera uitbraak te bestempelen en moesten het ‘’water diarree’’ noemen.
  https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia
  4. In 2012 werd Tedros minister van buitenlandse zaken en begon met het arresteren en vervolgen van journalisten en politieke opponenten in het land. Sommige westerse journalisten kregen zelfs de doodstraf.
  5. Toen er vanwege een politieke beslissing in Ethiopië een opstand uitbrak, omdat 15.000 etnische minderheden hun land en huis kwijtraakten aan de overheid, werd deze opstand zeer gewelddadig neergeslagen. Er werden 70.000 mensen gearresteerd en meer dan 600 mensen gedood volgens Human Rights Watch.
  https://www.bbc.com/news/world-africa-39619979
  6. Na zijn aanstelling als WHO leider, nomineerde Tedros onmiddellijk Robbert Mugabe, verantwoordelijk voor 20.000 moorden in Zimbabwe, als goodwill ambassadeur van de WHO.
  7. Ethiopië scoort volgens de Human Freedom Index in 2018 zo belabberd, dat ze een van s’werelds grootste mensenrechten schenders zijn. Tedros was hier als minister -op z’n minst- mede verantwoordelijk voor. Al in 2016 was de noodtoestand in Ethiopië afgekondigd. Deze noodtoestand zorgde voor massa arrestaties, vele mishandelingen en martelingen en het onderdrukken van grondrechten. Uiteraard zijn hierdoor ook weer talloze mensen in Ethiopië gestorven of vermoord.
  https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/ethiopia
  Deze man, deze Tedros, is momenteel directeur van de WHO. Zou deze man zich nu werkelijk druk maken over u of mijn “gezondheid? Of spelen er wellicht andere “belangen”…
  Tedros als woordvoerder van de WHO kon niet wachten om een pandemie uit te roepen, terwijl er slechts 45 gevallen van Corona bekend waren buiten China. Doordat hij een pandemie heeft uitgeroepen golden er ineens andere wetten in de wereld.
  Let wel!! Niet lang tevoren had de WHO de definitie voor het uitroepen van een pandemie gewijzigd zodat een bepaalde ziekte eerder tot pandemie kon worden uitgeroepen dan voorheen.
  Dus, Een persoon met een zeer bedenkelijke reputatie en waar wij in Nederland nog nooit van gehoord hadden, bepaalde min of meer wat er hier in Nederland gebeuren moest.
  Denkt u daar eens even over na.
  En daarbovenop: Tedros is een overtuigt Marxist.
  Kijken we verder waar de WHO voor staat en wat zij wil.
  En “wat zij wil” moet aldus worden gelezen dat “hetgeen zij de aangesloten (dus nagenoeg alle) landen oplegt”.
  Seksuele voorlichting aan kinderen vanaf vier jaar waarbij kinderen vanaf die leeftijd moeten leren zichzelf te bevredigen (masturberen).
  Abortus als vrouwen-mensenrecht, en de lijst is nog lang niet compleet.
  Wie maar enigszins met een Bijbelse bril op naar het verlanglijstje van de WHO kijkt, ziet een afschuwelijk scenario opdoemen. Het heeft er veel van weg dat de H voor Horror staat.
  Ziehier de WHO. De WHO waar wij indirect de situatie van de afgelopen jaren mede aan te “danken” hebben. Echter één van de aspecten die nog uiterst onderbelicht blijven zijn de banden die de WHO heeft met de eugenetische filosofie en agenda.
  Het is allerminst een geheim dat de kopstukken en financiers van deze organisaties er op uit zijn het bevolkingsaantal op aarde te verminderen en dat abortus, vaccinatie en geslachtverandering daarvoor de aangewezen methoden zijn, alsmede vrijwillige euthanasie waarvan de vrijwilligheid steeds minder vrijwillig zal wordt.

  Intussen is er nog een andere instantie, te weten het Wereld Economic Forum, de WEF waar ons koningshuis én vele leden van onze regering banden mee hebben. Steeds meer wordt duidelijk dat deze organisatie de communistische agenda omarmt. Daarbij wordt de staat gepropageerd als de nieuwe god met in haar dienst de wetenschappers (de nieuwe priesters).
  Voor christenen is er dan geen plaats meer. Dit wordt ook duidelijk door de uitspraak van Yuval Harari, het “brein” achter de filosofie van het WEF, dat Jezus nepnieuws is en de bijbel dient te worden herschreven, ontdaan van alle onwetenschappelijke elementen en ook de daarin beschreven nepverhalen dienen verwijderd te worden en kortgeleden deed hij in een toespreek in Davos 2024 de mededeling dat, evenals G’d en Jezus, ook mensenrechten onzin zijn. “Als ik een mens opensnijd zie ik geen mensenrechten; het is allemaal onzin”.
  Wat dat betreft was de coronaperiode slechts een voorproefje over wat nog komen gaat. En Yuval Harari heeft helaas gelijk wanner hij in één van zijn toespraken zegt dat er is bewezen dat de kerken (…) en christenen meer in de wetenschappers geloven dan in G’d, doelend op het feit dat de kerken vanwege de overdreven coronamaatregelen vrijwillig de deuren, in praktische zin, sloten….
  Op enkele, diegenen die de satanslist doorzagen, of diegene die hun vertrouwen stelden op de Allerhoogste, na, maar dat waren er maar zéér weinigen, zoals we weten. En nog het meest bij de charismatische bewegingen!
  Zo heb ik het gevoeld. zo heb ik het ervaren; de wereldbevolking bezeten en betovert door demonen; ik wilde het wel uitschreeuwen “Wie, oh wie heeft u zo betoverd?”
  Big Farma, grote tovenaar.
  Immers is Corona al decennia bekend in de medische wereld. En wie de moeite neemt om zich te ontdoen van de over ons uitgestorte corona-angst en nuchter naar de feiten kijkt, kan niet anders dan tot de slotsom komen dat het een doldwaze periode is geweest.
  Naast het sluiten van horecagelegenheden, diverse winkels en ook Godshuizen werd mijn aandacht getrokken door nog twee dingen. Ten eerste de opmerking, meteen al, van iemand die het niet zo nauw met de waarheid neemt, ene Rutte, die opmerkte dat zoals het was, nooit meer zou worden zoals het was.
  Hoe kon hij dat weten? Wat hield -en houdt- deze opmerking eigenlijk in?
  Een ander feit was dat de Minister van Corona, De jonge, felicitaties kreeg van een sataniste, te weten iemand die schuil gaat onder de naam Lady Gaga. Toen deze feiten zich openbaarde, wist ik eigenlijk al genoeg.
  Wat daarna volgde, was verbijsterend. Nog verbijsterender was het, dat deze door een grote meerderheid werden opgevolgd! De psychonauten uit het boek van Rob Matzken waren zichtbaar en vakkundig geland.
  De termen die werden gebruikt schokten mij; het had als inhoud de omkering van normen, ja, de omkering van waarheid zoals we die zien bij Marx.
  Ja, die omkering heeft een duivelse bodem en we kennen ze inmiddels.
  De term sociale afstand is er zo één! Ze is als brandbaar water, louter bedrog!
  De effecten:
  In een studie getiteld “The Inequality Virus” die eind januari 2021 werd gepubliceerd, onderzoekt Oxfam de ernstige negatieve effecten van door de overheid opgelegde lockdown-maatregelen in ontwikkelingslanden. Over de hele wereld zijn ongeveer 1,7 miljard kinderen van school uitgesloten, bijna vier maanden in ontwikkelingslanden en ongeveer zes weken in geïndustrialiseerde landen. Dus kinderen in ontwikkelingslanden werden veel erger getroffen dan in geïndustrialiseerde landen.

  Omdat de internet- en technologische apparatuur in arme landen, en vooral in de lagere klassen, vaak erg slecht is, betekende dit het einde van het onderwijs voor een leger van miljoenen kansarme kinderen, het einde van de hoop op een beter leven. Oxfam wijst er expliciet op dat het lockdown-beleid in wezen de kansarmen op aarde treft.
  Als gevolg van de lockdowns zijn honderden miljoenen mensen hun baan kwijtgeraakt en zijn ze in hongersnood en uithongering gestort. Volgens Oxfam is het aantal mensen dat in armoede leeft sinds eind maart 2020 met 200 tot 500 miljoen gestegen. Het aantal mensen dat aan acute honger lijdt, zou in 2020 met 82 procent zijn verdubbeld tot 270 miljoen. Zelfs in de VS wordt het aantal volwassenen dat niet genoeg te eten heeft, geschat op 29 miljoen.
  Tegelijkertijd is het vermogen van de miljardairs tussen maart en eind 2020 met 3.900 miljard gestegen tot ongeveer 12.000 miljard dollar. De tien rijkste mensen ter wereld zijn in deze periode 540 miljard dollar rijker geworden.

  Covid-sterfgevallen en sterfgevallen door honger.
  Eind januari / begin februari 2021 stierven ongeveer 14.000 mensen per dag aan of met Covid. De gemiddelde leeftijd van de zogenaamde “Covid-doden” is ongeveer 80 jaar of meer.
  Dit komt ongeveer overeen met de gemiddelde levensverwachting in de meeste geïndustrialiseerde landen.
  Ervan uitgaande dat degenen die stierven aan of met Covid twee tot vijf jaar langer zouden hebben geleefd zonder het coronavirus, vernietigde het virus eind januari 2021 ongeveer 28.000 tot 70.000 levensjaren per dag.

  De hongerdoden in arme landen zijn bijna allemaal kinderen. Ervan uitgaande dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die door de Corona-maatregelen zijn omgekomen vijf jaar is en dat hun levensverwachting 70 jaar zou zijn geweest, zullen de Corona-maatregelen ongeveer 390.000 tot 780.000 levensjaren per dag vernietigen. De lockdowns vernietigen ongeveer 6 tot 28 keer zoveel levensjaren als ze redden.
  Ik vermoed dat het echte aantal aan de bovenkant van de berekening ligt. De genezing is dus vele malen erger dan de ziekte. Deze cijfers zijn nog niet inclusief de volledige vervolgkosten van de huidige ellende.
  Even terzijde moet worden opgemerkt dat de econoom en pensioendeskundige Bernd Raffelhüschen, hoofd van het Instituut voor overheidsfinanciën en sociaal beleid aan de universiteit van Freiburg, tot een vergelijkbare conclusie komt voor Duitsland. Hij berekende dat de corona-lockdowns in Duitsland veel meer levensjaren vernietigd hebben dan ze te redden. Ook in Duitsland is de genezing veel erger dan de ziekte, er worden 10 tot 100 keer meer levensjaren vernietigd dan gered. Hetzelfde geldt voor Nederland

  Terug naar de derde wereld. Kijken naar de vele kinderen die ellendig verhongeren is niet alles.
  Het hele lijden van de wrede hongersnood, de honderden miljoenen werklozen, de ellende, de verwaarlozing van grote delen van de bevolking van onze aarde zijn niet meegerekend in deze droge cijfers. Het lockdown-beleid van de ontwikkelingslanden kan worden gezien als een genocide, een genocide tegen de kansarmen van deze wereld.
  Dit lockdown-beleid is systematisch en geen toeval. Contante betalingen aan ontwikkelingslanden door het IMF en steun van de WHO waren sterk gebonden aan één voorwaarde: harde lockdowns introduceren. In arme landen komt dit neer op seriemoorden op kansarmen. Tegelijkertijd stijgt de rijkdom van de rijken en machtigen tot steeds nieuwe hoogten.

  En dit is waarom ik begon met de antichristen van Friedrich Nietzsche.
  Ontegenzeggelijk duidelijk blijkt dat het lockdown-beleid sterk geïnspireerd is door Nietzsche’s Antichristen. Nog even de drie kernzinnen van de Nietzsche-moraal:
  “Wat is goed? – Alles wat het gevoel van macht, de wil tot macht, de macht zelf in mensen vergroot.
  Wat is geluk? – Het gevoel macht te hebben groeit.
  De zwakken en zieken zouden moeten omkomen: eerste zin van onze filantropie.

  Een groot deel van het coronabeleid op onze aarde lijkt dit motto te volgen. De politieke Corona-maatregelen veroorzaken bij de zwaksten op aarde zoveel schade, lijden, ellende, honger en dood dat Nietzsche er opgetogen zou zijn geweest. In naam van het redden van mensenlevens, worden in werkelijkheid mensenlevens op enorme schaal vernietigd, kansarme mensenlevens, levens van de zwakken.
  Tegelijkertijd neemt de macht van de machtigen enorm toe. “Wat is geluk? Het gevoel van machtsgroei.”
  De allereerste tegenmaatregel die men had moeten nemen, is een onmiddellijke stopzetting van de fatale sluitingsmaatregelen van de regeringen die zoveel meer lijden, ellende en dood in de wereld brengen dan ze voorkomen.
  De politieke dwangmaatregelen zijn de oorzaak van deze nare ontwikkelingen, niet het virus.
  Umwertung aller Werten, om nog even bij Nietzsche te blijven. Maar men heeft meer voor ons in het verschiet liggen.

  INTERMEZZO 2
  Het heidense inwijdingsritueel
  Sekten en culten voeren vaak inwijdingsrituelen uit om nieuwe leden te introduceren. De ceremonie is bedoeld om de oude manier van denken af te breken en de denkwijze van de sekte (regels, rituelen, enz.) te introduceren.
  Strategieën in het afbraakproces zijn isolement, herhaling en trauma. Een ander belangrijk onderdeel zijn de maskers.
  Het doel van maskers in een inwijdingsritueel
  • Dood van het ego / de identiteit
  • Opgelegde stilte
  • Teken van onderwerping (aan rituele meester en sekte-mentaliteit)
  • Signaal van instemming met transformatie
  • Signalen van aanvaarding van “de geest van het masker”
  De geest van het masker hangt af van de aard van het ritueel.
  In dit geval is de aard van het ritueel het satanisme.
  De drager van het masker verwelkomt de geest van satan.
  Hoe staat COVID-19 in verband met een inwijdingsritueel?
  In de context van COVID-19 verwijzen mantra’s als “het nieuwe normaal” naar herhaling en trauma naar ons verlies van vrijheid en gewelddadige onderdrukking door de politie.
  Isolatie wekt ook trauma’s op en wordt gebruikt als foltertechniek, b.v. als zware straf voor gevangenen of oorlogsgevangenen. Het is een belangrijk instrument in het afbraakproces en was zichtbaar bij de zelfisolatiemaatregel.
  Om duidelijk te zijn, de heersende klasse katapulteerde de hele wereld in een satanisch inwijdingsritueel op wereldschaal.
  Maar waarom en wat is deze nieuwe mentaliteit die zij trachten in te voeren?
  Deel één van het waarom kan begrepen worden door te weten dat de heersende klasse van onze wereld een communistische, DUS een satanische sekte is, die de hele tijd rituelen doet. Aangezien rituelen door de geschiedenis heen gebruikt zijn, moeten zij wel doeltreffend zijn om een verandering teweeg te brengen bij degenen die ze ondergaan.
  Voor deel 2 van het waarom en het verklaren van de mentaliteit, moeten wij begrijpen dat de heersende klasse een plan aan het uitvoeren is waardoor zij één wereldregering zullen krijgen: een droom die zij al honderden, zo niet duizenden jaren koesteren. De publieke naam voor dit plan is VN Agenda 2030. Om de mensen in deze agenda mee te laten gaan, is er serieuze gedachtenbeheersing (mindset) en misleiding nodig.
  =======================================
  Dis is terug te zien in de donkere agenda van de VN.
  De Verenigde Naties hebben christenen gewaarschuwd dat als zij de legalisering van pedofilie niet volledig omarmen, zij uitgesloten zullen worden van deelname aan de samenleving, bericht Thepeoplesvoice.
  In een verontrustende nieuwe verklaring zegt VN-expert Victor Madrigal-Borloz dat godsdienstvrijheid alleen kan worden getolereerd als religieuze mensen de globalistische agenda, inclusief de radicale LGBTQ+ ideologie, volledig omarmen.

  De LGBTQ+ ideologie die de VN promoot komt voort uit een rapport dat eerder werd uitgegeven en waarin wordt opgeroepen tot het decriminaliseren van seks tussen volwassenen en minderjarigen.

  Madrigal-Borloz rapporteerde aan de 53e zitting van de Mensenrechtenraad van de V.N. dat godsdienstvrijheid alleen kan bestaan als het “verenigbaar” is met de LGBTQ+ agenda als christenen en andere religieuze groepen zich schikken naar de radicale extreem-linkse ideologie.

  “Aandacht besteden aan de stemmen en praktijken van inclusieve gemeenschappen kan helpen om narratieven te veranderen die beweren dat de uitoefening van de vrijheid van godsdienst of overtuiging onverenigbaar is met het gelijke genot van mensenrechten door LGBT-personen,” vertelde Madrigal-Borloz aan de VN.

  Slaynews.com meldt: Madrigal-Borloz verklaarde dat de oplossing voor religies die “onverenigbaar” zijn met de radicale ideologie is om religieuze gemeenschappen hun eigen doctrines te laten herinterpreteren om aan zijn voorkeuren te voldoen.

  Volgens Madrigal-Borloz moeten religieuze overtuigingen en tradities ondergeschikt worden gemaakt aan de LGBT-ideologie en de VN-agenda.

  “In sommige gevallen zijn religieuze verhalen opzettelijk gebruikt om geweld en discriminatie te rechtvaardigen – vaak in strijd met de leer van die geloven, en ook buiten de reikwijdte van het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging,” klaagde hij.

  The Stand legtuit dat het aanhangen van de ideeën van Madrigal-Borloz zou betekenen dat we onze belangrijkste religieuze overtuigingen opgeven.

  “Dus als we nu vasthouden aan de Bijbelse waarheid, interpreteren we onze eigen doctrines blijkbaar gewoon verkeerd,” merkt het nieuwsorgaan op.

  Hij insinueert dat religieuze gelovigen die de LGBT-ideologie niet omarmen, hun eigen religie verkeerd interpreteren.

  Madrigal-Borloz uitte ook zijn bezorgdheid over mensen die religieuze doctrines interpreteren die homoseksualiteit “binnen een discours van immoraliteit en zonde” plaatsen.

  Hij suggereerde dat dergelijke opmerkingen over LGBT-levensstijlen en zonde “beschouwd kunnen worden als haatzaaien of zelfs aanzetten tot geweld.”

  Hij haalde uit naar landen, zoals Hongarije, die duo’s van hetzelfde geslacht hebben verboden om kinderen te adopteren.
  Ook Mark Rutte heeft Hongarije in dit verband “achterlijk” genoemd.
  Mark Rutte, die samen met VVD-er Ed Nijpels reeds jaren geleden hebben gepleit om seks met minderjarigen te legaliseren.

  Madrigal-Borloz vervolgde: “Het concept van een ‘natuurlijke’ orde als het leidende principe van het menselijke en sociale bestaan is ook aanwezig in de conservatieve doctrine.”

  In wat een openlijke aanval op de godsdienstvrijheid lijkt te zijn, hekelt Madrigal-Borloz in zijn rapport “vrijstellingen” voor organisaties zoals pleegzorg- en adoptiebureaus die hen toestaan om hun Bijbelse geloof te volgen in hun voogdijbeslissingen.

  Hij legde de wereld “verplichtingen” op om zich te onderwerpen aan het LGBT-geloofssysteem.

  “Het is niet toegestaan voor individuen of groepen om zich te beroepen op ‘godsdienstvrijheid’ om discriminatie tegen … lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen te bestendigen als het gaat om het leveren van goederen of diensten in de publieke sfeer,” aldus het rapport van Madrigal-Borloz.

  Hij wees op verschillende gevallen in de V.S. waar verkopers van bruiloften niet ingingen op verzoeken om hun geloof te schenden door het promoten van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.

  Tot zover de duistere kanten van deze drie wereldomvattende organisaties.
  De merkwaardige relatie Israël en de VN/WHO

  Het is met name de VN dat, zeker de laatste jaren, jaar in jaar uit de staat Israël bekritiseerde. Jaarlijks werden er 20 resoluties tegen Israël uitgesproken tegen 5 voor de rest van alle overige staten.
  De linkse, anti-Israëlhouding is al jaren aan de gang; Israël werd verweten een apartheidsstaat te zijn en stelselmatig de rechten van de Arabieren te schenden die men doorgaans tegenwoordig de Palestijnen noemen.

  Het was dan ook bijzonder merkwaardig dat juist dit land, wat zo vaak getergd werd door internationale organisaties, het vaccinatieprogramma van de WHO heeft omarmd.
  Israël slaagt er overigens niet in om meer dan 65 á 70 procent van zijn bevolking te vaccineren; in die tijd werden stranden afgesloten voor niet-gevaccineerden en als Israël dan een apartheidsstaat genoemd wordt, dan juist om deze reden!

  Dat ik een liefhebber ben van Israël neemt niet weg dat een groot deel van deze relatief jonge staat een seculiere samenleving kent. Wij weten dat De Eeuwige keer op keer Zijn volk in de Bijbel oproept om in zijn wegen te gaan
  En we zien dat een groot deel van de bevolking hier niet veel aan gelegen laat liggen.
  Het geeft dan ook te denken dat op het moment dat in de Negev een groot feest plaats vindt rondom een groot Buddhabeeld juist op de dag van de Vreugde van de Wet op 7 oktober vorig jaar de afschuwelijke moordpartij plaats vind.
  Een aanslag overigens omgeven door vele vraagtekens. Het deed mij denken aan die veelbelovende morgen toen de zon over het eiland Martinique was opgegaan. Voor een groot aantal inwoners van de hoofdstad Saint-Pierre met zijn ontaarding en verwildering was het weer eens een dag van dierlijk genot, duivelaanbidding en bespotting van Christus, met als hoogtepunt de kruisiging van een varken.
  Maar plots begon de krater van de Mont-Pelé vuur te braken, miljoenen ton gloeiende lava vloeide van de berg. De stromen van G’ddelijke toorn stortten zich met geweld over de stad die ophield te bestaan; het sprak luide van het feit dat G’d Zich niet laat bespotten.

  Maar trekken we ons deze waarschuwing aan?

  Een kleine toegift, een PS…
  Vaccins en milieu
  Elk jaar komt er in Nederland alleen al een kleine 200.000 kilo medicinaal afval in het milieu terecht zoals hormoonverstorende stoffen, pijnstillers en vele, vele andere onnatuurlijke stoffen. Het kenmerk hiervan is dat deze stoffen doorgans bestaan uit uiterst moeilijk afbreekbare ingewikkelde moleculen.
  Deze stoffen, die dikwijls via urine en ontlasting in het milieu terecht komen zijn een veelvoud van de hoeveelheid al dan niet chemische gewasbestrijdingsmiddelen met dien verstande dat bij deze laatste er zo goed mogelijk voor wordt gezorgd dat de gebruikte moleculen spoedig door de natuur (o.a. regenwater) wordt afgebroken.
  En vroeg of laat komt daar nu ook de afval van de miljoenen vaccinaties bij.

  1. Kijk, zulke reacties, daar droom je jaren van dat ze ooit op Interessante Tijden mogen verschijnen. En ja, wij hebben ook dat boekje over Marxisme als vorm van satanisme. Dat is wat het ook is.

   Na het lezen van Zacharia en de vervulling daarvan in het Johannes-Evangelie valt de symboliek van de Ezel bij Nietschze des te meer op. De Koning van Sion reed binnen op een ezel,

   Satan’s discipel omarmt een ezel in helse krankzinnigheid, nadat hij de Mens als goddelijke schepping placht terug te jagen naar het dierenrijk (Strijd om het Bestaan) in een taal die je raakt tot in het diepst van je kleine hersenen en je ellebogen

  2. Indrukwekkende reactie dankjewel hiervoor. Je zou bijna gaan denken dat Openbaring 18:23 “, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw tovenarij werden alle volken verleid”

   Echter is tovenarij een verkeerde vertaling van Pharmakeia en beter vertaald is, “zij die medicijn en/of gif toedienen”

   Big Pharma in combinatie met WHO als machthebbers en grote kooplieden van nu, welke alle volken heeft verleid, is niet ver gezocht lijkt me.

 2. Rypke, wellicht kun je Simon nog eens vragen hoe zijn geloofsovertuiging strookt met het slinks voeren van een affiliate-deal met Ab Flipse (hij heeft mij nooit een antwoord gegeven, wel heb ik mijn podcast met Simon hierdoor laten verwijderen).

  Eerst zonder schaamte mensen angst aanpraten en vervolgens via een affiliatie-link cursussen verkopen. Je moet het als ‘dominee’ maar kunnen. Overigens deden Tim Douwsma en Flavio Pasquino niet onder voor Simon.

  Niets is wat het lijkt, maar velen zijn bij bushalte 1 uitgestapt. Daar waar de massa gelijkgestemden zich bevinden én de alternatieve vernieuwers sluw omheen kronkelen.

  1. Beste Hans, ben ik niet van op de hoogte. Maar als mensen – zonder dwang- cursussen verkopen, is dat je pijnpunt? Of wil je zeggen dat Simon geen zondaar is maar onbevlekt ontvangen. Nee, dat istie niet. Leerlingen van Jezus zijn niet Jezus zelf. Je kunt hem wel op basis van zijn geloof aanspreken op door je gepercipieerde misstanden

   zonder die basis kan dat niet, dan heb je alleen een jij- tegen- ik meningsverschil: Spreek ‘m aan zou ik zeggen

   Dat Flavio en Tim geld verdienen is in zichzelf ook niet verkeerd, moeten ze dan alles gratis doen? Geld moet enkel niet het doel zijn maar het middel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *