Oorlogspaleis voor Plutocratische Wereldregering…(SDG16)

Vredespaleis van Carnegie Foundation

Vanavond bij Interessante Tijden TV sluiten we de SDG-serie af met de laatste vier SDG’s 14-17, die allen exact het tegendeel bewerken van wat ze pretenderen. Nu op Interessante Tijden besteden we alvast aandacht aan SDG16 (vrede en sterke instituties): Hoe de plutocratische wereldelite oorlog en crisis gebruikt voor het ideaal van ‘wereldregering.’

Met daarin speciale aandacht voor de commissarissen van de Carnegie Endowmentment for International Peace, eigenaren van het Vredespaleis (1913) in Den Haag. Die vergaderden al in 1908 over de vraag hoe ze Amerika bij een grote oorlog konden betrekken. Alleen een flinke oorlog zou hun ideaal van socialistische transformatie en wereldregering dichterbij brengen.

Bezuidenhoutse Weg 99, De Wereld Federalisten sinds 1947

Den Haag een hoofdstad van wereldfederalisme
Als oud-koloniale macht speelt Nederland haar rol mee op het wereldtoneel. We kregen niet voor niets in Den Haag het Vredespaleis van (Schots Amerikaans) staalgigant Andrew Carnegie (1835-1919). Dat was in 1913 afgebouwd, 1 jaar voor de ergste oorlog in de geschiedenis van de mensheid tot dan uitbrak.

Carnegie richtte een filantropische stichting op,The Carnegie endowment for International Peace (1910), wiens tak de Carnegie Foundation eigenaar is van het Vredespaleis. Dat paleis huisvest het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, en een bibliotheek van internationaal recht.

Verderop bij de Bezuidenhoutse Weg 99a vind je tegelijk het hoofdkantoor van de in 1947 opgerichte World Federalist Movement, en haar Institute for Global Policy en de Coalition for the International Criminal Court. Wereldfederalisten streven sindsdien naar een wereldregering:

Our mission is to create more effective, transparent, and accountable global governance leading to democratic world federation

Daarnaast is in Nederland nóg een instituut voor Wereldregering gevestigd: The Global Parliament of Mayors van miljardair Michael Bloomberg. Wie Den Haag zegt, zegt ‘wereldregering’. Denk ook aan de vestiging van het Internationaal Strafhof, dat politie-agent in nationale kwesties wil spelen. Het einddoel is een mondiale plutocratie- rule by banksters– met een sociale en groene façade.

Kortom: De 2030 Agenda en de 17 SDG Doelen.

De Islamist waar Mabel mee in bed lag in 1993, Hij werd 2003 gearresteerd voor diefstal van 6 ton dollar aan VN-hulpgelden

Carnegie Council for Ethics in International Affairs
In wiens belang handelt zo’n ‘wereldregering’, kun je denken. Neem het internationale strafhof. Dat criminaliseerde een Servische president die zijn land wilde verdedigen tegen Bosnische islamisten als President Allia Izetbegovich (1925-2003). Die Islamist was als 18 jarige nog lid van de Kromzwaard (Handschar)-divisie van de SS, de Islamitische afdeling daarvan in de Balkan.

Toen hij zich president maakte van een Islamitische Heilstaat in Bosnië in 1990, noemde hij zijn beveiligingsbrigade ook weer Handschar. For old time sake. Geen wonder dat de Serviërs hem gevaarlijk achtten, die hoefden geen Islamitische heilstaat naast de deur.

Zijn rechterhand in verspreiding van de Islam op het Europees continent, Mohammed Sacirbey was in 1992 de eerste VN-ambassadeur van Bosnië, als oud Wallstreet-advocaat en bankier. De getrouwde moslim Sacirbey werd in 1993 de buitenechtelijke minnaar van Mabel nat broekje van Bruinsma, de latere Mabel van Oranje: Lees daarover het boek van Peter Siebelt, hier gerecenseerd.

Mabel was als War Child een pion van George Soros in het uiteenscheurende Yoegoslavië. Mabel werd later Soros zijn voorzitster van zijn European Council on Foreign Relations. Zeg maar de Europese zusterclub van de Amerikaanse Council on Foreign Relations. Sacirbey werd tot 2001 lid van de Carnegie Council for Ethics in International Policy.

Als expert in ethiek, werd Sacirbey in 2003 gearresteerd in New York voor het verduisteren van zes ton aan VN-hulpfondsen. Mo en Mabel, zo’n lekker stel!

Affiches voor Wilson’s verkiezing 1915. Who Broke the Money Trust, who kept us out of war

Over vredespaleis gesproken.
Woodrow Wilson voerde in 1915 nog zijn verkiezingscampagne ‘He Kept us Out of War’…Maar eenmaal geïnstalleerd zou hij de Amerikanen bij de industriele massaslachtingen op het Europees continent betrekken. Hij trok een blik Amerikaanse jongens open, die in de Romagne tegen de Duitse linies werden gegooid.

Dat de Rothschild-bankiers een dubieuze rol speelden bij verlengen van de Eerste Wereld Oorlog was duidelijk. (Balfour Declaration 1917) Maar ook commissarissen van de Carnegie Endowment for International Peace zouden een dubieuze rol hebben gespeeld

Dat bleek uit onderzoek van het Reece Committee in 1953. Die zou  voor het Amerikaanse Congres uitzoeken: Hoe besteden miljardairsfondsen als de Carnegie Foundation, Ford Foundation en Rockefeller Foundation in de Verenigde Staten nu eigenlijk hun gelden, komen die ook terecht bij clubs die doelen beogen die in strijd zijn met de Grondwet, of die het communisme op eigen bodem bevorderen?

American Cemetary Argonne; “he kept us out of war’.. (not) Always trust your government!

Families Opposing Red Donations (FORD)
Uit Reece zijn onderzoek kwam voort, dat deze clubs hun strategische donaties richtten op communistische en wereldfederalistisch georiënteerde initiatieven. Zoals Rutgersstichting-achtige clubs die het traditioneel gezinsleven met man-vrouwstructuur aanvielen.

Dat leidde zelfs tot de protestgroep Families Opposing Red Donations (FORD) met als oproep om geen Ford-auto’s meer te kopen. Nota bene mijn schoonvader zaliger Evert Smit beschreef het politiek dubbelspel van die Rockefellers en andere rijken der aarde al in zijn boekje ‘het Geheimenis der Wetteloosheid‘, Rockefeller en de Council on Foreign Relations (CFR)…

De CFR onderhield warme banden met communisten in de Sovjetunie. Daar schreef Gary Allen ook al over in ‘None Dare Call it Treason’, een boekje dankzij Smit in ons bezit. Evert Smit stipt begin jaren ’70- vijftig jaar geleden- de bevindingen van de Reece Committee al aan, en de rol van de Carnegie Endowment for International Peace.

Schoonvader zaliger schreef er al in 1972 over!

Oorlog nodig, en Amerika er in betrekken
Het rapport van de Reece-commission raakte in de vergetelheid. Een onderzoeker van die commissie, Norman Dodd zou echter in 1982 nog geïnterviewd worden door Edward Griffin. Toen lichtte hij een tip van de sluier op, over de Carnegie Foundation haar commissarissen en hun politieke doelen.

Het transcript daarvan is nog steeds op het web te vinden bij Supremelaw. Een secundaire bron die je dus met handschoenen moet aanvatten. Maar het interview is echt. En omdat mijn schoonvader zaliger het Reece-rapport al in de vroege jaren ’70 aanhaalt, moet het waarheidsgehalte serieus zijn.

Norman Dodd:

How do we involve the US in a war (1908)
Well, in the face of that sincere conviction of Kathryn’s, I went out of my way not to prejudice her in any way, but I did explain to her that she couldn’t possibly cover fifty years of handwritten minutes in two weeks.

So, she would have to do what we call “spot reading.” I blocked out certain periods of time to concentrate on. Off she went — to New York. She came back at the end of two weeks, with the following recorded on dictaphone belts.

American Cemetary Argonne: ‘He Kept us Out of War’

We are now at the year nineteen hundred and eight, which was the year that the Carnegie Foundation began operations. And, in that year, the trustees meeting, for the first time, raised a specific question, which they discussed throughout the balance of the year, in a very learned fashion.

And the question is this: Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people?

And they conclude that, no more effective means to that end is known to humanity, than war. So then, in 1909, they raise the second question, and discuss it, namely, how do we involve the United States in a war?

‘he threw us into war

‘Do not let the war end too quickly’
Dus commissarissen van een Carnegie Endowment for International Peace, overlegden tijdens de bouw van het Vredespaleis over hoe ze Amerika in een nog niet uitgebroken oorlog konden betrekken (…)

Well, I doubt, at that time, if there was any subject more removed from the thinking of most of the People of this country, than its involvement in a war.

There were intermittent shows in the Balkans, but I doubt very much if many people even knew where the Balkans were. And finally, they answer that question as follows: we must control the State Department.

And then, that very naturally raises the question of how do we do that? They answer it by saying, we must take over and control the diplomatic machinery of this country and, finally, they resolve to aim at that as an objective.

Then, time passes, and we are eventually in a war, which would be World War I. At that time, they record on their minutes a shocking report in which they dispatch to President Wilson a telegram cautioning him to see that the war does not end too quickly. And finally, of course, the war is over.

Evert Smit 1972: Vanuit christologisch perspectief is een menselijke wereldregering antichristelijk

Rockefeller nationale educatie, Carnegie internationaal
Het CFR-ideaal van een League of Nations ontstaat. Wanneer dat idee flopt, volgt de Tweede Wereld Oorlog. En dan komt haar opvolger de Verenigde Naties, het instituut dat 3 miljard dollar belastinggeld per jaar verdampt om op een wereldregering te lijken. Vervolgens kwam de ambitie om Amerika haar instituties te verlinksen, zodat ze meer op de in 1917 ontstane Sovjet Unie gingen lijken:

At that time, their interest shifts over to preventing what they call a reversion of life in the United States to what it was prior to 1914, when World War I broke out. At that point, they come to the conclusion that, to prevent a reversion, we must control education in the United States. And they realize that is a pretty big task. To them it is too big for them alone.

So they approach the Rockefeller Foundation with a suggestion: that portion of education which could be considered domestic should be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the Endowment.

Dodd noemt ook enkele Council on Foreign Relations-leden als Alger Hiss, die van 1947-1949 voorzitter was van de Carnegie Endowment for International Peace. Hij was mede-architect van de stichting van de Verenigde Naties, en regeringsdiplomaat voor de Yaltaconferentie (verdeling wereldtaart tussen Stalin en Roosevelt).

Alger Hiss werd in 1949 veroordeeld na beschuldiging door Whittaker Chambers dat hij als spion voor de Sovjets had gewerkt. Hij zou niet worden veroordeeld over spionage, maar omdat hij onder ede zou hebben gelogen, zo stelt het Cold War Research Institute. Daarvoor werd hij ook in tweede lijn in 1950 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Het Vredespaleis is sinds 2018 een SDG Huis gemaakt door het Ministerie van BuZa en de Carnegie Stichting

These-Antithese-Synthese (wereldregering)
Tot de dag van vandaag doen de linkse media alsof aantijgingen slechts loze beschuldigingen waren in een anti-communismehetze. Maar de NSA gaf in 1995 de Verona Papers vrij, die bevestigden dat Hiss werkte als spion voor de Sovjets.

Zo werkten ze dus in Amerika aan het verlinksen van de Verenigde Staten, terwijl de Sovjetunie opschoof richting Westen. Het eindresultaat van dit Hegeliaanse machtspel is de weg naar Wereldregering, die nu samenbalt in de VN 2030 Agenda.

De Carnegie Endowment lanceerde in 2006 al het idee van een Global Thinktank (World Brain!), met dependances over de wereld. Daarvoor heeft het Carnegie Endowment For International Peace nu afdelingen in Moskou (1994), China (2010, Tshinghua Center for Global Policy), Brussel (2007), India (2016) en het Midden Oosten (Beiroet)

Hoe meer je spanningen eerst opvoert, en hoe meer je oorlog sticht, hoe dichter je bij het doel komt: Dat mensen zelf vragen om meer ‘internationale samenwerking.’ Tot er iets ontstaat dat op je oude ideaal gaat lijken, onder hoede van de Verenigde Naties en het World Economic Forum. Dus is dat Carnegie-oorlogskasteel sinds 2018 nu een SDG-Huis gemaakt.

Communisme met vriendelijk gezicht in 17 lolliekleurtjes.

Plutocraat Paul Polman, een architect van de SDG’s voor de Verenigde Naties

Alleen uit christologisch perspectief eenvoudig te zien
Oorlog is Vrede. Vrijheid is slavernij.  Heb je bij bezoek aan het Vredespaleis al je wens gehangen aan de Imagine-tree? Wat zingt John Lennon: “Imagine there’s no possession” ( = you’ll own nothing and be happy) We zullen vanavond deze materie opnieuw vanuit christologisch perspectief belichten, net als schoonvader zaliger dat al vijftig jaar eerder deed.

Wie streeft naar een menselijke wereldregering, streeft naar een antichristelijk ideaal. Mis je dat perspectief, dan verzand je in eindeloos academisch gesoebat, je overziet de onderliggende geest niet van het machtsstreven. Heb je dat perspectief wel, dan zie je het in 1 keer. Net als de Urker Visboer in mijn dorp:

ooh gaap, da’s de mens die als god wil zijn. (Genesis 3 vers 5)

Je bestelt een paar sliptongetjes en kunt je hele verhalen besparen met allemaal organisaties, namen en analyses met ingewikkelde machtsstructuren. Op Urk snappen ze het al lang, nu U nog!

  • Iets geleerd vandaag, doe dan een donatie in het Rypke-potje van Interessante Tijden. Wij zijn U daar zeer dankbaar voor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *