Olie en Aliens in de Golan…

Het Zwitserland van Israel, met bunkers van de Syriers op de voorgrond

Het Amerikaans-Joodse Genie Energie- met dochterondernemingen aan de Keizersgracht 62 in Amsterdam- kan tot 2018 proefboringen naar olie doen in de Golan Hoogvlakte. De Golan is de watertoren van Israel met Mount Hermon die ze in 1967 buitmaakten op de Syriërs, en in 1981 annexeerden. Bij Katzrin staat ook de Golan Bierbrouwerij.

Er zouden- behalve kostbare waterlagen (aquifers) nu ook voor miljarden barrels aan olie op 2000 meter diepte liggen, die conventioneel winbaar zijn.

Israeli’s kenden het grapje over JHWH die zijn volk uit Egypte door de woestijn leidt naar het Beloofde Land: het enige stuk land in het Midden Oosten waar in de bodem geen olie is te vinden. Dat grapje verloor zo dus aan ironische zeggingskracht.

…het is nu een bloeiende bloemenzee op de Golan

Volgens het jaarverslag 2016 van Genie is de olie in de Zuidelijke Golan voor hun kleine maatschappij met Afek Oil niet commercieel winbaar bij huidige prijzen (en volatiliteit van prijzen) Ze schreven 40 miljoen dollar af op de proefboringen. Genie wil het met haar Israelische dochter Afek Oil nu meer noordelijk nog eens proberen.

Afek Oil zoekt investeerders, screenshot Afek Oil, dochter van Genie. De roemruchte Londense Rothschild-bankiers beleggen ook in Genie volgens het jaarverslag, de hoofdrol-spelers in NWO-theorieen, en dikke maatjes met Henry Kissinger

In de Verenigde Staten verdient Genie meer geld met de handel in elektriciteit, dan als contractor voor olie- en gaswinning.

…in 1967 op de Syriers buitgemaakt door het volk van Mark Zuckerberg.

God’s zonen geland op Mount Hermon
De Golan heeft ook buitenaardse waarde, en wel voor een (Joodse) elite van rijke stinkerds als Mark Zuckerberg van Facebook. Die investeert zijn tijd en geld ondermeer in de zoektocht naar Aliens. Er circuleren theorieen op het web dat Mount Hermon (ruim 2800 mtr, hoogste berg Golan) als landingsplaats voor buitenaardse wezens zou dienen/hebben gediend, wezens die ze Nephilim noemen.

Die theorie leunt op passages uit de Bijbel en Torah, en het apocriefe boek Enoch.

Mijn Statenbijbel beschrijft het in Genesis 6;1-4 zo:

En het geschiede als de menschen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat God’s zonen (…let op meervoud RZ) de dochteren der menschen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden.

Kijk, zo wil iedere man wel vrouwen winkelen, een heel boeket plukken als bloemen op de Golan-hoogvlakte…

Op de achtergrond Syrie en bij helder weer is zelfs Damascus te zien

Unidentifeid Human Objects (UHO)
Wanneer ik God was, zou ik vanuit de hemel ook de hele dag naar naakte Israëlische meisjes kijken: tot zover geen mysterieuze dingen in Genesis. Maar: Wie zijn nu ‘God’s ‘zonen’ – meervoud- die op de mensendochters hun buitenaards oog laten vallen en er ‘ingaan’, zodat inter-planetair geslachtsverkeer ontstaat? Ajax kan het niet zijn.

Genesis vervolgt vrij verwarrend met een zin die er niet tussen lijkt te horen:

Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is: doch zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaar (Methusalem werd nog 969 jaar RZ)

…en dan vervolgt Genesis:

In die dagen waren er reuzen (= vertaling in Statenbijbel van Nephilim) op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der menschen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn mannen van naam.

Vervolgens besluit de Heere dan- in de Bijbel gebeurt dat pardoes na deze passage- dat hij alle mensen gaat uitroeien via de zondvloed, ‘verdelgen van den aardbodem’. Want ze beginnen allerlei kwade en boze dingen in zijn ogen, en hij krijgt spijt van zijn schepping. Maar een heldere omschrijving van de toedracht voor God’s genocidale plannen/Delete op de Schepping krijgen we in Genesis niet.

Naast een onbekende reden voor God’s ongerief, hebben we dus verder twee Unidentified Humanoid Objects (UHO’s) in 1 kleine Bijbel-passage. Reuzen die ‘van ouds geweest zijn’.  En God’s geile zonen (meervoud), die het met de mensendochters doen. Of zijn Zonen en Reuzen 2 namen voor het zelfde?

Nimrod, oud kruisvaarders-fort met zicht op Hula Vallei. Nimrod (geboren uit Kusch) is de jagende nazaat van Noach, ‘een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren’ (Genesis 10:9) en 10:10 ‘het begin zijn’s rijks was Babel en Erech, en Akkad, en Kalne in het land Sinear’

Uho’s aanwijzing voor landing Ufo’s?
Als leespauze voor de lezer die net als ik sceptisch is ingesteld: Je kunt hier op 2 wijzen mee omgaan. Besluiten dat de Bijbel a-historische onzin is, de reactie van mensen met een gesloten geest. Mensen verwarren een gesloten geest tegenwoordig vaak met nuchterheid. Wees liever minder bang voor wat anderen van je zouden vinden, wanneer je alles onderzoekt en het goede behoudt.

De andere optie is namelijk veel spannender: je kunt er een hint in vinden naar een verloren wereld, of zelfs extra-terrestrisch contact dat in de Bijbel werd beschreven. Die theorie doet ook veel opgang, met Babylonische afbeeldingen waar kleine mensen voor reusachtige wezens in aanbidding vallen.

Uiteindelijk is er ook het SETI-project (Search for Extra Terrestrial Intelligence). De NASA gaf in 1971 al 10 miljoen dollar uit voor manieren om uit radiogolf-spectra uit het heelal boodschappen te detecteren van intelligent leven.

De landbouw is voor water van de Golan afhankelijk. Hier koeien bij Bethsaida

Gouden plaat Voyager begint met groet in het Akkadisch
Het is niet het klootjesvolk (hun brein is als een kinderhand) dat de optie van buitenaards leven open houdt, maar top-wetenschappers en mensen met hoog IQ. Zoals de in 1996 overleden (Joodse) astronoom en ‘astrobioloog’ Carl Sagan, die doceerde aan Harvard University en Cornell University.

Sagan was even getrouwd met microbiologe Lynn (Alexander) Margulis (+2011), de dochter van Joods-Zionistische ouders. Zij is met chemicus James Lovelock de ontwikkelaar van de Gaia-theorie, de aarde als levend en zelfregulerend organisme.

Sagan ontwikkelde de Gouden Plaat aan boord van de in 1977 gelanceerde Voyager-sonde met boodschappen van ondermeer president Jimmy Carter en Kurt Waldheim (secretaris generaal Verenigde Naties) voor buitenaardse wezens. Maar ook muziek van Bach, Beethoven en …Chuck Berry, zodat de Aliens ook de blues krijgen.

Die plaat van Carl Sagan op de Voyager, die begint met begroetingen in het Akkadisch. Dat is de taal die 6000 jaar geleden- dus in de tijd van de Genesis-tekst- werd gesproken in de oudste (militair goed georganiseerde) samenleving van het Midden Oosten. Die kenden het Gilgamesh-epos, hun zondvloedverhaal. En Carl Sagan kende natuurlijk de legende van Enoch, Babylonische religie en het Oude Testament Genesis.

Ja, we leven in Interessante Tijden!

Het boek van Enoch; gevallen engelen
Waar kwamen god’s zonen dan terecht vanuit de hemel? De interesse in Mount Hermon in deze context komt uit de Dode Zee-rollen (Qumran, waren in 2003 nog in Houston te zien) en het (voor ons en de Joden apocriefe) Boek van Enoch. Hier worden uit de hemel gevallen engelen/’watchers’ genoemd die op Hermon neerdalen. ..

Enoch 7-2-1/11 bericht

It happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters were born to them, elegant and beautiful.
2. And when the angels, the sons of heaven, beheld them, they became enamoured of them, saying to each other, Come, let us select for ourselves wives from the progeny of men, and let us beget children.
3. Then their leader Samyaza said to them; I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise;
4. And that I alone shall suffer for so grievous a crime.
5. But they answered him and said; We all swear;
6. And bind ourselves by mutual execrations, that we will not change our intention, but execute our projected undertaking.
7. Then they swore all together, and all bound themselves by mutual execrations. Their whole number was two hundred, who descended upon Ardis, which is the top of mount Armon.
8. That mountain therefore was called Armon, because they had sworn upon it, and bound themselves by mutual execrations.
9. These are the names of their chiefs: Samyaza, who was their leader, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. These were the prefects of the two hundred angels, and the remainder were all with them.
10. Then they took wives, each choosing for himself; whom they began to approach, and with whom they cohabited; teaching them sorcery, incantations, and the dividing of roots and trees.
11. And the women conceiving brought forth giants

De UHO’s zijn hier dankzij Enoch opgelost. We zien hier dus dat de reuzen de nakomelingen van de Godenzonen zijn. Niet de zelfde figuren. God’s zonen zijn 200 gevallen Engelen afgedaald op Mount Hermon bij het begin van de Babylonische beschaving.

Het gros van de Golan is miliair terrein

Google in the Galaxy: Breaktrough Initiative ‘listen’-project
En vervolgens komt dan alle kwaad en wapentuig in de wereld dankzij de gevallen engel Azazayel, die mensen leert zwaarden maken, zodat bloedvergieten en oorlog begint. Die naam zien we terug in de thriller ‘Fallen’ (1998) met Denzel Washington die bezeten raakt van moordzuchtige demon Azazel. Die zingt dan ‘Time is on my side’  van de Rolling Stones.

Niet het klootjesvolk, maar rijke en hoog intelligente mensen zoeken naar de gevallen engelen uit Enoch die op Hermon zouden zijn afgedaald…

Dus Azazel brengt ellende die God onthutst zodat hij op de ‘delete’ -knop drukt vanuit de Hemel en de sluizen van de zondvloed open gaan.

Met Azazel uit het boek van Enoch, de gevallen engel die mensen oorlog leert voeren met metallurgie, metalen wapens

Momenteel probeert Stephen Hawking weer contact met de gevallen engelen te leggen die op Hermon afdaalden, oorzaak van al die ellende volgens de apocriefe boeken.  Via het Starshot programma van Breakthrough Initiatives met Astronoom en klimaatalarmist lord Martin Rees als wetenschappelijk leider. Met 100 miljoen dollar van de Joodse Russische investeerder Yuri Milner, aandeelhouder van de Joodse Amerikaan Mark Zuckerberg’s Facebook.

En wie zoekt er ook mee: Mark Zuckerberg! Het Listen-project wil via data-mining van de gegevens van telescopen wereldwijd bruikbare signalen filteren die op buitenaardse boodschappen wijzen, een soort ‘Google in the Galaxy’. Dat Zuckerberg nazaat is van de Reuzen/Nephilim, het lijkt me maar een klein ventje…

Op zoek naar gevallen engelen

Is there intelligent life on Earth?
Bedenk verder dat we in Drenthe de Lofar-antennes hebben, die zijn bedoeld om zwakke radiogolven uit het heelal te identificeren en daarbij gebruik je veel computer-rekenkracht voor patroonherkenning, ruisfiltering.

Volgens Wikipedia zijn ze daar ook in SETI-achtige boodschappen geïnteresseerd. Onze overheid wil daar nu giga-windturbines bij bouwen die het signaal verstoren. Krijg je hele aardse boodschappen binnen, als ‘geef ons subsidie’. 🙂

Wat dat betreft: je kunt misschien beter in de Galaxy op zoek naar intelligent leven. Want op aarde is de intelligentie af en toe ver te zoeken…Dat kun je ook denken van mensen die hun fortuin besteden aan buitenaardse wezens, in plaats van noodlijdende mensen hier op aarde.

De Jordaan ontspringt in de ‘Israelische Alpen’

Terug naar meer aardse zaken.
Voor ons aardlingen zijn er andere dagelijkse beslommeringen. De Jordaan ontspringt in de Noordelijke Golan waar je in het voorjaar de sneeuw ziet liggen. Het is daarmee een bron van water voor de Israelische landbouw. Voor de rest is Israel vooral afhankelijk van eindige waterbronnen als aquifers, waterlagen in gesteente. Of ze moeten via ontzilting zeewater winnen.

..De Israelische Alpen

De Golan heeft in het uiterste noorden van Israel bijna Zwitserse trekken, het is verder natuurgebied en militair oefenterrein. In het meest noord-oostelijke deel zag je bij mijn bezoek exact 10 jaar terug ook VN-blauwhelmen rondrijden. De Golan is nog niet internationaal erkend Israelisch bezit.

Strategisch onopgeefbaar….

…met overal slangenarenden, zeilend op de wind.

Toch zouden ze gek zijn om die Golan op te geven, in de zin van militaire zelfmoord: daar was even sprake van in de jaren ’90 voor de Intifadah, een ‘land voor vrede’-deal waarbij de Golan status van natuurgebied zou krijgen.

Een wel bijzonder idealistische operatie had dat geweest.

Vanaf Mount Hermon kan een hele fractie ISIS-strijders alle belangrijke Israelische steden onder vuur nemen, het is maar een smal en piepklein landje. Of Hezbollah. Dat nam 10 jaar geleden nog het noorden van Israel onder vuur met Katjoesjah-raketten.

…grotendeels militair oefengebied.

Die Joden zullen me daar gek zijn, om Hezbollah een lanceerplaats te doneren.Daarom lijkt het me ook een illusie dat Israel ooit de Westbank aan de Palestijnen geeft, buiten wat eigen met checkpoints omringde steden als Jericho.

Riftvallei met zicht op Dode Zee waarop de Jordaan uitmondt, voor zover alle water uit de Jordaan nog niet is gewonnen voor de Landbouw

Die Riftvallei (waarin ook de Dode Zee ligt waarop de Jordaan uitmondt) is strategisch ook van levensbelang. Het landschap, de ecologie van de oorlog bepaalt vaak de uitkomst er van.

Hoe Allah verdween uit de Golan…

Bovenop Mount Hermon kun je ook een Israelische militaire bases vinden. Je schijnt er ook te kunnen skien, dus misschien dat die Aliens er met skies afglijden, als ze eenmaal geland zijn…

Het is er in het voorjaar rond deze tijd groen en kleurig, een explosie van bloemen en overal zie je slangenarenden zweven. Ook voor de vogeltrek is de Golan een belangrijke hotspot, en dus is het belangrijk dat hier niet overal windturbines komen.

Vogeltrek-hotspot

Voor de vogels is zo’n olieput alvast minder erg, dan honderden zwaaipalen op de trekroute. Wanneer je de bulls eye raakt met boren, dan heb je op een klein lapje grond ook meer energie-inhoud dan wanneer je op honderden vierkante kilometers windturbines zet.

Dus het is voor de Israeli’s te hopen dat ze in de Noordelijke Golan meer geluk hebben.

3 Replies to “Olie en Aliens in de Golan…”

 1. Ik gun het de Israëli’s totaal niet. Dat is gestolen land. Dat ze het water stelen is al erg genoeg, straks ook nog olie? Bovendien willen ze nog veel meer land inpikken. De 2 blauwe horizontale banen op hun vlag staan voor de Nijl en de Eufraat. Kijk maar eens op een landkaart waar die rivieren stromen en je weet precies welke gebieden ze vervolgens in bezit zullen nemen. Er komt pas vrede in het MO als Israël al die gebieden heeft geannexeerd. Dan controleren ze de olie, de pijpleidingen, het Suezkanaal, de havens en de scheepsroutes. Dan zijn ze het rijkste en machtigste land ter wereld en je weet dat ze zich van niemand iets aantrekken. Met hulp van de VS is het slechts een kwestie van tijd.

 2. De Voyager is op weg naar het sterrenbeeld Camelopardalis. Ik ben een absolute fan van het project, te meer daar het een lange en onzinnige spanningsboog vooronderstelt.
  De reis in de interstellaire ruimte duurt tienduizenden jaren en dan nog…. Maar er is naast jouw verheven ‘alien’ groet, Godzijdank toch ook veel aards te beluisteren op die gouden plaat.

  ‘Johnny B goode’ bijvoorbeeld van Chuck Berry

  “….Berry never sounded more sly and imaginative than he did in that aerial moment, but it was “Johnny B. Goode,” his signature slab of self-mythology, that was chosen for the long ride across the final frontier. In 1977, NASA etched the song onto a golden disc, loaded it onto Voyager 1, and Voyager 2, and sent it off into space. It’s currently headed toward the constellation Camelopardalis on Voyager 1, no particular place to go….”

  Tja dan hebben ze nog heel wat te interpreteren daar zo interstellair….

  Het lied gaat over een arme jongen van het platteland, die gitaar speelt en hoopt daar ooit beroemd mee te worden. Volgens Berry is het lied autobiografisch. Oorspronkelijk zou in de tekst worden gezongen over een “kleurling”, maar plattelandsjongen leek hem achteraf geschikter….

  Het Israëlische Armageddon ligt trouwens niet op de Golanhoogvlakte, maar is gesitueerd als strategische pas in het Karmelgebergte…. We gaan het zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *