Google…Smart of Apocalyptisch?

Via mobiel en web zitten we allemaal op de Matrix aangesloten. Met een apparaatje als verlengstuk van je geest, een soort pacemaker die mentale prikkels voert.

Interessant om te weten hoe die virtuele wereld je psyche beïnvloedt: iemand een suggestie?

De stap naar het inbouwen van technologie in mensen is zo groot niet. Je hebt immers al kunsthanden, kunstheupen, en de zojuist genoemde pacemaker, en via vingerafdruk of iris kun je mensen uniek identificeren, of je DNA-profiel: die biologische informatie kun je digitaliseren, en die databrok kun je weer gebruiken.

De grootste protagonist van de fusie tussen mens en machine is de door Google ingehuurde Ray Kurzweil. Die verkoopt een technovariant van het Transhumanisme, dat we hier bespreken.

Het Transhumanisme is als woord voor het eerst opgeschreven door Julian Huxley (broer van Brave New World-schrijver Aldous Huxley en ‘The Doors of Perception’) in de jaren ’50. Huxley was oprichter van het Wereld Natuur Fonds, IUCN en eerste directeur van Unesco.

Huxley was als lid van de Britse adel eugeneticus, voorstander van de verbetering van mensen langs biologische weg en bestuurder bij de British Eugenics Society (nu Galton Society, vernoemd naar Charles Darwin zijn neef Francis Galton, de ‘welgeborene’ = eugenetica).

Techno-transhumanisten willen via techniek de mens ‘verbeteren’.

Lees voor verdieping het boek ‘We Are Amphibians’ van RS Deese. Deese beschrijft de opvatting van de Huxley-broers dat mensen in twee sferen leven, een geestelijke en materiele en daarmee uniek zijn. Als het aan Silicon Valley (en het Pentagon) ligt komt bij die menselijke leefwerelden nog een technosfeer.

Ja, we leven in Interessante Tijden!

Artificieel Zelfbewustzijn
De bachelor-thesis van Simone Koopman (Universiteit Utrecht)bespreekt de agenda van Ray Kurzweil. Google huurt Kurzweil vanwege zijn onderzoek naar Artificiele Intelligentie. Hij pleit voor mensverbetering via het inbouwen van technologie. Zo kun je mensen dan direct aansluiten op The Cloud (wat je als I-phone-gebruiker al kan), maar hij trekt de lijn nog iets verder door dan de meeste van zijn collegae.

Zijn uitdagende uitspraken schroeven alvast de boekenverkoop op (ik heb ‘m net besteld), en zo wil Google ‘m tenminste inhuren.

Transhumanisme en DARPA
Een uitgesproken pessimist is David Icke, zie onderstaand filmpje, die de Frankenstein-metafoor hanteert. Volgens hem beogen mensenvooral controle over mensen via technologie met artificiële intelligentie en het doordrijven van een online-samenleving vanuit Silicon Valley in Californie van Google, Facebook en geestverwanten van Sergej Brin en Mark Zuckerberg.

Een agenda die gelieerd/betaald zou zijn door het hier reeds besproken Militair Industrieel Complex van het Amerikaans Imperialisme, en dan specifiek DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). DARPA is een afgeleide van de Koude Oorlog en het Manhattanproject, de wetenschappers die de atoombom ontwikkelden aan Columbia University in Manhattan New York.

Ik lees net een boek van Annie Jacobsen, The Pentagon’s Brain over  DARPA-wetenschappers. Hun baan is het vinden van steeds efficienter/akeliger manieren om mensen te doden danwel controleren. Ze zoeken hun variant op de Terminator. DARPA-wetenschappers ontwikkelden ook manipulatie-methodes die Psychological Operations (Psyops) heten, dus controle over de menselijke geest en media-informatiestroom. Ik kom nog op DARPA terug.

Ook Elon Musk (Tesla-motors)-toch geen techno-pessimist -, die waarschuwt voor de demonische kant van Artificiele Intelligentie, waar Silicon Valley nu op inzet. 


Informatiemanagement via algoritmes
De mensen die de techniek ontwerpen, hebben ook invloed op de wijze van gebruik. Een voorbeeld: Wanneer je iets ‘googlet’, dan bepalen de algoritmes van de Google-ontwerpers welke resultaten prominent verschijnen, en welke bijna onvindbaar zijn. Om u nog beter van dienst te zijn…

Waarom hoor en lees je vrijwel nooit iets over de genocide op Irakezen door de Amerikanen die sinds 2003 plaatsvond. Maar moet je 80 jaar na dato nog steeds horen dat de Nazi’s het absolute kwaad vertegenwoordigden. Als je weet wat de Amerikanen in Vietnam (2 miljoen doden) en de rest van de wereld voor akeligs uitspookten, en nog steeds uitspoken met hun massa-vernietigingswapens:

Nazi-methoden, niets minder, zum kotzen als je er over leest. Maar lulliger is dus vooral dat je er zo weinig over leest, alsof de Amerikanen de Moral Higher Ground mogen innemen. Via Willfull Ignorance.Een bekende hier op Interessante Tijden besproken propaganda-truuk is het onderdrukken van de ene informatie-stroom en het stimuleren van de andere.

Zo kunnen ze dus ook een politieke agenda pluggen, dus dat je kritische artikelen over een president, instantie of wetenschappelijke ontwikkeling nauwelijks vindt. Of dat je van het kritische standpunt vooral bijgelovige onzin en desinformatie vindt.

Zoals je via ‘de wetenschap’ (het IPCC) de besluitvorming over energiebeleid en daarmee de gehele maatschappij-inrichting versmalt tot een selecte groep ‘deskundigen’. Zo laat je nu de paar nerds van Silicon Valley die ingewikkelde computer-algoritmes begrijpen nu bepalen wat je wel en niet toegediend krijgt via het web. Je kunt ze niet controleren, omdat je de vaardigheden ervoor mist.

Dat zal Eneco en de overheid volledig worst zijn, de meeste mensen zijn hier ook volstrekt naïef…

Smart: verdomming
Een andere container-term die je in dit verband veel tegenkomt is SMART. Alles moet ‘smart’. Zoals de Smart-meter/ Slimme Meter die onze overheid verplicht wil stellen vanaf 2020 in je huis: dan kunnen ze op afstand je energieverbruik sturen/hacken, en iedere 15 minuten inlezen.

Zogenaamd om ‘inzicht te krijgen in je energieverbruik voor energiebesparing’. Alsof je zelf niet de verwarming een graadje lager kunt zetten en een trui aan kan doen, of weet wanneer je een minuutje korter kunt douchen… Men neemt dus het denken uit eigen hand, en dat is omdat ze controle over je willen.

…en andere volslagen onzin-argumenten om je energiecontrole op afstand op te dringen…

Smart betekent dus al snel: het dom houden van mensen, door van je gemakzucht te profiteren. Op ‘wij vertrouwen slimme meters niet’ staan alle drogredeneringen van de marketeers voorzien van kanttekening.

Men laat je er stapsgewijs aan wennen, tot je er niet meer zonder kunt. Zo kom je al aardig in de buurt van The Matrix (deel 1), mensen als batterijtjes aangesloten op een machine die hun illusies en prikkels voert, zoals de waan dat je ‘vrij’ zou zijn.

Emotie toedienen via een beeldscherm, meeleven met iets dat niet meer bestaat als je op ‘uit’ drukt

Je hoeft nooit meer alleen te zijn!
Vanzelfsprekend zijn de voordelen van online enorm: wat ik hier schrijf kunnen vrienden in Amerika direct lezen, en ik kan zo boeken bestellen die ik via andere mensen op het web als tip krijg. Het web kan je dus verstrikken, maar via kennis ook meer vrij maken. Ja, we leven in Interessante Tijden!

Je bent alvast nooit meer alleen, er is altijd iemand die je in de gaten houdt. 🙂

De door Amerikaanse defensie gelanceerde GPS-satellieten zijn nu ingeburgerd voor civiel gebruik. Je mobieltje is een gps-apparaatje en de Tom-Tom. Zodat je overal te vinden bent, om je (gevraagd/ongevraagd) nog beter van dienst te kunnen zijn. Wie weet krijg je in je hersenen straks ook cookies ge-upload, als voorwaarde om van diensten gebruik te maken.

Het Beest en zijn getal 🙂

Of, wanneer we Openbaringen 13:16-18 uit mijn Statenbijbel citeren over het transhumanisme en aansluiten op The Cloud 🙂

En het maakt dat het aan allen, kleinen en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteeken geeft aan hunne rechterhand of aan hunne voorhoofden, en dat niemand mag koopen of verkoopen dan die dat merkteeken heeft, of den naam van het Beest of het getal zijns naams.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft berekene het getal van het beest; want het is een getals eens menschen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

(666= w w w in het Hebreeuwse alfabet, zo stellen christelijke websites, maar  bij het Judaisme is de betekenis weer anders)

Ik vind internetbankieren vooralsnog reuze handig, en het W W W heeft mijn leven juist bijzonder verrijkt met contacten, gezichtspunten en de grootste bieb ter wereld. Laat die christelijke websites als ‘dial the truth ministeries’ (bron van bovenstaande afbeelding) maar lekker zeuren….Het zijn Interessante Tijden!

4 Replies to “Google…Smart of Apocalyptisch?”

 1. Wie wil er nou geen geïmplanteerde chip? Je hebt geen paspoort meer nodig, geen rijbewijs, geen geld. Gewoon even met je pols langs de scanner en klaar. Als die chip dan ook nog wordt verbonden met een ingebouwde antenne, weet Big Brother ten allen tijde waar je bent, hoe snel je rijdt, bij wie je bent etc. Een natte droom voor elke GroenLinks politicus.

  1. antenne is gemaakt met smartdust wat een circuitboard op je huid geeft. hardnekkige laag huid. checkuit lookoutfacharlie(is nog te zien op youtube)

 2. DARPA experimenteert op bescheiden schaal inmiddels met het inplanteren van Chips bij Posttraumatische stressstoornissen. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/05/the-military-is-building-brain-chips-to-treat-ptsd/371855/

  Kurzweil…. . Voor mij staat hij in de traditie van het occultisme…Op zoek naar de ‘onsterfelijkheid’ door de mens te laten opgaan in een nieuwe/andere virtuele wereld, waarin hij zijn eigen individualiteit zal opgeven.
  Tja zou best kunnen, een nieuwe stap in de evolutie waarbij wij als ‘foglets’ (clusters van nanodeeltjes) ergens voorbij de materiele wereld onze stinkende best gaan doen.
  In de stroomversnelling van de ‘singulariteit’ dat dan weer wel. Een interessant begrip waarbij de transhumane mens werkelijk buiten ieder ‘tijdsrealiteit’ om de hele kosmos opeens!! zal gaan beheersen. Zo gaat dat namelijk met singulariteit.
  Het eindpunt van de evolutie ahw. in de vorm van een ‘totaal’ bewustzijn
  Jammer voor Kurzweil heeft de evolutie geen eindpunt en ligt die sowieso niet in het ‘totaal bewustzijn.
  Het is een mooie eschatologie dat wel maar voor de rest…
  Over de zgn digitale controle maak ik me al helemaal geen zorgen, maar ja ik heb niet eens een smartphone….en over de algoritmes maak ik me ook al weinig zorgen.
  Vroeger las je alleen maar de lokale krant, dat was pas een ‘algoritme’. Ieder huis inde straat hetzelfde blaadje en dezelfde aanbieding van dezelfde slager…
  Wat je nu al ziet in de voort rommelende digitale wereld is dat ze steeds meer gaat lijken op de ‘Echternachtse processie’
  Twee stappen voorwaarts een stap achterwaarts.
  Het is een wereld die zich zelf steeds meer ongecontroleerd en naar onbetaalbare proporties lijkt te ontwikkelen.
  Bewuste of semibewuste machines die elkaar op zeker moment ook weer zullen vernietigen.
  De Cyberoorlog zal pas echt de eerste exponentieel onbetaalbare oorlog worden.
  Ooit nagedacht over de steeds toenemende hoeveelheid energie die ‘the cloud’ en wat er mee samenhangt inmiddels opslokt.
  Er is vrij weinig over gepubliceerd, ook bij et NIBUD vind je er niks over. Wel over huur en water maar niks over de kosten van de digitale gezinsbudget van Netflix tot Eneco. De hoeveelheid opgeslagen data neemt ieder weer jaar exponentieel toe… Uiteindelijk leidt dat ook tot singulariteit in allerlei opzichten ook als (energie)kostenpost en dan implodeert het systeem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *