2017: Klimazi’s grijpen macht en 18 duizend euro per Nederlander

Het nieuwe Groen Links-VVD-Kabinet op het Bordes…ze ogen nog fris en jong, de Klimazi’s!

Een reden om mijn nieuwe weblog Interessante Tijden te noemen, is dat ik voorzag hoe Nederland een totalitaire staat dreigt te worden, met een beroep op ‘het klimaat’.

Die dreiging die is nu dichter bij realisatie– zo meldt de Volkskrant over de formatiebesprekingen tussen Groen Links (Klimaat-Socialisten) en VVD (Marketeers en geldbeluste opportunisten)

Een klein fanatiek clubje met voldoende miljoenen voor propaganda kan de macht grijpen en houden, wanneer Nederlanders onderling te zeer geatomiseerd zijn, en denken ‘het zal zo’n vaart niet lopen’. Want de vaart loopt al ruim 25 jaar (Agenda 21/2030 Agenda)

Formatiebesprekingen in volle gang, de klimaatparagraaf is al klaar

Klimaat-Putsch: Ideologie zonder verantwoording
Geen enkele moeite wordt gespaard om de kosten per burger zo hoog mogelijk op te drijven, om de (financiële) wurggreep om uw nek aan te draaien. Zo schreven 90 activist-hoogleraren onder aanvoering van Jan Rotmans al dat we- bovenop de 100 miljard euro voor het Energieakkoord- nog eens 200 miljard euro moeten investeren in ‘het klimaat’.

Zonder dat die hoogleraren – dus hoog opgeleiden- een eerlijke kosten- en baten-analyse hoeven te geven wat dat oplevert. Het klimaat- (= het gemiddelde weer over 30 jaar)- dat is het doel op zich. Het is dus een ideologie, die kritiek op de kostbare oorlogs-economie tegen de weergoden per definitie als ‘verdacht’ wegzet. Ook non-conformisme lijkt haast strafbaar, en andersdenkenden worden al beschoten. (Roy Spencer)

Liefst 300 miljard euro (…), verdeeld over 17 miljoen Nederlanders, dat betekent dat we per Nederlander bijna 18 duizend euro moeten inleveren voor de strijd tegen ‘het klimaat’. Alle kolencentrales gaan dicht voor ‘het klimaat’. Terwijl India en Japan er nog tientallen kolencentrales bij bouwen.

Financiële en juridische wurggreep
Ze willen zelfs de Grondwet veranderen voor ‘het klimaat’, wat betekent dat zij burgerrechten willen uitkleden. Dat uitkleden van burgerrechten is al gebeurd met de permanente Crisis- en Herstelwet, die bezwaar tegen projecten van de overheid juridisch vrijwel kansloos maakt.

Voor grondwettelijke wijzigingen zijn overigens zwaardere procedures nodig. Toch hebben we via Artikel 1 in onze grondwet (uit begin jaren ’80) al een totalitair artikel geintroduceerd, dat de Social Justice Warriors van pas komt: Gij zult niet Waarnemen Wat Gij Ziet (non-discriminatie). D66 wil daar nog een spreekverbod over homo’s, gehandicapten en andere slachtoffergroepen aan toevoegen.

De (willekeur van de) Staat bepaalt in Nederland al hoe je spreekt en oordeelt over andere mensen.

De Klimazi’s willen nu met gebruik van De Staat je hele gedrag registreren en veranderen voor ‘het klimaat’. Zo komt met een beroep op ‘het klimaat’ het spionagekastje in ieder’s auto, die uw reisgedrag registreert, meldt de Volkskrant.

De ‘slimme meter’ zal in uw huis per kwartier volgen hoe je energie verbruikt. Zodat de overheid op afstand dicteert wanneer je mag douchen of een wasje draait. Ook gaan ze verder met Sjoemelnatuur, het onzalige plan om goede landbouwgrond om te zetten in slechte natuur.

En ze willen de volledige energievoorziening platleggen, terug naar de steentijd. Afgelopen jaar werden weer 300 duizend mensen in Duitsland van de elektriciteit afgesloten omdat ze de explosief toegenomen klimaat-belastingen niet meer konden opbrengen. Iets vergelijkbaars hangt ons ook boven het hoofd in Noord Korea aan de Noordzee.

Ja, we leven in Interessante Tijden!

Handel in Angst BV: de grootfinancier van het Klimaat-Socialisme, de Klimazi’s. Boudewijn Poelmann is ook eigenaar van Nieuw Amsterdam, onze uitgever 🙂

De Wil tot Macht: het Klimazisme
Wanneer je groene evangelisten hoort praten, met name de 95 procent die overloopt van goede bedoelingen (dus niet de 1-5 procent psychopathische en socio-pathische fanatici als Jan Rotmans), dan geloven ze in de Hemel in 2050 van de CO2-neutrale samenleving (wat levert dat op ten opzichte van nu?).

Maar de uitkomsten en consequenties van Goede Bedoelingen zijn net als bij Salon Socialisme (SS) de spreekwoordelijke hel.

En dus introduceren we hier een nieuw woord in de Nederlandse taal: het Klimazisme, een samentrekking van Klimaat en Socialisme. Al eerder schreef ik over de gemeenschappelijke wortels van het (ecologische) Nazisme en Groen Links haar ideologie, en  hun huisdichter (bij de Grunen) Ludwig Klages (fel antichristelijk en anti-semiet) was eender.

Ook de Malthusiaanse ideologie (gij zijt teveel) is eender, zo beschreef ik. Je benadert ‘de mensheid’ vanuit de populatie-biologie, alsof je over een kudde herten praat.

…mag je een konijn een konijn noemen?
Vanwege die reeds voorziene trend richting een meer totalitair Nederland, bestuurd vanuit Boardrooms, Klimaatkanselarijen en Brussel, bezocht ik al diverse locaties als de Wewelsburg die de ecologische kant van de Nazi’s verbeelden. Omdat er in collectivistische ideologie, aarde-verering (zoals het Juul-Feest, zonnewende vieren enz) en totalitaire neigingen opvallende verwantschap bestaat tussen de harde kern van Klimazi’s- Klimaat-Socialisten- en de Nationaal Socialisten.

De Klimaat-Socialisten/Klimazi’s gebruiken ook ‘angst’ en miljoenenpropaganda (Postcode Loterij) als manier om de macht te krijgen. Ze hebben de zelfde zuiverheids-ideologie in combinatie met angst voor (raciale/ecologische) degeneratie. En ze beroepen zich op ‘De’ Wetenschap van die tijd.

Je geeft je volledige budget uit aan een oorlogs-industrie, stelt de gehele economie daar ten dienste van. Klimazi Jan Rotmans stelt alvast dat het ‘pijn gaat doen’. Dat stelde Dolfie ook bij zijn transitie-project.

Dus: Als het flaporen heeft en een wipstaart, het graaft holen in de duinen, eet wortels en het plant zich razendsnel voort…..mag je het dan dus niet gewoon een ‘konijn’ noemen? Is dat ‘demonisering’ of gewoon logische determinatie?

Ik externaliseer ‘het Kwaad’ niet: ik zie dat het in ieder mens zit, en zich op vergelijkbare wijze manifesteert.

De oproepen van ‘radicaal veranderen en ingrijpen’ zijn nu de norm. De Umwertung aller Werten

Winkelen in Het Oosten
Bedenk dat het symbool van de Nationaal Socialisten een Oosters teken is- de zon, de natuur- dat van draairichting werd veranderd door Dolfie H. Zij zochten een vervangende ideologie voor het christendom, dat zij als achterhaald bijgeloof beschouwden.

Ze zochten, conform Dolfie’s huisfilosoof Nietschze een Umwertung aller Werten, een ‘radicale omkering’ dus van de manier waarop wij leven. (klinkt ook bekend?). En dus winkelden ze in Het Oosten – specifieker Boeddhisme en Tibet- voor nieuwe religie: net als moderne Westerlingen met hun Yoga, transcendente navelstaring.

Ze gaven enkel een iets andere draai aan het Tibetaanse zonneteken.(Hakenkruis)

Het Boeddhisme heeft ook Nazistische trekken, want het beschouwt mensen niet als uniek en onvervangbaar als in het christendom en het Humanisme. Maar als illusies, vervangbare incarnaties. Niet voor niets was het Communisme in China zo moorddadig, en sloeg de fascistische 1-kindpolitiek er zo aan: dat is de Rypothese waar ik nog onderzoek naar wil doen, en boek over wil schrijven.

Volgens vegetariër, partydrugs-gebruiker en Health Freak Dolfie moest ook ‘De Wetenschap’ (bij hem Eugenetica) bij alle beleid het leidssnoer zijn. (zie Louis Vuillerme, ‘De Spiegel van het Westen’)

Sterke band tussen paganisme, natuurverering en elementen van Nationaal Socialisme; SS-klooster de Wewelsburg

Ideologie maakt kleine clubjes sterk
Met een sterke ideologie en beroep op DE Wetenschap kan een klein clubje macht uitoefenen over een massa, die niet die ideologie deelt: omdat ze geen sterk weerwoord hebben, dat op de massamens vat krijgt. De massa ‘is als een vrouw’ zo stelde Nazi-marketeer Josef Goebbels al, die benader je niet met de rede maar via het inwerken op emotie/angst en verlangens.

Via herhaling van bezweringen met beroep op autoriteit, aldus massa-psycholoog Gustave Le Bon (1898). In een groep reageren en beslissen hoog- en laag opgeleiden even dom, op basis van emotie en hysterie, zo constateerde Le Bon.

Het gaat sluipenderwijs, stapje voor stapje, zodat het ditmaal heel anders lijkt. En ieder nadeel wordt conform de regels van marketing als voordeel gepresenteerd.

Ze willen je straffen
De ideologie bepaalt de maatregelen. Klimazi’s willen mensen straffen, zij zien de aarde als Neo Malthusiaans Concentratiekamp waar iedere nieuw geborene een CO2-producerende aardeverpester is. Gij Zijt Teveel.

En dus voeren ze beleid door waarmee je mensen financieel in een wurggreep houdt. En waarmee je ze in hun (menings)vrijheid beknot, via propaganda, manipulatie en nu dus ook intimidatie via De Staat. De filosofie bepaalt de uitkomst in beleid, het handelingsperspectief van mensen.

De harde kern (1-5 procent) van Klimazi’s zijn bijzonder on-ethische, fanatieke en meedogenloze mensen die U en mij niet zien als medemens, maar middel of sta-in-de-weg voor hun ideologie. In de historie van de 20ste eeuw zijn het altijd die paar fanatici geweest, die de toon konden zetten bij een volgzame massa, die geloofde: het zal zo’n vaart niet lopen.

Achter iedere sterke Windfarm staat een sterke backup-centrale die verzwegen wordt. Het gaat niet om een paar windturbines zus of zo (lig je niet wakker van). Er zit een ideologie achter het moedwillige verzwijgen en de weigering kosten en (afwezige) baten te benoemen.

Macht zowel hard als zacht
Machtsuitoefening loopt via 2 sporen, zeg maar Yin – Yang, in goed Hollands Jip en Janneke maar dan andersom. Via de ‘vrouwelijke’ weg van manipulatie door NGO’s, propaganda en media, zolang de fysieke macht niet is veroverd. Dat typeert de afgelopen 25 jaar, de verovering van uw geest, het onbespreekbaar maken van alternatieven.

En macht werkt via de mannelijke route van intimidatie en autoriteit, wanneer het geweldsmonopolie van De Staat in handen is. We zijn jaren achtereen gebombardeerd met propaganda, waar ook bedrijven zich bij voegen. Nu kunnen bedrijven zich met De Staat verrijken, als ze een groen gedicht opdreunen dat Ed Nijpels en de zijnen bevalt.

De subsidies zijn een vorm van machts-bestendiging: je bijt niet in de hand die je voedt.

Nu verenigen beide sporen zich in De Staat met een Klimaatkabinet, waarbij De Aarde- de behoeften van een abstractie gedefinieerd door ‘deskundigen’- in de Grondwet komt (….).De enige slag om de arm is nog: dit gebeurt wanneer de ‘milieucommissies’ van de onderhandelende partijen hun zin krijgen.

Klimaatstaat? het Verzet is geboren!
Maar er is hoop, want er zijn nog verzetshaarden die redelijkheid en menselijkheid verdedigen tegen het Klimazisme, en die Geallieerden kunnen Nederland bevrijden van de Klimazi’s. Daarom hier in deze post een fotosessie die ik maakte op 1 januari 2008 bij bezoek aan het D-Day-strand Omaha Beach Normandie.

U kunt vandaag zich bij het Verzet aansluiten tegen een mensvijandige ideologie die alle kartel-partijen in de greep heeft van Groen Links tot de VVD. Op 2 mei is het de Dolle Dinsdag van de Klimazi’s, wanneer wij de Atlantikwall van de Klimazi’s bestormen, Pakhuis De Zwijger.

Kennis is macht. Dus lees ons boek als rationeel tegengas: Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei. Nu het nog niet op de lijst van Verboden Boeken staat of verbrand wordt 🙂

Point du Hoc

Atlantik Wall

Het landingsstrand Omaha Beach van de Geallieerden op Dolle Dinsdag

…en hier gezien vanuit de Duitse positie bij Vierville Sur Mer…

…wie niet aan de klimaatdoelen gehoorzaamt…

Het Verzet: sluit je aan, en wees ook Humaan!
Wij ecomodernisten zijn meer humaan- voor de mens- en zijn dus ook voor maatregelen die mensen meer bestedingsvrijheid, welvaart en ruimte geven.

Le resistance uit Allo Allo

Wij hebben geen partijlijn of ideologie. We houden enkel als gereedschap bij denken en beslissen de rede, logica en bewijs hoger in het vaandel dan totalitaire regeldrift, agitatie, manipulatie en propaganda. En nu dus ook intimidatie via De Staat.

Die inbreuk op ieder’s bestedingsvrijheid heeft vooral een democratisch effect: je hebt geen vrijheid meer om te gaan en staan waar je wilt, omdat je daar minder vrij besteedbaar inkomen voor hebt. Ook niet voor het mooier maken van je tuin, je omgeving, je regionale natuur.

Vanzelfsprekend zal alle klimaat-ijver geen enkel effect op het klimaat hebben, nog geen tienduizendste graad wanneer je het vermeden CO2-effect omrekent naar temperatuur. De operatie is dus- zonder enige overhandiging van een meetbaar milieu-effect of rendement door de Klimazi’s- een manier om De Staat het primaat te geven over onze levens.

En daar lijkt het de Klimazi’s altijd om te doen geweest. Wij Ecomodernisten zijn voor de autonomie van het individu, vrijheid in verantwoordelijkheid en zien geen rol weggelegd voor een Totalitaire Klimaatstaat.

Omaha Beach met zicht op Point du Hoc waar de US Rangers een Duitse positie bestormden..

De stipjes die je bovenstaand zag rondvliegen, dat zijn noordse stormvogels, een soort mini-albatrossen..die broeden op de krijtrotsen van Omaha Beach Normandie

Omaha Beach bi Vierville sur Mer vanaf de Duitse positie

..wie nog kan vluchten…zeilbootje voor Vierville sur Mer

 

Noordse stormvogels op krijtrotsen Normandie, hun meest zuidelijke broedlocatie. Dankzij de opkomst van grootschalige visserij en haar discards afgelopen eeuw verruimden Noordse Stormvogels hun broed-areaal van Groenland richting zuiden. Terwijl zij volgens klimaat-envelopmodellen juist naar het noorden zouden moeten vluchten voor ‘de opwarming’….voedsel heeft voor dieren een hogere prioriteit klimaatpsychose

Krijtrotsen Normandie: die bestaan uit biologisch materiaal -kalkskeletten- van vroegere zee-organismen, er werden nog dino-restanten in aangetroffen…

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen onder vijandig vuur. Heldenmoed, echte kerels, geen verwijfde metromannetjes en homo’s die zich ‘zorgen maken’ over ‘het klimaat’.

Na 7 jaar Climategate.nl was de belangrijkste realisatie wel dat er sinds Josef Goebbels weinig is veranderd. Je kunt met voldoende propaganda-miljoenen de massa’s nog steeds opzwepen, en ze tot zelfdestructie aanzetten.

Meestal komt er maar narigheid van totalitaire bewegingen..Vooral omdat ze steeds geloven dat het ditmaal helemaal anders zal zijn….

Ja, het zijn Interessante Tijden! Mijn boek over de verwantschap tussen New Age, Nazisme en de milieubeweging moet ik maar gauw eens schrijven. Nu het nog legaal is…

Amerikaanse begraafplaats bij Laurent sur Mer bij Omaha Beach…

 

3 Replies to “2017: Klimazi’s grijpen macht en 18 duizend euro per Nederlander”

  1. Het is niets voor niets dat de VN internet wil controleren. Sites als de jouwe zullen verboden worden. Ook facebook en Amazon worden opgeschoond. Het kan goed zijn dat je zelf je boeken aan de man moet brengen want via internet zal dat wel verboden worden. Het zal heel moeilijk worden ons te verzetten tegen de VN.
    Heil het cultureel marxisme. Onze de westerse cultuur en de christelijke waarden en normen moeten vernietigd worden. Onze politici praten niet langer over onze christelijke cultuur, maar over onze joods-christelijke cultuur. Zelfs de paus roept dat Europa immigratie nodig heeft. Geen wonder dat er geruchten gaan dat de vorige paus gedwongen werd om af te treden en dat de huidige door Obama C.S. werd benoemd. Rechtse opportunisten zien kansen om geld te verdienen en springen op de langsrijdende geldtrein. Ze lijken zich niet bewust van de gevaren, of ze denken alleen maar aan geld. We leven in gevaarlijke tijden.

  2. Wat als de Nederlandse mensheid er achter zou komen, dat Sovjet communisme nog tienmaal erger was als Nazisme: dodelijker- onderdrukkender- armer. Ook De Russische socialistische en revolutionaire ideologie was bevlogen met natuur argumenten en had de mooiste emissie normen ter wereld. Alleen er was altijd een legitimatie in de vorm van een binnen- of buitenlandse vijand die eerst verslagen moest worden, om de normen niet toe te passen , wat dan meten de meest vervuilde verbieden ter wereld opleverde. Maar de USSR was wo groot dat er altijd veel onbesmette natuur overbleef natuurlijk.
    Voor natuurbehoud en de mens achteraan, moet je niet alleen bij de Duitse AH zijn, De Amerikaanse president Terry Rooseveld kon er eerder ook wat van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *