Nachtegalen bij dodenherdenking Waalsdorpervlakte


Afgelopen weekeinde in de Zeeuwse duinen zongen ze weer: De nachtegalen, dat zijn de zangvogels die ook altijd de 2 minuten stilte bij Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte doorbraken.

Voordat de publieke omroep Dodenherdenking op de Amsterdamse Dam ging uitzenden, werd die herdenking altijd op de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Wassenaar gehouden. Daar staan drie nep-houten kruisen (ze bleken van ijzer als je ze aanraakt), als monument voor de door de Duitsers gefusilleerde verzetstrijders in die duinen.

In de duinen in dichte duindoorn-bossages zijn nachtegalen nog algemeen. Ze hebben een verslavende en hallucinerende zang, die ik hier in dit filmpje met soundscape bijsluit.

Ideaal nachtegaal-habitat op Neeltje Jans, ondoordringbaar struikgewas met stekels van duindoorn…

Helaas slaagde ik nooit een goede foto te maken van zo’n nachtegaal. Ook niet op Neeltje Jans. Ik heb dus alleen een foto van de dichte duinbossages, waarin hij zat te zingen. En je moet dan maar van me aannemen, dat in bovenstaande bosjes echt een nachtegaal zong.

Vanavond herdenk ik alle doden die uit naam van het Amerikaans imperialisme sinds 1945 vielen, waaronder mogelijk een miljoen Irakezen, 2 miljoen Vietnamezen, en de chaos waar vele landen dankzij de Amerikanen in zijn gestort: zie John Perkins zijn ‘Confessions of an Economic Hitman’ voor duiding.

En de mogelijk 100 miljoen mensen die nodeloos sneuvelden door Malaria, omdat de Amerikanen met William Ruckelshaus van de Environmental Protection Agency onder president Nixon in 1972 een totaalverbod regelden op DDT-gebruik, ook voor muggenbestrijding. Ruckelshaus werd later lid van de Brundtland-commissie voor ‘Duurzame Ontwikkeling’, die leidde tot Agenda 21 van de Verenigde Naties.

Aan Agenda 21 dankt Nederland alle zogeheten ‘klimaatbeleid’- het idee dat mensen via de Staat aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien om het klimaat af te regelen.

Bunker Atlantikwall

Weinig mensen weten dat 1 van de oprichters van de neo-fascistische Club van Rome in 1969 (‘de aarde heeft een kanker, en dat is de mens’ in Mankind at the Turning Point 1974), de chemicus Alexander King (overleden in 2007), de bedenker was van de naam DDT.

Alexander King was niet alleen directeur-generaal bij de OECD. In de Tweede Wereld-oorlog in dienst van het Britse leger ‘bedacht’ hij de naam DDT als afkorting voor het (door Paul Muller ontdekte) bestrijdingsmiddel dat King in de Tweede Wereldoorlog in massa-productie bracht voor het Britse en Amerikaanse leger.

DDT was (en is, onder bepaalde voorwaarden) namelijk het enige effectieve middel tegen Malariamuggen. De Zwitser die voor DDT de Nobelprijs kreeg in 1948 – Paul Muller- experimenteerde uitsluitend met het poeder voor mottenballen. Maar King pakte die vinding grootschaliger aan.

Met DDT bestreed King met het leger ook luizen die tyfus overbrengen, want bij grote hoeveelheden mensen bij elkaar krijg je al snel luizen-epidemieen.

De Britten vonden in de Zuid Afrikaanse Boerenoorlog het fenomeen concentratiekamp uit. In Concentratie-kampen kreeg je al snel uitbraken van tyfus omdat mensen dicht op elkaar zitten en luizen overdragen. Weinig mensen weten dat Zyklon B- (waterstof-cyanide HCN-gif)- oorspronkelijk in de jaren ’20 werd gebruikt bij ontluizing van mensen en vooral van hun kleding, zoals de grote rijen migranten die met schepen vanuit Duitsland vertrokken naar de Verenigde Staten.

Dat beschrijft historicus Jonathan Spiro bijvoorbeeld in ‘Defending the Master Race’, over de erfenis van de Amerikaanse inspirator van Adolf Hitler zijn rassenleer: Madison Grant.

Nato, proudly delivering death. Sinds 1945 is ons land bezet door de Amerikanen, als afzetmarkt voor de rotzooi van hun industriële apparaat

In ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘ in hoofdstuk 13 zien we verder hoe de Britten in hun kolonie India rond 1878 nodeloos 8 miljoen mensen aan honger lieten sterven. Dit vanuit een Malthusiaanse opvatting over ‘evenwicht met de natuur’, waarin de mensheid daar moest verkeren. Je zou niet meer geboortes moeten hebben en mensen, dan er qua lokale voedselproductie aan ‘draagkracht’ mogelijk zou zijn.

Wie niet weet wie Malthus is, lees mijn post over Malthus HIER. Op Interessante Tijden probeer ik iets meer rekening met domme lezers te houden, mensen die minder weten dan ik. Dat schijnen er nogal wat te zijn.

…en toch vindt het leven overal weer haar weg…

Mogelijk is ook The Great Famine in de 19de eeuw- waarbij 1 miljoen Ierse Untermenschen stierven- min of meer expres georkestreerd door de Britse elite.

De Britse adel- waaronder Charles Darwin- zag de katholieke Ieren als minderwaardige mensen. Direct na de Tweede Wereld Oorlog pleegden de Joden zelf een etnische zuivering door 700 duizend Palestijnen uit hun huizen te verdrijven en daarvan 10 procent te vermoorden. Er zijn dus nogal wat Holocausten (= letterlijk ‘brandoffer’) gepleegd, op groepen die als minderwaardig werden (en worden) neergezet.

Zoals eerder beschreven, zag de elite tijdens de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) ook op de lagere klassen neer als soort Untermenschen die je bij miljoenen kon offeren. Het drastisch uitdunnen van de bevolking werd als vorm van wildlife management gezien, als iets goeds dat de gezondheid van de rest zou bevorderen. Al dat gedemoniseer van Duitsers als belichaming van ‘het Kwaad’ in de geschiedenis qua massamoord, het verdient dus enige historische duiding.

Resumé: voor een beetje aard-opwarming zou ik niet zo bang zijn. Wel voor wat mensen elkaar aan kunnen doen vanuit vermeende goede bedoelingen. Met name ‘normale mensen’ zijn knettergek en gevaarlijk. Je kunt dan maar beter de duinen in en naar de nachtegalen luisteren.

 

One Reply to “Nachtegalen bij dodenherdenking Waalsdorpervlakte”

  1. Als in een ideologie men mensen relatief minder belangrijk vindt dan de aarde zelf, dan zijn er altijd te veel van en die kunnen vervolgens worden gemist. Het is de kern van hoop in het theorema van de Club van Rome.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *