Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’ voor abortusclub Nazi-supporter Marie Stopes

De voorloper van Paul Erhlich’s Population Bomb in 1954 door Hugh Moore. Dit essay stuurde Moore in 1954 naar zijn netwerk van 1000 zakenlieden en beslissers. De 1001-club die ook het WWF ondersteunt?

De Volkskrant beschrijft onbedoeld de oorsprong van de klimaat-agenda, als historicus Geerten Waling pleit dat Nederland andere landen geboortebeperking moet opleggen voor ‘het klimaat’.

Nederland’s Ministerie van ‘Ontwikkelings-samenwerking’ financiert echter al de club die (gedwongen) neger-abortussen uitvoert, vernoemd naar Nazi-supporter en eugeneticus Marie Stopes.
Er gaat nu 140 miljoen euro Nederlands ontwikkelingsgeld per jaar naar (o.a.) abortus-promotie uitgevoerd door Marie Stopes-klinieken, zo bevestigt NRC Handelsblad.

Liliane Ploumen probeerde dit voorjaar internationaal 600 miljoen dollar bij elkaar te halen om ondermeer de Marie Stopes Foundation geld toe te kunnen stoppen voor promotie van de dood. Buitenlandse Zaken en ‘Ontwikkeligs-samenwerking’ financieren al decennia ‘geboorte-controle’-befleid als Amerikaanse Vazalstaat met eufemismen als ‘seks-educatie’, ‘gender’ en onder de vlag van  ‘Population’.

Dat zijn kreten die uit de 20ste eeuwse Anglo-Amerikaanse en Duitse lobby voor Eugenetica voortkwamen, een lobby die toen als ‘progressief’ gold (biologische mensverbetering). De Eugenetica was DE wetenschappelijke autoriteit van die tijd. De zelfde eugenetici als Julian Huxley richtten ook de moderne milieubeweging op (Wereld Natuur Fonds) met hun elitaire medestanders. Klimaatbeleid komt voort uit de zelfde haat tegen een welvarender mensheid.

Geld voor de naar Nazi Marie Stopes vernoemde foundation


Marie Stopes: Hitler-sympathisante

De Marie Stopes Foundation voerde in 2009 nog 900 duizend abortussen uit in 43 landen volgens Why Catholic. Marie Stopes was eugeneticus, voorstander van gedwongen sterilisatie volgens het Science Museum in Londen.  En sympathisant van Adolf Hitler, zo stelt Why Catholic. De International Business Times bevestigt dat Stopes in 1939 nog een lovende aanbevelingsbrief naar Dolfie stuurde met haar anti-semitische gedichten.

Een van zulke clubs die voortkwam uit de vooroorlogse Amerikaanse Eugenetica-beweging in New York heet nu Engender Health. Die kwam voort (1937) uit Sterilization League of New Jersey, later Human Betterment Association for Voluntary Sterilization. Onder Hugh Everett Moore als bestuurder kreeg die club internationale invloed als Association for Voluntary Sterilization (AVS) in 1969.

Die invloed groeide nadat Hugh Moore zijn boektitel (The Population Bomb, gepubliceerd in 1954) leende aan Paul Erhlich’s bestseller (1968) met gelijke naam. Het meest misantropische boek sinds Mein Kampf, The Population Bomb van Erhlich werd gehyped in media. Mogelijk mede omdat vrienden van Moore ook eigenaar van die media waren (zoals Henri Luce, eigenaar van Time-Warner).

Zo kwam eind jaren ’60 de anti-populatieagenda op de internationale kaart, nadat de katholieke JFK – fel tegenstander van die populatielobby- was omgelegd.

De Volkischer Beobacher van het Klimazisme; De Volkskrant.  Over ‘parasitaire mensheid’. Net als de Club van Rome die schreef ‘de mensheid is onze vijand’, en ‘De mensheid is een kanker’. Ik hoef niet te proberen mijn stuk in te sturen, want dat plaatsen ze niet. Past niet in hun fascistische ideologie ‘dressed as progressive’

Klimazi’s en Eugenetici: Gij Zijt Teveel
In 1972 kreeg de sterlilisatie-lobby geld van USAID om geboorte van ongewenste bruine grondstofconsumenten in Afrika te voorkomen via Vasectomy. (zaadleider doorsnijden).  Ereleden waren ecologen als Paul Ehrlich en Garrett Hardin (Tragedy of the Commons). Zorgen om ‘De Aarde’- de ideologie van elitair ecologisme- gingen altijd hand in hand met haat tegen andere mensen. De Rockefeller Foundation richtte zich met de Ford Foundation en de Population Council op geboortebeperking in India.

In 1969 zag ook anti-populatietak van de Verenigde Naties het licht, het United Nations Population Fund. Donald Trump zette 1 april de bijl in Amerikaanse overheids-financiering voor VN-vertakking, omdat ze gedwongen sterilisatie en abortus zouden uitvoeren. Maar Lilian Ploumen van het Ministerie voor Neokolonialisme en Neger-abortuskondigde aan die financiering van abortus van ongewenst leven voort te zetten, zoals via Marie Stopes International.

Gewild door wie? Donald Trump zette 1 april de bijl in Amerikaanse overheids-financiering, omdat die gedwongen abortus-programma’s zou doorvoeren, zo meldde Al Jazeera. Maar de Nederlandse regering wil die budget-cut nu compenseren

The War against Population: een half miljard mensen maximaal
Ons ministerie van Buitenlandse Zaken is ook 1 van ’s werelds meest fanatieke uitdragers van mondiaal klimaatbeleid, wat natuurlijk de andere kant is van de zelfde elite-medaille.

Die klimaat-agenda van de Verenigde Naties (Agenda 21) en de belangrijkste milieuclubs die deze agenda promoten zijn in de jaren ’60-’70 in de markt gezet door de zelfde Anglo-Amerikaanse elite (voornamelijk uit New York) van eugenetici. Die vonden (en vinden) dat slechts een half miljard mensen op aarde mogen wonen. De klimaat-adviseur van Angela Merkel en de Paus- Joachim Schellnhuber vindt ook dat er maar voor 1 miljard mensen ruimte is, terwijl hij de wereld rondvliegt en BMW rijdt.

Andere mensen moeten dus ingeperkt, want zelf nemen ze het er van (zie ook Al Gore en al die 40 duizend elite-leden die in Parijs het er van namen)

Dat aantal 500 miljoen mensen is ook het streven dat vlinderbioloog Paul Ehrlich opgaf in The Population Bomb (1968), die het concept opnieuw bij het grote publiek bracht. Zo kregen elitaire ‘populatie’-zorgen een groen randje via Earth Day in 1970: de internationale lancering van de populaire milieubeweging, met steun van de Rockefellers en de Ford Foundation.

Die half miljard mensen ‘In Perpetual Balance with Nature’ staat ook gegraveerd in de Georgia Guidestones die in 1980 werden opgericht  door (waarschijnlijk) een collectief vrijmetselaars. 

De anti-populatie-elite (nu klimaat-elite) rond de American Eugenics Society (nu oa Population Council) en de British Eugenics Society (nu Galton Society) zetten een complete ‘Population Control’-industrie op na de Tweede Wereld Oorlog – zo beschreef de in 2009 overleden econoom Jacqueline Kasun– een controle-industrie die met miljarden Amerikaanse belastingdollars werd gefinancierd, en opgelegd via de United Nations Population Fund.

Dat boek illustreerde al, wat nu exact gebeurt onder de vlag van ‘Het Klimaat’:

Embodied in their agenda is the sort of social planning that actually mandates draconian control over families, churches and other voluntary institutions around the globe.

De zelfde Populazi’s die geboortecontrole onder de Britse en Amerikaanse bevolking wilden afdwingen, verplaatsten die agenda naar ‘ontwikkelingshulp’, toen die agenda bij ons na de Nazi’s haar glans verloor.

De voorloper in 1954 van het in media gehypete Population Bomb (1968) van Paul Erhlich. Toen werden elite-zorgen mainstream gemaakt en gehyped via massamedia in bezit van die elite (Henri Luce, eigenaar Time-Warner)

John D Rockefeller III: ‘Mr Population’
We hebben het bij die ‘elite’ dan – zo beschreef socioloog Donald Gibson- over de leden van elite-clubs als de Century Club en Cosmos Club, de Council on Foreign Relations, het Aspen Institue e.a, de mensen die het Anglo-Amerikaanse buitenland-beleid dicteerden na de Tweede Wereld Oorlog. Zoals de Rockefeller-dynastie (Standard Oil/Chevron/Exxon/Esso) met hun misantropische foundations als Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund en Rockefeller Family Fund.

En hun naaste collegae de fanatieke eugenetici Osborns (Henry Fairfield), de Darwin-familie, de Huxley’s, (het zakennetwerk rond) ons koninklijk huis en het Britse koningshuis ( Bilderberg-conferenties), en de bestuurlijke toplaag van de Amerikanen als Bernard Mannes Baruch (geld-elite van JP Morgan en Guggenheim), William Vogt.

Osborn’s close friend John D Rockefeller III werd ‘Mr Population’ genoemd, zo beschrijft socioloog Donald Gibson in ‘Ecology Ideology and Power’, het boek waar deze serie blogs op aanhaakt. John D is de vader van Laurance Rockefeller, oprichter van het Wereld Natuur Fonds met eugeneticus Julian Huxley, directeur van British Eugenics Society waar de kleinzoon van Charles Darwin erelid was. En Laurance Rockefeller was (co-)oprichter van de Conservation Foundation, de club die het klimaat-alarmisme in 1962 op de NGO-agenda zette.

…zoek de verschillen. De Nederlandse Neo Malthusiaanse Bond- later vermomd als ‘seks educatie via NVSH die euthanasie, promiscuiteit en abortus verheerlijkt: zeg maar D66, de voorvechters van Westerse zelfhaat, eco-fatalisme, gezins-vernietiging en De Dood.

 

The Population Bomb (1954) titel kwam van Hugh Moore
>Hugh Everett Moore – van 1940-’43 voorzitter van de voorloper van de Verenigde Naties, de League of Nations– is uit die elite een sleutel-figuur geweest in die eugenetica-beweging die zich later verhulde als ‘Populatie’-beweging. En die haar activiteiten na WO2 en de Nazi-wreedheden uit naam van Eugenetica verlegde naar de vroegere koloniën in Afrika, Latijns Amerika en Azie.

Zoals in de door Moore opgerichte Population Crisis Committee (1965). Wat weinig mensen weten is dat Moore de oorspronkelijke schrijver is van The Population Bomb al in 1954.  Moore was niet zomaar een idioot. Hij was penningmeester bij het Marshall Plan (economische wederopbouw Europa). Hij was bestuurder bij de NAVO tot 1961. Hij was voorzitter van Planned Parenthood (1942) de club die ontstond uit de American Birth Control Federation, waar Margaret Sanger een hoofdrol speelde. 

Zie wat natuurbeschermer Osborn (American Natural History Museum) schreef in 1932, terwijl in geschiedenisboeken en media de Duitsers alle schuld kregen:

Eugenics is not a human invention by Francis Galton (neef Charles Darwin RZ) or any of his predecessors or successors. It is a long known and universal law, namely the survival of the fittest and elimination of the unfittest.

En wat gender-activist en eugeneticus Margaret Sanger gewoon kon in 1950 in de New York Times kon schrijven nadat de Nazi’s waren verslagen als leider van Planned Parenthood en de American Birth Control League, zo meldt Gibson:

Margaret Sanger proposed that the government sponsor a program to sterilize the feeble- minded….She also repeatedly represented Africa, Asia and South America as being overpopulated

En de eugeneticus en oprichter van het Wereld Natuur Fonds Julian Huxley stelde al dat US/UK geen leningen mocht geven aan landen die hun populatiegroei niet indamden.

Uit 1987 met voorwoord van Julian Simon. Het grote publiek heeft nooit van beide gehoord, de anti-mensheid agenda van ‘Duurzame Ontwikkeling’ won. De klimaat-beweging en klimaatelite bestaat uit de zelfde personen

Groen is het nieuwe Bruin
Alle ‘groene’ zorgen zijn elite-zorgen van de werkelijke bazen van het Amerikaanse buitenland-beleid. Die vinden al sinds 1900 dat er teveel mensen op aarde komen die hun privileges bedreigen. Bedenk dat die zelfde Anglo-Amerikaanse elite de agenda van ‘Duurzame Ontwikkeling’ opzette (William Ruckelshaus oud directeur EPA en de FBI, Maurice Strong van de Rockefeller Foundation en Wereld Natuur Fonds ea) waar wij via de Verenigde Naties het CO2-beleid aan danken.

Alexander King, oprichter van de Club van Rome schreef immers openlijk in 1991 dat ‘De mensheid onze vijand is’.

Bedenk dat Wereldbank-econoom Paul Collier met zijn boek ‘The Plundered Planet’ (gejammer over klimaatverandering en oprakende grondstoffen) tribuut bewijst aan hyper-racist en eugeneticus Henry Fairfield Osborn, die ‘Our Plundered Planet’ al in 1948 schreef: een ecologische klaagzang over de gevolgen van welvaart voor iedereen buiten Osborn’s eigen New Yorker elite-cirkel van Rockefeller cs.

Dat CO2-beleid kregen we gewoon opgelegd vanuit de VN en Brussel zonder dat iemand daar enige inspraak bij had. Dat beleid bepaalt met dit Groen Links-VVD-kabinet het leeuwendeel van de uitgaven (300 miljard euro inclusief Energie-Akkoord)

De mensheid als ziekte van de planeet, met bijdrage Koningshuis (Prinses Irene) Femke Halsema (Groen Links), Herman Wijffels (Rabobank) Jeroen van der Veer (Shell) en klimaatconsultant Jan Paul van Soest

Of je het nu ‘populatie’ noemt of de stof die deze populatie produceert en uitademt (CO2), de controle-drang is gelijk, evenals het motief: haat tegen welvaart voor de mensheid buiten die kleine club bevoorrechten.

Wij krijgen als Nederlanders immers ook een CO2-plafond opgelegd en als we daar overheen zitten moeten we bijbetalen. Onze overheid kan straks via kilometerheffing al aflezen of U niet teveel gereisd hebt, en via Slimme Meter of u niet over uw CO2-taks zit. Maar neeuhh, dit is allemaal heeeel anders: blijft u gewoon lekker slapen/NOS Journaal kijken en u opwinden over Zwarte Piet of een blote tiet bij Geenstijl.

Terwijl het in linkse media al billen en tieten regent sinds de jaren ’70. Om zo seksuele promiscuiteit te promoten die ook leidt tot vrouwen die pas op latere leeftijd (veel minder) kinderen willen. De Neo Malthusiaanse Bond werd immers de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) in die jaren.

De ideologie van ‘zieke aarde’ door de mens die harde grenzen overschrijft bij Kiesvoorklimaat.nu. De milieubeweging heeft hoge koorts en verdient een spuitje

De Klimazi’s grijpen macht: wanneer is onze Bevrijdingsdag?
Dus samengevat: Terwijl de eugenetische plannen van de Duitsers onder het Nazi-bewind algemeen werden verketterd, ging de Anglo-Amerikaanse elite doodleuk verder met hun eugenetische agenda onder de vlag van ‘Population’, maar ook ‘Sex Education’, en via ‘het milieu’ en ‘het klimaat’ als andere labels voor hun zelfde angst: Gij Zijt Teveel.

Via ‘Europa’ (= Anglo-Amerikaanse elite) kregen we alle ‘groene’ beleid opgelegd

Het beleid dat uit die ideologie voortkomt is eender: mensen afknijpen, welvaart wegstelen en doorsluizen naar een kleine klimaat-elite. Met ‘het klimaat’, ‘gender’ en ‘gelijkheid’ krijgt een misantropische agenda van haat tegen een steeds welvarender mensheid zo een filantropisch randje. Lees daarom ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘ hoe we van dit fascisme verlost kunnen raken, en sluit je aan bij het verzet!

One Reply to “Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’ voor abortusclub Nazi-supporter Marie Stopes”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *