Holt IQ-verlaging beschaving en economie Zuid Afrika uit? (3)

Na mijn post over brain drain in Friesland nu het slot-deel: Zuid Afrika, het land dat de bevolkings-theorie van Demografische Transitie lijkt te weerleggen die wij Ecomodernisten verdedigen in ons boek. De bevolking vertienvoudigde daar juist dankzij welvaart en bij beter onderwijs. De machts-overname door mensen met laag IQ stort het land alsnog in geweld-dadige chaos.

Volgens Simon Roche van Suidlanders dreigt deze zomer een gewelddadige revolutie waarbij de Zoeloe- bevolking de Afrikaanders wil uitmoorden en verjagen. Liefst 76 duizend Afrikaanders, voornamelijk boeren zijn al vermoord sinds de afschaffing van Apartheid en verkiezingen in 1994. Wekelijks worden er boeren afgeslacht, zo bevestigde ook Donald Pols van Milieudefensie. Hij is Afrikaander.

Het is nu gevaarlijker om als blanke op het platteland te leven dan als soldaat in een oorlogszone, zo stelt Roche. De moorden lijken oogluikend toegestaan door de regering. De actiegroep Suidlanders bereidt zich alvast voor om de inrichting van vluchtelingkampen mogelijk te maken en zelfverdediging bij aanvallen.

Bevolkings-explosie van vooral Zoeloe-bevolking onder Apartheids-regime, presentatie Stefan Molyneux

Discussies laaien op om alle land van blanke boeren af te pakken. Zonder die boeren zou de voedselvoorziening instorten. Wat Pols stelde is dat het erger lijkt dan Zimbabwe waar Mugabe alle land van blanke boeren liet afpakken. Waarna het land in chaos en honger afgleed. In Zuid Afrika is geen doel afgesproken of tijdspad. Het gaat dus mogelijk door tot ook de laatste hectare is afgenomen.

Hoewel Roche meldt, dat 90 procent van mensen die land aangeboden krijgen, liever geen boer worden maar compensatiegeld vragen.

Mijn Amsterdamse huisgenoot was een Afrikaander die hield van ‘braai’ (barbecue), de vrouw waar hij mee trouwde kende ik uit Wagenigen. Zij gingen in Kaapstad wonen, en hier is het volgens hen nog veilig zo schrijft hij me. Normaliter schrijf ik niet over plekken waar ik nooit ben geweest. Maar door deze connectie ben je er toch een beetje bij betrokken.

Rand devalueerde in dik 20 jaar met factor 20
Ooit was de economie van Zuid Afrika alleen groter dan de rest van het gehele continent. Het is met Congo ook het enige Afrikaanse land met kerncentrales. Nu is de Zuid Afrikaanse Rand al met een factor 20 gedevalueerd. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking is al werkeloos en leeft van een uitkering.

Wat na de verkiezingen in 1994 als ‘regenboog-natie’ moest bloeien vervalt in de zelfde chaos die bij Afrikaanse landen maar ook voormalige slaven-kolonies als Haiti de norm is. Bedenk dat Liberia een land is dat werd gesticht door voormalige slaven in de Verenigde Staten, die naar Afrika terugkeerden. Haiti ontstond in 1804 na een slavenopstand, waarbij de slaven de Fransen verjoegen met machetes. Hun enige exportproduct tot op heden is Voodoo, een  erfenis van animistische religie.

Het gemiddeld IQ van mensen in Sub Saharah Afrika ligt op 70 of lager, zo beschrijft Molyneyx in zijn presentatie.

Wanneer je via ‘positieve discriminatie’ mensen met laag IQ de posities geeft die eerder toebehoorden aan mensen met hoog IQ kun je wachten tot de chaos intreedt. Wat Roche ook stelt is dat de Zoeloe-bevolking juist onder het Apartheids-regime in omvang vertienvoudigde naar de huidige 50 miljoen. Dat aantal lag begin vorige eeuw rond de 2-3 miljoen, en was dus bijna gelijk aan de Afrikaander-bevolking.

De tweede druk is uit. Wij gaan er vanuit dat de Demografische Transitie-theorie overal geldt: dat hoeft niet het geval te zijn, zo toont Zuid Afrika

Demografische transitie: paard achter wagen?
Dankzij de veel betere gezondheidszorg, voedsel- en sanitaire voorzieningen explodeerde de bevolking met een factor 10-20. Vanuit geheel Sub Saharah Afrika kwamen mensen naar Zuid Afrika toe, om van die voorzieningen te mogen profiteren, daarbij het feit accepterend dat ze als tweederangs-burgers werden behandeld.

Ook het krijgen van meer onderwijs deed dus niet de Demografische Transitie intreden: de in de praktijk bewezen theorie, dat mensen bij betere opleiding en welvaart dus vanzelf minder kinderen krijgen. Dat is de troef die Ecomodernisten ophouden, als het gaat over bevolkingsgroei maar die theorie is gebaseerd op Aziatische en Westerse landen.

Dat gaat niet voor iedere bevolkingsgroep op, zeker niet in een land waar de president nu 7 vrouwen heeft en waar de Zoeloe-bevolking animistische religie met oproepen van geesten aanhangt.

Hoe wij ‘Out of Africa’ wit werden
De oorspronkelijke bevolking van Zuidelijk Zuid Afrika rond Kaapstad bestond overigens uit de kleinere Xhosa en andere jagers-volken. Islamitische slavenhandelaren die op zoek waren naar grotere Afrikanen voor de slavenmarkt, die trokken ver de binnenlanden in om ze te bemachtigen. Die slaven kwamen vrij bij de omvangrijke oorlogen die stammen onderling voerden. Zo ken ik uit mijn jeugd nog de film-serie uit 1986 over Shaka Zulu, de Zoeloe-leider.

In onderlinge oorlogen zijn in de 19de eeuw enkele miljoenen Afrikanen gesneuveld, zo stelt Roche. Shaka pleegde complete genocide bij vestiging van zijn Zoeloe-rijk.

Toen Jan van Riebeek rond 1650 in Zuid Afrika landde, hadden Afrikanen het wiel nog niet in gebruik. Ook al was het herhaaldelijk geïntroduceerd, zoals door Chinezen.

De realiteit moet wel zijn- zoals ik in deel 1 beschreef- dat verschillende bevolkingsgroepen met een verschillende evolutionaire geschiedenis ook verschillende eigenschappen hebben. Een Westers model van democratie hoeft dan ook niet te werken voor groepen mensen met andere culturele en evolutionaire historie. Als cultuur zo biologisch is als een beverdam, dan moeten groepsgewoontes ook tot op zekere hoogte een biologische basis kunnen hebben. Omgekeerd werkt een groepscultuur ook selectief op eigenschappen.

Als blanke boze burger – iemand noemde me al eens ‘White Male Supremacist’, wat dat ook mag zijn- ben ik ook product van natuurlijke selectie. Mijn huidskleur is het gevolg van een zogenaamde ‘trade-off’: mijn verre Noordelijk levende voorouders leefden met minder zonneschijn dan onze nog verdere voorouders in Afrika. Ze offerden daarom melanine-productie in de huid dat donker pigmentgehalte versterkt, om meer zonlicht door te laten voor vitamine-D-productie. Maar als bleekscheet verbrand je in zonrijke landen weer sneller.

Je wint iets in de evolutie, maar verliest ook iets. Als natuurlijke/culturele selectie bij vitamine-D productie werkt, dan ook bij andere eigenschappen. Kijk dus niet naar de oppervlakte, maar de functie van eigenschappen. Waar dat gevoelig ligt, moet je maar humor gebruiken zoals de Vliegende Panters doen.

In de natuur is ‘dat wat werkt’ hetzelfde als ‘goed’. Daarnaast praat je over een statistische realiteit. Wat gemiddeld in een groep geldt, is geen oordeel over ieder afzonderlijk. Wat mij betreft zijn mensen in groepen al snel allen even ‘dom’.

Het lullige van eigenschappen die tot op zekere hoogte biologisch vastliggen, is dat je er ook weinig aan kunt doen. Minder dan je zou willen. Je wordt ook geen giraf door een lange nek te willen. Er zijn grenzen aan maakbaarheid, veel gewenste verandering kun je dus niet zomaar forceren.Je moet hier vooral geen morele consequenties aan verbinden. Het ene hoeft niet ‘beter’ te zijn dan het ander.

In de vroege Middeleeuwen leefden we hier ook nog als wilden, nadat de Romeinen waren weggetrokken. Pas in de 18de eeuw haalden we weer het beschavingsniveau van de Romeinen, zo stelde historicus Ian Morris vast in ‘Why the West Rules, for Now’. Dat deed Morris basis van parameters als militaire organisatie, de mogelijkheid tot aanwenden van energie voor je economie enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *