42

Gisteravond met mooi avondlicht in de eikensingel achter huis. Eikenloof is het Germaanse symbool voor de overwinning. Het zat in het embleem van Rijksmaarschalk Hermann Goering, de eik is de oerboom Ygdrassil uit de Nordische mythologie. In mijn vorig leven was ik vast een eikel.

Vandaag 42 geworden, dus slaan we de Statenbijbel open en lezen Psalm 42. Een uiting van verlangen.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroomen, alzoo schreeuwt mijn ziel tot U o God.

Nu niet zo in een stichtelijke bui eigenlijk, in tegendeel. Vandaag wil ik gewoon bier en tieten en beide zijn te koop.

Aan de andere kant: ik snap wel welk ander verlangen hier bedoeld is. Het verlangen naar gerechtigheid, heelheid, een wereld die niet gebroken is en gecorrumpeerd. Een glimp van die drempel tussen twee werelden- tussen banaal en ideaal- dat kun je met avondlicht ook in de natuur opvangen.

Wat buigt gij U neder, o mijne ziel en zijt onrustig in mij?

Het is niet het licht zelf, of de bladeren, zoals het ook niet het ruisen van de wind is bij Mozes wanneer God voorbij gaat.

Hierboven de eik waar ik lig te relaxen, terwijl je ‘koekoek’ hoort, en de tuinfluiter zijn merelzang op steroiden loopt te ‘spitten’. Staat de eik alleen, dan breidt hij zijn armen uit om al zijn takken en bladeren maximaal in het licht te zetten. 

Wat is de Bijbel trouwens een bizar boek. Lees bijvoorbeeld 1 Koningen 1, als Koning David bijna op sterven ligt, ze proberen hem warm te krijgen met kleden ‘doch hij kreeg geen warmte’. Maar daar hebben ze een allerlaatste redmiddel voor. Als dat niet werkt. Dan is het echt slecht met David gesteld.

‘Toen zeiden zijne knechten tot hem: Laat ze mijnen heere den Koning eene jonge dochter, een maagd zoeken die voor het aangezicht des Konings sta en hem koestere. En zij slapen in uwe schoot, dat mijn heere de Koning warm worde.’

Zoo zochten zij een e schoone jonge dochter in alle landpalen Israels, en vonden Abisag, ene Sumamitische en brachten ze tot den Koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon, en koesterde de Koning en diende hem (….): doch de Koning bekende ze niet.

Hij was dus echt op sterven na dood.

3 Replies to “42”

  1. Hoi Rypke; een late reactie,maar nog gefeliciteerd met je verjaardag (toevallig gelijk met m’n broer,inclusief de leeftijd).
    Mooie foto ook van die eikensingel!

  2. Gefeliciteerd nog met je verjaardag. En ja, die koning David was me er een. Ik ben ook voor letterlijke interpretatie van dat soort teksten, leer je van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *