Massa-Immigratie, een rechtse hobby

Tijdens het Kabinet Rutte 2 kregen we er maar liefst 0,9 miljoen migranten bij, op ‘dat hele kleine stukje Aarde’ uit het liedje dat 20 jaar terug nog over ’15 miljoen mensen’ ging. Wierd Duk (neef van Donald?) schreef in het Algemeen Dagblad over wiskundige en antropoloog Jan van de Beek. Die publiceert over de onbetaalbaarheid van massa-immigratie in een verzorgingsstaat.De kosten van asielzoekers die onder Rutte 2 binnenkwamen, lopen tot 2020 op tot 15 miljard euro, volgens de berekeningen van Van de Beek.

Op zijn website demo-demo.nl zie je wat zijn motivatie is, die hij ‘bezorgdheid’ noemt:

De immigratie van teveel kansarme niet-westerse immigranten vormt een bedreiging van onze welvaart, onze welvaartsstaat en de sociale vrede.. Het kernpunt is dat we door onze uitgebreide welvaartsstaat niet in staat zijn om grote aantallen immigranten van gemiddeld of laag scholingsniveau te absorberen.

Veel te veel mensen komen in laaggeschoolde banen of een uitkering terecht. Dat kost grote sommen geld, omdat ook de meeste werkende immigranten over hun hele verblijfsduur netto-ontvangers van de welvaartsstaat zijn. Door structurele onderliggende oorzaken (outsourcing, robotisering, automatisering, enzovoort) is het vrijwel onmogelijk om daar beleidsmatig iets aan te doen middels banenplannen en dergelijke.

Vanwege zijn redelijke insteek werd Van de Beek bij zijn werkgever de Universiteit van Amsterdam onhoudbaar. Want bedreigend voor de machtspositie van mensen die via morele en emotionele chantage zichzelf opwerkten op de academische ladder, om zo met moralistisch excuus zichzelf te kunnen verrijken. We zien het zelfde bij milieu en klimaat gebeuren.

 In 2010 schreef hij voor die UvA nog het proefschrift ‘Kennis, Macht en Moraal’ over de reden waarom er nooit onderzoek werd gedaan naar economische effecten van massa- immigratie. Ga ik nog lezen.

Met name laag of niet opgeleide asielzoekers kosten de werkende beroepsbevolking per stuk 300 duizend euro. Ze zullen nooit aan het werk komen, en als ze dat wel doen concurreren ze met de laag opgeleide beroepsbevolking die door automatisering al in de verdrukking zit.

Per stuk kosten ze werkend Nederland 300 duizend euro, een Ferrari.

Human Disposables
Wat mij in het natuurdossier al opviel- het CBS bedrijft politiek bij het presenteren van cijfers over natuur- dat kun je volgens Van de Beek ook zien bij immigratiecijfers. Maar dan omgekeerd. Bij ‘natuur’ is het traditie ter academie en in media de zaak slechter voor te stellen dan het is. Bij immigratie is het traditie om de zaak rooskleuriger voor te stellen.

Nu zul je altijd geestelijk onvolwassen en leugenachtige mensen houden die zichzelf moreel ‘beter’ vinden dan een ander. Als die zichzelf ‘links’ willen vinden, mijn zegen hebben ze. De grootste vijand zit op ‘rechts’. Dat weigert iets te doen aan de demografische tijdbom die ontwikkelt inclusief de exploderende kosten, conform het gedrag van de bonus-CEO die het bedrijf de soep in laat gaan om zelf met miljoenen in Toscane te rentenieren.

Nu is dat bij de VVD zeer eenvoudig verklaarbaar, wanneer je die partij ziet als verlengstuk van de VNO-NCW: een club die voor haar bedrijven goedkope Human Disposables importeerde sinds de jaren ’70.

Niet van die lastige autochtone en mondige arbeiders met vakbonden.Maar Ali Baba die maar kwalijk Nederlands kan en die minimale arbeidsvoorwaarden voor lief neemt. En wanneer je dan even voor de balansen en aandeelhouders duizenden mensen ‘overcompleet’ verklaart, (en je bonus opstrijkt) dan moet ‘de maatschappij’ het maar opruimen.

Daarnaast past het in de agenda van globalisme, om de nationale identiteit te verwateren. Open grenzen en een zwakke natiestaat, dat zijn juist bij uitstek de agendapunten van multinationals. Het is staand beleid dat het World Economic Forum promoot in Davos. Dat forum is (mede) opgericht door de zelfde Maurice Strong die ook het klimaatbeleid van Agenda 21 in de steigers zette.

Tsja, wat is ‘vol’ in een van ’s wereld’s dichtst bevolkte landen met grootste (economische) ruimtedruk

Het Linksche Thuigh
Dus dat gezeur over ‘Het Linksche Thuigh’, alleen met een beetje humor heeft dat zin. ‘Links’ en ‘Rechts’ staan al lang niet meer voor politieke debatteerbare posities. Het zijn morele verwijten geworden. In debatten die uitsluitend op basis van morele chantage gevoerd lijken te kunnen worden.

Wel gek is nu: Kwaliteitsmensen die zichzelf ‘links’ noemen, die jammeren steeds dat De Aarde zo overbevolkt raakt, zoals recent nog in De Volkskrant. Terwijl de gehele mensheid met een huis en tuintje zou passen in de Staat Texas, en dan zou de rest van de planeet leeg zijn. Maar wanneer je al meer dan 17 miljoen mensen op een heel klein stukje aarde hebt, en je stelt- ‘zo is het wel genoeg’ dan schildert die zelfde krant je af (Thierry Baudet van Forum voor Democratie) als ‘extreem rechts’ op de voorpagina.

Terwijl de standpunten van Baudet over de Euro gelijk zijn aan het links anarchistisch krakers-collectief Eurodusnie

..maar als je ‘De Aarde’ vol vindt is het plots wel weer goed

Bijna niets is wat het op het eerste gezicht lijkt.

Wie de achtergrond van de milieubeweging kent met die zorgen over Our Crowded Planet (Fairfield Osborn), die weet dat juist de aanstichters daarvan- zoals Fairfield Osborn en zijn Madison Grant- extreem rechts waren. Maar ze hadden ook goede kanten, want door hun inzet werd veel Amerikaanse natuur beschermd.

Zorgwekkender is dat je over belangrijke zaken geen rationeel debat op inhoudelijke merites kan voeren, zonder direct in een morele hoek geduwd te worden. Alsof de 1 ‘slechter’ zou zijn dan de ander…Zoals de Heidelbergse Catechismus al stelt is ieder mens ‘geneigd tot alle kwaad’.

Interessanter is de vraag of je van iemand iets kunt leren. Van Van de Beek zijn insteek kun je iets leren. Dus misschien tijd daar meer naar te luisteren?

2 Replies to “Massa-Immigratie, een rechtse hobby”

  1. Belangrijkste bedreiging, die overigens niet genoemd wordt, is die van de toenemende aantasting van de totale sociale cohesie in de Nederlandse (verzorgings-)Staat. Er is feitelijk geen raciaal (zwart-wit) onderscheid, maar het onderscheid spitst zich veel meer toe op de verwijdering tussen (1) arm en rijk / (2) intelligent en ongeschoold / (3) kritische exacte wetenschap en vervlakkende emotionele sociale-psychologie / (4) vrijzinnigheid en orthodoxie / (5) risico nemende ondernemers en ambtelijke bankplakkers / (6) nationalen en internationalen / (7) goed Nederlands sprekenden en slecht Nederlands sprekenden / (8) onafhankelijke kritische journalistiek en gepolitiseerde journalistiek / (9) wantrouwen in de centrale overheid en regionale zelfstandigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *