Waddenvereniging wil stroomkabels windfarms door ‘kwetsbare’ Wadbodem

Mythe 5: De natuur in ‘balans’ als natuur-ideaal van stabiele optimum-natuur

Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging, ex-WNF) verkoopt pseudo-wetenschap in spreekbeurtmateriaal voor scholieren met een te herstellen ‘balans’ in de natuur. Vrijwel alle natuur heet ‘kwetsbaar’. Tenzij Berkhuysen 10 duizend euro van de uitbater van de windfarm Gemini krijgt om voor kabels door de Waddenzee-bodem te lobbyen . Hij roept dan:

Daarnaast moeten kabels getrokken worden van het zeepark naar land en een deel daarvan moet dan door de Waddenzee. ‘Energiewinning zonder effect op natuur en milieu bestaat niet. Hinder bij de bouw en de kabels is een prijs die we moeten betalen voor meer wind op zee’, aldus Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. Wind op zee is volgens de Waddenvereniging een belangrijke schakel in de energietransitie.

Deze blog volgt op de blog over de Wob-procedcure tegen Rijkswaterstaat vanwege de vraag ‘wie controleert de controleurs’ .Fondsenwervende campagne-bedrijven als WNF en Waddenvereniging werden door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’  uitgeroepen van de Waddenzee, als autoriteit boven andere particulieren die ‘gebruikers’ heten.

Waar verdienen zij die bestuurlijke voorkeur-status aan? Omdat ze net zo corrupt zijn?

Arjan Berkhuysen rechts, zielig en leugenachtig ventje

Gemini krijgt 4,2 miljard euro subsidie voor het opwekken van een gemiddeld vermogen van ongeveer 200 MW (bij productiefactor 0,3). Die donatie aan de Waddenvereniging is dus gewoon belastinggeld, dat ze besteden aan lobby voor windustrie met andermans middelen. Terwijl milieuclubs in het kader van VIBEG in 2011 dit nog de ether inslingerden over ‘bodemberoering’

Daarnaast is een grote vloot garnalenvissers actief in de kustzone. Zij vissen met lichter tuig dan de boomkor, maar beroeren wel de bodem. Het voortdurend omwoelen van de zeebodem veroorzaakt ernstige verstoring van het leven in zee (kwantificeer dat eens? Storm woelt de zeebodem met meters per keer om…RZ) en voorkomt dat bodemleven en visbestanden zich kunnen herstellen (tot wat, en waarvan? RZ). Het Vibeg-akkoord is daarom ook voor de visserijsector een belangrijke stap naar een duurzame visserij op de Noordzee.

Er is dus ‘bodemberoering’ die wel in het straatje van campagne-miljonairs past en bodemberoering die daar niet in past. Over hun financieel opportunisme en anti-wetenschap gaat de rest van dit blog.

Mokbaai bij Texel met zicht op Marsdiep. Kabels door de ‘kwetsbare’ bodem, geen probleem aldus Arjan Berkhuysen

Digitale zondvloed over Waddenzee..Kafka bij Klimaat
Op 10 mei maakte Arjan Berkhuysen kabaal over de Wadden-zondvloed na een rapport dat hij betaalde. Dat schreef de voor Milieudefensie campagne voerende klimaat-activist Rolf Stuttenhelm en ging r ‘De klimaatverandering’ (projecties in de computer) en haar gevolgen voor de Waddenzee. De zondvloed dreigt door een – vooralsnog niet waargenomen extreme zeespiegelstijging voor de Waddenzee, die in huidige vorm ontstond tijdens de Middeleeuwse Warme Periode bij de Allerheiligenvloed van 1170.

Toen doorbrak een echte vloed het Marsdiep. Na opvolgende vloeden ontstond de huidige Waddenzee met de eilanden als strandwallen: de huidige Waddenzee met alle eilanden is ‘zo oud als de Dom van Utrecht’, zo schreef Salomon Kroonenberg.

In het tot activistenpamflet voor ‘kwaliteitsmensen’ vervallen NRC Damesblad stookt onze Rolf vervolgens het vuurtje op onder zijn eigen WC-eend-observaties. Zonder omkering van de bewijslast- proof me 100% wrong- heeft hij niets nieuws gevonden of bewezen. Al zijn beweringen leunen op beweringen en extrapolaties in modellen, niet op data in de echte wereld anno nu

Met omkering van bewijslast campagne voeren in hun eigen ‘kwaliteits’-media: DAAR zijn ze goed in, die kwaliteitsmensen. Schuttenhelm is activist voor oa Milieudefensie

Arjan Berkhuysen roept vervolgens:

“Mensen die het rapport lezen schrikken zich rot, de gevolgen van de mondiale klimaatverandering voor de Waddenzee zijn veel groter dan tot nu toe werd aangenomen”, vertelt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. “Maar het rapport stelt ook dat we er nog wel wat aan kunnen doen.”

We zouden dat- na een blik op de realiteit hierboven- vertalen kunnen als

Wij overdrijven de gevolgen van onze zondvloed in de computer meer dan we mensen tot nu toe wijs maakten en schrikken daar zelf vervolgens van

Arjan, wat ben je zielig.

‘Natuurlijk’, zuiver, goede marketing voor Westerlingen. De ideologie in 1 sticker

Met Pier Vellinga als ‘expert reviewer’ weet je al wat de kwaliteit is: in 1988 overdreef Pier Vellinga de zeespiegelstijging voor NRC Handelsblad al met een factor 2,5. En hij bleef dat sindsdien doen. Het is geen wetenschapper maar politicus. Vellinga publiceerde nooit 1 wetenschappelijke paper over klimaat-fysica.

Pier zijn ‘wetenschappelijke’ carrière drijft op

  • a. steun vanuit het Ministerie van VROM en later andere bureaucraten om hem de academische wereld in omhoog te werken. Onder het motto ‘wetenschappelijke autoriteit veinzen helpt onze lobby’. Nu haalt Vellinga de Waddenacademie qua wetenschap verder omlaag.
  • b. het omkeren van de bewijslast via het voorzorgprincipe. Je doet een extreme bewering over 2 meter zeespiegelstijging in het jaar 2100 en vraagt de ander voor 100 procent zekerheid te bewijzen dat het niet zou kunnen, Kafka in de Klimaat-wetenschap.

100 procent zekerheid heeft niemand: ik ook niet, en dat is waar ze je dan vervolgens op aanvallen. We weten alleen wat tot nu toe is gemeten. Vooralsnog is er geen acceleratie van zeespiegelstijging bij Wad en Noordzee gemeten. Mede door zandsuppleties schoof de kustlijn zelfs verder naar zee, zo meldt Deltares nog in 2010. En het Wad verzandt met meer dan 10 miljoen kuub extra zand per jaar. Dus eerder MEER platen dan minder.

Een meer aardse verklaring lijkt: De Waddenvereniging verloor de procedure tegen de Zoutwinning onder het Wad tegen het Ministerie van Economische Zaken. Dus slepen ze ‘het klimaat’ er dan maar eens met de haren er bij om toch in hun linkse media te scoren. Zodat het in media lijkt dat Arjan Berkhuysen nog ergens voor deugt. We zien meteen wat voor de 10 duizend euro van Gemini kunnen verwachten. Wij van WC-eend…

…dan zit het met de wetenschappelijke integriteit wel goed 🙂 Ed Nijpels drukt ook het Energieakkoord door…

Of misschien willen de Waddenvereniging dat de NAM ze zwijggeld betaalt, zoals bij Wouter ‘Springtij’ van Dieren die miljoenen euro’s kreeg om Waddengas-winning in 2004 door te drukken. Het is bij Arjan per definitie geld geld geld geld.

Want oplossingen voor klimaatopwarming die werken- zoals generatie 4 kernenergie- die houden deze mensen tegen. Ze lobbyen voor kapitaal-overdracht van miljardensubsidies naar een wind-elite, ook via de Waddenacademie met Ed Nijpels in de RvT.

The Balance of Nature: natuurvisie van Paus en orthodoxe milieu-activisten
De voorstelling van natuur van ‘milieuactivisten’ die iedere constructieve oplossing tegenwerken, die leunt op de mythe van de Balance of Nature. Je ziet die anti-ecologie in het spreekbeurt-pakket dat de Waddenvereniging verspreidt voor scholieren:

‘de natuur in balans brengen’, een fragiele kwetsbare natuur, ‘de overbevissing van de noordzee’. Drie anti-wetenschappelijke leugens in 1 alinea

Een stukje misleidende ideologie. Want waardoor wordt die troebelheid veroorzaakt EN de meeste ‘bodemberoering’? Door de natuur zelf, zo moet de Waddenvereniging met Jessica Schop 19 mei 2016 toegeven

Getijdenstroming maakt het water troebel maar Waddenvereniging wekt in anti-visserijpublicaties suggestie dat vissers dat doen. De enige constante is verandering op het Wad

Nadat Arjan Berkhuysen zijn maatje Wouter van Dieren met miljoenen euro’s van de NAM binnenliep om de kokkelvisserij van het Wad te bonjouren, is nu plots de gaswinning de kwaaie peer. En plots kan die gaswinnning ‘de fragiele balans’ verstoren, zoals bij hun media-uiting van 26 november 2016.

Nederlands mooiste natuurgebied is zo bijzonder, omdat dagelijks een groot deel van de bodem droog valt. Bodemdaling en zeespiegelstijging kunnen deze fragiele balans verstoren en hebben daarmee een grote invloed op het voortbestaan van de unieke natuurwaarden in de Waddenzee

Maar siliciumwoestijnen in bestaande natuur op Ameland, dat kan dan weer wel volgens Josje Fens in 2014

Op Ameland komt een grote zonne-akker. Daar gaan wij ons niet tegen verzetten, want ook in een zonnepark is natuur mogelijk. Het is geen chemische industrie.

Zonne-energie is ‘goed’ want ‘natuurlijk’:

Chemofobie, is ook een uiting van ‘balance of nature’-denken, de opvatting dat ‘de natuurlijkheid’ staat voor ‘goed’ en ‘onnatuurlijk’ voor slecht. Een chemische fabriek kan veel minder groene ruimte in beslag nemen dan die zonnefarm van 60 hectare.

‘het voedselweb in evenwicht’ = Balance of Nature

Het Programma Rijke Waddenzee zou 2018 aflopen. De belanghebbenden van dat programma willen zichzelf ook voor komende 10 jaar van publiek betaald werk voorzien in een 2.0 versie op basis van valse wetenschap en een ideologische variant op ecologie verwant aan ‘The Balance of Nature’

Neem het onder dreiging met procedures getekende VIBEG2-akkoord. Dat bevat de anti-wetenschappelijke natuurvisie van de ‘Balance of Nature’, die de Paus ook uitdraagt in zijn groene encycliek zoals ecoloog Daniel Botkin schrijft.

Although modern environmental scientists rarely use the term “balance of nature,” scientific writings about environment are often heavily based on the idea, just phrased differently, with the term replaced by others that to these scientists meant the same thing: stability, homeostasis, resistance, resilience, and so on.

Journalists and pundits without formal scientific training use these same replacement terms. As a result, consistent with the belief in the balance of nature, we are warned of tipping points, of destabilizing climate, biodiversity, ecosystems, and populations.

Visserij staat hier gelijk aan ‘verstoring’ van natuur, die als ‘kwetsbaar’ wordt afgeschilderd en die naar een mysterieuze balans, een optimum zou terugkeren na verwijdering van ‘verstoring’. Maar windenergie is ‘natuurlijk’ en ‘natuurlijkheid is goed’. In hoofdstuk 9 van Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ vind je de herkomst van die Rousseau-achtige kijk waar ‘natuurlijkheid’ gelijk staat aan ‘goed’.

Verstoorder van ‘fragiele balans’?

Op 31 mei moesten garnalenvissers vanwege de kwetsbare zeebodem nog VIBEG2 tekenen, het laten afpakken van 108 vierkante kilometer visgebied.  Visdieven, aalscholvers en vele vogels volgen vissersschepen juist voor voedsel. Die vogels kunnen eerder netto-profiteurs van garnalenvisserij zijn. Maar die vogels voeren WNF en Waddenvereniging op tegen de NB-Wetvergunning van garnalenvissers. Zo lezen we bij Berkhuysen BV, wanneer hij reclame maakt voor zijn verdiensten als natuurbeschermer.

Tevens wordt de verstoring van vogels verminderd. Het akkoord bepaalt dat deze verduurzamingsmaatregelen vóór 2020 gerealiseerd moeten worden. Mocht dit niet lukken, wordt een groter gebied gesloten voor de visserij om de natuur te beschermen.

Iets verwijderen dat niet in je ideologische straatje past gelijkschakelen aan ‘natuurbescherming’. We zien het ook bij de Paus:

Pope Francis continues this part of the myth when he writes,

If we acknowledge the value and the fragility of nature and, at the same time, our God-given abilities, we can finally leave behind the modern myth of unlimited material progress. A fragile world, entrusted by God to human care, challenges us to devise intelligent ways of directing, developing and limiting our power. (Para. 78).

One of the things I have learned in my now 45 years studying nature and attempting to understand how it works, is that life is not fragile. It has persisted for 3 ½ billions years. That can’t be considered fragile. But this shows the debt of the pope to the standard environmentalist (not scientist) rhetoric.

Het lijkt mij kortom hoog tijd dat beheer van de Waddenzee niet enkel wordt overgelaten aan opportunisten met achterhaalde natuur-opvattingen als Berkhuysen BV. Ze hebben recht op hun visie, je mag alles vinden. Maar wat geeft marketing en campagne-bedrijven het recht op een status als ‘beheerder’ boven ieder andere partij met een andere visie?

Gewoonterecht?

2 Replies to “Waddenvereniging wil stroomkabels windfarms door ‘kwetsbare’ Wadbodem”

  1. Vrijwel alle argumenten die door de natuurorganisaties werden gebruikt tegen gaswinning en -transport kunnen ook worden gebruikt tegen elektriciteitsopwekking en -transport. Maar ja, gas is slecht en elektriciteit is goed, dus wat is er mis met een beetje liegen en bedriegen om je zin te krijgen. Zie daar in het kort de essentie van alle natuurorganisaties en linkse belangen clubjes. De linkse media doen er graag aan mee, want die eten mee uit dezelfde subsidieruif.
    Tip, zoek eens naar groene subsidies…. Hoeveel miljard zou er jaarlijks worden uitgegeven aan al die groene dromen?

  2. Beetje flauw: “……is een prijs die we moeten betalen voor meer wind op zee”. Alsof meer wind te kopen is met een grote zak geld. Overigens is die gedachte bij de klimaat-/milieuzeloten een ideologisch bekend dogma. Het klimaat kunnen beheersen en bekostigen met een grote zak (belasting-)geld was de aanleiding van het even rampzalige Kyoto-klimaat-verdrag dat de wereld rampspoed veroorzaakte die windturbines, biomassa en zonnepanelen voor het milieu- / natuur betekenen, zonder dat het klimaat er zich ook maar iets van aantrok van de grote zak belastinggeld en van de ideologisch bevlogen klimaatzeloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *