Exoto-Fobie: Brussel eist uitroeiing Reuzenberenklauw…tonnen gif nodig

De reuzenberenklauw, inmiddels onmisbare aanwinst voor onze natuur en voor vele bijen, zweefvliegen en andere insecten

Dankzij de lobby van door Brussel gefinancierde clubs als Birdlife International (3-4 ton euro per jaar, afsplitsing Vogelbescherming) staat de reuzen-bereklauw op een nieuwe met 9 soorten uitgebreide Brusselse lijst van ongewenste vreemdelingen. Sinds 2015 stonden daar al 37 soorten op. Terrein-eigenaren worden verplicht die berenklauwen uit te roeien. Kosten kunnen tot duizenden euro’s per jaar oplopen.

Voor exotische beesten die ziektes verspreiden is bestrijding logisch, zoals bij de tijgermug. De Exoto-fobie die ambtenarij en milieuclubs nu drijft, die is echter grotendeels van ideologische aard. Dat beschrijf ik in ons boek ‘Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei‘.

Een exoot is een plant of dier, niet van hier, die dankzij globalisering en menselijke hulp een plaats veroverde in de EU.

Al meer dan een eeuw ingeburgerd…Een soort die uit zichzelf succes heeft zonder hulp van subsidie-clubs..god verhoede het. We moeten blijven geloven in het waanidee dat de natuur broos vaatwerk is, en dat de aarde op haar laatste benen loopt. Waarbij ‘exoten’ een ‘signaal’ zijn van een ‘verstoord systeem’ en ander slap geLUL, systeem-ecologie uit de tijd van het Polygoon-journaal

In Elsevier beschreef ik de zin en onzin van de Exoten-soap. Brussel stelde- dankzij lobby van met EU-subsidie betaalde clubs in 2015 de eerste dodenlijst op met  merendeels onschadelijke soorten als de heilige ibis en Indische huiskraai.

Exoto-Fobie
Voor het verwijderen van een tiental huiskraaien betaalde de overheid al 60 duizend euro onkosten. Voor rapporten en risico-analyses gooide het Ministerie van Economische Zaken sinds 2009 al miljoenen euro’s over de balk aan ‘deskundigen’-bureaus met hun rapporten, van SOVON en Probos tot RAVON en allerlei clubs die van gezaaide paniek over ‘exoten’ hopen te profiteren. Je zou van een exoto-fobie kunnen spreken

Als het aan LIFE+-subsidieclubs ligt en hun clientèle moeten dat wel honderden soorten worden, zodat extra publiek kapitaal vrij komt voor ze. Als voorproefje: in Engeland zijn mensen al verplicht de – eveneens ‘verboten’ verklaarde Japanse duizendknoop te bestrijden. Zoals plantosoof Norbert Peters beschrijft:

Bied je bewust of onbewust onderdak aan deze botanische vreemdeling, dan kun je rekenen op een boete voor asociaal gedrag die kan oplopen tot £2,500 (en zelfs tot £20,000 voor bedrijven).

Je kunt dus beter als Islam-terrorist uit Syrie terugkeren. Dan krijg je een betere behandeling door een Westerse overheid dan wanneer je een plantje in je tuin hebt staan dat fondsenwervende milieufanaten niet zint.

Je kunt er didgeridoos van maken als ze droog zijn

Gifspuit nodig voor natuurbeleid
Ironisch genoeg is voor bestrijding van die exoten als reuzenberenklauw maar ook Japanse Duizendknoop veel gif nodig, zoals Roundup (Glyfosfaat).

Terwijl andere LIFE+-gesubsidieerde activistenclubs als het Pesticide Action Network (3-4 ton euro EU ‘Operating Grant’ per jaar) die roundup juist willen laten verbieden, door gezondheidsrisico’s op te blazen. Dankzij succesvolle EU-lobby van de PAN en kwaliteitshysterie-media debatteerde de Tweede Kamer 9 juni al over een verbod op glyfosfaat.

Staatsbosbeheer sproeit in natuurgebieden nu al rijkelijk met glysfosfaat tegen de berenklauw. Het middel is overigens relatief onschuldig. In de landbouw- ook in ontwikkelingslanden- het meest kosten-effectieve middel zodat je onkruid kan onderploegen, zo meldde een medewerker van CGIAR in Brussel mij. Die beste man- een bosbouwer- was juist woedend op milieuclubs als de PAN: omdat die het enige effectieve middel voor arme boeren willen verbieden

De gemeente Amersfoort zet ook al Roundup in, tegen de door Brussel tot ongewenste vreemdeling verklaarde Japanse Duizendknoop. Dat doen ze op advies van Probos, 1 van de clubs die profiteert als rapport-schrijvende ‘deskundigen’-club.

Immens populair bij insecten en imposanter dan de ‘inheemse’ berenklauw…beschermt de natuur tegen opdringerige mensen..Al is het verschil met de ‘inheemse’ in het jonge stadium lastig te zien.

Didgeridoo blazen op ‘gevaarlijke’ berenklauw
Zoals je op de foto’s ziet is de reuzenberenklauw, een schermbloemige, al meer dan een eeuw lang waardevolle deelnemer aan het Nederlandse ecosysteem, vele zweefvliegen- bijen-, vlinder en insectensoorten profiteren van zijn aanwezigheid. Bestrijding zal dus vooral lastenverzwaringen bij terrein-eigenaren brengen tot duizenden euro’s onkosten en papierwerk . De baten zijn exact nul.

De website die sinds 2009 ongetwijfeld van subsidie van Henk Groenewoud (Ministerie van EZ) aan elkaar hangt Invasieve-Exoten.nl van milieu-jurist Wilhelm Reinhold, vermeldt op samenzweerderige toon dat bestrijding zo noodzakelijk zou zijn vanwege brandwonden. De brandnetel irriteert ook.

Toen ik nog op Droevendaal woonde in Wageningen maakten we van de gedroogde dikke stengels van de reuzenberenklauw didgeridoos. Dat zijn blaas-instrumenten voor Australische Aboriginals en ander langharig studeer-schuw tuig. De reuzenberenklauw groeit overal, is volstrekt onschadelijk. Je kunt er dus op blazen en muziek maken bij trommelmuziek en dansende hippiemeisjes bij het vollemaan-feest.

Het is een fantastische aanwinst voor onze natuur, en volledig onschuldig. De exoten-psychose lijkt van een zelfde kaliber als de eiken-processie-psychose. Het houdt op probleem te zijn wanneer je er geen aandacht aan schenkt.

Je moet gewoon niet zo stom zijn om met je blote benen door een bos berenklauwen te lopen. Einde probleem. Daarnaast voorkomen berenklauwen en brandnetels dat mensen OVERAL komen, en zo kunnen vogeltjes ook eens rustig aan broeden toekomen.

Ook op de dodenlijst, de nijlgans maar volledig onschadelijk voor mensen

Wel/niet ongewenste exoot kwestie van smaak
De Reuzenberenklauw werd als gewenste exoot vanuit Kew Gardens in Groot Britannie geintroduceerd in het begin van de 19de eeuw, zo vermeldt Probos. De eerste wilde populatie stamt daar uit 1827. Na introductie als sierplant in Nederland 150 jaar geleden verwilderde de reuzenberenklauw hier ook.

De reuzenberenklauw is veel spectaculairder dan de ‘gewone’ berenklauw, die nogal eh.. gewoon is zoals zijn naam al doet vermoeden. Zoals Probos beschrijft, is het lastig om in het jonge stadium beide planten te onderscheiden.

De Japanse Duizendknoop – ook op de nieuwe lijst- is mogelijk vanuit de Leidse hortus verspreid geraakt. Vanaf 1500 waren deze hortussen en botanische tuinen epicentra van verspreiding van planten-materiaal, dat de VOC in de overzeese gebieds-delen ontdekte.

Zoals Philip Franz von Sieboldt die soorten verzamelde voor de VOC in Japan (Deshima, het door de Amerikanen met atoombom verrijkte Hiroshima), je kunt zijn biologische verzameling bewonderen in het Sieboldt-huis in Leiden.

Aanrader!

Het konijn, een exoot uit Spanje, veroorzaakt meer graafschade dan veel ‘invasieve’ exoten

Smaak, willekeur en geldelijk gewin van zelfverklaarde deskundigen bepaalt wat wel en niet op de lijst komt. Want men roept wel eens dat enkel soorten hier mogen voorkomen die hier ‘oorspronkelijk’ voorkwamen. Wiens oorsprong is dat dan? ‘Oorspronkelijk’ is geen objectief biologisch maar ideologisch-levensbeschouwelijk criterium. De plantkunde maakt onderscheid tussen neo-fyten (na ‘ontdekking’ Amerika 1500 geintroduceerd) en archeo-fyten (toen al vermoedelijk aanwezig, als floristen als Dodoens ze hadden beschreven). Hoe lang na 1500 moet je hier komen wil je ‘exoot’ heten?

Reuzenbalsemien aan de Lek bij Groot Ammers, een ‘invasieve exoot’, die straks midden in het bijen en broedseizoen uitgeroeid moet met gif en machines

Tot 2500 jaar geleden was de beuk hier ook niet inheems. Soorten komen en gaan, al dan niet met menselijke inbreng. Blauwgraslandjes met blauwe zegge en Spaanse ruiter- nu duur Habitat H6410 (Natura 2000)- ontstonden ook doordat boeren de grond uitputten. Zonder menselijke roofbouw van grond, hadden die plantjes zich mogelijk niet vanuit de steppe gevestigd.

Het konijn is een exoot, door de Romeinen uit Spanje gehaald en hier geïntroduceerd. Maar dit schadedier van industrieterreinen staat nu op de Rode Lijst voor werkverschaffing van natuurclubs. Natuurclubs nemen zelfs beheer-maatregelen in de duinen om ze meer te laten stuiven, sinds het kaalgrazende konijn door konijnenziektes werd gedecimeerd.

Natuurmonumenten kon wel 45 miljoen euro subsidie voor aanleg van de Marker Wadden krijgen, onder andere omdat er te weinig zebra-mosselen voor de watervogels in het meer zouden zijn. Dat zijn invasieve exoten die begin 19de eeuw uit de wateren bij de Kaukasus onze kant op kwamen. En die moeten nu uit naam van natuurbeleid dus beschermd.

Tulpen, exoten uit Turkije

Economische motieven ‘deskundigen’ reden exoten-manie
Schade kan geen criterium voor uitroeiing zijn, al noemen zelfverklaarde deskundigen de meest uitzinnige bedragen (altijd slagen in de lucht). Want inheemse grauwe ganzen veroorzaken vele miljoenen euro’s meer schade bij boeren dan de nijlgans. Die nijlgans willen milieufanatici nu op de dodenlijst. Maar als een jager het veld in wil om een gans te schieten belagen die zelfde fanatici hem met een muur papier.

De door Alterra (Wageningen) voor miljoenen euro’s uit Oost Duitsland geherintroduceerde bever (1989), die is nu al een gevaar voor dijklichamen in Drenthe en Limburg.

De ware reden voor het gros van exotenbeleid- de tijgermuggen uitgezonderd- lijkt economisch, althans: dat is wat je ziet gebeuren. Onderzoeksbureaus, NGO’s en zelfverklaarde deskundigen maken zich op publieke kosten ‘nuttig’, nadat lobbyende NGO’s vraag naar hun werkzaamheden scheppen via nieuwe wetgeving.

Balsemien op Droevendaal:  Burgerlijke Ongehoorzaamheid, Fuck de Overheid, ouderwets anarchistisch lijkt de beste houding tegenover irrationeel onzin-beleid uit Brussel.

Anticiperend op de EU-regelgeving maken diverse instanties zich al ‘nuttig. Tuin en Landschap meldt dat 6 bedrijven zich in 2015 al aanmeldden als ‘Erkend verwerker invasieve exoten.’ Bedrijven die berenklauwen vernietigen op kosten van de terrein-eigenaar.

Zo krijg je de tragiek bij veel ecologen. Ze gingen uit liefde voor natuur een studie in biologie doen of Bos en Natuurbeheer in Wageningen.

Maar in liefdewerk zit geen droog brood. En dus moeten ze met ecologische bureaus helpen de overheid haar groene negativiteit/beleid te verspreiden. Of ze moeten door de overheid en milieuclubs gedupeerden helpen met alle papierwerk en negatieve energie dat natuurbeleid oplevert. Een Faustian Bargain heet zoiets.

3 Replies to “Exoto-Fobie: Brussel eist uitroeiing Reuzenberenklauw…tonnen gif nodig”

  1. Ik vond het ook al wat overdreven van die berenklauw en er wordt standaard nogal hysterisch gereageerd op nieuwkomers,vind ik.
    Net als met die huiskraaien,waar je ook al eens over schreef.

    Over de snoekbaars hoor je tegenwoordig niemand klagen,terwijl die pas eind 19e eeuw in NL gekomen is; hetzelfde geldt voor de roofblei (veel recenter,vooral na opening van Rijn-Donau kanaal) ,die heel anders jaagt dan de andere rovers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *