Klimaatreligie drijft op ‘Aarde’-verering en occultisme

…als ze zo al zieltjes moeten winnen…de loge van Leeuwarden

In mijn blog over de Twijfelbrigade-complottheorie van klimaat-consultant Jan Paul van Soest opperde ik al : geld kan Van Soest zijn hoofdmotief niet zijn. ‘Bewustzijns-verandering’ speelt ook een grote rol binnen groen-globalistische kringen. Dus dikke kans dat Van Soest vrijmetselaar is, of iets gnostisch, theosofisch, New-Agy-achtigs. Net als Maurice Strong, de architect van de mondiale klimaatagenda van de Verenigde Naties met zijn Earth Charter waar dit blog op ingaat.

Van Soest zijn maatje de psychiater Erik van Praag is bijvoorbeeld vrijmetselaar. Met Van Praag schreef Van Soest het grappigste klimaatboek aller tijden ‘de Aarde heeft Koorts’. Daarin fungeert de planeet als zelfstandige entiteit op een wijze die je ‘spiritueel’ kunt noemen. Zoals we dat ook van Prinses Irene gewend zijn(werkte mee aan hun boek, net als Herman Wijffels en Femke Halsema). Ze roepen in De Aarde heeft Koorts’ op tot ‘bewustzijnsverandering’, een radicaal andere manier van denken over onszelf.

Dat streven naar bewustzijns-manipulatie vind je in al die genootschappen en occulte clubs terug. Inclusief het dedain richting de massa, die even aards als altijd blijft en dus sturing zou gebruiken richting het hogere doel.

De dollar: Heee, bekend symbool?

Spirituele Eugenetica 
Traditioneel is wat zich als elite opwerpt bovenmatig in het occulte (= letterlijk: het verborgene) geïnteresseerd en het buitenaardse. Zie ook de stichters en bankiers van de Verenigde Staten met hun vrijmetselaar/gnosis-symboliek in de Dollar. Maar ook de stichters van de zeer ecologisch bewuste en populatie-bezorgde Nazi-partij met hun Thuler Gesellschaft, Heinrich Himmler met zijn neo-paganistische SS-klooster de Wewelsburg en natuurverering. De communisten waren ook continue met het occulte bezig, lees ‘Het Onsterfelijkheids-comite’ van John Gray.

Ook Al Gore doet aan verering van De Aarde als God-substituut, zo meldt econome Jacqueline Kasun in ‘The War on Population’ (1998). Zij beschrijft (net als de hier besproken socioloog Donald Gibson) hoe vanaf de jaren ’60 aristocratische zorgen voor ‘overbevolking’ – voortkomend uit de Eugenetica- meeliften op de klimaat-agenda. Zoals ook DDT-zorgen toen werden gebruikt voor die zelfde agenda: de angst van de industriele en academische aristocratie voor ‘overbevolking’.

Men wil de ‘kwaliteit’ verbeteren van de Human Resources, door de kwantiteit te minderen. Bij eugenetica via biologische weg, het modern Trans-humanisme (term komt van Julian Huxley, oprichter Unesco,directeur British Eugenics Society) wil de mens ‘verbeteren’ via technische weg: zie daarvoor o.a. ‘The Singularity is Near’ van Ray Kurzweil.

Het is bij progressievo’s bon ton om ‘de overbevolking’ te willen dunnen. De bij linkse mondialisten populaire Henry Rollins stelt in zijn optredens hoe ‘Mother Earth’ de ‘herd’ zou willen uitdunnen omdat al die mensen haar ziek maken. Culling the Herd, naar andere mensen kijken als een wildbeheerder naar een hertenpopulatie die boven ‘draagkracht’ leeft. 

Dat is ook wat Aarde-vereerders als Van Soest en zijn maatje Van Praag steeds roepen, hoe wij klootjesvolk de ‘draagkracht’ overschrijden, en de planeet maar ‘koorts’ geven.

Een elitaire new agy-cocktail die in wollige taal de mensheid op haar plaats wijst als ‘ziektekiem’ van Aarde met hoofdletter

Alweer van Maurice Strong en de Rockefellers (Steven dit keer). Bewustzijnsverandering voor de 21ste eeuw

Wereld-eenheid onder technocratisch toezicht
Ik heb dus een donkerbruin vermoeden dat Van Soest ook in die Vrijmetselarij-hoek zit. Net als Pieter Winsemius, leden van het Koninklijk huis en Herman Wijffels met zijn New Agy gezwam over ‘hogere evolutie’.

Ik zat ooit met Van Praag in de kroeg in Amsterdam. Hij kwam toen voor Jan Paul van Soest mijn nieren proeven. Omdat ik Van Soest gekrenkt had door ‘De Aarde heeft Koorts’ te recenseren. Zelf lol hebben aan een recensie, betekent nog niet dat het onderwerp dat plezier dan ook deelt.

De Aarde Heeft Koorts bevat al die typische vrij-metselarige elementen van verlangen naar wereld-eenheid en vage spiritualiteit, ‘kosmische evolutie’, die we ook terug zien bij Maurice Strong. Die richtte ook de Earth Charter Initiative op in 1997 waarbij ze de Aarde met hoofdletter aanspreken, de religieuze symboliek kan je onmogelijk ontgaan.

Zoals 4 geboden voor de 21ste eeuw die ze verpakken in een heuse Ark of Hope, Values and Principles for a Sustainable Future.

Het gebod van de eco-vrijmetselaars voor ons, het klootjesvolk: gij zult van ‘de natuur’ afblijven, die is van ons (ongeschonden= afblijven…)

Zie hier de Nederlandse Versie van de Earth Charter: Ze hebben ‘m in 54 talen vertaald.

En wanneer je dacht dat het ‘ver van mijn bed’-show was, geen invloed had…. Hun geboden zijn letterlijk beleid geworden via Brussel. Zie ook het beleid over ‘exoten’, dat ik gisteren beschreef, en zie de afbeelding hieronder uit het Earth Charter(….).

Vanaf 2015 is dit Brussels beleid, enige invloed op de beleidsagenda kan dit volk niet ontzegd worden

Pieter Winsemius en zijn Earth Council
Het doel van de bedenkers van de klimaat-agenda zit al min of meer verpakt in de naam ‘Verenigde Naties’: culturele, militaire en ecologische wereld-eenheid onder Anglo-Amerikaans toezicht. Daar werken ze op zowel cultureel, economisch als organisatorisch niveau al aan sinds eind Wereld Oorlog 2. Ze streven een vorm van mondiale planning na, met zelfs een soort ecologische raad van toezicht. Waarbij de wetenschappelijke consensus van die dag de besluitvorming moet dicteren.

Dat lees je al bij Pieter Winsemius in 1990 wanneer hij voor David Rockefeller (overleden afgelopen maart) in ‘Beyond Interdepencence’ schrijft:

Pieter Winsemius voor David Rockefeller in 1990 in ‘Beyond Interdepence’: ‘Het klimaat en een soort Ecologische Raad van Toezicht moet onderdeel van VN-Veiligheidsraad worden’

En op bladzijde 141 lees je:

Most of all, 2012 should see a new global partnership expressed in a revitalized international system in which an Earth Council, perhaps the Security Council with a broader mandate, maintains the interlocked environmental and economic security of the planet.

The Earth Summit (in Rio in 1992 waaruit alle Europese en dus Nederlandse beleid voor ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ voortkomt RZ) will likely be the last chance for the world, in this century at least, to seriously address and arrest the accelerating environmental threats to economic development, national security, and human survival.

Dus ongeveer toen Obama uitsprak (2013) dat Global Warming de grootste dreiging voor onze veiligheid zou zijn…

The Independent 4 mei:…Trump moet zich aan het script houden, dat Winsemius al in 1990 voor baassie David Rockefeller beschreef.

En wanneer er dan 1 president verschijnt die zich niet aan het Earth Charter/Agenda 21/het script houdt, lezen we op 4 mei in The Independent:

There is a huge necessity that the UN continues to involve all nations and co-ordinate the action of all nations to fight climate change,” said General Denis Mercier, Nato’s supreme allied commander for transformation.

Buiten nationale belangen om door duwen
De andere omweg – naast Brussel, Verenigde Naties, en andere internationale organen- rond die lastige nationale democratie om ecologische bewustzijns-verandering te verspreiden, die loopt via creatie van een steden-netwerk als C40 , en via Resilient Cities van de (het wordt eentonig…) Rockefeller Foundation en Bilderberg. En wanneer nationale regeringen dwars zitten/naar de belangen van hun bevolking luisteren, dan doen ze wel een beroep op burgemeesters in hun klimaatsteden-netwerk. Om zo alsnog in de pas te lopen van Aarde-adepten. 

Op de laatste Bilderberg-conferentie stond het belang van die steden-netwerken ook op de agenda.

Er is geen alternatief voor ‘Aarde’ buiten een technocratische wereld-regering… Klimaat-revolutionair Anne Hidalgo is met Parijs ook lid van het Resilient Cities network van…de Rockefeller Foundation (dividend van Exxon)

Geheel toevallig kon je in Nature in 2016 al het pleidooi lezen om buiten nationale democratie om naast de Verenigde Naties ook het stedennetwerk van de Rockefeller Foundation aan de internationale beslis-tafel te zetten.

…voor ‘global governance’ (= buiten spel zetten nationale belangen en democratie)

Moeder Aarde met bovenmenselijke rechten
Met Unesco organiseert Earth Charter Initiative op 3 juli een seminar over Education, Ethics and Values for Sustainability.  Voor minder dan bewustzijnsverandering- een greep naar je geest- gaan ze niet.

Bij Steven Rockefeller zijn speech in 2011 aan Yale University over een nieuwe ‘mondiale ethiek voor de 21ste eeuw‘ voor Strong’s Earth Charter Initiative, zien we de typische wereld-eenheid-ambities terug, de Herman Wijffels ‘hogere evolutie’-blabla inclusief versmelting van wereldreligies tot spiritueel Esperanto. En een noodzaak tot ‘bewustzijnsverandering’. Waarbij we onze planeet voortaan met hoofdletter dienen aan te spreken.

 Dit is hun streven:

The primary objective of the Earth Charter consultation and drafting process was to give expression to a new global ethic that clarifies our common responsibilities as global citizens in the 21st century

en (blz 4)

One especially interesting new document is the draft Universal Declaration on the Rights of Mother Earth that is being circulated by the Bolivian government. The principles of the Earth Charter provide the ethical foundation for the concept of the rights of nature.

en

Consistent with the practice of most scientists and with strong support from leaders of indigenous peoples, the Earth Charter uses the planet’s name, Earth, and does not refer to “the earth” or “the Earth.” The abandonment of “the earth” in favor of the name Earth is a significant language change.

References to “the earth” encourage old habits of thought that regard our planetary home as just an object, a stage for human history and a collection of resources to be exploited for human purposes. Use of the name Earth can evoke the image of the planet in space as photographed by the astronauts, and it encourages respect for Earth and appreciation of the planet’s unique beauty and interrelated biosphere.

De Ark van Hoop van Maurice Strong en zijn klimaat-gezinden van het Earth Charter Initiative, een spiritueel Esperanto met Aarde als object van verering, een planeet die ‘bewustijnsverandering’ eist en ‘a new global ethic’.

Aarde is symbool voor technocratische Aristocratie
Omdat ‘Aarde’ zelf niet voor zichzelf spreekt, moeten mensen als Steven Rockefeller en hun consensus-wetenschappers dan als haar spreekbuis en uitleggers optreden richting het klootjesvolk. Wat dus redelijk klinkt (er zijn natuurlijk echt bestaande ecologische vraagstukken) en lief (‘wereldvrede’ net als Miss World in haar bikini), dat hoeft het niet beslist te zijn. Ik lees hier een industrieel aristocraat met (eco)dictatoriale aspiraties. Want wie bepaalt de ‘intrinsieke waarde van alles dat leeft’, behalve een kleine elite?

The image of Earth in space is one of its primary symbols. (van de nieuwe wereldbeschouwing RZ)

The new planetary consciousness is informed by science, including the new physics, ecology, and cosmology. It appreciates the interdependence (zie ‘Beyond Interdepencence’ van Winsemius RZ)of all peoples and of people and nature. It inspires a quest for universal ethical and spiritual ideals. It is all one with the attitudes and values that are the foundation of a democratic culture, including respect for human rights, gender equality and cultural diversity. It recognizes the intrinsic value of all life forms and extends moral consideration to the whole community of life.

Wanneer je ‘de natuur’ of ‘Aarde’ verheft in ethische status, dan heeft dat het zelfde netto effect als wanneer je de ethische status van een menselijk individu verlaagt. Je kunt verzuipen door iemand onder te duwen, maar ook door het waterpeil omhoog te brengen. Al die wollige groene taal lijkt ten dienste te staan van machts-streven.

‘De Aarde’ staat voor macht-streven aristocratie, aldus Gibson

Een naam voor ‘Aarde’: Gaia
Van Praag vond ‘Gaia, a new Look at Life on Earth‘ van James Lovelock  een openbaring. Althans, de New Agy-interpretatie van het idee van Lovelock en micro-biologe Lynn Margulis, de (tijdelijke) vrouw van activist tegen ‘de overbevolking’ en speurder naar buitenaardse wezens (SETI), Carl Sagan. Hun theorie stelt dat de aarde een zelfregulerend en ‘levend’ organisme zou zijn. Een organisme, dat de omstandigheden relatief stabiel houdt zodat leven mogelijk blijft.

Ik las ‘Gaia’ ook, de versie uit 1978 en vond Lovelock vrij normaal en wetenschappelijk, vroeg me af of we het zelfde boek hadden gelezen. In de jaren ’60 deed Lovelock voor Shell nog klimaatonderzoek, zo beschrijft hij daar.

De schrijver van Lord of the Flies en buurman van Lovelock, William Goulding bedacht de naam ‘Gaia’ voor zijn theorie. Lord of the Flies is de Engelse vertaling van de naam ‘Beelzebub’ uit het Oude Testament, 1 van de aanduidingen van Satan.

🙂

Earth Day-herdenking op 22 april in Amsterdam. ‘De’ wetenschap staat aan hun kant, de sociale consensus van die tijd

Of ze iedereen meekrijgen in hun ‘aarde’-geloof, dat moeten we nog zien. Wel zie je dat het alomtegenwoordig is, verankerd in alle nationale beleid, en dat dit beleid (klimaat, exoten enz) buiten de nationale democratie om is doorgedrukt. Ja, we leven in Interessante Tijden!

3 Replies to “Klimaatreligie drijft op ‘Aarde’-verering en occultisme”

 1. De mens als ziektekiem (koorts) van Aarde
  Die ‘populatie’-zorgen werden gepromoot door de Rockefeller-dynastie met oa hun Population Council (opgericht door John D Rockefeller, tevens sponsor van Nazi-eugenetici), Zero Population Growth van Paul Ehrlich met zijn Population Bomb. En Negative Population Growth van de stichter van de IUCN en Wereld Natuur Fonds met Prins Bernhard en Laurance Rockefeller: Julian Huxley, de broer van Aldous Huxley. (Brave New World, en popularisator drugsgebruik als toegang tot geestenwereld via ‘The Doors of Perception’)

  In ‘We Are Amphibians’, ‘Julian and Aldous Huxley on the future of our species’ beschrijft RS Deese al de obsessie van de Huxley’s met ontwikkeling van een post-christelijke wereldreligie. Typisch Vrijmetselaar-gezwam van een beroep op ‘de’ wetenschap (de consensus van die tijd) gemixt met new agy-opvattingen over progressieve evolutie. Ze praten ook altijd over ‘de menselijke soort’. Dat taalgebruik is ook niet neutraal: je wilt doen alsof mensen niet uniek zijn, zoals het christendom leert.

  Het Wereld Natuur Fonds en IUCN (direct adviseur aan de Verenigde Naties, met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als grootste donateur met 10 miljoen euro per jaar) zijn met het World Resources Institute (in 1982 opgericht vanuit IUCN en WWF) de grootste reclamemakers voor Agenda 21 van de Verenigde Naties. Die wereld-agenda voor de 21ste eeuw zag het licht op de Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. Organisator Maurice van die Earth Summit was Maurice Strong van oa de Rockefeller Foundation.

  En ja hoor, ook bij World Resources Institute was Strong voorzitter van de raad van commissarissen,. Strong was al vice-president voor WWF in 1977.

 2. De vrijmetselarij, het lijkt zo onschuldig. Wat kan er nu verkeerd zijn aan een groepje oudere mannen die op een rare manier hun handen schudden?

  Zoek maar eens naar “Jimmy Savile” en “Freemasonry” of “paedophile”. Dan zie je wel dat het niet zo onschuldig is.

 3. Dit soort clubs zien zichzelf als de voorbereiders van de toekomst, maar: “they ran out of ideas”. Daarom zijn het gewoon clubjes belangbehartigers geworden. Ze kennen bepaalde feiten betreffende de menselijke evolutie en proberen daarop in te spelen. Zo zal Rusland een sleutelrol hebben in een toekomstige cultuurperiode. Reden te meer er nu bovenop te zitten en invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen. Die agenda ligt er aantoonbaar al sinds het eind van de 19e eeuw. http://www.perseus.ch/PDF-Europaer/JG_03/Europaer_05_1999.pdf

  De globalisering als beweging kan alleen aan de tijdgeest worden toegeschreven, niet aan een samenzwering, maar dat betekent niet dat bepaalde clubs deze ontwikkelingen niet willen beïnvloeden. Integendeel zou ik zeggen: als je weet welke volkeren een toekomst hebben en welke aan invloed zullen inboeten, dan kan je niet anders dan je handelen ernaar inrichten. Dat is een bedenkelijke zaak als a. je deze kennis voor de wereld verborgen houdt en b. wanneer je groepsegoïstische motieven daarmee verbindt.

  Er is dus inderdaad zoiets mogelijk als occulte kennis, maar de middelen waarmee je die verkrijgt moeten zowel in technische als in morele zin deugen. Dat is lang niet altijd het geval en dat leidt tot inzichten die karikaturen zijn van de waarheid en/of misbruikt worden voor bepaalde doelstellingen. Het geliefde concept van de global governance of new world order verraadt dat de ideeën waarmee naar de toekomst wordt gekeken niets nieuws bevatten. De schaal wordt slechts aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Men blijft denken in termen van een bundeling van economische en politieke belangen.
  https://www.youtube.com/watch?v=t_e7kJ9EW38

  Dat is ook eenvoudig aan te tonen. Zo staat bijvoorbeeld Manuel Barroso er om bekend dat hij de EU graag vergelijkt met een keizerrijk zonder keizer. Hoeveel fantasie, vraag ik me dan af, is er nu voor nodig om in te zien dat dit niet beter, maar nog slechter is dan een keizerrijk met keizer? Niemand wil denk ik terug naar een keizerrijk met keizer. Dan behoeft slechts het inzicht te dagen dat we zonder keizer nog slechter af zijn. We willen ons tegenwoordig niet meer verplaatsen met behulp van paard en wagen, maar niemand denk toch in ernst dat we dan wat opschieten met een wagen zonder paard?
  https://www.youtube.com/watch?v=c2Ralocq9uE

  En nog een opmerking over het klimaat. Gesteld dat je als regisseur op de achtergrond de potentie ontdekt van klimaatverandering als instrument voor global politics, dan verzeker je je er toch van dat de hypothese hout snijdt? Natuurlijk wil je de zaak onder de aandacht brengen en de urgentie aandikken, maar er moet een geloofwaardige kern zijn. Vanuit het gezichtspunt van occulte kennis is er zelfs reden om juist het klimaat tot uitgangspunt te nemen omdat de manier waarop de mens het klimaat beïnvloedt bekent is in bepaalde kringen. Daar wordt uiteraard niet over gesproken, men richt zich liever op CO2 omdat iedereen dat kan begrijpen, Je hoeft dan niet uit te leggen hoe de menselijke energie met het klimaat en de weersverschijnselen samenhangt. Die kennis houdt men voor zich.

  Er is niet zoiets als een klassieke samenzwering op wereldschaal, maar er zijn groepen die sturend optreden met kennis van zaken die ze verborgen houden. Ze opereren van achter de schermen en hebben bepaalde ideeën over hoe de toekomst er uit moet zien. Ze beslissen voor jou en mij wat de wenselijke vorm is voor de geïntegreerde wereld van morgen. Verborgen kennis is macht en deze macht willen ze behouden. Zij zijn het die eerder zijn ontwaakt dan de anderen en nu willen voorkomen dat de anderen de waarheid gaan inzien, waardoor zij hun macht zouden verliezen. Het is namelijk waar, we zijn als mensheid in een ontwikkelingsproces verwikkeld, die voor het universum betekenis heeft.

  Dit op de juiste manier inzien is van doorslaggevend belang voor de toekomst. Dat wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Voor de materialistisch georiënteerde mens is er het sciëntisme om te omarmen: geef de toekomst weg aan de machine. Voor de spiritueel georiënteerde mens, die heimelijk ook materialist is, is er New Age en Aliens. Het leidt allemaal af van wat we eigenlijk onder ogen moeten zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *