The Guardian en Reuters miljoenen dollars Rockefeller Foundation voor klimaat-agitatie

De term ‘resilience‘ zul je nog heeeeel heeeeel vaak horen…

The Guardian kreeg in 2015 en 2016 ruim een miljoen dollar van de Rockefeller Foundation, en in 2014 zelfs 2 miljoen dollar. Daarmee moeten ze- zo stelt de fondsentoekenning- journalistiek maken over mensen in steden in landen als India, bij wie – populair gezegd- de weer-gerelateerde rampspoed tot aan de lippen zal staan in 2030 met hitte en overstromingen. Als alarmistische klimaat-prognoses uitkomen waar The Guardian afgelopen decennium vaker in grossierde..

Het toverwoord Resilience (aanpassing/veerkracht) zou dan de oplossing zijn, zeg maar ‘klimaatadaptatie’.

Een beetje hypocriet als de Amerikaanse bankiers je al een miljoen per jaar toestoppen

De Rockefeller Foundation investeert onder de vlag van Resilience miljoenen dollars in 100 steden via een eigen netwerk Resilient Cities, en probeert zo publieke (Biljoenen-)investeringen los te weken volgend uit het klimaatakkoord in Parijs. Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken, de OECD en World Economic Forum zijn ook bij die operatie betrokken onder de vlag van sustainable development (zie afbeelding onder in deze blog). Al sinds de jaren ’80 zit de Rockefeller Foundation achter financiering en optuiging van de klimaat-agenda vanuit de Verenigde Naties. (Agenda 21, CBD en UNFCCC)

Echt nepnieuws, betaald door baassie Rockefeller voor Anglo-Amerikaanse bankiersbelangen…

De Rockefeller Foundation (tevens sponsor van de Verenigde Naties) sponsort ook Reuters (Thomson Reuters Foundation in Londen) om journalisten te helpen Agenda 2030 (voorheen Agenda 21 van de Verenigde Naties met de Sustainable Development Goals) te verkopen. Met toverwoord ‘Resilience’ als oplossing, via ‘Zilient.org‘:

An innovative climate resilience platform (Zilient) funded by the Rockefeller Foundation. Thomson Reuters Foundation develops independent 🙂 , accurate 🙂 , and balanced 🙂 coverage of resilience related news by a dedicated international team of reporters and freelance journalists.

‘accuraat en onafhankelijk’ voor Anglo-Amerikaanse  globalisten-agenda met toverwoord ‘resilience’

In 2009 voor de klimaatconferentie in Kopenhagen gaf de Rockefeller Foundation al 3 miljoen dollar voor een documentaire-reeks ‘Hot Cities’ die bij de BBC werd uitgezonden,. Over weergerelateerde rampspoed in het jaar 2030 in steden in landen als Bangladesh. De stortvloed aan klimaat-nepnieuws heeft dus een duidelijke sponsor, met financieel en politiek belang bij dat nieuws. Het nieuws maakt overheden bereid tot investeringen waar (partners van) Rockefeller Foundation weer van profiteren.

Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties/Rockefeller Foundation gaat over klimaatbestendige steden. 100 Resilient Cities is initiatief van Rockefeller Foundation, internationaal netwerk van grote steden, gestuurd vanuit Anglo-Amerikaans industrieel belang

Wie Klimaat, Sustainable en Resilience, zegt Rockefeller
The Rockefeller Foundation is 1 van de oudste Amerikaanse filantropische clubs (1913). Het komt voort uit het kapitaal van Standard Oil (nu oa Chevron en Exxon) van Amerika’s eerste miljardair John D Rockefeller. Met De Luce (media als Time Warner), JP Morgan (Nu Morgan Chase) en Vanderbilt toen de machtigste familie van de VS.

De Rockefellers bleven afgelopen eeuw zeer invloedrijk. De zoons van John D als bankier David (Manhattan Chase, nu JP Morgan Chase) en co-oprichter van WWF Laurance Rockefeller richten het eigen Rockefeller Brothers Fund op. Dat is nu sponsor van klimaat-agitatieclub 350.org (van Bill Mc Kibben).

Die gebroeders haalden ook het kapitaal bij elkaar voor oprichting van clubs op die hun belangen dienen zoals het World Watch Institute. En vele andere clubs die ‘onafhankelijk’ lijken, maar die eigenlijk voortkomen uit de Rockefeller-koker en die het zelfde belang verkondigen.

…al die ‘onafhankelijke’ media die zelfde verhaal verkopen…

De Rockefeller Foundation bezit nu 3-4 miljard dollar aan aandelen in voornamelijk hedge-funds en investeringsmaatschappijen. Maar ook Renewables, waarvan de Rockefeller Foundation al sinds de jaren ’80 de promotie verzorgt. Ze keren jaarlijks 200-300 miljoen dollar uit aan zelfgekozen doelen, waarbij ook defensie-onderzoek van Rand Corporation zit.

Het ‘klimaat’ is al sinds 1963 bij uitstek een Rockefeller-ding: toen organiseerde en financierde de Conservation Foundation (Laurance Rockefeller) in New York de eerste klimaatconferentie over CO2 met de stand van wetenschap.. Daarnaast richten ze met eigen kapitaal in de jaren ’80 de op ‘hernieuwbare energie’ gerichte Energy Foundation op, zoals blijkt uit de jaarverslagen.

Overal worden kantelpunten en ‘reseilience’ er in gehamerd, met zelfs al ‘resilience-officers’

Geld uit Resilience (Resilience Dividend)
Wat Resilience nu precies is, net als bij ‘duurzaam’ is er niemand die het echt weet. Zelf schrijft president van de Rockefeller Foundation Judith Rodin eigenlijk dat je voorbereid moet zijn op het onvoorspelbare.

building resilience is one of our most urgent social and economic issues because we live in a world that is defined by disruption

Het is bijna esoterisch. Er was dus vroeger een stabiele wereld, en nu niet meer, en die instabilliteit zou met urbanisatie te maken hebben. Het lijkt op wat Nicholas Nassim Taleb al beschreef in ‘Antifragile’. Het investeren in zekerheden en ‘veiligheid’ maakt je kwetsbaar voor het onvoorspelbare.

Het heeft een oosterse tint als bij Kung Fu wat ‘vaardigheid’ betekent. Ontspanning is kracht, en aanpassingsvermogen is je sterkte.

Als er over klimaatverandering wordt bericht, noemt men enkel de negatieve kant en niet de positieve zoals vergroening door CO2

Iets aardser lijken de gevolgen van Resilience: Zo krijgt de Rockefeller Foundation (DE kern-groep van Anglo Amerikaanse industriële belangen in Wall Street etc) een voet tussen de deur in steden en in ontwikkelingslanden, en greep op de (besteding van) publieke budgetten. Daarvoor moeten eerst alle stadsbestuurders in The Guardian, via Reuters en ook de door Rockefeller gesponsorde New York Times lezen,  dat de Rockefeller Foundation het wiel heeft uitgevonden tegen alle weer-gerelateerde rampspoed.

Code Rood heet het bij KNMI: Resilience bij Rockefeller

New Orleans naar orkaan Katrina..De orkaan-frequentie nam niet toe in afgelopen decennia

Klimaatadaptatie, daar is Nederland ook mee bezig met de Stichting Kennis voor Klimaat (Pier Vellinga met 28 miljoen euro uit de aardgasbaten van voormalig VROM-ministerie gekregen)De inzet op ‘resilience’ kan ook voortkomen uit het inzicht, dat mensen via CO2-beleid nauwelijks het klimaat kunnen beinvloeden,. Adaptatie-investeringen zijn dan de nieuwe ‘markt’.

Daarnaast: je aanpassen bij veranderend klimaat op basis van de beschikbare kennis, dat lijkt meer dan logisch in de 21ste eeuw. Zolang die kennis maar overeenstemt met de bestaande data, in plaats van die data ontkent en overbluft met rampzalige verhalen zonder realiteits-gehalte. Zulke verhalen zagen we afgelopen 10 jaar helaas continue opduiken in media als the Guardian. Ook Reuters interpreteert iedere  verdwaalde ijsbeer als signaal van ‘de opwarming’.

Voor minder dan BILjarden gaan ze niet. Klimaatbeleid = Kapitaaltransitie met hulp van neo-liberale World Economic Forum.Foundation). Het World Economic Forum is opgericht door Rockefeller Foundation-commissaris Maurice Strong, en krijgt sponsoring van de Rockefeller Foundation

Steden voor klimaatbankiers (‘sustainable finance’)
The Guardian richt met de Rockefeller-miljoenen nu dus een aparte journalistieke afdeling op. Zo dienen zij een belang waar de Rockefeller Foundation in investeert, en organisaties die de Rockefeller Foundation in het leven riep. Dat zijn bijvoorbeeld het Asian Cities Climate Change Resilience Network(ACCCRN), het Global Resilience Partnership, en 100 Resilient Cities. Initiatieven die buiten nationale jurisdictie om de Klimaat-agenda en gerelateerde biljarden-investeringen moeten losmaken, vaak gecombineerd met budgetten voor ontwikkelingshulp en gezondheidszorg.

De Rockefeller Foundation wil graag een koppeling maken/suggereren tussen ‘Health’ (een kernactiviteit) en klimaatopwarming in armere landen. Dat is legaal. En tot op zekere hoogte empirisch verdedigbaar zolang mensen arm blijven. Zie ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en groei; meer dan de temperatuur is armoede bepalend voor die gezondheid.

Stedelijke overheden maken kapitaal vrij voor projecten waarin de Rockefeller Foundation investeert met partners. Thuisbasis van de Rockefeller Foundation New York maakte met 2 andere Amerikaanse steden zo al vele miljoenen dollars vrij voor klimaat-investeringen. Op de afgelopen Bilderberg-conferentie in Virginia USA stond dat steden-netwerk ook al op de agenda. Prins Bernhard richtte die conferenties op met een telg van…de Rockefeller-familie….(het wordt eentonig)

Ze tuigen een complete klimaat-gerelateerde risico-industrie op met academici, NGO’s, verzekeraars en bankiers.

Handel in klimaatschulden
Het kan best zijn dat er goed werk uit voortkomt, waar veel mensen financieel van profiteren en dus blij van worden. Het morele oordeel hangt vaak af van je positie, in wiens stoel je zit. Ook kun je te weinig weten, en uit de zwarte gaten in je kennis een onterecht gevoel van wantrouwen overhouden. De wereld is nooit zwart wit. Een club doet nooit alleen goede OF slechte dingen, maar altijd een mix van geslaagde en minder geslaagde zaken.

Ik heb er ook vaak naast gezeten. Maar je moet ook weer niet naïef zijn.

De Rockefeller Foundation doneert tegelijk 2,9 ton dollar per jaar aan het Londense Climate Bonds Initiative, handel in klimaatschuld-papieren van (grote) bedrijven, net als ‘green bonds’. Daar gaat het om enorme bedragen, zoals dit bericht stelt: de IEA geeft 44 BILjoen euro op als kosten om de economie te ‘decarboniseren’. Dat zijn dan investeringen in alternatieve energie, waar stichtingen als Rockeefeller Foundation en andere bankier/geldjongens aandelen in hebben.

Handel in klimaatschuld-papieren (Green Bonds, Climate Bonds), betekent kapitaal losweken met een verhaal over klimaat-catastrofe, afgedwongen via de Europese overheid

Een bedrijf dwing je dan de CO2 schuld af te kopen via (door campagnes afgedwongen) overheidsregulering die je via het Parijse klimaatakkoord oplegt via Brussel. Dat afkopen vindt dan plaats, via een klimaat-project waarin bijvoorbeeld de Rockefeller Foundation aandelen heeft. Via steun aan diverse mediaprojecten die ‘resilience’ verkopen en clubs die campagne voeren als het Climate Policy Initiative (San Francisco) met een kleine 8 ton (klimaatfinanciering en campagne voor beinvloeding) lijkt de foundation ook op dieper niveau bij te dragen aan beleids-beinvloeding.

De Rockefeller Foundation is ook sponsor van het World Economic Forum met 0,7-1 miljoen dollar per jaar.

Zelf blijft de Rockefeller-club op de achtergrond. Ze zetten vooral de clubs en conferenties in de steigers die hun belang helpen verkopen, front-organisaties waarachter 1 belang schuil gaat van een beperkte groep. Men roept daarbij steeds dat ‘de’ wetenschap aan hun kant staat. Maar het gaat steeds om een zeer alarmistische uitleg van de klimaat-toekomst.

ER zijn in relatieve verhouding tot BBP steeds MINDER weergerelateerde schadeposten in de realiteit, zo toont Roger Pielke Jr, dat is ook de wetenschappelijke consensus. De claim onder Rockefeller Foundatioin haar ‘resilience’-verhaal – het wordt enkel erger met al die rampspoed- gaat dus niet op…

Want alle data zeggen tot nu toe: er is steeds MINDER weer-gerelateerde schade, zie bovenstaande grafiek... door de Rockefeller’s gesponsorde clubs, media en academici roepen steeds het tegendeel, omdat nuancering hun winkelnering benadeelt.

Wat je het vaakste hoort (= wat het meeste geld heeft), daar gaan mensen in geloven. Zie deze aankondiging in Scientific American van een ‘onderzoek’ dat het door de Rockefeller Foundation herhaaldeijk gesponsorde World Resources Institute uitvoerde (Maurice Strong van oa Rockefeller Foundation/WWF was daar voorzitter van, club opgericht vanuit WWF/IUCN in 1982).

Samen met ons Hollandse Deltares.

…maar als je de media in handen hebt/financiert en onderzoekers financiert EN de VN-klimaatagenda, schets je een eigen realiteit. De Rockefeller Foundation financiert onderzoek van het World Resources Institute, bron van deze ellende

WRI en Deltares ontwikkelden een mondiaal vloedvoorspellings-model, gekoppeld aan opwarmings-prognoses in de computer, the Aqueduct Global Flood Analyzer. Dat model voorspelt allerlei dure rampspoed door vloed en zeespiegelrijzing. (wat natuurlijk mogelijk is) En wie mogen wij daar citeren, familie van Pieter Winsemius, met Mc Kinsey de zetbaas van David Rockefeller’s ‘mondiale transitie’ in Nederland.

Familie van…Pieter Winsemius werkte al voor David Rockefeller (in 1990 voor zijn Trilateral Commission). Geheel toevallig richtte de Rockefeller een Aziatisch ‘Resilient Cities’ netwerk op…

Alweer een Winsemius. McKinsey-milieuminister Pieter Winsemius was de zetbaas van Agenda 21 in Nederland voor David Rockefeller, zoals ik al beschreef.

Een Mc Kinsey-CEO is nu ook weer commissaris bij de Rockefeller Foundation, wat de rol van dat bedrijf is bij klimaatwinsten moet ik nog uitzoeken. Mc Kinsey (Jules Kortenhorst, het maatje van Winsemius bij McKinsey) zit weer achter de European Climate Foundation in Den Haag: een club met 28 miljoen euro budget per jaar om klimaat-agitatie mee te financieren.

Ze hopen er hoe dan ook dus een slaatje uit te slaan. Dat is legaal. Of het allemaal in het publieke belang is valt over te discussiëren. Daarnaast lopen de verhalen die de Rockefeller Foundation stimuleert uit de pas met data. Ze stellen het te extreem voor.

Zo stelt Judith Rodin steeds Katrina als voorbeeld in relatie tot Global Warming. Maar de data van DE Orkaan-expert Chris Landsea tonen tot 2012 althans: er is geen toename in het aantal orkanen. Wel zie je het jaar 2005 (met Katrina en Rita) er hier uitschieten.

En als we het dan over Aziatische klimaatsteden hebben: ook de hoeveelheid cyclonen (de pacifische variant van de orkaan) die aan land kwamen in Azie liet geen duidelijke stijging zien. Maar wat niet is, dat kan ongetwijfeld nog komen natuurlijk…En het is ook maar net welke grafiek je er bij pakt: want deze grafiek vanaf klimaatwetenschapper Judith Curry haar blog, laat wel degelijk meer energieke orkanen zien, wat weer logisch is als de zee nu warmer is dan vroeger. 

Niet meer ongelimiteerd bouwen in een orkaan-zone die bovendien langzaam in zee zakt door inklinking van de bodem(New Orleans), dat is altijd een goed plan. Misschien gaan mensen daar pas over nadenken, wanneer je de zaken alarmerender voorstelt…

2 Replies to “The Guardian en Reuters miljoenen dollars Rockefeller Foundation voor klimaat-agitatie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *