Wereld Water Voetafdruk…


Op 20 juli pleitte Nederland bij monde van Melanie Schultz (Ministerie van Asfalt en Windmolens) al voor een ‘Mondiaal Waterplatform’ onder directie van de (krachten achter de) Verenigde Naties. Dat deed zij op een VN-conferentie in New York over ‘water en rampen’.

Bij de alweer 23ste klimaat-conferentie in Bonn dit najaar organiseert Nederland daarom een Water Action Day, zo vermeldt haar speech, die bol staat van de gebruikelijke beweringen als:

I expect to see a lack of water security becoming one of the main triggers for migration. According to UN estimates, by 2050 climate change will have forced some 200 million people to leave their homes

In fact, we’re already seeing the first signs. Large numbers of migrants from the Middle East (….), West Asia and Africa.

Naast het klimaat, heeft het Anglo-Amerikaanse machtsblok achter milieu-globalisme (Agenda 2030/Sustainable Development) een ander thema om de limits to growth tussen de oren te krijgen onder vlag van de Verenigde Naties: waterschaarste. Dat thema gaat nu in hogere (propaganda)versnelling.

Al bij een congres in Triest (Italie) in 2012 zag je dat water-alarmisme wel eens gebruikt zou worden als extra manier om die VN-Agenda op te dringen..Daarom maakte ik deze waterige fotoserie in de  (Julische) Alpen, watertoren van Europa, zo van: die komen nog eens van pas.

Schultz onderstreept nu dus dat mijn voorgevoel 5 jaar terug juist was. Je ziet een greep naar mondiale controle, in combinatie met een stukje Hollandse ‘watersector-promotie’ van het Netherlands Water Partnership: ze duwt het Nederlands bedrijfsleven zo op op de voorgrond voor ‘klimaat-adaptatie’.

Het ideologische en zakelijke sluiten elkaar niet uit. Ze versterken elkaar.

Waterkracht

Nederland speelt- net als bij klimaat- met Zweden een rol van betekenis bij het inprenten van waterschaarste op mondiaal niveau, met de Oranje Wim Lex als Waterman. Het Unesco IHE- nu Stichting IHE- Delft opereert al sinds 1957 op de Delftse campus als mondiaal trainings-centrum voor water-ingenieurs.

De Zweden doen hun duit in het globalistische water-zakje met de jaarlijkse World Water Week, vanaf 27 augustus in Stockholm.

En inderdaad lezen we letterlijk als conclusie van die waterweek van 2016: we moeten water gebruiken om Agenda 2030-globalisme bij Jan Publiek door het keelgat te schuiven. Maar dan beleefder verwoord:

Unesco-IHE richtte zich traditioneel op ‘toegang tot schoon drinkwater’, Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) waar je onmogelijk tegen kunt zijn.

Er zijn 17 SDG-doelen vanuit de VN, die allen even wenselijk klinken. Maar achter veel Miss World-proza – over wereldvrede, gelijkheid en geluk voor allen- schuilen ook andere agenda’s. Je hoeft je vaak slechts af te vragen ‘wat bedoelen ze nu werkelijk’. En dient hun ‘wetenschap’ om meer kennis te vergaren, of om een reeds voorgenomen beleids-agenda meer politiek gewicht te geven?

Voetafdruk: anti-wetenschap met lucht van bankiers-product
Arjen Hoekstra van De Universiteit Twente ontwikkelde de Waterfootprint. Die is vergelijkbaar met de vals concrete Ecologische Voetafdruk waarmee Wereld Natuur Fonds de grenzen aan groei verkoopt, met ruimte-verslindende energievormen als oplossing.

Het WWF werd opgericht door de Anglo-Amerikaanse geld-elite (oa Laurance Rockefeller en Valium-fabrikant Luc Hofmann) en Prins Lockheed-affaire. Het brein achter Agenda 21, Maurice Strong was er ook vice-president, terwijl hij tegelijk de baas werd van Canadese teerzand-winning.

Uit Hoekstra’s modellerings-werk met virtueel water in de computer, daar kwam een organisatie uit voort Water Footprint Network, die sinds 2015 huist in Zie Inturnessjunul Wotterhaus in Den Haag

Dat Water Footprint Network werkt met geld van Wereld Natuur Fonds en Agenda 21-club  World Business Council on Sustainable Development (=  ze sponsoren ook het klimaat-alarmfestival Springtij, ex-TNT-topman Peter Bakker is voorzitter ) .

Het netwerk is eigenlijk een actiegroep, die op academisch ogende wijze de waterschaarste tussen de oren prent bij bedrijven en publieke instanties via een eigen water-calculator.

Zo’n ‘bewustwordings’-ding, dat schuldgevoel een getalswaarde geeft om de schijn van exactheid te wekken. En zodat je dat vals exacte getal in een zeer concreet getal kan omzetten: een geld-bedrag om die schuld kwijt te raken.

Het lijken beide (zowel ecologische als water-voetafdruk) verdacht veel op bankiersproducten, geconstrueerd als ondoorzichtige sub-prime-hypotheken. Dat de leek denkt ‘dat moet wel heel knap en wetenschappelijk zijn, want ik doorzie het niet’. Voor velen wekt zoiets dan vertrouwen.

Bankiers drijven op schuld-creatie. Men spreekt bij die eco-afdruk ook over een ‘schuld aan de aarde’. Wie is die Aarde dan, en wie zit bij haar aan de schuldbalie? Sinds wanneer heeft de planeet geld nodig?

De Eco-voetadruk zet hete lucht (CO2)om in schuld, die je bij Carbon-Compensatie-companies mag afkopen. Die kopen daar grond van en andere zaken die WEL waarde hebben.

Bij wie je de waterschuld mag aftikken zie ik nog niet, en of die watervoet-afdruk al dan niet deugt: gaan we uitzoeken. Maar zijn boek ‘The Globalisation of Water‘ probeert virtueel water uit computermodellen tussen de oren te krijgen. Voor mensen die aan de fysieke realiteit meer waarde hechten dan computer-beweringen belooft dat weinig goeds.

De bron van de Isel bij Hinterbichl

Maar de agenda achter die voetafdruk is alvast de zelfde.

We lezen in het jaarverslag van 2015 van de Water Footprint Network, de hoofd-activiteit van die club samen met de Verenigde Naties/Unesco. Op wetenschap lijkende propaganda bedrijven voor een Club van Rome/Agenda21-achtig wereldbeeld, dat de Anglo-Amerikaanse elite ons al 50 jaar wil opleggen:

the second film of The Water Rooms by UNESCO WWAP uses data from WaterStat to create an engaging and succinct story about the water footprint of the products we consume. The short film clearly illustrates our inter- dependency on fresh water in a globalized economy and illuminates our collective responsibility to live sustainably, within earth’s limits.

…alle rivierwater begint als neerslag.

We mogen ons geen Nederlander of Fries voelen, man of vrouw. We zijn Genderneutrale (Unesco IHE heeft gender-programma) Wereldburger die tussen Grenzen van De Aarde moeten leven in een Globalistische Economie.

Water op aarde wordt via de VN dus gebruikt voor het optuigen van globalistische management-instantie met een duidelijke ideologie, die veel verder gaat dan water.

Zo wil men via de Verenigde Naties ook de verhoudingen tussen man en vrouw beïnvloeden met beroep op ‘water’. Dus via Agenda 21/2030 Agenda is (ook) sprake van een sociaal transitie-programma met beroep op water.

We lezen bij Unesco hoe zielig en slachtoffer vrouwen overal zijn, zodat ze betutteling gebruiken via een mondiale instantie. Het Unesco gender-programma stelt:

As is well documented, vulnerability and poverty are closely aligned with gender equality, and women therefore….(….)  are more frequently victims of natural disasters than are men.

Wie volgt hier de logica? Wonen er meer vrouwen dan mannen in arme landen die daardoor meer verzuipen? Kunnen vrouwen niet zwemmen? En Erika Terpstra dan? We zien een zelfde onwaarschijnlijke bewering, als Schultz haar bewering dat IS-haatbaarden die christenen in Syrië onthoofden eigenlijk door klimaatverandering van het padje raken, en zo op de vlucht gaan.

Wereld-waterschaarste of Wereldwater-schaarste
En dan: hoe moet je het woord Wereldwaterschaarste nu opdelen? Als Wereldwater- Schaarste of Wereld-waterschaarste. Wanneer we aannemen dat wereldwater niet bestaat, of niet meer dan gewoon ‘water’ is. Maar waterschaarste treedt wel op in diverse landen en regio’s….dan is het dus Wereld-Waterschaarste.

Men wil waterschaarste-problematiek op mondiaal niveau afstemmen.Dan bedoel je ook: het privatiseren van voorheen publieke en lokale/regionale voorraden en voorzieningen/het concentreren van zeggenschap daarover in de handen van enkelen, die claimen de volmaakte kennis en bestuurs-kwaliteit te bezitten.

De Isel.

Dat agenderen via conferenties en rapporten van Agenda 21 tot voldongen feit voor nationale regeringen, op watergebied gebeurt dat via Unesco met het World Water Assessment Programme

Terwijl de meeste water-problematiek toch van regionale aard is. Waarbij ‘regio’ ook ‘aangrenzende landen’ betreft. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Golan, de watertoren van Israel, Syrie en Jordanie. Voor je het weet, heb je in de verdeling van water een heuse conflicthaard.

…Agenda 2030 van Wageningen UR betaald door Ministerie Economische Zaken: Smart net als bij Slimme Meter hoort bij Agenda 2030, het onder staatsdwang losweken van investeringen richting particuliere belangen

Smart en Global, twee kanten van zelfde Agenda
Naast ‘Global’ vind je steeds een andere sleutelkreet vanuit die zelfde Amerikaanse hoek: Smart. Smart Meters (Slimme Meter) voor energie. Smart Cities en nu dus ook Smart Water. En ook de combinatie Smartwatersmartcity. En klimaatclub Climate KIC propageert al de Water Smart Cities

Voor de Grote Noodzaak hebben ze altijd een ‘nieuw rapport’ van een ‘gezaghebbend institut’ in de aanbieding dat pretendeert aan wetenschap te doen:

The World Economic Forum Global Risk Report identified failure of climate change mitigation and adaptation and the water crises – droughts and floods – as the risks with the largest expected global impact over the coming decades (WEF, 2016).

Het World Economic Forum in Davos, al die milieubezorgde multinationals en bankiers van de prive-jetset. Dat is een globalisme- club opgericht door het brein achter Agenda 21 van de Rockefeller Foundation: Maurice Strong.

Je krijgt daar toch een warm gevoel bij, al die onbaatzuchtige CEO’s en bankier-vampiers die zich voor De Aarde inspannen.

🙂

Climate KIC is een met 85 miljoen euro Europese subsidie (European Institute of Innovation and Technology) in de lucht gehouden Agenda 21-propgandaclub uit Londen. Die lieten enkele acadcemie-prostituees van het Wageningse Alterra en Deltares dit rapport maken van Smart Water Cities op kosten van het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam.

Men wil dus een reeds vaststaande beleids-agenda vanuit de Verenigde Naties (Sustainable Development Goal 11) en de Rockefeller Foundation (Resilient Cities) van wetenschapperig randje voorzien.

….en wereldvrede: het doel van de Waterfootprint Network in Miss World Proza

Miss World Proza als verpakking bankier-vampiers
Terwijl het gewoon hier om draait: het losweken van 90 biljoen dollar publieke investeringen voor particuliere belangen, wat Agenda 2030 inhoudt. We citeren:

The world is expected to invest around US$90 trillion in infrastructure over the next 15 years (= 2030 Agenda, alle uit klimaat-chantage losgeweekte kapitaaloverdracht RZ). These investments are needed to replace ageing infrastructure in advanced economies and to accommodate growth and structural change in emerging markets and developing countries (Global Commission on the Economy and Climate (GCEC), 2016).

Daarom heb je ook een ‘Cities Climate Finance Leadership Alliance met clubs varierend van Rockefeller Foundation (Resilitent Cities), Wereldbank, Citigroup, Bank of America tot Deutsche Bank en (alweer) Wereld Natuur Fonds er in. Ze willen uw geld/de Aarde redden. (doorhalen wat niet van toepassing is) De zelfde bankier-vampiers achter de Bilderberg-conferenties.

Bij Charles Wright Mills zijn boek ‘The Power Elite’ (1956) heeft de roze top reeds alle zeggenschap, boven gekozen politici. Dat lijkt anno nu nog meer het geval, ook in NL

Zinnen als bovenstaande met ‘transitie’-luchtje kom je overal tegen, in rapporten die allen de zelfde pseudo-wetenschappelijke rapporten citeren die het zelfde herhalen. Ze zijn uiteindelijk allen tot de zelfde beperkte bron/top van de pyramide te herleiden. De financiele elite achter Agenda 21/2030 Agenda.

Daarnaast zien we de voor dit soort reportages door de Rockefeller Foundation met miljoenen dollars betaalde Britse ‘kwaliteits'(= linkse rot-)krant The Guardian al reclame maken voor de 5 Water Smart Cities in ontwikkelende landen, verkocht als journalistiek.

De eigen water-sector etaleren op mondiaal niveau, Firma Holland BV moet ook draaien..

Slimme Meter, vertrouw ‘m voor geen meter
Slim, je kunt er niet tegen zijn. Maar woorden kunnen dus veel meer zeggen dan ‘ze’ zeggen. Slim, het is net als de Slimme Meter die ze in je huis willen planten om op afstand je energie te kunnen afregelen.

Daar achter zit ook een technocratisch ideaal. Alsof mondiale technocratische planning per definitie meer efficiëntie geeft. En uiteraard is dat een ideologie. Je stelt dan dat ‘efficiency’ en digitalisering de hoogste waarde van alle menselijke waarden is waarvoor alles geofferd moet.

Global en Smart, twee kanten zelfde agenda

Vanuit de Amerikaanse techno- en financiele elite is dat het ideaal, zoals verwoord door de burgemeester van Sacramento:

Today, we are entering the era of Cities 3.0. In this era, the city is a hub of innovation, entrepreneurship and technology. It’s paperless, wireless and cashless. In 3.0 cities, we have more cell phones than landlines, more tablets than desktops, more smart devices than toothbrushes. This truly represents a new era of the American city.

Dus je hele leven wordt stapje bij beetje uitbesteed aan krachten waar je geen greep op hebt, en technologie waarvan je geen snars zelf begrijpt.

Je wordt dus MEER afhankelijk van een steeds kleinere club met controle over de techniek en de financiële infrastructuur. Het gaat om verdere machts-concentratie op mondiaal niveau. Of het besparen van een extra druppel water dat waard is….lijkt me een beetje dom, om de vrouw te citeren van onze Oranje Waterman, Wim Lex.

…hier zitten we al: Hup Holland Hup

Maar de meeste ‘Global’-mensen willen gewoon lekker reizen
Tussen zwart en wit liggen 50 tinten grijs. Dus hoe moet je ‘global’ dan verder interpreteren, buiten technocratische en financiele controle door een globalistische jet-set en Bill Gates-achtige miljardair-nerds?

De variant voor veruit de meeste deelnemers hieraan is natuurlijk: ‘mondiaal opererend’. Dus als bedrijf overal actief zijn. Iets dat veel Nederlandse water-gerelateerde ingenieurs zijn, en zo verdient ons land gewoon haar centjes.

Voor techniek-tijdschrift De Ingenieur verkende ik al eens de problematiek met water in ontwikkelingslanden als Bangladesh, Vietnam, Egypte en de vele landen waar Nederlandse ingenieurs-bureaus actief zijn. Nederland heeft qua wotter-mennutsjmunt een naam in de wereld hoog te houden. We bouwden ook de stormvloedkering in New Orleans na Katrina.

Hup Holland Hup.

Hup Holland Hup, gewoon geld verdienen met water

Geen wonder dus dat Nederland in Den Haag een International Water House heeft sinds 2009. Daar zitten promotionele instanties gehuisvest die met hoog Hup Holland Hup-gehalte ons (ingenieurs-)bedrijfsleven aan het buitenland verpatsen als Dutchwatersector.

We lezen daar dat offshore-bedrijf en baggeraar Van Oord-Boskalis bijvoorbeeld de Nordstream 2-pijpleiding voor Russisch gas-import naar de EU (…) mag helpen aanleggen door de Baltische Zee. En jij via media maar horen dat wij van die fossiele brandstoffen af zouden moeten van onze regering…

🙂

En BAM mag de bodem beroeren voor de Engelse kust, via een windturbine-voet die je zonder heien kunt plaatsen. Omdat hij zo loodzwaar is, dat ze ‘m plat op de zeebodem kunnen planten.

Mira Mare aan de Adriatische Zee bij Triest, in zee is waar alle water uitkomt

Die meeste Hollandse jongens en meisjes- pardon, genderneutrale waterwerkers- willen gewoon lekker na hun ingenieurs-studie aan de bak bij een bureau en een interessant leven leiden. Dat wil en doe ik ook. Onze bedrijven willen gewoon mondiaal opdrachten binnenslepen. En je leven wordt meer interessant wanneer je vanuit je beroep wat van de wereld kunt zien.

Ook dat is Global.

De realiteit is te genuanceerd om er uitspraken over te doen. Laten we dan maar meditatief naar dit berglandschap kijken van de Alpen, de watertoren van Europa.

2 Replies to “Wereld Water Voetafdruk…”

 1. Zo is het Bob Fleumer.
  Nou ben ik al geen academicus, maar dit verhaal speelt ook alweer een paar jaar.

  Toen ik het voor het eerst van hoorde heb ik er eens wat internetonderzoek naar gedaan. Het ging bij dergelijk alarmisme over het afsmelten van gletsjers, daardoor zou waterschaarste dreigen.

  Nou moet je niet alles geloven wat op het internet staat, da’s waar.
  Maar uit het hydrologisch onderzoek waar ik op stuitte kwam naar naar voren dat bijvoorbeeld onze grootste rivier de Rijn, een rivier die haar oorsprong vind aan de voet van een gletsjer,

  van alle water wat de Rijn bij Lobith bij ons over de grens voert was 3 % smeltwater van een gletsjer. De overige 97 % was vooral water wat gewoon uit de lucht komt vallen. Vroeger noemden we dat regen of neerslag. Tegenwoordig is de term “extreem weer” wat meer in zwang.

  Laat het de alarmisten maar niet horen want waar valt de meeste neerslag ?
  Antwoord : In de tropen, zelfs als je de woestijnen van China tot het westen van de Sahara erbij meerekend.

  Als we d’r geen tekort aan krijgen dan zullen we er wel in verzuipen. Het is ook nooit goed bij dergelijke alarmisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *