Waddenzeekoe

…natuur in Nederland is waardeloze uit productie genomen grond, zo lijken ook natuurclubs te vinden. Dus als je- zoals het Fryske Gea (Friese Landschap)- dan buitendijkse kwelders in de Waddenzee in handen krijgt laat je er tenminste nog wat Waddenvee op grazen.

Zo haalt je uit die waardeloze Wadden-natuur toch nog wat inkomsten via pacht door een boer.

Honden niet toegestaan koeien wel…

Ook in paarden-variant staat er vee uitgeweid om pacht-inkomsten te genereren. Velduil- vrije zones en vrijwaring van andere grond-broedende vogels lijkt het belangrijkste beheersdoel van Fryske Gea.  Toen ik hier als ventje kwam stond er geen vee, maar er was wel een kolonie kokmeeuwen en visdieven.

Het eindbeeld van buitendijkse natuur is een weiland met vee. In handen van een natuurclub is dat ‘echte natuur beschermd door Natura 2000. Ach, kniesoor die het opmerkt. Een weiland is ook natuur. Wees wijs met je Waddenvee.

Hoefgetrappel schijnt het broedsucces van vogels enorm te verbeteren 🙂

Bruine kiekendief zie je het meeste boven buitendijks weiland….

…en binnendijks…

‘Kwelderbelevingspunt’= parkeerplaats in Kwelder….

One Reply to “Waddenzeekoe”

  1. Prachtige fotos. De bonte palomino is zeer bijzonder. Weiland werd door politiek ideologische milieubeweging omgedefinieerd als geen natuur. Eenmaal als natuur in handen er gauw aan verdienen als weiland. Mijn stelling is dat elke politieke ideologie maar een half decennium nodig heeft om volledig te corrumperen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *