Programma Rijke Waddenzee verkoopt duistere praktijken (3)

Eneco Werelderfgoed Waddenzee, 19 turbines met kerstverlichting voor de ‘beleving van het Werelderfgoed’

Het publiek gefinancierde lobbykantoor Programma Rijke Waddenzee fabriceert marketing-campagnes voor ‘Beleving Werelderfgoed’ – betaald door het Ministerie van Economische Zaken- die de aandacht afleiden van duistere praktijken van het Ministerie van EZ met provincie-besturen en haar corporate gunstelingen.

Zoals 19 windturbines met kerstverlichting in de Waddenzee, waarmee RVO/EZ (de subsidie-gever) de skyline van de Waddenzee helpt versieren met Eneco. Een stukje Unesco Werelderfgoed werd zo al Eneco Werelderfgoed inclusief vogelslachtoffers.

Programma Rijke Waddenzee lijkt de grenzen van een soort nihilisme (=waarden-loosheid) nu nog verder te willen overtreffen met de campagne Dark Sky Wadden Werelderfgoed van PRW. De Waddenzee als Dark Sky Park. 

 

Eneco Werelderfgoed Waddenzee Delfzijl Noord met 19 turbines met rode kerstverlichting: Dark Sky Park Waddenzee 🙂 gesubsidieerd door RVO/Economische Zaken

Reclame maken voor een ‘duister Wad’, Dark Sky zou nu ‘de lichtuitstoot’ moeten terugbrengen’, zo stelt PRW, en dat zou nodig zijn voor de vogels. Maar het lijkt vooral een schaamteloze marketing-oefening, die onze corrupte overheid (RVO/Economische Zaken) een schaamlap moet geven/uit de wind houdt.

Er is geen marketing nodig voor Dark Sky, dus dient het een ander doel (Westhoek-kwelder); de verkoop van corporate praatjes, en het roven van gemeenschapsgeld

Het ministerie van EZ kon wel een rookgordijn gebruiken. Zij stimuleren en subsidiëren immers windturbines met zwaailichten in natuurgebied (zie onder dit bericht, het ‘Innovatienetwerk). Die windturbines veroorzaken nu al de dood van duizenden Wad-vogels per jaar (Eemshaven Delfzijl, volgens onderzoek Altenburg en Wymenga), zodat de Partij voor de Dieren al een stilstandvoorziening bepleitte.

Wanneer ik 1 torenvalk redt, ben ik strafbaar, maar als je tientallen per turbine per jaar doodt heet je duurzaam! En dan wil het Wereld Natuur Fonds je partner in ‘duurzame energie en natuurbescherming’ zijn.

Interessante Tijden zijn het.

Met een symposium ‘Feel the Night‘ bij de Waddenacademie in Oktober zet deze nihilistische leugenaars-bende genaamd Programma Rijke Waddenzee zichzelf en de partijen die van haar lobby profiteren weer op de kaart. Lekker hengelen naar gemeenschapsgeld en wat bezorgd acteren over ‘Het Werelderfgoed’.

Dat doet PRW samen met de stichting Feel the Night van de knuffel-architecte van milieuclubs, Nienke Rixt Jukema.

Het Eneco Werelderfgoed Waddenzee, 19 turbines met kerstverlichting IN de Waddenzee gesubsidieerd door RVO/Economische Zaken, tevens sponsor van ‘Dark Sky Wadden’

Het Ministerie van EZ – dat PRW op de been houdt met 1,5-2 miljoen euro per jaar- geeft dus miljarden-subsidies uit aan meer kerstverlichting IN de Waddenzee en pal tegen de Waddenzee. Want het RVO is sponsor van een veel grotere bron van lichtvervuiling: Windpark Fryslan.

Windpark Fryslan verschijnt pal tegen de Waddenzee in ‘beschermd’ natuurgebied volgens Natura 2000. Op 800 meter van het Wad, omdat je volgens de PKB (= planologische kernbeslissing) Waddenzee niet op 500 meter mag bouwen.

Beleving van het Werelderfgoed

RVO levert zelf het personeel ter afleiding. In de persoon van hun ambtenaar Peter Ros. Die is nu namens Programma Rijke Waddenzee verantwoordelijk voor ‘Beleving van het Werelderfgoed‘.

Dark Sky Wadden, ‘Beleving van het Werelderfgoed’ door Eneco, gesubsidieerd door RVO/Ministerie van EZ (de subsidie-gever van PRW), 19 windturbines IN de Waddenzee bij Delfzijl

‘de Lichtuitstoot terugdringen’, betaald door het Ministerie van Eneco-zaken (EZ) dat zelf helpt de verlichting langs het Wad op tuigen…

‘Beleving van het Werelderfgoed’ door Eneco, en straks door Anne de Groot van Windpark Fryslan langs de Westelijke Waddenzee

Tegen de Afsluitdijk aan komen zo dus 89 zwaai-torens van 200 meter hoog met rode kerstverlichting, betaald door Peter ‘Werelderfgoed’ Ros zijn baas. Die mogen dan 20 jaar lang de gehele Wadden-horizon over 40 kilometer domineren, dat Dark Sky Park

Vooral ’s nachts, want dan krijgen ze rode zwaailichten. En dan ga je maar Dark Sky-campagnes financieren om ons hiervan af te leiden? De Waddenzee als Darkroom waarin belangenverstrengelde overheids-organen zich met marketing groen wassen.

89 stuks feestverlichting langs Dark Sky Wadden dankzij Windpark Fryslan nog meer ‘Beleving van het Werelderfgoed’

Het Friese provinciebestuur steekt daar 127 miljoen euro gemeenschapsgeld aan startsubsidie in. De autoriteit (= de provincie) die de natuurwetgeving moet handhaven, steekt dus zelf 127 miljoen euro in de overtreding van natuurregels.

Dit mag ‘Dark Sky Wadden’ straks van rode verlichting voorzien voor de “Beleving van het Werelderfgoed’. Mag ik een teiltje jongens?

Oekraïne aan de Waddenzee.

Hoe nihilistisch wil je de overheid hebben? Zie de marketing-campagne: Dark Sky Waddengebied. Voor ‘Beleving van het Wereldergoed’.

Wist u dat de Waddenzee een van de duisterste plekken van Nederland is? Duisternis is een landschappelijke kwaliteit. Voor de natuur, maar ook voor het toerisme. Duisternis draagt bij aan het ervaren van een unieke natuurbeleving. Zo zijn bij een heldere hemel in Friesland zeventig keer meer sterren te zien dan in de Randstad.

Bovendien verstoort kunstlicht het natuurlijke gedrag van bijvoorbeeld vogels. (….)

Eneco Werelderfgoed Waddenzee

Oh ja, wat zijn we bezorgd over de vogels. 🙂

Terwijl windturbines in de Eemshaven bij Delfzijl in het Waddengebied tot wel 100 ‘beschermde’ vogels per jaar doodslaan, tenminste 3000 per jaar en uitbreiding minimaal 5500 zou doden.

WNF, het groene vernis van Corporate BV, tevens door Sieben Poel (Rijkswaterstaat) tot ‘beheerder’ van de Waddenzee uitgeroepen.

Ook leuk:  de commissaris bij Eneco- Atzo Nicolai was tot december 2016 de voorzitter van Vogelbescherming Nederland, toen ze die windfarm in het Waddengebied bouwden. Hebben we daar iets over gehoord van die ‘natuurbeschermers’ in Zeist?

…per turbine tientallen slachtoffers met stilzwijgende toestemming Vogelbescherming

En Vogelbescherming BV zit ook weer in Programma Rijke Waddenzee, in de persoon van Manon Tentij. Die broedse marketing-hen zou ‘het broedsucces’ helpen verbeteren. Als ze subsidie krijgt. Jongens, wat is die milieubeweging afgetakeld. Er zit ook werkelijk niet 1 bij die nog ergens voor deugt.

Broedse hen die broedsucces wil beteren. Steunt de bouw van windturbines in de Waddenzee met haar club, steun en toeverlaat Energieakkoord met Waddenverening

Titian Oterdoom
En wie mag ons verder helpen bij ‘beleving’ van duistere praktijken rond het Wad, waarbij ik doel op belangen-verstrengeling en dubbele moraal? De VVD’er en consultant voor het ministerie Titian Oterdoom. De VVD-gemeentefractie-voorzitter in Haren.

Die Oterdoom staat ook op de Payroll bij het Ministerie van Economische Zaken/PRW. Want hij mocht als ‘Gebieds-coordinator’ helpen het verzet van bewoners van de Veenkolonien te pacificeren, die de windturbines van windfarm Drentse Monden van RVO in de achtertuin krijgen.

Windturbines die tegelijk ook het wereldvermaarde astronomie-project LOFAR nutteloos maken.

…rechts Titian Oterdoom. Die mag meehelpen de Waddenzee tot Darkroom verbouwen

En die Oterdoom mag ons dan op publieke kosten vertellen hoe mooi het Wad is in het donker, en dat we dit vooral niet mogen verstoren.

Alsof dat nog niet alles is: binnen afzienbare tijd kunnen we voor de ‘Beleving van het Wereld-erfgoed’ ook meer energie-industrie verwachten, gestimuleerd door zijn geld-baas RVO/Economische Zaken.

Agenda 21-instantie RVO van Economische Zaken, de zelfde partij die ook ‘natuurherstel’-subsidies geeft

Dat verhullen van degradatie van Werelderfgoed door de hoofdsponsor van PRW, komt dan boven op het reeds beschreven aanwakkeren van corruptie met misbruik van gemeenschaps-miljoenen door PRW, en het nastreven van een anti-wetenschappelijk natuurbeeld.

Een pleidooi deze belangenverstrengeling en verspilling van gemeenschapsgeld voor particuliere belangen-behartiging te beëindigen.

 

One Reply to “Programma Rijke Waddenzee verkoopt duistere praktijken (3)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *