Programma Rijke Waddenzee anti-wetenschappelijk (2)

Michiel Firet (Staatsbosbeheer) is de bestuurlijke postduif van Sieben Poel(RWS/RCW/OBW) en ‘strategiemanager’ van PRW, het rookgordijn van de Wadden-oligarchie.

Niet alleen wakkert het publiek gefinancierde lobby-kantoor Programma Rijke Waddenzee (PRW) in Leeuwarden corruptie aan. Zij dragen ook een natuur-visie uit die anti-wetenschappelijk is, want in strijd met basale (evolutie-)biologie, door experts als ‘esoterische droom’ getypeerd.

Zo streven zij een ideologie na van ‘voedselweb in evenwicht’, alsof natuur zich tot statisch afgerond geheel kan ontwikkelen dat ‘af’ is, volmaakt wanneer je maar ‘verstoring’ zou wegnemen. Die ‘verstoring’ is bij PRW uitsluitend de visserij. Want gaswinning, zoutwinning, kabels door de Waddenzee voor windturbines en windturbines pal tegen de Waddenzee zwijgen ze over.

‘het voedselweb is in evenwicht’= balance of nature-ideologie

Terwijl ook Karsten Reise al in 2012 voor de Waddenacademie onderstreepte in zijn lezing ‘A Natural History of the Wadden Sea, riddled with contingencies‘ (= toevalligheden, onvoorspelbaarheden) hoe onwetenschappelijk die zogenaamde balance of nature-visie is. Zie in dat verband ook ecoloog John Kricher’s ‘The Balance of Nature, ecology’s enduring myth’ (2009) en ecoloog Daniel Botkin’s 25 Myths that are destroying the environment (2016)

In ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘, dat ik onze uitgever ook liet opsturen naar de verantwoordelijke bestuurder bij Rijkswaterstaat, Sieben Poel, stond het al uitgelegd. (hoofdstuk 9)

Reise stelt ook vast dat PRW nastreeft wat hij als ‘esoterische droom’ typeert:

blz 69 Reise 2012: ergo, PRW draagt een mythologisch streefbeeld uit dat anti-ecologisch is

Ook gebabbel op de door Rijkswaterstaat beheerde site Waddenzee.nl over ‘sterker en veerkrachtiger’ maken van DE natuur, komt voort uit een op zijn best eenzijdige benadering van ecologie die bij milieu-activisten ‘dressed as scientist’ in zwang is.

Alsof je de natuur als lichaam kunt zien dat ‘gezond’ kan worden, een holistisch-ideologische opvatting. Met subsidies als sportdrankje en natuur-‘herstel’-projecten als fitness-apparaat. Over het niet bestaan van ‘kantelpunten’ kom ik later terug via het boek van ecoloog Petraitis.

Zoals Reise op blz 75 ook schrijft

Ecosystems do not function like oiled machines with all parts interacting according to an en­gineering design. An ecosystem is also not like an organism in which organs develop according to inherited genetic information.

Het gaat hier niet om ‘ja dat is zijn visie, die van 1 ecoloog’, (het postmoderne antwoord van een communicatie-‘deskundige’/professionele leugenaar). Het gaat om een fundamentele algemeen geldige constatering, die los van mij staat of van Reise. De zwaartekracht verandert ook niet door je opinie.

Blz 59: The Wadden Sea, once predominantly perceived as a dreary, useless, and lost land, or a waterway that was too shallow to be safely navigated, now came to be seen as a unique nature area worthy of protection. = het geld moet nu uit natuurherstel-subsidie komen voor mensen die het Wad niet met rust kunnen laten

En zo bestaan ‘voedselwebben in evenwicht’ dus ook niet, net als Sinterklaas, witte wieven en de kabouters. Het PRW-streefbeeld is een esoterisch droombeeld bedacht door baantjesjagers en subsidie-graaiers.

Een publiek gefinancierd lobby-kantoor voor private belangen van reeds publiek gefinancierde private clubs

Wadden-oligarchie
De evaluatie van Programma Rijke Waddenzee door het peperdure bureau Andersson Elffers Felix 15 oktober  2014 voor de Tweede Kamer schiet juist op dit cruciale punt- ecologie- tekort, omdat het bureau geen ecologisch-wetenschappelijke kennis heeft.

Terwijl die kennis cruciaal is om de corruptie te ontmaskeren. Nederland is een corrupt achterkamertjes-land, waarbij we corruptie op voorhand netjes afspreken en in rapporten met (pseudo)wetenschappelijke rechtvaardiging inkleden.

  • Die rechtvaardiging in technische taal heeft als voornaamste doel, om de legitimiteit van afspraken te onttrekken aan het zicht van democratische controle.

Ecologie van de Waddenzee wordt in NL dus gebruikt om corruptie mee in te kleden. Want ja, wie zijn Kamerleden/Statenleden om ‘de ecologie’ en ‘De’ wetenschap te betwisten…..

Je zet de wetenschap ook niet over boord. In  tegendeel. Je hoeft enkel meer wetenschappelijk correct naar het Wad te kijken op basis van bestaande kennis. En waarnemingen in te passen in een meer correct theoretisch ecologisch kader.

Dan valt op dat PRW een vals beeld van natuur gebruikt om zo publiek geld los te weken uit ‘ecologische noodzaak’, om iets na te streven dat niet bestaat. Alsof er een ecologische nood-toestand is die PRW haar bestaan rechtvaardigt, die reeds eenvoudig is verklaard met de toename van predatie en de verlaagde primaire productie als gevolg van fosfaat-afknijpen.

Door het schetsen van een vals beeld van de natuur, hengelt PRW met lobby-genoten naar publiek geld in de Tweede Kamer. Mijn Wob-verzoek wordt door Rijkswaterstaat al een half jaar getraineerd.

Programma Zelfverrijking Waddenzee
Een vals beeld van de natuur op basis van misleidende omissie dient hier uitsluitend ter belangenbehartiging van wat ik de Wadden-oligarchie noem. Een kongsi van ongekozen krachten die zichzelf met subsidie en loterijgelden op de voorgrond duwt.

Het natuurbeeld dat PRW uitdraagt heeft dus vooral een financiële en politieke bedoeling.

Bij adoptie van een meer wetenschappelijk correct beeld, zou de natuur niet meer stuurbaar zijn vanuit gesubsidieerde herstelplannetjes. De ironie van de Waddenzee is dat deze vroeger als ‘waardeloos’ geziene moddervlakte juist door zelfbenoemde natuurbeschermers nog steeds niet met rust gelaten kan worden.

Zij zoeken allerlei excuses om uit de kwelders en zee subsidies en loterijgelden te trekken, ten koste van de traditionele gebruikers en bewoners van het Wad.

Als streefbeeld een sprookjesbeeld kiezen dat niet bestaat, dat heeft ook een slimme kant. Want dan bestaat het nu ook niet. En kun je zeggen dat je streefbeeld er nu niet is en alarm slaan. Nee, het voedselweb is nu niet in evenwicht!

De grap is alleen: Het was ook nooit in evenwicht, en je kunt dat evenwicht ook niet ‘herstellen’, zoals je de kabouterpopulatie van het Wad ook niet herstelt. Meer rode puntmutsjes in 2030 die kabouterland in evenwicht houden.
🙂

We gaan komende afleveringen verder in op de personele samenstelling, belangen en ontstaans-geschiedenis.

One Reply to “Programma Rijke Waddenzee anti-wetenschappelijk (2)”

  1. Analyse >> stelling: Elke (private/publieke) organisatie heeft een ideologie (verre doelstelling) en een zichtbare vijand (concurentie) nodig om optimaal te kunnen functioneren en te groeien in macht/kracht en veroveringen (uitbreiding) van hun potentieel invloedsgebied (operatieterrein). Militair starteeg Clausewitz schreef al dat politieke aspiraties de voorbereiding van oorlog zijn, en vise versa. Als dat op kosten van belastingbetalers gaat is dergelijke ambtelijk “rijks-“aspiratie zeer te kritiseren. Rijkswaterstaat is doelbewust in oorlog getreden met het natuurlijke ” balance of nature” ter uitbreiding van haar ambtelijke macht en invloed. “War is not an independent phenomenon, but the continuation of politics by different means. Read more at:
    https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/carlvoncla174934.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *