Volksdemocratie (1917-2017)

Bij een Noord Friese dodenakker vond ik deze dode sperwer, de dwergvariant op de havik. Mogelijk was hij in een doldrieste jacht tegen het hek van de begraafplaats gevlogen en kwam hij zo aan zijn einde. Je ziet die naald-scherpe lange achter-klauwtjes waarmee hij zoveel pimpelmezen keelde en musjes.

Maar nu is hij zelf de klos, en daarna aangevreten want ook de schedel lag er niet meer.

De verre staat van ontbinding symboliseerde een staat van de Nederlandse democratie, waar de grootste verliezers van de verkiezingen- (VVD, PvdA)- een kabinet mogen vormen.

Veel keus is er nu even niet, zo lijkt het.

Ja voor Noord Korea aan de Noordzee met Groen Links/PvdA en een totalitaire klimaat-staat. (Klimaatwet met Klimaatcommissie van Eenheid)

En dan, werd niet al ons beleid al reeds in Brussel en Boardrooms bedacht?

1917: algemeen kiesrecht
Ik voorspelde vorig jaar: we krijgen Ahmed Aboutaleb als premier, nadat hij met Sharon Dijksma gast was bij Bilderberg-bankiers/Nato in Dresden. Die voorspelling kan nog steeds uitkomen, minister van Veiligheid & Justitie kan hij zeker worden, aangemoedigd door de NOS en Volkskrant (de PvdA-of-erger-propaganda-kanalen).

Een ministerie van Veiligheid, laat dat eens op je inwerken.

Iedereen pikt het na wat stoom afblazen op Facebook, precies een eeuw nadat algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd…. (vrouwen 2 jaar later,  de Eerste Wereld Oorlog speelde hier een belangrijke rol. De mannen als kanonnenvlees, de vrouwen die de industriële machine draaiend moesten houden.)

Alles is vergankelijk, ook democratie

Alles giet foarbei, neat is foar iewich, en alles wat oerbliuwt is leaf, mar om op te libjen, net genoch

…zo lamenteert Nynke Laverman met haar Friese Fado-vertolking van de poezie van Leeuwarder arts-romanticus JJ Slauerhoff (1898-1936).

Alles gaat voorbij, niets is voor eeuwig. Ook staats- en bestuursvormen die misschien ook niet langer dan een mensenleven meegaan. Een eeuw. Bij iedere staat van technische ontwikkeling past mogelijk de eigen staatsvorm.

Na de Industriele Revolutie (begon bij ons eind 19de eeuw) kwam een volks-democratie om de socialistische revolutie wind uit de zeilen te nemen. Landen waren toen nog zelfstandige naties, er was nog niet zo’n mondiaal verknoopt financieel systeem als nu.

…ook stemrecht bij complexe bestuurlijke kwesties…

Nu staan we als Homo Deus midden in de Digi-industriele revolutie, met mensen als verlengstuk van het WWW en louter virtuele grenzen en afstanden.

Daar past een Techno-cratische bestuursvorm bij. Het idee dat een Verlichte Elite met de wetenschap in de hand de wereld moet besturen, en grondstoffen rantsoeneert met beroep op een crisis (Agenda 21)

Safe Operating Space For Humanity zoals ecoloog Johan Rockstrom dat technocratie-concept doopte met ondermeer Nederlands ecoloog Marten Scheffer in wetenschapsblad Nature. (2009 voor Kopenhagen-klimaatconferentie).

Moeder Aarde heeft in die visie een Safe Space nodig om haar lange tenen te beschermen. Met Vadertje Staat als partner om die ruimte met geweld af te dwingen. Deze totalitaire verleiding met beroep op De Wetenschap krijgt steeds meer bijval, zo beschreef ik al voor Elsevier in ‘Vertrouw ons, wij zijn De Experts’.

Volks-democratie = inspraak-illusie voor de massa
Misschien is democratie ook maar een tijdelijke staatsvorm, die paste bij de laat 19de en 20ste eeuw. Die bestuurlijke vorm werd functioneel voor de mensen met macht en kapitaal, toen de Industriële Revolutie meer opgeleide en mondiger werkers nodig had om de machines aan te drijven.

Mensen die geloven vrij te zijn, die zijn meer gemotiveerd om in grote oorlogen voor De Staat te vechten. Zie de Eerste Wereld Oorlog (die 1 op de 28 Fransen doodde en 1 op de 32 Duitsers) en Tweede Wereld Oorlog.

Westerse democratieën en massa-bewegingen (Bolsjewisme versus Nazisme) tegen elkaar met stemvee als kanonnenvlees. En daarna De Rus als Vijand, die economisch en militair verslagen moest in een nog meer ge-globaliseerde wereld.

Propaganda- zoals Rijksoverheid.nl nu bedrijft- via massamedia werd de nieuwe manier om die massa te mennen, maar dan via minder zichtbare lijnen.

De PR van NPO en Rijksoverheid werd uitgevonden door Edward Bernays – Sigmund Freud zijn neef. Hij vond commerciële toepassing van psychologische technieken voor mening-management die tijdens de Eerste Wereld Oorlog in de Verenigde Staten waren ontwikkeld door de Committee on Public Information (CPI) met journalist Walter Lippmann.

Inclusief de PR-techniek van de Groene Persil-meneer in Witte Jas, de dr. Wetenschapper die het product (een totalitair regime in het geval van de ‘klimaatwet’) aanprijst. De slogan ‘Making the world safe for Democracy’, die werd door de CPI bedacht, 100 jaar terug om Amerikaanse intellectuelen als kanonnenvlees te rekruteren.

Met die zelfde slagzin gooiden ze Irak de vernieling in.

Technische ontwikkeling drijft sociale verandering…
Je kreeg grotere stedelijke massa’s doordat boerenbedrijven steeds minder arbeiders gebruikten voor meer voedsel-productie. Dat proces vindt nog steeds plaats in andere werelddelen. Kunstmest werd mogelijk dankzij het Haber-Bosch-proces (1909) waarmee je stikstof uit de lucht synthetiseert tot ammoniak. Een technische vondst dreef zo demografische verandering.

Die arbeiders werden batterijtjes van globaliserende ondernemingen rond de steden.

De Duitsers gebruikten dat Bosch-proces allereerst voor de oorlogs-inspanning om explosieven te produceren waarvoor veel ammonium-nitraat nodig is.

Lezers van Interessante Tijden weten al dat Fritz Haber ook de uitvinder was van het chloorgas dat bij de Tweede Slag om Ieper (1915) tegen de Britten werd ingezet. En hij hielp bij de ontwikkeling van Zyklon B in de jaren ’20.

Met kunstmest kun je dus meer voedsel verbouwen en kanonnenvlees kweken in de steeds meer mondiale strijd om hegemonie (wereld-oorlogen). De Britse kolonialen haalden hun stikstof-verbindingen voor granaten uit de Atacama-woestijn in Chili, Natrium-nitraat (salt petre in het Spaans= salpeter)

…en niet andersom
De Seksuele Revolutie sloopt nu 50 procent van alle gezinnen via echtscheiding, naar het ideaal van Wilhelm Reich, de Marxistische leerling van Sigmund Freud. Die bedacht de term in 1936. Reich’s werk, dat werd in 1968 door studenten-revolteleiders (Parijs, Maagdenhuis Amsterdam) op een schild gehesen. Je kunt ‘The Sexual Revolution’ van Reich HIER lezen, in de Engelse vertaling van 1974.

Die revolutie werd ook pas een massa-beweging door uitvinding van de Pil, de hostie van de Seksuele Bevrijdingskerk. Een idee + technische mogelijkheid= de nieuwe norm, en de rest al snel een achterhoede-gevecht.

Dus, als mensen de belangrijkste verbintenis uit hun leven- die waar nieuw leven uit voortkomt/kan voortkomen- al niet in stand houden.

Hoe kun je dan van politieke partijen verwachten dat die anderman’s belang en landsbelang voor hun korte-termijn eigenbelang plaatsen? Of van bedrijven dat ze hun klanten menselijk bejegenen? Of van een overheid dat die burgers als meer dan batterijtjes ziet voor eigenbelang?

Misschien is de enige basis van ons vermeende ‘beter zijn’ dan andere staatsvormen wel de welvaart, de volle maag, en geen land waar alle gebouwen en infrastructuur (nog) zo goed zijn onderhouden. Hoe sterk is zo’n fundament? Wat als het kapitaal daar onder een dreun krijgt?

..die Mercedes of de persoon?

Massa-toerisme
Natuurlijk kun je gaan en staan waar je wilt, als je geld hebt. Zo kan iedereen op Grand Tour, de wereldsteden zien. Dat is de naam voor de reizen die adellijke Britse jeugd in de 18de en 19de eeuw maakte langs Europese steden als Rome en Parijs. Even wat van de wereld zien voor ze de verantwoordelijkheden van Pa over zouden nemen voor landgoed en zaken.

Daar is de term ‘toerisme’ van afgeleid van de Grand Tour.  Toerisme is mogelijk dankzij fossiele brandstof, een vervangende koets voor de massa, die productief moet blijven door er af en toe ‘even uit’ te gaan.

Het Massa-toerisme is overigens door een totalitair regime uitgevonden, de Nazi’s met hun megalomane Prora dat ik bezocht op Rugen. Een manier om alle simpele arbeiders gezond te maken, klaar voor de oorlog, een Center Parcs aan de Oostzee met 10 duizend bedden. Iedereen met een eigen Volkswagen (de Kever) van KDF.

Iedereen (met geld en internet) is nu ook Jetset, kan in een Jet de aardbol over vliegen voor een vakantiereis. Een privilege dat vroeger voor de Jetset (globalistische rijke elite) was weggelegd.

Die Jetset legde de lat – een financiële barrière- hooguit wat hoger. Nu zou je die elite de Prive-jet-set noemen. Dus uiteindelijk blijft een relatief kleine groep met kapitaal, macht en privileges de grote lijnen uitzetten. Het onderscheid en de façade tussen machthebbers en The Exploited – de systeembatterijtjes- schuift misschien vooral op in schaal.

..een Ljip, hij hield van de natuur….

‘Keihard aanpakken’
Wat mensen de ‘energie-transitie’ noemen (= afschaffing industriële revolutie voor 2050, wat Agenda 21 is) vanwege ‘de klimaatcrisis’, dat vraagt om een eigen meer totalitaire staatsvorm, met mondiale sturing.

Sturing die nu technisch mogelijk wordt, dankzij de enorme vooruitgang in digitale patroonherkenning, data-opslag en manieren daar op sturende wijze van gebruik te maken.

De techno-cratie, een ideaal uit 1933 ligt nu technisch binnen handbereik, een Verlichte Elite met de mondiale touwtjes in handen. Het ideaal was er toen al, maar nog niet technisch haalbaar.

….of wil je dat het chaos wordt…..de Antifa is zelfs tot Fryslan doorgedrongen met haar wil tot macht….

De kans is niet denkbeeldig dat mensen die totalitaire staat zullen omarmen, zich in die fuik laten drijven. Omdat alles beter is dan totale chaos en allen tegen allen.  Dat schreef Thomas Hobbes al in de Leviathan, 4 eeuwen geleden toen de Britse burgeroorlog (1642-51) de schrik bij de bevolking er in joeg.

Beter een strenge staat dan chaos, de oorlog van allen tegen allen, zo constateerde Hobbes. Ook stelde Hobbes vast, dat bij interne verdeeldheid een klein gedetermineerd groepje een veel grotere massa onder controle krijgt.

Voor mensen met een ‘links’ (= wereld/praktijk-vreemd en elitair) zelfbeeld heb je ‘het klimaat’ om te pleiten voor minder privacy. En voor mensen met een ‘rechts’ zelfbeeld (tokkies, arbeiders) heb je ‘terrorismu’ om minder privacy meer mogelijk te maken.

.. de tijd doden….

Misschien is er onderhand tegelijk een aardig explosieve (demografische) cocktail opgebouwd, en hoeft enkel het lontje van een nieuwe financiële crisis aangestoken, om de Leviathan mogelijk te maken….

Dit kan wel waar zijn
Dan- als pinautomaten dicht zijn en de plunderingen starten- zit je hier op het platteland beter dan in de stad. Daar zaten we in 2008 dichter bij dan je dacht, zo schreef Joris Luyendijk (2015) nog in ‘Dit kan niet waar zijn‘, over zijn gesprekken met de Londense financiële wereld (ook bankiers zijn net mensen…). (blz 139)

Peter zat bij UBS toen Lehman instortte, en bijna met tegenzin vroeg ik of de verhalen van geïnterviewden over de uren en dagen na de val van Lehman klopten. Het hamsteren, pinnen en goud wisselen, de voorbereidingen voor evacuatie van kinderen naar het platteland, de wapens die zouden zijn ingeslagen.

Als iemand overtuigend antwoord kon geven of dit indianen-verhalen waren was het Peter. Met zijn ervaring en vooral zijn nuchterheid..

‘Ik keek vanaf mijn bureau uit het raam en zag de bussen langsrijden’, zei hij. ‘De auto’s, de motors en fietsen. Overal mensen die opgingen in een gewone werkdag…Die hadden dus geen idee. Ik wel. Mijn collega’s ook.

Voor het eerst in mijn leven heb ik toen vanaf kantoor mijn vader gebeld, dat hij al zijn spaargeld moest overhevelen naar een veiligere bank. Wat hij meteen deed. Toen ik die dag naar huis ging was ik echt bang.

Ik besefte: zo moet oorlogsdreiging voelen

…steeds is hij net te vlug/ ik te traag om ‘m scherp te krijgen, de schrik van mijn kool- en pimpelmezen

Nou, gaat U maar rustig slapen, want onze politici hebben de financiële crisis immers opgelost en onze Kamerleden zitten er bovenop.

🙂

Ik schreef al over een verband tussen de bevingen onder Groningen door opgevoerde gasboringen, en de redding van ABN Amro (kosten meer dan 25 miljard euro), waar de huidige informateur Gerrit Zalm (VVD) toen na nationalisatie CEO mocht worden. De Staat (Gasterra) voerde plots de productie op om het begrotingsgat te dichten/de redding te financieren, net als in de jaren ’80-crisis.

…hier een jonge mannetjes-sperwer die net een musje ving, achter in de tuin

Nee ik zit hier op het Friese platteland veel beter dan in Amsterdam, de steden waar de Opstand der Horden als eerste uit zal breken, waar Parijs en Londen al eerder het slechte voorbeeld gaven, en de avondklok in Houston nu tegen plunderingen.

We sluiten af met de levende sperwer die mijn tuin steeds bezocht. Stiekeme struikrover, machtig dier dat je opmerkt door het alarm dat vogeltjes slaan. Mezen hebben een sperwer-alarmbelletje om elkaar te waarschuwen.

…als meesjes dit zien, hoor je een ijl piepend alarmbelletje bij de koolmezen en pimpelmezen: elkaar waarschuwen

Let maar eens op en je ziet de sperwer vanzelf, hier zijn gesperwerde (= gestreepte) verenpak en silhouet zodat je deze dwerg-havik herkent: in Amsterdam broeden ze ook gewoon op de Herengracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *