Staatsbosbeheer (Semi-Overheid) ANBI-status???

Bargerveen

Momenteel bedelt Staatsbosbeheer (jaaromzet 193 miljoen euro) bij bezoekers van het Bargerveen met haar 2,1 ton euro-verdienende directeur Silvo Thijssen om geld voor een huifkar op haar ‘Buitenfonds‘-bedelwebstek. Daarmee willen ze rollators en rolstoelen door het ‘zeldzame’ veen kunnen transporteren.

Ken uw doelgroep 🙂

Voor de kosten van de bouw is al 80% aan subsidies ontvangen. Het resterende bedrag van € 28.750 is nodig voor o.a. sanitair dat geschikt is voor mindervaliden, rollator- en rolstoelgebruikers, een verpleegbed en dubbele deuren aan beide zijden en een lift met luchtsysteem om de bezoekers met gemak in de Express te laten instappen.

Wij vragen jouw (wij tutoyeren ook bejaarde meneren en mevrouwen…RZ) hulp, om dit project te ondersteunen in de vorm van een financiële bijdrage.

Ze halen (zie boven financieel jaarverslag 2016) 27,4 miljoen euro per jaar uit het kapotzagen van bos (biomassa-subsidie en commerciele houtverkoop), 18 miljoen aan pacht-inkomsten en bijna 8 miljoen euro uit recreatie, krijgen 88 miljoen euro subsidie, zijn commercieel exploitant (met Natuurmonumenten) van vakantiewoningen met ‘Buitenleven Vakanties‘, zijn 50 procent aandeelhouder van commercieel biomassabedrijf Enerco.

Maar of Drentse bejaarden die de natuur nog in willen voor de huifkar-rolstoel-voorziening willen doneren 🙂 🙂

Nou, wie voelt zich geroepen ? Hier…

  • Als SBB-directeur Silvo Thijssen zijn bonus (17 duizend euro) en loonsverhoging (6 duizend euro) nu eens inlevert voor de huifkar, dan zijn we er bijna in 1 keer! 🙂

Commercieel houtkap-bedrijf Staatsbosbeheer richtte een Stichting Buitenfonds op om geld bij publiek en uit kinder-spaarpotjes te kloppen. Zodat ze natuur tot recreatiepark met klimrek kunnen ombouwen en arme Silvo (wij tutoyeren ook maar) zijn bonus kunnen betalen.

En om eigen voorzieningen te beschermen tegen het eigen bezuinigings-beleid. En dat presenteren ze dan als ‘redding’. De natuur redden van het eigen beleid.

..gered van de bezuinig-bijl van Silvo Thijssen, die zijn bonus (17 duizend euro) wilde redden

ANBI: Gedwongen Winkelnering Beogende Instelling met rekening bij Overheid (….)
In het Waddengebied presenteert en gedraagt het na 1997 (op papier) verzelfstandigde Staatsbosbeheer zich met Michiel Firet (en Piet Winterman) als ‘de overheid’ naar vissers, pierenstekers en Wadvaarders. En zelf schrijven ze op hun website:

Dus de minister van Windturbines, Natuur-exploitatie en Houtbijstook in kolencentrales is POLITIEK verantwoordelijk voor Staatsbosbeheer. Dat betekent dus dat de directeur Thijssen onder demissionair-minister Henk Kamp valt.

Het Goede Doel! 🙂 🙂

En Staatsbosbeheer heeft een ‘Rekening Courant’ bij het Ministerie van Financien, waar 91,5 miljoen euro op staat in 2016, bijna 8 miljoen meer dan 2015. Maar hier hengelt Boskap-bedrijf SBB met een ANBI-status. Wat is het nu? Heeft de (semi-)overheid ANBI-status? Is de Minister van Economische Zaken/Het Ministerie van Financiën een goed doel?

We zien hier een jaarlijks met 88 miljoen euro subsidie overgoten boskap-bedrijf, dat meer geld wil. En dat om die geldbehoefte een ANBI-status kreeg, terwijl de Minister van EZ politiek verantwoordelijke is. De  leveranties van jaarlijks 100 duizend ton hout aan een biomassa-centrale in Purmerend, dat schuift niet genoeg?.

Meer geld willen als houtkap-bedrijf van de overheid, dat is een goed doel. 🙂

…Jans de Vries, vraag eens bij je directeur…

Zo schaam te loos dat het bijna kolderiek is, dat je dit gewoon durft te doen en niet bij jezelf denkt: ‘wat ben ik een lul.’

Maar omringd met enkel schaamteloze lieden kan zoiets misschien spontaan groeien. Met de marketing-directeur Jeroen Overgoor van subsidie-energiebedrijf Eneco- inderdaad, die van 19 windturbines in de Waddenzee– in Raad van Toezicht van Stichting Buitenfonds. Ja Jeroen Overgoor, wat is de natuur zonder jouw bos-stokers (Utrecht) en windturbines?

wat is natuur zonder jouw geld..ai ai ai wat is dit pijnlijk

Argumenten voor steun aan commercieel houtkap- vakantie- en grondpacht-bedrijf Staatsbosbeheer lijken mij kortom weinig valide, ook met rolstoel-voorziening. Zie hier nog de salaris-opgave van Silvo Thijssen, directeur van overheidsbedrijf met ANBI-status. Een Gedwongen Winkelnering Beogende Instelling.

…zelfs Marc van den Tweel (187k) van Natuurmonumenten is bescheidener

Tot zover deze kritische noot
Met christenhond Trudy bezocht ik op een warme nazomerdag het Bargerveen in een Drentse uithoek onder Emmen, onderdeel van een grens-overschrijdend natuurpark met Duitsland.

Bij de ingang krijgt iedere bezoeker van Staatsbosbeheer een persoonlijke daas/horzel toegewezen, die je tijdens de gehele wandeling met professionele toewijding ter zijde blijft staan.

Dat is het enige ongemak in een verder boeiend gebied met relevante en leerzame informatie-voorziening door SBB. Dus laat ik aan Staatsbosbeheer ook een complimentje uitdelen: mooi gebied, goede informatie. Maar of Staatsbosbeheer dat nu doet of welke andere natuurclub ook: zal me totaal worst zijn.

Het gaat niet om die club maar de natuur. En jullie ‘branding’ is dan ook volstrekt nutteloze geldverspilling: ontsla ‘Concernzaken’, snoei in de marketeers, directie en managers en je kunt je schuld van meer dan 100 miljoen euro best aflossen.

Buiten de borden van Staatsbosbeheer was in de buurt vrij weinig literatuur over Bargerveen te vinden. Behalve een boek ‘Natuurlijk Zuidoost Drenthe‘ van een lokale natuurfotograaf, en zijn blonde Drenthse dochter Linda de Vries als tekst-schrijver.  Misschien kun je het bij haar nog bestellen, want Bol.com heeft het niet meer.

Keiharde overgang tussen Bargerveen en aardappelvelden

Het Bargerveen vormt 1 van de laatste stukken actief hoogveen in Nederland van ongeveer 2000 hectare. Volgens Staatsbosbeheer was het onderdeel van het ooit wel 300 duizend hectare grote Bourtanger-moeras.

Dat Bargerveen ontsnapte vanaf 1968 aan ontginning voor turf (lekker, turfgerookte worst en whiskey) en actieve kool voor de nabij gelegen Norit-fabrieken, doordat de overheid stukken veen aankocht voor Staatsbosbeheer. Dus alle bezit dat Staatsbosbeheer kreeg, en nu commercieel uitmelkt, dat is met belastinggeld in handen gekomen.

Actief hoogveen betekent dat je er veenmos-kussens hebt die in 1000 jaar een meter groeien. Veenmos ziet er zo uit:

Veenmos zuigt zich vol met regenwater, het kloont zichzelf en groeit gestaag boven het grondwaterpeil uit op haar eigen afgestorven resten. Zo groeide na de IJstijden een groot deel van Nederland in de rivierdelta.

De ontginning van dat veen door turfstekers die kanaaltjes en sloten groeven, dat deed later ‘laag Nederland’ ontstaan in Holland. Door inklinking van dat veen werd het hoogveen van huidig Laag Nederland dus laagveen. Je kunt die ontginnings-patronen ook zien bij het Fochtelooer Veen in Friesland tussen Ravenswoud en Appelscha.

Fochtelooer Veen van Natuurmonumenten (‘slechts’ 40-50 miljoen euro subsidie per jaar) in Friesland, rechtsonder de ontginnings-slootjes voor ontwatering

De turf oxideert, wanneer je het water er uit laat lopen, en de veenkussens zakken in. Zo ontstonden meren, en door storm in die meren sloeg meer veen weg. Tot je dus het gatenkaas-landschap kreeg van Laag Nederland als op deze kaart, het landschap waar je met gemak in 7 sloten tegelijk liep.

Het gatenkaas-landschap van het Middeleeuwse Holland, voor de inpolderingen. De meren ontstonden op ingeklonken Hoogveen achter de strandwallen waar bij stormen steeds meer van afsloeg. Op dat Hoogveen groeide eerder ook bos, maar dat werd rond het jaar 1000 al weggekapt

Holland viel dus hooguit eerder ten prooi aan de ontginnings-schep. Zo kreeg je ook zogenaamde petgaten (afgravingen gevuld met water) en legakkers, die nu ‘natuurgebied’ heten: energiewinnings-landschap dus eigenlijk. En nu vooral SNL-subsidie-wininings-landschap, die andere inkomstenbron van Staatsbosbeheer (61 miljoen euro)

Het Oude Holland was van oorsprong- ‘van nature’- meer zoals hierboven, moerasbos, maar dat werd al vroeg in de Middeleeuwen weg-gekapt voor biomassa-productie.

De hele Middeleeuwse economie was Biobased, en zo werd de omringende natuur door een miljoen inwoners sneller uitgeput dan door 17 miljoen inwoners nu. Klimaatbeleid met biomassa-susbsidie brengt nu ook bij Staatsbosbeheer die kentering.

Zo levert Staatsbosbeheer alleen al aan 1 biomassa-centrale in Purmerend 100 duizend ton hout uit natuurgebieden.

Op de achtergrond de vroegere Norit-fabrieken, voor actieve kool die uit de turf van het Bargerveen gewonnen werd

Je kunt in het Bargerveen grauwe klauwieren zien jagen, dat zijn zangvogeltjes met haaksnavel die tegelijk roofvogeltjes zijn. Die spietsen hun prooien op een doornstruik, zoals Zulu-krijgers hun gevangenen spietsten.

Grauwe klauwier vliegt op van tak om prooien te vangen, van krekels en andere insecten tot kleine vogels

…gotcha

..hij neemt ook de houding aan van een soort valkje

..die klauwieren leven hier, in het begrazingsland dat Staatsbosbeheer maakte

Maar…het boskap-lustige Staatsbosbeheer doet natuurlijk- wij blijven het onderstrepen- ook best goede dingen. Zoals dit gebied beheren, en de bezoekers trakteren op afgewogen natuur-informatie waar je wat van opsteekt.

…een dijk rond het Bargerveen houdt het water vast, pal tegen de dijk beginnen de aardappelvelden

..’exoten’, de nijlganzen die nu van Brussel/Den Haag uitgeroeid moeten volgens exoten-beleid

Het Bargerveen werd in 2006 onderwerp van een vernattings-operatie, om tegen te gaan dat het water wegloopt dankzij de landbouwgebieden die pal tegen het veen aan liggen met hun veel lagere waterpeil. Dan nog zul je het veen niet snel zien groeien, als het een millimeter per jaar opschiet is het al veel.

…door de vernatting sterven de berken

…typisch Bargerveen-landschap in Meerstalblok. Het veen was in ontginnings-percelen ingedeeld

Tormentil, een bloempje waar de aardbei-vlinder van gebruik maakt als waardplant

Heideblauwtje op heide

..het ligt tegen de Duitse grens, die begint bij de windturbines. In Duitsland werd tot voor kort nog steeds hoogveen ontgonnen. Nu is het Bargerveen een grens-overschreidend natuurpark geworden

En zo besluiten we dan deze reportage met een variatie op ‘de wereld is mooi maar de mensen konden beter’: de natuur is mooi, maar (de directie van) Staatsbosbeheer kon beter….

2 Replies to “Staatsbosbeheer (Semi-Overheid) ANBI-status???”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *