Rationeel Optimisme in Wageningen

Louise Fresco opent het jaar

Gisteren opende zoöloog en top-wetenschapscommunicator Matt Ridley het academisch jaar aan Wageningen UR. Dat jaar 2017/18 staat in het teken van zowel het 100-jarig bestaan van Wageningen UR, als een zekere plicht tot op wetenschap gefundeerd optimisme.

Een groot contrast met de opening van het Academisch jaar aan de Vrije Universiteit, waar een alarmistische documentaire-maakster zonder enige relevante kennis, Bernice Notenboom de angstige toon mocht zetten. Wanneer je als Vrije Universiteit in Amsterdam serieus dit politieke praat op je website kunt zetten;

Het nieuwe kabinet moet een duidelijk klimaatbeleid gaan voeren voor de lange termijn.’ Die boodschap had de top van het Nederlandse bedrijfsleven na een driedaagse excursie in het Noordpoolgebied. De trip werd georganiseerd door documentairemaker Bernice Notenboom. Het lukte haar deze topmanagers te overtuigen door ze met eigen ogen te laten kijken naar smeltend poolijs.

In de Poolzomer smelt ijs altijd. In de winter vriest het weer op..Drie dagen naar smeltend ijs kijken zegt dus niets, om nog maar te zwijgen van de CO2-voetafdruk van deze PR-operatie. Wel kun je geloven dat je nu heel veel ziet.

Wat zeeijs betreft: De Sea Ice Anomaly op Cryosphere Today (NOAA/NASA) geeft voor de Noordpool dit jaar geen ongebruikelijke smelt (zoals 2007). Na jaren stevige groei van zeeijs rond de Zuidpool meten ze nu een afname. En die opwarming geeft volgens publicatie in Cell een verdubbelde productiviteit van het leven op de zeebodem van Antarctica.

Opwarming enkel als catastrofe presenteren zoals bij de VU gewoon, dat doet geen recht aan de ecologische realiteit.

Misschien een verschil tussen VU en WUR: Wageningen levert ingenieurs af die kunnen rekenen en problemen oplossen.

Bewijs en open discussie versus geloof en gedram
Bioloog Matt Ridley kreeg internationale erkenning met boeken als ‘Genome’ over de jacht op de ontcijfering van het menselijke DNA. Hij schreef ook ‘The Red Queen’ in 1997: hoe je sekse-verschillen in gedrag bij man en vrouw kunt verklaren via de seksuele selectie-theorie van Darwin.

In Wageningen waarschuwde hij niet zozeer voor ‘onkunde’ als wel het valse idee hebben dat je weet hoe het zit. Terwijl je opinie kale data weerspreekt.

Veel meer mensen geloven namelijk (in enquêtes) dat armoede in de wereld toenam in afgelopen 20 jaar. Terwijl extreme armoede HALVEERDE volgens de beschikbare data. Een groep apen zou in een blinde test met bananen met de keuze uit 3 opties (minder, gelijk, meer) beter scoren- dichter bij de realiteit zitten- dan mensen.

Matt Ridley’s lezing was een beknopte samenvatting van wat je Ecomodernisme kunt noemen

Ridley zijn uitnodiging in Wageningen leunde vooral op de boodschap die hij bracht in The Rational Optimist (2010), ‘How Prosperity Evolves’. Wanneer je naar afgelopen eeuw kijkt, zie je dat de mensheid over de hele linie vooruitgang boekt, vooral op ecologisch gebied.

Chemicus Simon Rozendaal schreef 2015 een vergelijkbaar boek met ‘Alles wordt beter’ (nou ja, bijna alles’)

En Ridley zijn lezing was eigenlijk ook een beknopte samenvatting van ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘.

Geen van de ‘scares’ kwam uit

Alsof de intellectuele inteelt in Wageningen nog niet groot genoeg was: onze co-auteur en gepromoveerd micro-bioloog Hidde Boersma kreeg van Wageningen UR de Persprijs uitgeloofd voor zijn documentaire Well Fed. Hoe GMO-gewassen in Bangladesh mensen voeden.

Gek genoeg waren kennissen in Wageningen, nog niet met het ecomodernisme vertrouwd. Terwijl deze groene stroming met haar rationele optimisme juist zoveel meer perspectief geeft dan de op doemverhalen leunende orthodoxie. Slecht nieuws-verhalen die in mainstream-media ook beter scoren dan nuchter realisme.

Vrijwel alles dat groene clubs ‘duurzaam’ noemen vreet enorm veel land, dat ten koste van natuur gaat, of bijvoorbeeld ‘voedsel in de tank’

Legitieme zorgen
Vrijwel alle ‘oplossingen’ die de orthodoxe milieubeweging aandraagt werken averechts, en vooral op het gebied van natuurbescherming. Op dat punt presenteerde zooloog en fervent ‘naturalist’ Matt Ridley een grafiek, die in 1 plaatje ons punt samenvat.

Energievormen die milieuclubs en overheid aandragen als ‘oplossing’ nemen enorm veel landoppervlak in. En dat landoppervlak gaat (vaak) ten koste van de natuur. Helaas is de stook van hout door onze overheid tot ‘duurzaam’ verklaard, tegen advies van Wagenings KNAW-leden Vet, Rabbinge en Katan in.

…een obscuur clubje trekt aandacht van NOS, terwijl de rest lekker in de zon lag en een goede tijd had

Het energieconcern RWE(Eigenaar Essent, en Essent financiert klimaatbureau HIER van Sible Schone) bouwt nu dankzij de subsidies uit het Energieakkoord de Eemshaven- en Amercentrale om van kolen naar biomassa. De benodigde houtsnippers komen uit Canada, VS, Portugal, Scandinavië en Rusland.

De Amercentrale draait na de zomer van 2017 al voor 30% op biomassa. Eind 2017 groeit dat aandeel naar 50%. In de Eemshaven gaat de omschakeling trager, namelijk naar 15% in 2019. RWE krijgt acht à tien jaar forse subsidies van naar verluidt €100 miljoen per jaar

Dat meldt het Financieele Dagblad 6 juli 2017. Men beweert zo de CO2-uitstoot te verminderen – en het Financieele Dagblad schrijft dat over. Maar de CO2-productie van hout is groter dan van kolen, zoals de KNAW reeds meldde. En zoals ik al schreef voor het FD in ‘De Vervuiler wordt betaald‘ voor ik er na een telefoontje van Ed Nijpels (Energieakkoord) weg moest.

Heerlijke nazomerdag op de Campus

Het gebrek aan deugdelijke wetenschapsjournalistiek speelt niet alleen bij het FD, maar ook bij de NPO en NOS Journaal.

Kun je dus optimistisch zijn over menselijke inventiviteit, punten van legitieme zorg- zoals ecologisch destructief beleid verkocht als ‘duurzaam’- die blijven bestaan.

Optimisme moet dus wel iets anders zijn dan ‘het wegkijken bij problematiek’. Of problematiek niet zien, omdat je eenvoudig de verstandelijke vermogens ontbeert het te doorzien. (95 procent journalistiek)

Daarnaast zag je al in mijn weblogs over Staatsbosbeheer, hoe deze ‘natuur’-organisatie van ANBI-ambtenaren de bossen verzaagt omdat ze- op last van hun baas het Ministerie van Economische Zaken- aan papieren klimaatdoelen moeten voldoen van ‘biomassa’ uit het Energieakkoord.

Dat zelfde ministerie zet al windturbines in natuurgebied. Met een nieuwe generatie inherent veilige kerncentrale ben je in 1 klap van het gezeur af. Dat is wat wij ecomodernisten tenminste voorstaan.

De meer dan 500 gasten hadden een goede tijd…

Maar de keuze bij het Ministerie van EZ en onze politici voor exploitatie-subsidie in plaats van innovatie-kapitaal- iets waar de NWO ook over klaagt- dat is een dure keuze, die de duurzame toekomst van Nederland schaadt.

In plaats van al die miljarden euro’s subsidies te dumpen in diepe zakken van ‘duurzame ondernemers’/subsidie-miljonairs- geld dat over 15 jaar foetsie is zonder enige innovatiewinst- kun je die miljarden beter investeren in het onderzoek van Wageningen UR, TU Delft en andere oplossings-gerichte instituten.

..het september-nr van National Geographic, Hup Holland Hup

Dan praat je over onderzoek dat dit postzegel-landje tot de nummer 2 voedsel-exporteur van de wereld maakt. National Geographic besteedt er dit september-nummer aandacht aan. Hup Holland Hup.

…maar de NOS zet 1 activist op een schild, die graag ergens TEUGEN wil zijn/zich wil afzetten.

Het voelt in Wageningen iedere keer een beetje als thuiskomen, het stadje aan de Rijn met wat eerder ‘Landbouw-universiteit’ heette dat tegelijk kneuterig en internationaal is.

Boze jongeren die vinden dat je niet naar Matt Ridley mag luisteren, omdat zij het niet wilden horen…eigenlijk was ik op Climategate ook een beetje zo, maar dan omgekeerd. Hoe kinderlijk….

Born to Say No
Mijn vertrek naar Ecomodernisme.nl en dit weblog Interessante Tijden- sinds april in de lucht- was al aanzet tot meer willen dan reactie tegen destructief duurzaam. Dat vormde een hoofdmoot van mijn werk afgelopen jaren.

Als dat je enige boodschap blijft, kan je gelijk worden aan het obscure clubje activisten/aandachttrekkers en Nee-zeggers dat op de Campus demonstreerde. Die vonden (met nog enkele activist-hoogleraren) dat niemand Matt Ridley mocht horen spreken, omdat zij dat zelf vinden. En dus gingen ze boeh roepen.

Hoe kinderlijk. 🙂

Wageningen: kneuterig en internationaal tegelijk. De ‘allochtonen’ die hier komen worden niet op zieligheid geselecteerd, maar ze komen hier omdat ze slim zijn en iets kunnen/willen met hun leven

Spiegelbeeld
Misschien regeert pessimisme in media wel, omdat we als verwende mensen gewend zijn vooral in ‘rechten’ te denken. Alsof je recht op een perfect bestaan hebt, zonder je plicht te doen. En van anderen kunt eisen wat je zelf nalaat.

Voor nuchter optimisme is moed nodig, en je moet ook echt ergens talent voor hebben om die positieve houding constructief vorm te geven. Wie zich (enkel) afzet tegen iets, vecht misschien wel tegen een spiegelbeeld.

Dus het motto van dit Wagenings academisch jaar kan iedereen op zichzelf betrekken. Optimisme als plicht, eigenlijk als het Eerste Gebod: heb God Lief. De seculiere vertaling daarvan kan zijn: Waardeer het leven zoals je dat is gegeven.

En vanuit die meer dankbare houding voor wat je als verwende Westerling allemaal kreeg, krijg je misschien ook de motivatie dat wat jij zelf geniet, aan de vele miljoenen mensen te gunnen die nog steeds wel armoede en gebrek lijden.

Daar -op natuurwetenschap gebaseerde- oplossingen voor vinden.. Wageningen UR is daar alvast mee bezig.

Zie nu mijn foto’s van het marginale en obscure protest. En vervolgens wat media als de NOS berichten, waar zij de nadruk op leggen…

…waarom moeten belastingbetalers dit soort bagger financieren, vraag je dan…en als je dan ‘matt ridley’ en ‘wageningen’ op de zoekmachine intikt:

En helemaal niets over WAT Matt Ridley nu werkelijk te zeggen had, en of dat feitelijk klopt….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *