Menselijke biodiversiteit beschermen….

Tijdens mijn natuurhistorische expedities in Duitsland naar de ecologische kant van de Nationaal Socialisten (scheldwoord ‘Nazi’) kreeg ik een schok: de ontdekking dat de Thule Gesellschaft nog steeds bestaat: het occult genootschap – verwant aan Vrijmetselarij- waaruit (ideologie van) de Nazi-partij ontstond.

En waar ze hun welbekende logo van kregen, de Swastika, een Hindoestaans/Sankskriet woord. Dat staat voor Svastis– welzijn.  Het is ook het symbool van een Hindoe-zonnegod, maar als ‘met de klok mee’-symbool algemeen in Boeddhistische tempels.

Thule was weer aangestoken door de in 1919 overleden occultist Guido von List. Die maakte Wodan-verering tot centrum van Germaans heidendom, het Armanenschaft van de Ario-Germanen, een boek dat je HIER kunt lezen in Gothisch Duits. Deze weblog Armanen draagt zijn filosofie nog uit.

De Wodans-eiken uit 19de Eeuws Nederland (Wolfheze) tonen al dat gekoketteer met voor-Christelijke goden niet tot Duitsers was beperkt. List gaf de naam ‘Hakenkreuz‘ aan het Oosterse Svastika, zo stelt de webstek Young Hitler.

Zie hier Thule haar website, en manifest. Ze vieren volgend jaar hun 100-jarig bestaan. De vlag op de Wewelsburg hangt alvast uit

🙂

Ze willen de menselijke biodiversiteit beschermen, ieder volk naar zijn aard, ook de Friezen, zoals ik zo laat zien.

…de Wewelsburg

Zie mijn foto-reportage van SS-burcht de Wewelsburg, het paganistisch heiligdom waar Heinrich Himmler begraven wilde worden in de Krypta. En zie dan naar de banner op hun webstek:

Van dat Germaans genootschap werd de uitvinder van ‘Ecologie’ ere-lid in zijn laatste levensjaren: Ernst Haeckel, Darwin’s uitlegger in Duitsland.

Nog steeds is de moderne milieu-beweging behept met Haeckel zijn 19de eeuwse kijk op natuur, die Haeckel weer oppikte van Alexander von Humboldt. Wat SS-wetenschappers in de Nazi-tijd ‘Holisme‘ noemden.

De opvatting van een ‘web van leven’ waarin alles met elkaar is verbonden. Pas bij volmaakte kennis van alle geologische, ecologische en andere aspecten, het hele ‘systeem’, dan kun je overwegen daar iets te wijzigen,  omdat je anders een catastrofe krijgt.

Alleen ‘natuurlijk’ is goed, natural patterns: Convention on Biological Diversity-tekst, een 19de eeuwse natuur-opvatting in 1992

Lees (blz 86) van Andrea Wulf haar boek over Alexander von Humboldt ‘De Uitvinder van de Natuur’:

Steeds opnieuw nam Von Humboldt waar hoezeer de mens de balans van de natuur verstoorde

Dat is een boek in 2015 geschreven. En het Holisme van de Nazi’s en hun tijdgenoten – een balans van de natuur- vinden we nog steeds terug. Alles met elkaar verbonden.

…het welbekende logo, in de Krypta van Himmler op het plafond. Dit lijkt ook op het kruis van Perun, de Slavische dondergod, of Rod

Bescherm je eigen natuur
Zie eerst weer bovenste affiche uit 1919: ‘Gedenkt dat je een Duitser bent, houd je bloed rein’. (= verstoor je eigen natuur niet…RZ) Met zo’n mooie dolk voor een Swastika. En eikenloof, het Germaanse symbool van overwinning. (Net als de laurierkrans bij de Romeinen)

Symbool van Slavische godheid

Dat denken was niet typisch Duits, het paste helemaal in die tijd. De Amerikaanse elite bedacht bijvoorbeeld de rassenleer van Adolf Hitler (The Passing of the Great Race//the racial basis of European History: Madison Grant in 1916).

Dus Grant kwam al voor zijn ‘ras’ op, voor Adolf Germaantje de Voorste wilde zijn. Want in 1916, toen vocht Hitler nog als korporaal bij het Vlaamse Ieper in de loopgraven. (zie de foto’s). En als jongeling las Dolfie nog boeken hoe Old Shatterhand die Indianen van katoen gaf. (Karl May)

Behoud van de bison ging bij Grant gelijk op met het behoud van je ‘ras’. Zijn Nordische ras in New York had zo succesvol de Indianen verdreven voor Lebensraum. Echte beschaving gesticht.

…zonnesymbool, ik was vandaag gast 116

Maar nu voelde de elite rond Grant zich bedreigd door migranten-golven van lagere rassen (Grieken, Joden, Ieren enz) die hun stukje van de planeet plunderden. Al die domme mensen die veel te snel zich voortplanten, terwijl nobele Nordics weinig kinderen kregen. (Grant bleef kinderloos)

…de vloer met voor-christelijk zonne-symbool in de Wewelsburg aangebracht door Heinrich Himmler en zijn SS, de Zwarte Zon

Genetic Members Only
Die Thule Gesellschaft ontstond vlak voor het einde van de- ook door de Duitsers verloren- Eerste Wereld Oorlog (1914-1918).

Die Thule Gesellschaft hielp de verliezers van de oorlog ziel zoeken (ze hadden zo dicht bij overwinning gezeten). Thule was samensmeltsel van occulte Germanen-orden. Dat Germaanse ziel-zoeken werd Volkisme genoemd: je oorsprong en kracht zoeken in je biologische komaf, je volk.

Die occulte Germanen-ordes probeerden via meditatie of expeditie het juiste deurtje vinden, en dan zou je door de Godmensen, de Aryanen omhelsd worden. Het Ultima Thule, een soort binnen-Aarde. Hele vage shit, ik moet er nog verder op inlezen.

Deze Duitse website geeft een goede uitleg over ontstaan.Maar ze stellen dus foutief, dat ze al zijn opgeheven.

Thule is een door de Denen gestichte nederzetting op Groenland. Het is sinds 1951 de locatie van de noordelijkste militaire basis van de Amerikanen. Gaaf om daar nog eens te kijken en fotograferen. Het mystieke Midden Aarde uit de Edda van Nordische Mythologie, je zou er daar toegang toe krijgen.

Mooi SS-kastje met zonne-symbool

Seven Years in Tibet
Het lijkt dat het Thule genootschap even als springplank diende in Munchen voor Dolfie en de zijnen, toen ze in 1920 de NSDAP oprichtten. Maar voor de machts-opbouw van de NS-partij verloor Thule later aan betekenis. Adolf Hitler had- in tegenstelling tot Himmler- een broertje dood aan wazig occultisme. Hij zag zich als man van de wetenschap.

Dolfie en de zijnen- waaronder oorlogsheld en top-piloot Hermann Goering- die leenden het logo, het Hakenkruis uit Tibet, een zonne-symbool uit het Boeddhisme. Maar ze gaven het een draai met de klok mee.

Himmler draafde wel door in dat occultisme.

Heinrich Himmler ging 1934 aan de slag op de Wewelsburg, zijn paganistisch heiligdom inrichten inclusief studie-centrum voor volkendom. (Ahnenerbe)  Als Heidens vormings-centrum voor zijn zwartgejaste ridders.

..op zoek naar de oorsprong van de mens

Vanwege een mix van occulte interesse en wetenschappelijke interesse, stuurde de SS ook 2 expedities naar Tibet, op zoek naar Arische wortels. Die expeditie met zooloog Ernst Schafer vond in 1938/39 plaats, zo beschrijft Der Spiegel.

Onder directie van Heinrich Himmler met zijn wetenschappelijk centrum in de Wewelsburg, de Ahnenerbe. Zoals Der Spiegel schrijft, had hij ook Amerikaanse fans:

The Americans courted this Indiana Jones of zoology while his German benefactors, including Nazi Party foreign press chief Ernst Hanfstaengl and the German general consul in Shanghai, sought backers in the Third Reich for an expedition Schäfer was planning to Tibet.

At the time, the Dalai Lama’s realm seemed like an isolated fortress full of natural secrets. The British had already forcibly opened up Tibet when they invaded the country with 3,000 soldiers in 1903.

Using machine guns, they mowed down the local soldiers, who were riding ponies and armed with spears. But the region still remained semi-autonomous, rejecting progress and refusing entry to foreigners.

Na een telegram van Himmler kiest Schafer voor de SS-expeditie. De Duitsers maakten er zelf onderstaande film van waarin ze het ‘Britse Imperialisme’ hekelen.

Je kent die expeditie misschien als de film met Blonde Bestie Bratt Pit: Seven Years in Tibet. Zie Rare Historical Photographs voor origineel beeld van die expeditie. Zij beschrijven net als Der Spiegel, dat Schafer graag puur wetenschappelijk gericht werkte. Maar hij kreeg ook een aantal esoterisch gerichte crackpots van Himmler mee.

Het doel moet hoe dan ook zijn geweest: zo’n nog van alle mondiale cultuur afgesneden volkje in haar ‘oorspronkelijke’ gedrag filmen. Net als een nog onontdekte diersoort in een ver regenwoud, onaangetast door de mensheid.

Behoud van menselijke biodiversiteit
Die Thule Gesellschaf streeft nu het behoud van mensen-rassen na, Friezen, Vlamingen, alle etnische groepen in hun eigenheid.

Als je hun doelstelling leest:.

Thule Manifest: wij Friezen moeten ook behouden blijven als Indiginous Peoples 🙂 Zoek de verschillen

Vergelijk die doelstelling hierboven dan eens met de doelstelling van de Convention on Biological Diversity (1992), getekend in Rio de Janeiro- onderdeel van Agenda 21- waar ook Nederland zich toe verplicht, de uitleg daarvan HIER:

Biodiversity also includes genetic differences within each species – for example, between varieties of crops and breeds of livestock. Chromosomes, genes, and DNA-the building blocks of life-determine the uniqueness of each individual and each species.

En sinds 10 jaar heeft de Verenigde Naties ook een ‘Convention for the rights of indiginous peoples. Het behoud van volkjes die in harmonie met de natuur en hun eigen natuur zouden leven. Puur Volkisme.

Gevierd op 7 augustus 2017, onderdeel Convention on Biological Diversity (Agenda 21) Zoek de verschillen met Thule…

Over millennia, indigenous peoples have developed lifestyles and cultures intricately tied to nature. Their cultural and traditional spiritual beliefs have evolved to enable them to respect and live in harmony with nature (grapje hahahaha RZ), conserving the diversity of life upon which they depend.

Thus the concept of the sustainable use of biodiversity, one of the three objectives of the Convention on Biological Diversity, is inherent in the value systems of indigenous and traditional societies.

Driehoeksburcht met punt naar noorden

Zie hier ook mijn reportage over de ecologische kant van de Nazi’s, met Herman Goering’s herintroductie-projecten van Wisenten, bevers, oerpaarden. Hermann was net als Natuurmonumenten helemaal Oerrr.

Hij gaf de gebroeders Heck opdracht tot terugfokken van Germaanse design-runderen. Die Heckrunderen- door Lubach terecht ‘Nazi-Koeien’ genoemd- die wandelen nu in de Oostvaardersplassen rond, onderworpen aan de Kadaverdiscipline van Staatsbosbeheer.

Al 60 jaar voor de Convention on Biological Diversity in Eichhorst gepionierd.

Wanneer we de genocide even wegdenken (…) dan zien we toch opmerkelijke overeenkomsten met elementen uit, en de ideologie achter, de milieu-agenda van de Verenigde Naties (Agenda 21) in New York.

De Verenigde Nazi’s. 🙂 Ze pasten gewoon in een Europese denk-traditie, die in een ander jasje gewoon voortleeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *