Zionisme was variant Volkisme

Darwin’s Dangerous Idea van 1859, zeg dat wel; zeker met mystiek ‘Volkisch’ sausje er over

Niet alleen het occult genootschap waaruit de Nazi-partij ontstond, Thule Gesellschaft viert bijna haar 100ste verjaardag, zoals gisteren beschreven. Ook de Balfour-Verklaring (2017) kreeg dit jaar haar eigen ‘verjaardags’-website: Balfour100.com.  

Het betreft herdenking van de brief van Lord Arthur Balfour- minister van Buitenlandse Zaken- aan Lord Rothschild op 2 november 2017, die via historische kettingreacties de Staat Israel schiep: Lebensraum voor het Zionisme, een mystiek verlangen naar je oergrond.

Bron: www.balfour100.com

Beide zeer Westerse bewegingen van Zionisme en Volkisme kun je volgens mij niet los van elkaar zien. Als seculier-mystieke tegen-polen aan een zelfde post-Godgelovige boom.

Nationalistische Volken die een mystieke (bloed)band met hun oorspronkelijke bodem claimen, of ze zoeken hun ‘oorsprong’ weer. Heel Romantisch. Net als streven van milieuclubs naar ‘oorspronkelijke’ natuur. En een vleugje ‘strijd om het bestaan’ er overheen.

Eind 19de eeuw was het gebruikelijk een mix te vinden van occultisme (ook Balfour communiceerde via een medium met overleden minnares, zo schrijft John Gray) en prat gaan op de laatste stand van natuurwetenschap. Alfred Wallace, co-ontdekker van Natuurlijke Selectie met Darwin, die was ook occultist.

Volgens John Gray in ‘Het Onsterfelijkheids-comite‘ hing in die tijd (1880-1920) ook een soort Messianistische sfeer, de verwachting van iets groots

Joodse begraafplaats Gorredijk

Post-monotheistische mystiek
En dan: Of je nu naar het door Jozua onder Goddelijke hulp veroverde (‘Roei uit al wat ademt’) Israel terugverlangt, 1200 jaar voor de jaartelling: een land met moslims en christenen waar je al 2000 jaar geleden uit bent geknikkerd….

.. of je herdenkt de Varus-schlacht in het jaar 9 na Christus, waarin de Germanen de Romeinen versloegen bij het Teutoburgerwald….En je voorspelt de terugkeer van de nieuwe Wodan (Guido List, occultist achter Thule Gesellschaft, waaruit NSDAP ontstond)

In de late 19de eeuw grepen velen in de elite Darwin aan om zich van het christendom af te keren, of het gelovige Jodendom (zie bv Karl Marx, die zijn Kapital aan Darwin wilde opdragen).

De pogingen om de Godshaped Hole (een diep verlangen naar ‘zin’) met Darwin in de hand, mystiek en God-is-Dood-politiek te vullen lijken mij belangrijk ingredient in de kookpot van de 20ste eeuwse humanitaire rampen.

….in de jaren ’50 waren alle Joden verdwenen uit Gorredijk. Naar Israel of in de Nazi-kampen overleden

De Verklaring
De Yale Law School geeft hier met haar Avalon Project de officiele brief weer van 2 november 1917, die tot een historische kettingreactie leidde.

Daarin belooft Balfour dat de Britten Palestina annexeren van de Ottomaanse (Turken) bondgenoten van de Duitsers. In ruil daarvoor zou bankier Rothschild de uitputtende oorlogskas spekken van de Britten in hun strijd tegen de Duitsers.

November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object,

it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely,

Arthur James Balfour

…Joodse Rabbi’s als Max Reichler schreven ook instemmend over Eugenetica

Al tenminste sinds 1865 waren de Britten aanwezig in Palestina met het Palestine Exploration Fund, een studiegroep die alle mogelijke onderzoek deed, van biologie tot archeologie: maar ze hadden volgens Wikipedia ook een militaire intelligence-achtige insteek.

Daarnaast waren er Christelijke Zionisten als Lord Shaftesbury (1875), die gezegd zouden hebben dat Palestina een ‘land zonder mensen zou zijn, voor mensen zonder land‘.

Dat zeiden de Duitsers ook bij hun Drang Nach Osten: die Polen doen toch niks met hun land. En de Europese kolonisten zeiden het zelfde bij het uitroeien van de Indianen in de VS.

Nu zou- na 1917- dan de Britse militaire aanwezigheid volgen in door Ottomanen bezet land.

Joodse begraafplaats Gorredijk

Faustian bargain
Die annexatie en inspanning door de Britten van Palestina, zou een Levensruimte scheppen voor de Zionistische beweging. Daar was Rothschild- bankier van het Brits koninklijk huis- fanatiek bepleiter van. Maar was het een Faustian Bargain? Een pact met de duivel/het grote geld?

Want wat kwam er uiteindelijk een ellende te pas, om die Joodse Staat mogelijk te maken. Alison Weir betoogt in ‘Against Our Better Judgment: The Hidden History of How the U.S. Was Used to Create Israel, dat Wat zij The Israel Lobby noemt meedogenloos te werk ging om hun droom van eigen land te bewerken..

Die Zionistische beweging ontstond- net als de Germaanse Volkische beweging- uit seculiere hoek in de 19de eeuw. Toen (1871) ontstond het Friese Bloed en Bodem-volkslied ook (Frysk Bloed Tsjoch op, Fryske Grun), op de wijs van een Romantische Duitse liedschrijver, terwijl de Duitsers Hermann’s Denkmal oprichten om de Varus-schlacht te herdenken.

Op basis van die etniciteit gingen zij zich ook extra identificeren met een eigen Bodem, een land waarmee de ziel op bijna mystieke wijze verbonden zou zijn. Je kunt het streven van Zionisten- die volledig deel waren van Europese cultuur- van die cultuur toch niet helemaal loszien.

Zionist Herzl schreef dit geinspireerd door Richard Wagner, de culturele peiler van de NSDAP

Judenfrage
Belangrijk bepleiter was de Oostenrijks-Hongaarse journalist Theodor Herzl (1860-1904). Hij hanteerde in 1896 vrijmoedig- dus ver voor de Nazi’s aan de macht kwamen in 1933- al het thema ‘Judenvrage’ en de ‘Losung’ daarvan. Je kunt HIER de Engeltalige versie lezen van De Joodse Staat‘.

Bij eerdere Zionisten kwam ook Argentinië in het vizier. Maar Herzl’s Altneuland zou Israel zijn. Zie verder hieronder het voorwoord bij de 1904-editie van Der Judenstaat: hij wordt daarin als seculiere Messias beschreven die ‘de Ziel van de Natie van Israel’ zou belichamen, net als Joodse helden van weleer. Die de ‘Joodse Massa’s zou aanvoeren….

Vervang ‘Joodse’ door ‘Germaanse’ en zoek dan de verschillen….

Voorwoord Engelse Editie Der Judenstaat….

Wagneriaan
Alsof dat niet genoeg was, Herzl was- zo meldt Haaretz– ook een echte Wagner-iaan, de Germanistische componist Richard Wagner die het Germaanse Heidendom via zijn muziek deed herleven. Richard Wagner was DE culturele peiler van Hitler’s ideologie.

Een fragment van zijn Nibelungenlied – basis van de Germaanse ideologie- staat ook afgebeeld op het Wisent-monument dat Hermann Goering in 1933 liet oprichten in Eichhorst (Schorfheide) Herzl stelt dat hij zonder Wagner de ‘Judenstaat’ niet had geschreven.

Bij veel gelovige Joden in Duitsland en andere landen, was Herzl’s idee zeer omstreden. Ze waren juist bang dat ze dan net verworven burgerrechten weer zouden verliezen, als ‘vijfde kolonne’ gezien met andere loyaliteiten.

Herzl was niet gelovige (seculiere) Jood van een geassimileerd gezin. Hij identificeerde zich als ‘Jood’ op basis van zijn biologische afstamming als ‘Jood’, dus op basis van zijn ‘ras’. Net als moderne seculiere Joden doen als ecoloog Paul Ehrlich en klimaatwetenschapper Gavin Schmidt.

Checkpoint Jericho: De Zionistische vlag verbeeldt een territoriale claim op ‘Lebensraum’ tussen Eufraat en de Nijl

Lebensraum in vlag
Dus seculiere Joden geloven niets van JHWH, de religie praktiseren ze niet. Maar ze staan zich wel voor op ‘Joods’ zijn. En claimen op basis daarvan hun lapje grond, waar al andere mensen wonen. Stel dat een Duitser zich nu nog zou voorstaan op Germaans Volkisme en voor Lebensraum pleit…..

Na 80 jaar krijgt Angela Merkel nog ‘Nazi’ toegeworpen van Armeense genocide-ontkenner Recip Erdogan: de man die net alle Orthodox Christelijke bezittingen tot staatseigendom stal, uniek in 1000 jaar…

Maar als je de betekenis van de Zionistische vlag ziet, dat is ook een ordinaire claim op Lebensraum. De Zionistische vlag met 2 blauwe lijnen staat voor alle land tussen Nijl (blauwe lijn 1) en Eufraat en Tigris (blauwe lijn 2): groot Israel.

En wat is de huidige Gaza-strook meer dan 1 groot  met (Europese) subsidies op de been gehouden concentratiekamp voor Palestijnen?

Neem dan nu eens de Wiki-definitie van ‘Racisme’:

Racisme is het exceptionalistische idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere

Maar voor racisme tegen Joden bestaat zelfs een apart woord: anti-Semitisme. Over ‘andere maatstaven’ gesproken. En om objectief van ‘racisme’ te kunnen spreken, moet je toch aannemen dat er zoiets bestaat als een ‘mensenras’.

Net als bij de ondertitel van Darwin’s ‘Over het ontstaan van soorten’: ,door middel van natuurlijke selectie of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven.’

‘uit Jewish Eugenics’ 1915 van Rabbi Max Reichler: de puurheid van het ras bewaren…

Als je groente-rassen hebt die je kunt kweken via gerichte selectie (teeltkeus), waarom dan geen mensenrassen? Hier grijpt Wikipedia echter direct in bij “Mensenras’

Biologisch gezien bestaan er naar hedendaagse inzichten binnen de soort Homo sapiens echter geen rassen

Want een studie in Nature Genetics in 2004 stelt:

‘Race’ denotes socially constructed units as a function of the incorrect usage (wie bepaalt wat ‘incorrect’ is op basis van welke criteria RZ) of the term. US demographic units are not ‘races’. But social units were politically constructed from the somatically defined ‘races’ of classical anthropology.

In addition, rules of descent were created that delimited group membership, based on some notion of desirability by those who created the laws.

…na de deportatie van Joden in WO2 werd de gemeenschap van Gorredijk opgeheven…

Segregatie sinds Diaspora als volks-identiteit
Maar dan: Bij Joden praten we over een volk dat zichzelf ‘raszuiver’ houdt door overerving via de moeder. Het is- net als de Thule Gesellschaft en haar Germanen-orden- een Genetic Members Only-club, het Jodendom.

Zij hielden zichzelf genetisch gescheiden sinds de Diaspora- de vernietiging van de Tempel (70 nc.hr), en daarna verbanning door Keizer Hadrianus: die Romeinse keizer sloeg de laatste opstand neer en creëerde Palestina.

Joden bedreven teeltkeus naar biologische selectie, ter instandhouding van segregatie.

Joden zijn (fylo-)genetisch volgens studies daardoor wel degelijk herkenbaar. En ze scoren gemiddeld hoger op IQ-testen. Ik kan als Fries christen geen Jood worden. Je kunt als Jood wel christen worden.

Darwiniaanse Joden; Arthur Ruppin
En lees dan de Duitse Zionist, stichter van Tel Aviv, Arthur Ruppin, in zijn boek ‘The Jews in The Modern World‘ (1934), waar hij net zo Eugenetisch klinkt als de Nazi’s:

highly cultivated race deteriorates rapidly when its members mate with a less cultivated race, and the Jew naturally finds his equal and match most easily within the Jewish people…

We praten dan over de Zionist die ‘De Vader van Zionistische Kolonisatie van Palestina‘ (2011) genoemd wordt, en de creator van pre-Israelische cultuur.  Bladzijde 17 onderschrijft hij ook het bestaan van ‘primitive races’, waar de Joden uiteraard niet toe behoren

The development of quick and sharp thinking (van het Joodse Ras RZ)  is part of the general tendency of civilizationto rationalize human action, while repressing the instincts which govern the life of primitive races.

en

The fact that in every sphere of culture the Jews are* now represented by men in the first rank, seems to indicate that they are not devoid of any capacity possessed by other nations of the white race

Hans FK Gunther…ook inspirator van Zionistische kolonisatie-stamvader Arthur Ruppin: hier uit bibliotheek Wewelsburg van Heinrich Himmler…

Deze studie van Amos Morris-Reich, ‘Arthur Ruppin’s concept of race’ stelt dat Ruppin sterk was beinvloed door Germanistische rassen-theorie. Hij had zelfs met Heinrich Himmler zijn ‘geestelijk’ mentor een prettige ontmoeting in (intellectuele) overeenstemming: Hans FK Gunther, de stamvader van Nationaal Socialistische rassen-theorie. (zie foto van zijn basis-werk uit Wewelsburg-bibliotheek)

Ruppin’s eerste werk (1903) ging over de invloed van Darwin op sociale wetenschap…Hij won met dat manuscript een academische prijs: in de jury zat ….De Duitse Darwin, Ernst Hackel– bedenker van Ecologie, en later lid van Thule Gesellschaft, de occulte denktank achter de Nazi-partij…

Gedachtengoed van belangrijke Zionisten kwam dus uit de zelfde sociaal-Darwinistische denkschool.

…in de jaren ’50 werd ge Joodse gemeenschap opgeheven. Overleden in Nazi-kamp of naar Israel vertrokken

Bloody Balfour
Natuurlijk bloeide Zionisme ook als reactie op Joden-vervolging, de Pogroms in Rusland, de Dreyfuss-affaire (Franse Jood die als Duitse spion werd behandeld), waarover Herzl schreef als Journalist.

Maar dan nog: in Frankrijk kregen Joden al in 1789 volledig burgerrecht, in Pruisen kregen de Joden (1868) volledige burgerrechten, ook in Frankfurt waar de Duitse Rothschild-Bank-vestiging zat (en nu de Europese Centrale Bank). Dat is slechts 20 jaar later dan de Katholieken in Nederland (1848), die nog tot 1983 een processieverbod hadden

Terwijl de Joden in Nederland al in 1796 volgens het Emancipatiedecreet ‘Volledig Bataafsch Burgerrecht’ kregen, veel eerder dan katholieken.

De Britten behandelden de Ieren ook als stront, Untermenschen: moet je Darwin en zijn neef Francis Galton (uitvinder Eugenetica) eens lezen over de Ieren. Bij bestrijding van Ierse opstanden voor de onafhankelijkheid in 1918, kreeg ‘Bloody Balfour’ nog zijn bijnaam.

Darwin’s Dangerous Idea
Neem dan- met die toen heersende opvattingen in je achterhoofd-  Darwin’s evolutietheorie in de hand.

Je kunt Duitsers veel verwijten- zoals genocide.  Maar ze redeneerden wel (bio)logisch consequent, volgens de kennis van toen. Als mensen product zijn van biologische evolutie. En je hebt ‘rassen’ bij mensen die door evolutie ontstonden. Of die zich door segregatie ‘raszuiver’ hielden.

Dan wordt Darwinisme terecht wat filosoof Daniel Dennett een ‘Dangerous Idea’ noemt. Een gevaarlijk idee. Dan zijn bepaalde eigenschappen van een ‘ras’, dus ook de ‘slechte’ immers ook onverbeterlijk, niet met opvoeding te beteren of beschaving.

Dus moet je van ze af.

Ook de Nazi’s  hun strijd om het bestaan voor meer Lebensraum in Oostelijk Europa, die Kolonisatie-poging via genocide van Slavische Untermenschen is niet denkbaar zonder een eigen interpretatie van Darwin’s evolutie-theorie. Volkenstrijd, waar de sterkste boven komt. Nazisme was gewoon een loot aan de boom van Sociaal Darwinisme.


De Overlever Overleeft
Sociaal Darwinisme is weer een- bij de toenmalige Europese elite populaire- interpretatie van Herbert Spencer; Survival of The Fittest, slordig vertaald als ‘de sterkste’ overleeft.

Terwijl evolutie niet meer zegt dan ‘de overlever overleeft’. Evolutie via natuurlijke selectie is gewoon genetisch aanpassingsvermogen, zoals je ook leest in ‘The Beak of the Finch‘ over ‘real time’-vinken-evolutie op de Galapagos Eilanden.

De natuur is ook geen kwetsbaar ‘web of life’ zoals de Verenigde Naties ons oplegt: het is een chaotische en opportunistische bende, continue in Flux.

En wanneer je tegenwerpt: ja, maar, ze gebruikten een pseudo-wetenschappelijke versie van Darwin….

Er zijn ALTIJD mensen die met wetenschap aan de haal gaan voor politiek en financieel gewin. De hele milieubeweging misbruikt de ecologie voor eigen gewin. En alle wetenschap loopt door voortschrijdend inzicht het gevaar later ‘pseudo’ te heten.

Kamp Westerbork. De lupine bloeit voor een spandoek met historische foto van de barakken

Wie zonder zonde is…
Nog geen 3 jaar na de laatste Nazi-transporten van Joden via Kamp Westerbork zie mijn foto’s deporteerden de Zionisten zelf 700 duizend Palestijnen, duizenden van hen sneuvelden.

De geschiedenis wordt dus niet minder pijnlijk wanneer je als bioloog naar menselijke aapjes kijkt. Maar misschien wel meer begrijpelijk.

Het meeneem-puntje 1: Er zijn wel degelijk biologisch herkenbare ethnische groepen, die gemiddeld een bepaalde eigenschap meer bezitten dan de ander.

Wat de Joden betreft zou je met Herbert Spencer kunnen zeggen: de slimste lobby overwint. Het Zionisme won en het Volkisme leeft nu ondergedoken voort op het web. Wel een Pyrrhus-overwinning-gezien ellende van WO2- maar toch. Ongelofelijk eigenlijk: hoe een klein clubje met veel geld en vastberadenheid in zo’n complexe wereld toch dat landje verovert, gebruik makend van andermans legers.

Inheemsch duizendblad op Kamp Westerbork…

Maar meeneem-puntje 2: al die groepen en variëteiten op Homo sapiens hebben 1 overeenkomst: niemand is beslist moreel beter dan de ander.

Het heeft dus ook geen enkele zin om iemand op zijn (etnische) groep te veroordelen, zoals nu al 80 jaar bij de Duitsers gebeurt. Je bent individueel verantwoordelijk, zoals het christendom leert.

Wie Zonder Zonde is werpe de eerste steen, sprak Jezus Christus, mijn Joodse goeroe daarom. Nu Israel er eenmaal is moet je er overigens ook niet meer over zeuren, zoals je na de genocide op de Indianen ook niet over Amerika zeurt.

Israel als Judenstaat- Herzl’s ideaal- is een voldongen feit, en een mooi hoog ontwikkeld Westers land, 1 van de boeiendste landen om te bezoeken.

6 Replies to “Zionisme was variant Volkisme”

 1. De Franse tak van Rothschild had in de 19e eeuw al joodse migranten betaald om zich in Palestina te vestigen. Zionisme bestond dus al lang voor de de Dreyfuss-affaire. Tegenwoordig wordt antizionisme gelijkgesteld aan antisemitisme terwijl er nog steeds heel veel joden tegen het zionisme zijn. Juist de orthodoxe joden zijn er op tegen. Zij vinden dat de joden geen eigen staat mogen hebben voordat hun messias op aarde verschijnt (of iets soortgelijk onzinnigs). Dit staat natuurlijk in schril contrast met de beweegredenen van de zionisten, die hebben helemaal niks op met de joodse religie.

 2. In 1917 had Duitsland de oorlog vrijwel gewonnen. De Fransen waren in eigen land zo goed als verslagen en de Britten hadden nog net genoeg geld om een paar weken door te kunnen vechten. Rothschild bood de Britten aan om de VS in de oorlog te betrekken. In ruil daarvoor moest Israël worden gecreëerd.

  “In ruil daarvoor zou bankier Rothschild de uitputtende oorlogskas spekken”. Dat is natuurlijk niet waar. Hij heeft de Britten alleen maar geld geleend zodat zij wapens en munitie konden kopen in de VS. Dat geld moest worden terug betaald met rente, net zoals de Rotschild’s geld hadden geleend aan de Britten in zoveel andere oorlogen, waaronder de oorlog tegen Napoleon. Napoleon had overigens zijn strijd ook gefinancierd; bij Rothschild.

  De families Rockefeller en Rotschild zijn veruit de rijkste families ter wereld. Zij controleren gezamenlijk (met enkele andere rijke families) de gehele westerse wereld.

  Overigens is de enorme schuld die de Britten en de Fransen hadden 1 van de hoofdoorzaken van de 2e Wereldoorlog. De Britten en de Fransen hadden een enorme schuld bij de Rotschild‘s (waarmee ze wapens en munitie hadden gekocht in de VS) en ze besloten dat Duitsland als onderdeel voor de schadevergoeding voor WO1 deze lening terug moest betalen aan de Britten en de Fransen. Duitsland had helemaal geen geld en moest dat geld dus lenen, drie maal raden waar.
  Na WO1 betaalden de Britten en Fransen de Rothschild’s rente over deze lening, die leenden dat geld vervolgens aan de Duitsers, die het weer aan de Britten en Fransen gaven en zo vingen de Rothschild’s 2 keer rente. Dit zette kwaad bloed bij het Duitse volk en zo ontstond het anti-Joodse sentiment onder de Duitsers.

  De laatst keer dat Duitsland schadevergoeding heeft betaald voor WO1 was in 2010. Dus ruim 90 jaar na de oorlog. De Duitse schuld uit de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk al sinds 1988 afgelost, maar door de hereniging tussen oost en west moest Duitsland nog rente over de periode 1945 tot 1952 terugbetalen.

 3. Woodrow Wilson was president van de VS van 1913 tot 1921. Hij wilde niet betrokken raken in WO I. Maar werd uiteindelijk toch overgehaald. Hij was een womanizer, en kort na zijn inauguratie werd hij door een advocaat (Mr. Samuel Untermeyer) benaderd die hem vertelde dat de vrouw van een voormalige collega aan Princeton, genaamd Peck, een stapeltje liefdesbreven die hij aan haar had geschreven, nog steeds bezat en $ 40.000 van hem wilde hebben om publicatie tegen te gaan.

  In 2017 zou dat bijna 1 miljoen dollar zijn. Woodrow kon dat geld niet betalen, maar de advocaat bood aan om dat voor hem te doen, mits hij de kandidaat voor de eerstvolgende vrije plek in the Supreme Court mocht benoemen. Woodrow was gedwongen akkoord te gaan. De vrouw werd betaald en de advocaat behield de brieven.

  Het duurde niet lang en er kwam inderdaad een plek vrij en Untermeyer beval Louis Brandeis aan. Nog nooit had een jood in het hooggerechtshof gediend. Wilson was bang voor Brandeis, want hij wist dat hij invloedrijke vrienden had (hoe waren zij anders aan die brieven gekomen?). Wilson werd gecjanteerd om met veel zaken akkoord te gaan.

  Woodrow werd de democratische gouverneur van New Jersey dankzij het geld van de zionisten Jacob Schiff, Paul Warburg en Henry Morgenthau, Sr. Zijn meest vertrouwde adviseur was rabbijn Stephen Wise, oprichter van de Federation of American Zionists in1897. In zijn autobiografie, Challenging Years schreef Stephen Wise dat een verborgen immens invloedrijke macht die hij intiem kende, Woodrow als hun pion in hun politieke schaakspel hadden gekozen, al voor dat Woodrow de politiek in ging.

  Woodrow leidde de VS in WO I, richtte de Federal Reserve Bank op en voerde inkomstenbelasting in (dankzij deze belasting kon de overheid meer geld uitgeven aan wapens, deze belasting was eerder tijdelijk ingevoerd ten tijde van de burgeroorlog). Woodrow drukte de wet om de FED op te richten door toen de meeste Senaatsleden thuis kerst vierden.

  De Amerikaanse financiën waren nu in de handen van drie joden: Jacob Schiff van de Kuhn Loeb Bank; Paul Warburg en George Blumenthal, een executive van JP Morgan. Deze opereerden als agenten voor “Lord” Nathaniel Rothschild, die de touwtjes echt in handen had.

  Die Wilson was geen lekkere, hij liet in alle overheidsgebouwen gescheiden toiletten installeren voor blanken en zwarten. Toch bestaat er geen stad in Frankrijk die geen straat naar hem heeft vernoemd. Ook in Frankrijk hebben de zionisten de macht in handen. Macron is een marionet van Rothschild.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *