Ashkenazi’s

.Vurig meezingen 🙂 ….tot 1932 ons volkslied: Bloed en Bodem!

Belangrijke (seculiere) Zionisten als Wagner-fan Theodor Herzl en eugeneticus Arthur Ruppin blijken loot aan de zelfde Romantisch-Darwinistische Blut und Boden-boom waaruit Nazisme ook voortkwam. Dat toonde ik gisteren. Mensen gingen zich toen steeds meer naar ‘ras’ identificeren, niet alleen de Germanen maar ook Zionisten.

Een van Ruppin’s intellectuele voorbeelden met wie zijn leer (op eigen ‘ras’ geprojecteerd) veel overeenkomsten toonde was Hans Gunther, de rassen-ideoloog van de SS.

Een andere proponent van Zionistische rassen-politiek/veredeling was de Britse Zionist en aardappel-veredelaar Redcliffe Salaman. Die vocht in de Eerste Wereld Oorlog voor de Britten in Palestina.

Het veredelen van aardappels trok gewas-veredelaar Salaman door naar verklaringen, waarom Arabieren van Palestina niet iets beters konden maken. Dat kwam door hun ras, ze zijn als het ware van nature geneigd er een zootje van te maken.

Het veiligheidshek rond Palestijnse gebieden bij Mevasseret Zion

Wanneer je de Palestijnse gebieden bezoekt, valt voor die observatie overigens wat te zeggen. De Palestijnen dumpen al hun rotzooi langs de weg neer, je komt vanuit Israel van een 1ste Wereld-land terecht in een 2de of 3de Wereld. De Israeli’s zijn gewoon Westerlingen, de Arabieren niet. Hoewel Palestijnse jongeren ook gewoon Amerikaanse baseball-shirtjes dragen.

Waar het nu om gaat is: Zionisten dachten het zelfde als Nazi’s en veel Anglo-Amerikaanse eugenetici. En vergeet niet dat Europese kolonisten in Amerika het zelfde over Indianen dachten. Waar zijn die gebleven?

Ook Joodse Rabbi’s en Protestantse predikanten bliezen vanaf 1910 vol op het Eugenetica-orgel.

Eugenetica = biologische mensverbetering via gericht fokken of sterilisatie/euthanasie. Dus wat een jager bij een hertenpopulatie doet, of een groenteteler bij paprika’s. Maar dan bij mensen, om je ‘stock’ te verbeteren, je genetische basis.

…Joodse Rabbi’s schreven ook instemmend over Eugenetica

Achteraf gezien oordeel je makkelijk.
Zie ook ons eigen volkslied. Wie Neerlands Bloed door d’ aadren stroomt. 🙂

Tot 1932 zongen we dat ons bloed van ‘Vreemde Smetten Vrij’ moest zijn. Toen in 1933 de Nazi’s aan de macht kwamen in Duitsland, en SS’er Prins Bernhard trouwde de Nederlandse koninklijke familie in (vanaf 1934): toen werden we Van Duitsen Bloed. We gingen Wilhelmus zingen. In een tijdens

Oftewel, ook die Ashkenazi’s die als Zionisten Palestina koloniseerden, dat waren gewoon kinderen van de West Europese cultuur. Die dachten volgens toenmalige opvattingen over (menselijke) biologie, de evolutionaire wortels van gedrag en cultuur, met een volkistisch Romantisch sausje er over.

Onze overheid sponsort nog steeds de Marie Stopes Foundation, de club die ‘ongewenst leven’ aborteert in ontwikkelingslanden. Marie Stopes was de Britse Nazi-supporter en aanbidder van Adolf Hitler en zijn wetenschappelijke beleid.

Nu heet Eugenetica ‘Populatie’-beleid en ‘Reproductieve Gezondheid & Rechten’. Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf 2004-2006 nog liefst 980 miljoen euro aan het voorkomen van ‘ongewenst leven’. Met steun aan Marie Stopes International en World Population Foundation: clubs die allen uit Eugenetica voortkomen.

…ook voor Zionistische Joden als Arthur Ruppin inspiratiebron

Wij zijn superieur
De Ashkenazi-Joden die Israel haar dominante (Westerse seculiere) cultuur opbouwden, die vinden net als ons nog steeds dat de Europese cultuur die zij in Israel vestigden het beste is.

Althans, zo schrijft  Seth Frantzman, een Ashkenazi-journalist. Alles dat Westers is (waartoe ze zichzelf vanzelfsprekend rekenen) zetten van Europeanen afstammende Joden op een voetstuk.

En alles dat zich wel Joods noemt maar uit Rusland, of Afrika komt, dat wordt eigenlijk als ‘grottenvolk’ gezien. Hij schrijft

How can major newspapers publish articles that claim black people are “stained with evil”, that claim crime is in the “blood” of people just because of their country of origin.  Those are sentiments from the 1930s, from the 1950s. And in Israel they are common.

They are shockingly common among wealthier people and those who self-identify as “left”. If these views were not 100% acceptable then the newspapers that print them, such as Haaretz would have taken them down, apologized and made up for them.  But they don’t.

..in de strijd tegen de Nazi’s kwamen ook mogelijk wel 25 miljoen Russen om… dan zijn 34.295 Joden niet meer dan wat bij 1 veldslag sneuvelde.

Ashkenazi’s en Natuurlijke Selectie
Zowel Zionisme en Volkisme gingen uit van ‘strijd om het bestaan’ – Mein Kampf- waar je ondanks alle tegenslagen weet te overwinnen. Dankzij je wil, die in je ‘ras’ gevestigd zit. Aan Ruppin wordt in 1913 ook deze quote toegeschreven, in Shlomo Sand zijn ‘The Invention of the Jewish People (2009)

It is perhaps owing to this severe process of natural selection (onderdrukking, discriminatie en vervolging RZ) that the Ashkenazim (white Northern European Jews) are today superior in activity, intelligence and scientific capacity to the Sephardim (Spanish and Southern European) and Arabian Jews, in spite of their common ancestry

Holocaust-Monument Westerbork. Holocaust betekent ‘brandoffer’

De strijd om het bestaan had superieure Joden gemaakt, bekwaam om Palestina van de Palestijnen in te nemen van land dat door die Arabieren toch maar slecht beheerd werd. Terwijl zij met dat land een bloedband hadden volgens oude verhalen (zuiver Romantisch).

Zie ook de film 1913 Seeds of Conflict, en lees Arthur Ruppin and the Creation of Pre-Israeli Culture.

Je kunt zelfs overeenkomsten zien tussen het Darwinisitsche ‘Strijd om het Bestaan’-verhaal van Adolf Hitler, zijn Mein Kampf. Hoe hij ‘offers bracht’ in de loopgraven bij Ieper (1914-1918) net als het Duitse volk in de Eerste Wereldoorlog (3 miljoen dode soldaten).

Dan het licht zien. Om vervolgens in Volkisme kracht te vinden en een Germaans Messianisme, zoals de Thule Gesellschaft dat uitdroeg.

Het centrale verhaal in de identiteit van het Zionisme is de Holocaust, wat ‘Brandoffer’ beteken. Onmetelijk leed, als voorbode op de komst van de Messias. Hun eigen strijd om het bestaan met onmetelijke offers. Maar met de goede afloop: Groot Israel, de eigen etno-staat.

…ons leed was uniek, zoals wij zijn behandeld, zo is niemand in de geschiedenis behandeld….

Sonderbehandlung
Wanneer je identiteit gebaseerd is op (raciale) afzondering van de rest sinds de Diaspora: dan heeft anti-Semitisme- bij tactisch gebruik- ook een positieve groeps-functie. Onderstrepen hoe boos de buitenwereld is. (wat die ook is) En dat je dus maar beter niet assimileert met die agressieve bevooroordeelde lieden.

Blijf maar binnen je ‘groep’. En tegelijk werkt het als biologische ‘selectiedruk’ om jezelf tegen die groep beter te wapenen, ze te slim af zijn.

In het woord anti-Semitisme zit nu ook een vorm van arrogantie: het verheffen van je eigen leed waardoor je jezelf meer kunt permitteren. Alsof het NOG erger is, wanneer je iemand die zich Joods noemt iets aandoet…

…die maakten er dankzij hun natuur maar een zootje van, aldus Ashkenazi’s. En dat klopt nog ook….

Met ‘racisme’ als kwalificatie volsta je bij anti-Semitisme niet. Maar je zet je zelf binnen het fenomeen racisme (= uitsluiting zonder redelijk overleg) op een voetstuk. Alsof je binnen racisme een eigen categorie speciaal voor jezelf verdient.

Is dat maken van je eigen uitzonderings-categorie niet de kern van racisme? Een etnisch recht op speciale behandeling. Wat in het Duits, Sonderbehandlung die extra beladen klank krijgt…

Nou, die kregen ze. En de gruwelen zijn wij huilend voor de TV bij Anne Frank mee opgegroeid. En via Hollywood van die gemene Duitsers die snauwen ‘Shut op joe dzjoe’ in Verduitst Amerikaans. Tot ze uiteindelijk hun verdiende loon krijgen, die rot-Duitsers. Trrrrrrrrrrr.

Maar na 80 jaar mogen we toch wel eens met frisse blik een aantal zaken herbezien.

…de Goelag van Stalin deed niet onder voor wat hier plaatsvond

Waar twee vechten is er 1 begonnen.
Het argument voor geloofs-discriminatie als grond voor ‘Anti-Semitisme’ als aparte categorie lijkt zwak….Joden hadden in Nederland eerder volledige burgerrechten dan de Katholieken. (al in 1796)

Dat christenen af en toe de Joden klop gaven… Christenen gaven elkaar ook continue er van langs. Zie de 30-jarige oorlog in 17de eeuws Duitsland, waardoor 1/3de van de bevolking werd uitgeroeid. En de 80 jarige oorlog tussen Katholiek Spanje en Protestants Nederland.

En anders gingen christenen en moslims wel weer met elkaar op de vuist. Is er even geen ander geloof in de buurt dat inferieur heet, dan hou je de Inquisitie. De eigen gelederen zuiveren van foute gedachten. En ben je eenmaal atheïstisch geworden?

Dan ga je koppen-snellen via De Terreur van de Franse Revolutie. Of je pleegt net als Lenin en Stalin volkerenmoord binnen eigen gelederen. Mensen kijken niet op een ras of geloof. Zelfs de verkeerde gym-schoenen kunnen al aanleiding voor doodslag zijn.

Het zou dan ook net zo verboden moeten zijn om T-shirts met hamer en sikkel te verkopen, als hakenkruisen. Het kosmopolitisch socialisme was en is veel erger dan het Nationaal Socialisme gemeten naar bodycount.

Onze strijd…hoe wij het onmetelijkste leed doorstonden en toch overleefden. Slachtofferschap als kracht

Ras is gewoon biologie, zo vonden ook Ashkenazi’s
Mensen zoeken de gekste aanleidingen om ruzie met elkaar te maken. Ras is daar slechts 1 van miljoenen aanleidingen toe. Die angst voor ruzie, dat is nog geen grondrecht om de biologische wetenschap geweld aan te doen.

Accepteer je eenmaal met Charles Darwin in de hand dat mensen een loot zijn aan een evolutionaire boom. Dan ligt ook de weg open voor het biologisch categoriseren van mens-groepen, zoals een koeienfokker ook naar koeien kijkt om ze meer melkproductie te geven.

Een groot deel van Darwin’s Origin of Species is ook op zijn eigen fok-experimenten gebaseerd, zoals met duiven. Deze studie van Michael Hart, Jews and Race (2011) maakt een vergelijkbaar punt: ‘ras’ stond centraal als kwalificatie bij Zionisten, die de basis legden voor Palestijnse kolonisatie.

Hart noemt Ruppin de belangrijkste denker van antropologie en sociologie tot 1940.  En vervolgens zie je ook hoezeer die Ruppin-De stamvader van kolonisering met Kibbutzim tot 1940– onder invloed stond van het Duitse, Britse en Amerikaanse denken over ‘ras’ en eugenetica.

Deze studie Arthur Ruppin’s Concept of Race geeft talrijke voorbeelden van zijn denken. Ruppin zijn The Jews of the Modern World (1934) geeft veel voorbeelden.

Die Duitsers waren het op hun beurt weer met Ruppin eens, zo van: jij naar Palestina met je ras-genoten, zijn wij er  vanaf.

Bij selectie van de Joodse kolonisten van het toekomstige Israel wilde Ruppin ook eugenetische en Darwiniaanse principes toepassen, dus het beste van zijn ‘ras’. Net als zijn tijdgenoten, Ruppin was gewoon een kind van de toen heersende wetenschappelijke en seculiere cultuur in Europa en de Verenigde Staten.

Na een conferentie over (eu)genetica in Berlijn op 13 september 1927 schreef hij in zijn dagboek (blz 28″>

I am becoming increasingly aware of the extent to which the Jews’ return to Eretz Israel and agriculture should be seen as a primary eugenic phenomenon

Meteen besteld

De Uitvinding van ‘Het Joodse Volk’
Maar er komt ook meer kritische reflectie los op het idee, alsof de moderne Joden via genetische overerving met hun Bodem, Israel zijn verbonden. Shlomo Sand zijn boek stelt de Diaspora als basis van het Jodendom ter discussie.

Hij stelt dat veel Joden helemaal niet biologisch hoeven af te stammen van de Joden die door Hadrianus uit Israel werden geschopt. Maar dat ze afstammen van Joodse bekeerlingen in het Mediterrane gebied en Oost Europa. Gaan we meteen lezen!

Dikke kans dat veel van wat we als ‘oude wijsheid’ beschouwen, eigenlijk pas in de Romantische tijd zijn ontstaan. Ja, wanneer je niet meer in God gelooft, moet je toch ergens in geloven. Zoals in de mystieke bloedband die je Volk heeft met de Bodem.

Deze website stelt dat Zionisme vooral werd gebruikt door- op eigen wijze even racistische- Britten als koloniale machts-politiek. Greep op het Midden Oosten.

Ach, er is ook nooit 1 verklaring, DE verklaring in zo’n ingewikkelde wereld. De simpelste verklaring blijft dat mensen altijd wel een aanleiding vinden om iemand uit te zuigen, of zichzelf over andermans rug te verheffen. En dat hoeft niet beslist ‘ras’ te zijn.

One Reply to “Ashkenazi’s”

  1. Ik maak me boos over de actuele “ethische” cleansing / beeldenstorm om 17de eeuwse historische straatnamen en bronzen te verwijderen. Zo zouden we de “heilstaat”- communisten namen als Pieter JelleTroelstra, Herman Gorter, Henk Gortzak, Paul de Groot, Max Meijer, Theun de Vries, Cox Habbema en andere straatnamen onder het actuele ethisch-democratische kritische oog kunnen brengen en verwijderen.

    Laten we afspreken, dat we met onze poten van de vaderlandse historie en haar kenmerkende afbeeldingen en namen afblijven. Verder is niets nieuw, de geschiedenis herhaalt zich.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *