‘Anti-Christ’ schreef eerste vogelboek en bracht de Boerka

Valkhof, geboorteplaats Keizer Heinrich, vader van Barbarossa

De Nijmeegse Valkhof is het kasteel/jachtslot waar Frederik Barbarossa (1122-1190) verbleef, de Keizer naar wie Operatie Barbarossa is vernoemd. Dat is de naam voor de inval van het Nazi-leger in 1941 in Rusland, hun jacht op Lebensraum en de knechting van de Bolsjewisten tot Slavische kolonie.

Dolfie kende zijn historie.

Keizer Frederik 1 (Barbarossa) was de Duitse keizer die het Roomse Rijk van Keizer Karel weer wilde verenigen. Dus ook Italië moest weer bij het groot Duitse rijk ingelijfd.

Valken-kelder

De Noormannen hadden bijvoorbeeld delen van Italië bezet, zoals Sicilië. Terwijl Frederik druk doende was delen van Italie te veroveren en Rome, verwekte hij tussentijds op de Valkhof (1165) in Nijmegen Keizer Heinrich IV.

De naam Barbarossa (= Roodbaard) kreeg Frederik I van de Italianen.

In Thuringen (DE) werd in 1888 (sterfjaar Kaiser Wilhelm I) voor Barbarossa een megalomaan monument opgericht vergelijkbaar met Hermanns Denkmall in het Teutoburger Wald (1871), het Kyffhauser Denkmall. Het gebergte en monument is vernoemd naar de club voor Duitse Oorlogsveteranen van de Deutscher Kriegerbund.

Barbarossa wordt wakker, en kijkt of er wat te knokken valt, de raven vliegen voor ‘m uit…

Net als in Keltische Arthur-legendes zou Barbarossa niet dood zijn (hij sneuvelde bij de Derde Kruistocht in 1190), maar in het Kyffhauser gebergte slapen, en wachten tot hij weer voor de strijd zou worden gewekt. Zo eens in de duizend jaar moet dat er eens van komen…

De Duitse Romantische dichter Friedrich Ruckert (1814) stelt in ‘Der Alte Barbarossa’ dat de keizer nog moet slapen, zolang raven rond de berg vliegen:

Er spricht im Schlaf zum Knaben:
Geh hin vors Schloß, o Zwerg,
Und sieh, ob noch die Raben
herfliegen um den Berg.

De raaf speelt in Germaanse mythologie een rol, als boodschapper van Odin/Wodan

Und wenn die alten Raben
Noch fliegen immerdar,
So muß ich auch noch schlafen,
Verzaubert hundert Jahr

Een andere identiteit van die zogenaamde Barbarossa zou Wodan zijn: want die laat zich ook afbeelden met 2 raven. Kijk maar:

Wodan/Barbarossa…uit ‘Das Festliche Jahr‘ van Otto von Reinsberg-Duringsfeld (1866), studie van Duitse-volkslegendes en feest4en

NIemand minder dan Carl Jung- de psycholoog noemde Hitler in 1936 een ‘Archetype’ van een persoon die Ergriffen (bezeten) is door Wodan, de god die uit zijn sluimer zou zijn ontwaakt. Hitler dus, als voertuig van Wodan:

It seems to me that Wotan hits the mark as an hypothesis. Apparently he really was only asleep in the Kyffhauser mountain until the ravens called him and announced the break of day.

He is a fundamental attribute of the German psyche, an irrational psychic factor which acts on the high pressure of civilization like a cyclone and blows it away.

En:

…a god has taken possession of the Germans and their house is filled with a “mighty rushing wind.”

It was soon after Hitler seized power,if I am not mistaken, that a cartoon appeared in PUNCH of a raving berserker tearing himself free from his bonds. A hurricane has broken loose in Germany while we still believe it is fine weather.

Dat schreef Jung in 1936 dus….

Keizer Heinrich van de Valkhof, hier in de Codex

Valkenier Barbarossa
Barbarossa was dus al fanatiek valkenier, Heinrich waarschijnlijk ook. Maar het was de zoon van Heinrich die hij met Constance (Dochter Normandische vorst RogerII) op Sicilie verwekte (1194) die de kunst van het jagen met roofvogels tot wetenschap verhief:

Frederik II van Hohenstaufen. Die werd al op zijn 2de levensjaar tot Koning der Germanen uitgeroepen. In 1240 schreef hij het eerste wetenschappelijke vogel- en valkerijboek. Daarbij trok hij enkel op basis van experiment en waarneming conclusies.

Frederik II de valkenier, schrijver van de Avibus: hij kreeg de titel ‘Antichrist’ van Paus Gregorius IX

Eerder sinds de Griekse filosoof Plato met zijn ideenleer, heerste juist de opvatting dat je door denken en redeneren tot de beste conclusies kwam over de werkelijkheid, het Zijn. Waarnemingen waren maar zwakke afspiegelingen van ‘De Idee’.

De arte venandi cum avibus, de kunst van het jagen met roofvogels. Als voorbeeld van een experiment: hij bedekte de ogen van gieren om te ontdekken of ze op reuk hun voedsel konden vinden.

Arabische huif, de Burqua, door Frederik II Koning der Germanen in Europa geintroduceerd

Frederik de ‘Anti-Christ’
Hoewel Frederik II met de Zesde Kruistocht (1228/9) deelnam, wisselde hij liever kennis uit met de Arabieren. Van Arabische valkeniers leende hij bijvoorbeeld de Boerka, de Arabische huif: een kapje over de kop van de valk dat ze rustig houdt.

Daarvoor naaiden Westerse valkeniers de ogen van de valk nog dicht, met stiksels die ze dan voor de jacht verwijderden.

..slot bij Heemstede

Meer dan met de Arabieren, voerde Keizer Frederik II oorlogen op het Italiaanse vaste land. Zoals de Slag bij Giglio (1241), toen hij een delegatie naar Paus Gregorius IX wilde tegenhouden.

Met die paus had Frederik II een territoriaal conflict over heerschappij over de Lombarden (een Germaanse stam) in Noord Italië.

Samen met zijn wetenschappelijke, alchemistische en occulte interesses (liep vloeiend in elkaar over) en seksuele escapades met omvangrijke Harem, meerdere huwelijken en vele minnaressen kreeg Frederik II zo van Paus Gregorius IX de titel:

De Anti-Christ.

Alsof hij- net als in de Faust van Goethe- zijn ziel had verkocht aan de Duivel, om zo wereldlijk genot, roem en alle kennis te verkrijgen.

Maar Gregorius IX was weer de aanstichter van de Inquisitie (Na 1229 Concilie van Toulouse, in 1233), de heksenjacht op ketters, de Katharen (Albigenzen). Ook geen lieverdje dus.

Katharen is afgeleid van Katharoi: Grieks woord voor ‘zuiver’, onze Vlaamse buren hebben een informatieve site over ze, Katharen.be.

Codex Manesse met valkenjacht-tafereel. Tannhauser van Richard Wagner figureert hier in

Der Streitbare
Keizer Frederik II von Hohenstaufen moet je weer niet verwarren met zijn tijdgenoot, de Oostenrijkse Hertog Frederik II. Die kreeg de bijnaam Der Streitbare (1211-1246). Hij was een Teutoonse ridder die de fantasie van Dolfie prikkelde.

In 1241 hield Der Streitbare de Mongoolse horden uit Wenen vandaan. Die Teutoonse Frederik ligt in de abdij van Heiligenkreuz (1133) bij Wenen begraven.

Die Teutoon Friedrich der Streitbare zou ook figureren in de Codex Manesse, die je bij de Universiteit van Heidelberg hier kunt inzien (1304/40). De minstreel Tannhauser figureert in die Codex, en zou deel van Friedrich zijn hofhouding uitmaken.

Valkhof Nijmegen, waar Keizer Heinrich verbleef en Barbarossa

In de Codex staat Keizer Heinrich (van de Valkhof) ook afgebeeld. Evenals valkerij-taferelen, waar ze met Groenlandse giervalken op jacht gaan.

Van Tannhauser zou de Germaanse mythe van de Venusberg komen, een plaats vol heerlijke jonge dames waarover hij erotisch getinte Minnesangen (liefdes-liederen) schreef.

Liefdes-voorstelling met valk uit Codex Manesse

Richard Wagner, die andere inspirator
En met dat Germaanse thema wist Richard Wagner wel raad: hij maakte over Tannhauser een opera, als de minstrelen die een onderlinge romantische zang- en dichtwedstrijd hielden- de Sangerkrieg– bij de Wartburg in 1207. Die wedstrijd staat in de Codex afgebeeld.

In die codex komt ook een valkenier voor in innige omstrengeling.

Occultisme + Anti-Dualisme = Wagner

De reportage over de Kriemhilde-stelling (Romagne 1914-1918) toonde al hoe componist Richard Wagner en zijn Ring des Nibelungen (de Germaanse Lord of the Rings) de verheerlijking van alles dat ‘oer’ was en ‘natuurlijk’/voor-christelijk.

Wagner’s Parcifal vol Heilige Graal-zoekende hoofse ridders, die is weer geent op de Parzival van de Duitse minstreel Wolfram von Esschenbach (dood in 1220). En zijn ‘Minnesangen‘, liefdes-liederen.

Wagner was 1 van de 3 Godfathers in de idee-vorming van Adolf Hitler met zijn ridderverhalen (Parzifal), en Germaanse sprookjes over krijgshaftig natuurvolk en Germaanse paganistische mythologie (Gotterdammerung).

Hij leverde de soundtrack bij twee wereld-oorlogen. Barbarossa en de slaap van de Goden bij Wagner hebben dus nog een connectie: hun ontwaken, zou een nieuwe tijd inluiden van strijd.

De maan, La Luna, van Lunacy: Gekte, wat ‘maanziek’ heet, en waarom weerwolven ook naar de maan huilen. Nietschze raakte bezeten/werd gek

De Anti-Christ/Nietschze, die andere inspirator
De andere inspirator van Dolfie was Friedrich Nietschze. Niet alleen met zijn Wil tot Macht. Maar ook met De Anti-Christ, waarin Dolfie’s opvattingen over de verzwakkende werking van het christendom staan verwoord.

Het Nazisme moest de vervangende religie worden, paganistisch met zonnesymbool (Hakenkreuz). Zoals het Klimazisme met de Grote Transitie nu staatsgodsdienst werd onder Rutte 3 met zelfs een ‘Klimaatminister’.

Nietschze het kort: het christendom en haar Joodse oorsprong zouden ‘onnatuurlijk’ zijn. Dat is ook de kardinale zonde van de milieubeweging.

De Wewelsburg van Heinrich Himmler en zijn Zwart Gejaste Ronde Tafel Ridders als punt van een speer

Bij Nietschze lezen we in De Anti-Christ, volgens de Nederlandse vertaling op ‘Verboden Geschriften

De joden zijn het merkwaardigste volk in de wereldgeschiedenis, omdat ze, voor de vraag naar zijn en niet-zijn gesteld, op een akelig bewuste manier het zijn tot elke prijs voorgetrokken hebben: die prijs was de radicale vervalsing van alle natuur, alle natuurlijkheid, elke werkelijkheid, van zowel de hele binnen- als buitenwereld.

Ze hebben afstand genomen van alle voorwaarden, waaronder tot dan toe een volk kon, mocht leven; eigenmachtig hebben ze voor de natuurlijke voorwaarden het begrip tegenstelling in het leven geroepen — achtereenvolgens hebben ze de religie, cultus, moraal, geschiedenis en psychologie op een onherstelbare manier tot het tegenovergestelde van hun oorspronkelijke waarden omgedraaid.

Wij komen hetzelfde verschijnsel nog een keer tegen en dan in onzegbaar vergrote proporties, maar desondanks alleen als kopie: — vergeleken met het “volk der heiligen,” ontbeert de christelijke kerk elke aanspraak op oorspronkelijkheid.

Juist daardoor zijn de joden het rampzaligste volk in de wereldgeschiedenis: in hun kielzog hebben ze de mensheid dermate vals gemaakt, dat de christen tegenwoordig nog anti-joodse gevoelens kan hebben, zonder dat hij beseft dat hij zelf de laatste joodse consequentie is.

Het lijkt dat Nietschze zijn Anti-Christ als positieve aanduiding, ook kan verwijzen naar het karakter van Frederik II: daar zou hij zomaar een Ubermensch in kunnen zien. Of die titel daar mede door is geinspireerd heb ik nog niet geverifieerd.

Thule Gesellschaft met Wewelsburg in Banner

Dat ‘onnatuurlijk zijn’ is tegelijk de kardinale zonde van de milieubeweging. Het idee van ‘de ecologische crisis/natuurvervreemding door de Bijbel’ is ook de centrale these van Lynn White zijn 50 jaar terug verschenen ‘On the Historical Roots of Our Ecological Crisis‘ (1967), ontstaan na een conversatie met Aldous Huxley.

De Joodse en christelijke opdracht om te heersen over de natuur zou haar vernietigen.’De Transitie’ moet ons immers weer in ‘harmonie met de natuur’ brengen, een ‘relatie met de natuur herstellen’, als de de Duurzame Troonrede van Willem Ferwerda mogen geloven.

Trevor Ravenscroft was antroposoof, Hij geloofde dat Hitler door de Anti-Christ bezeten was…:

Niet natuurlijk, een historisch staartje
Dolfie zijn inspiratie uit ridderverhalen en Nietschze kreeg een historisch staartje. De ridderverhalen, deden hem bij de Anschluss/annexatie van Oostenrijk in 1938 snellen naar de Hofburg in Wenen waar ‘De Speer van Longinus‘ werd bewaard.

De speer waarmee volgens de Graal-legende Christus zijn zijde was doorboord. Met als pin daarin 1 van de kruis-spijkers. Die relikwie zou al in het bezit zijn geweest van Barbarossa. Volgens deze studie van de Universiteit van Heidelberg is tot tenminste de 9de eeuw het bezit te herleiden.

In 1806 was die speerpunt van Nuremberg naar Wenen gehaald, omdat de Franse krijgsheer Napoleon die relikwie wilde stelen.

…de Wewelsburg, Rondetafel Ridder Heinrich Himmler’s burcht in het Teutoburger Wald

Latere metallurgische datering in 2003 door de Britse metallurg Robert Feather, stelde dat die punt uit de 7de eeuw stamt. Die speer zou door de Lombarden gebruikt zijn.

Maar de pin/spijker in de speerpunt stamt uit de 1ste eeuw.

Dolfie haalde die speerpunt in 1938 vanuit Wenen terug naar Nuremberg. En toen kon Dolfie’s grote veroveringstocht beginnen, inclusief etnisch zuiverend werk om de relatie met de natuur te herstellen.

Zoals met Operatie Barbarossa. Graal-Riddertje spelen, Germaantje de Voorste zijn, weer ‘natuurlijk’ zonder verzwakking door het Jodendom en Christendom.  Maar dan grootschaliger aangepakt.

De Amerikanen brachten in 1945 de Heiliger Lanze weer terug naar Wenen, waar hij nu nog te zien is in de Keizerlijke Schatkamer (Hofburg).

Je raadt al waar ik dus graag eens op bezoek ga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *