‘Mainstream-media bedrijven hersenspoeling’… (2)

….normale christenen en normale moslims kunnen prima samen leven…het zijn seculiere Joden en massamedia die mensen tegen elkaar ophitsen.

In vervolg op de vraag ‘wat is nieuws’ (dat wat je eerder nog niet wist) vandaag aandacht voor twee boeken: ‘Poetin en Assad hebben ons leven gered’ van de 79-jarige pater Daniel Maes, verschenen bij De Blauwe Tijger en ‘De Democratie voorbij’ van Frank Karsten en Karel Beckman.

Maes is als ooggetuige in Syrie in een klooster aanwezig.

Hij zag de van buiten Syrie door Saoedi Arabie, de CIA, Quatar en andere elementen aangestichte burger-oorlog ontvouwen vanaf de grond in de realiteit, een herhaling van Irak en Libië. En van de jaren ’80 in Libanon, waar de Joden een al even kwalijke rol speelden.

In 2001 begonnen de Neocon Warhawks Wolfowitz cs de Derde Wereld Oorlog om hun uni-polaire wereldheerschappij te versterken (de Wolfowitz-doctrine). De Liberal Warhawks zetten dat beleid 1 op 1 voort. De hoop is dat Trump hier een einde aan maakt, ook Maes vestigt zijn hoop op Trump.

Iemand als Maes die zelf 6 jaar in een land leeft tussen de strijd, ziet dus meer van de realiteit, dan iemand in een redactie-ruimte gevoed door slechts 2 persbureaus in handen van 1 rijke stinkerd (Thomson) en Rothschild onder controle van de CIA/MI6

Saeb Erekat houdt toespraak bij Palestine Wildlife Society: het zijn ook mensen die een eigen leven in een eigen land willen, maar anders dan ons…Het hoeft niet je ding te zijn, maar je mag het ze wel gunnen

Bij de inleiding van Maes zijn boek is het meteen spijker op zijn kop.

Je zou dat 1 op 1 kunnen zeggen over de hersenspoeling ten aanzien van ecologische onderwerpen, visserij, landbouw, chemie, natuurkunde, techniek, wetenschap in het algemeen, geestelijk leven, levensbeschouwing:

Ik kan me op geen enkele deskundigheid beroepen; noch politiek, noch diplomatiek, noch journalistiek. Maar niemand kan me verhinderen te schrijven wat wij hier zelf meemaken. En dat is niet minder dan het tegendeel van wat al jaren aan de publieke opinie wordt opgedrongen.

De verschrikkelijke hersenspoelingen waarmee de grote totalitaire regimes in het recente verleden de bevolking in bedwang hielden zijn ons goed bekend.

…Oost Jeruzalem

Blijkbaar zijn we ons echter niet bewust van de even verschrikkelijke hersenspoeling die door de grote democratieën wereldwijd wordt georganiseerd om Syrie, dat niemand bedreigt, aan een Amerikaans-Israelische overheersing in neo-koloniale stijl te onderwerpen.

Met het inmiddels bekende tragische resultaat: honderd-duizenden doden, miljoenen vluchtelingen, een voorheen prachtig land dat grotendeels verwoest is, een unieke en harmonieuze samenleving die ontwricht is geraakt waarbij ontelbare onschuldige slachtoffers in ellende leven.

Ook wij hebben in zeer gevaarlijke omstandigheden geleefd, omringd door talrijke terroristen

Byzantijnse monnik, Syrisch Orthodox als ik me niet vergis

Om onverklaarbare redenen zin we toch gespaard gebleven, mede dankzij het Syrische leger en het volk, dat vooral gesteund werd door Hezbollah. Daarom moet de titel van dit boek eigenlijk verstaan worden in deze zin: Het Syrische Leger en volk, Hezbollah en de Russen hebben ons leven gered.

Of beter nog: God heeft ons in Jezus en Maria gered door hen.

Hem zij alle lof en eer in alle eeuwen. En Syrie zal uit deze oorlog als overwinnaar opstaan, Weet, lieve lezer, dat ook uw houding niet neutraal is. Wij jij daadwerkelijk aan de kant van de slachtoffers staan of blijf je liever met de publieke opinie de moordenaars en verwoesters steunen?

…gebombardeerde moskee

Syrie kende (net als Palestina voor seculiere Zionisten/Ashenazi’s het in bezit namen vanuit hun Blut und Boden-ideologie) een lange traditie van vredig samenleven tussen moslims en christenen. Het is 1 van de landen met de oudste christelijke gemeenschappen.

Zoals Maes beschrijft komt een Syrische moslim zelfs bij hem, om zich in te laten inzegenen voor de strijd tegen terroristen.

De Islam erkent ook het belang van Jezus, het is een soort woestijn-christendom dat de meeste symboliek overnam uit het Byzantijnse rijk dat ze veroverden, Constantinopel incluis.

In sommige opzichten staan christenen en moslims dichter bij elkaar dan bij de Joden, die zichzelf als Jood definiëren via etnische segregatie/biologische overerving.

…Jericho, een teringzooi…

Moslim en Christen worden, dat is niet tot ras beperkt. Maar aan de vruchten kent men de boom: een kromzwaard zwaaiende militarist (Mohammed, Jihad) als voorbeeld voor je leven nemen of Jezus Christus (Bergrede, de andere wang), daar zit toch verschil in.

Het is niet het zelfde, gelijk(w)aardig, en wie juist de verschillen benadrukt respecteert de ander zijn opvatting.

Maar het erkennen van een morele autoriteit boven de eigen navel en een geestelijke realiteit is een grotere overeenkomst bij praktisch samenleven, dan het verschil. (wiens profeet/verlosser is de beste)

…het zijn net mensen die gewoon willen leven, maar anders dan wij

Maes ziet dus uit eerste hand met eigen ogen, dus zonder in-menging van de 2 persbureaus onder controle van de CIA wat voor zijn neus plaatsvindt.

Dat eerste-hand-perspectief is oneindig meer waardevol dan het perspectief uit een redactie-ruimte ‘ergens in het Midden Oosten’.

Die redactie-ruimte had even goed in Langweer kunnen staan als Constantinopel, Jeruzalem of een CIA-embedded excursie.

…klote-oorlog

Een open deur is vanzelfsprekend dat 1 bron geen bron is. Toch: Maes zijn analyse komt niet als schok voor wie zich

 • via alternatieve media informeerde,
 • boeken las over de geschiedenis van het moderne Syrie, de wijze waarop het regime moslim-extremisten onder de duim hield, de relatie met Israel, de praktijken van de Mossad,
 • wie zich inlas over Operation Gladio en nu Gladio B, en wie Operation Northwoods kent, wie Samuel Huntington’s The Clash of Civilisations las en ook de betekenis weet van CIA-gerelateerde denktanks als Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission, Brookings Institute, Aspen Institute
 • wie bijvoorbeeld John Perkins las over de vermenging van CIA met Wereldbank, regime change en het aanstichten van oorlogen voor zakelijke belangen
 • wie de Wolfowitz-doctrine kent, de wapensteun van Amerika aan het Saoudische koppensnellers-regime, het belang van de petrodollar en de georkestreerde ‘olie-crisis’ van 1972, de rol van olie-en gasbelangen, grondstoffen bij oorlogen
 • Zbigniew Brzezinski’s financiering van moslim-extremisten in oorlog tegen Rusland, het Amerikaanse uni-polaire machtstreven en de achtergronden van de zogenaamde ‘Arabische Lente’…

Vallei van Ayalon, Benedictijns klooster, de 3 mono-theistische geloven kunnen samenleven, maar juist seculier-zionistische oorlogstokers zaaien tweedracht

En dan is dit geopolitieke gebeuren zo ver weg maar een zijpaadje, ook niet mijn eigen expertise. Toch zie je zelfs dan al dat media-berichtgeving niet waar kan zijn.

Vrijheid van menings-uiting is dan ook vaak nutteloos: het grondrecht tot trekken van voorbarige conclusies over fenomenen die je zelf nooit zag of begreep, en personen die je nooit sprak op basis van een rondje Nu.nl.

🙂

Meningitis
Het beste kun je in het geheel geen ‘mening’ hebben, en slechts observeren. Steeds je conclusie bijstellend bij nieuw bewijs.

Zo kun je dankzij je Protestantse indoctrinatie-opvoeding helemaal ‘Pro-Israel’ het land in komen. Maar na ontmoeting met vrij fascistische Zionist-kolonisten en een bad Arabische gastvrijheid je beeld bijstellen. Informatie uit eerste hand, ontmoetingen en eigen waarnemingen zijn per definitie superieur.

Via de geografische realiteit en het doorgaande bouwen van Joodse huizen in Palestijns gebied weet je ook: die Joden willen helemaal geen vrede of Twee-Staten-oplossing. Maar ze kunnen ook niet anders, want de Westbank opgeven (laat staan de Golan) met haar natuurlijke strategische geografie is ook zelfmoord.

Ze zouden daar gek zijn, en zo’n mooi Westers land in het Midden Oosten te gronde laten richten. Zo getuig je van een ernstige besmetting met ‘meningitis’ wanneer je ‘teuguh Israel‘zegt te zijn.

Tenzij je ook tegen effectieve natuurbescherming bent, goede wetenschappers, technologische ontwikkeling. Al die miljoenen mensen in dat prachtig geregelde land, je kunt onmogelijk tegen ze allemaal zijn.

Tempelberg

No Concern for Truth
Oh ja, en dan nog ‘De Democratie Voorbij’ van Frank Karsten en Karel Beckman. Hun eigen belangrijkste- bij Churchill in de mond gelegde observatie- ondergraaft tegelijk hun ‘oplossing’, een libertair utopia waar ‘De Markt’regeert (= Survival of the Fittest).

Het beste argument tegen democratie is een gesprek van een minuut met een gemiddelde stemgerechtigde.

Je zou kunnen toevoegen: het beste argument tegen democratie is een gesprek van een minuut met een gemiddelde Nederlandse academicus/NOS-journalist.

Je herkent barbaren niet aan papieren niveau, maar aan een mentaliteit: barbaren hebben geen liefde voor/verlangen naar waarheid. No concern for truth zoals Harry Frankfurt het fenomeen ‘Bullshit’ definieert.

Zie over Syrië/Midden Oosten overigens:

3 Replies to “‘Mainstream-media bedrijven hersenspoeling’… (2)”

  1. hartelijk dank voor die inbreng.

   Inderdaad zag je op de Westbank ook (in handen van Abbas) dat ze niets van Hamas moeten hebben. En omgekeerd, heel tribaal allemaal. Dus het ‘verdeel en heers’-spel moet een mooie strategie zijn om ze er onder te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *