Triodosbank financiert drijfzand-onderzoek ‘verdwijnen’ 75% insecten

…waarom horen we daar in massamedia niets over?

Een door Triodos Bank (Triodos Foundation) co-gefinancierde studie in Plos One in oktober zou hebben aangetoond, dat driekwart van alle insecten verdwenen was. Ook dit ‘alle insecten sterven uit’-onderzoek in Plos Biology blijkt nu statistisch te rammelen.

…op basis van pseudo-wetenschap subsidies kloppen en boeren belasteren: je kunt Natuurmonumenten HIER opzeggen.

Die studie is onderdeel van de door Triodos mede gefinancierde IUCN-campagne die als Beegate werd ontmaskerd: een als ‘wetenschap’ vermomde hetze tegen gewasbeschermings-middelen en reguliere landbouw, die op drijfzand van data-kwaliteit staat, bewijs zoeken bij reeds vaststaande conclusies.Ze willen de bio-landbouw opdringen aan Neder-boeren, waarin Triodos investeert.

De PR-strategie van IUCN vermomd als wetenschap staat hier op Science 2.0 uitgelegd.

..haa, een collega die nog eens zijn werk naar behoren doet

De zaag in Insecto-Geddon door Arnout Jaspers
Alle massamedia papegaaiden opnieuw Insecto-geddon van hun politieke geestverwanten (milieuclubs).

Er is- naast ons clubje Ecomodernisten– nog 1 wetenschaps-journalist die zijn werk nog wel eens naar behoren doet: Arnout Jaspers. Omdat hij exact is opgeleid, en dus gevoel heeft voor wat wel en niet wetenschappelijk door de beugel kan, dat je ‘data’ en ‘data’ hebt. Dit in tegenstelling tot 99 procent van pretpakket-journalistiek NL.

Je voelt het aan je water, ‘hier klopt iets niet’ en gaat dan op onderzoek uit. Zijn analyse met hulp van onafhankelijke Wageningse entomologen- door Wageningen UR verspreidt, toont vervolgens inderdaad dat de studie op statistisch drijfzand leunt.

Entomoloog Kees Booij stelt zelfs dat de studie nooit gepubliceerd had mogen worden, omdat meetpunten zijn gebruikt waar in 27 jaar maar enkele opnames zijn gemaakt.

Hun kritiek is vergelijkbaar met wat ik beschreef bij het Boerenbedrog over Boerenlandvogels van Sovon Vogelonderzoek/CBS/PBL. Sovon is lid van IUCN, en lid van de door IUCN met de VNO-NCW opgezette Platform BEE. Daarover later meer.

Zweefvliegen op vlinderstruik voor huis, van Insecto-Geddon is hier niets te zien, en ik ben de enige waarnemer in Langweer en omstreken (ook enige van 2 mensen in heel Friesland die voor Floron inventariseerde)

Niemand sloeg opnieuw enige acht op de financier van het onderzoek (Triodos). Terwijl de naam van Wagenings Bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere door Zembla nog werd geruineerd omdat hij door Bayer gefinancierd onderzoek zou doen.

En terwijl Jeroen van der Sluijs- onderdeel van de IUCN-actiegroep tegen neonics, nog uitgebreid wees met Laura Maxim in mei 2014 (voor Vereniging voor Milieuprofessionals) op het verschil tussen publiek gefinancierd en ‘door Bayer gefinancierd’ onderzoek.

Jeroen IUCN van der Sluijs in het VVM-magazine mei 2014. ‘Kritiek op resultaten’ werd door hemzelf via Vara’s Zembla opgezet

Omdat milieu-activisten die de Milieubureaucratie helpen makkelijker bij de overheid om geld kunnen aankloppen, zouden ze meer onafhankelijk zijn? Laat staan beter onderzoek publiceren?

De Nederlandse Bijenhouders-vereniging schreef juist in 2015 een vernietigend verhaal  over het door de Triodos-bank gefinancierde activist-onderzoek tegen Neonics van ondermeer Van der Sluijs,

GEEN verband wintersterfte honingbij en Neonics, wel is slechte toepassing neonics riskant aldus NBV

Beegate: Bijzonder gemotiveerd…
Er lijkt hier bij het ’75 procent insecten verdwenen’-verhaal opnieuw sprake van een met publiek geld en Triodos-geld opgezette campagne om insecticiden uit de Neonics-groep in kwaad daglicht te stellen.

Voor zulke klantenbinding en bedrijfsmarketing ‘dressed as philantropy’ heeft Triodos een speciaal potje.

Doneer voor chemofobisch onderzoek onder IUCN-vlag aan Triodos.

IUCN = 2030 Agenda/terug naar de Middeleeuwen
Het European Environmental Agency-rapport waarnaar Triodos hier verwijst, is door Triodos gesponsord (en de Adessium Foundation + de belastingbetaler) en geschreven door  Jeroen van der Sluijs.

Die academie-activist richtte ook met publiek geld de site bijensterfte.nl op.

Van der Sluijs was tot 2014 aangesloten bij het IUCN-campagne-team tegen neonics in Zwitserland, waardoor de Zembla-hetze startte. IUCN Nederland draait voor 95 procent op subsidie van de ministeries van Buza en EZ (10 miljoen euro per jaar). Oud-directeur van Wereld Natuur Fraude Johan van de Gronden is er voorzitter.

Van dat IUCN-campagne-team – dat geen nieuw veldonderzoek deed- maakt ook activist/toxicoloog Henk Tennekes (niet verwarren met ex-KNMI-directeur) deel uit met zijn site Toxicology.nl. Zie zijn actieboek uit 2010: Disaster in the Making, waarin hij zich de Rachel Carson van deze tijd waant.

 Oftewel, deze Rachel Carson-impersonator weet het antwoord al (wij willen biologisch), en zoekt daar bewijs bij: het kenmerk van een activist.

… Bijensterfte.nl is opgezet door Jeroen van der Sluijs. Wintersterfte was in 2016 historisch laag, zo meldt Wageningen UR, slechts 6,5 procent

Dus waarom geldt hier het adagio ‘wie betaalt, die bepaalt’ plots niet? Maar wanneer een bedrijf onderzoek betaalt plots wel?

Terwijl eerder onderzoek al toonde, dat van het media-alarm over neonics als ‘bijengif’ in wetenschappelijk opzicht weinig klopte.

..toxicoloog Henk Tennekes weet in 2010 het ‘onafhankelijke’ antwoord al…nu de bewijzen nog

Na Beegate, nu ‘Insectgate’
Hun eerdere activistische malversaties werden al onthuld als Beegate, door de uitstekende onderzoeksjournalist Risk Monger, maar ook bevestigd door David Zaruk van de Genetic Literacy Project, en dus door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Natuurlijk is er wel een risico, maar geen bewijs dat wintersterfte van honingbijen verbindt met neonics.

Er was geen sprake van neergang in honingbijen Wageningen UR meldde in 2016 nog een historisch lage wintersterfte bij honingbijen van 6,5 procent. Met name het amateurisme van imkers in NL leidt er toe dat veel kolonies in het verleden bezweken door besmetting met varroamijt (een exotische parasiet)

Van wilde bijen en insecten bestaan nauwelijks betrouwbare data of tijdreeksen, wel van honingbijen.

Het grootste deel van bijensterfte ligt in handen van de imker, die kolonies tegen Varroamijt moet behandelen

Een door Ben Woodcock in Science gepubliceerde studie die definitief bewijs tegen ‘bijengif’ zou leveren, die in juli werd gehyped door NRC Damesblad, die leed ook al aan kersenplukken: data selecteren die je van pas komen.

Dat kersenplukken doet SOVON/CBS ook bij selectie van boerenland-vogels.

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon Vogelonderzoek/Zoogdiervereniging aan het Toernooiveld in Nijmegen

Biologische landbouw-offensief op overheidskosten
Het PR-kwaad is alweer geschied. En daarom – politiek, niet wetenschap- was het die mensen te doen, zoals ik hieronder verder aannemelijk maak.

Al die milieuclubs (ook Sovon Vogelonderzoek) bankieren bij Triodos, laten zich er door sponsoren enz. Dus er lijkt eerder sprake van een gecoordineerde lobby met financiele bijbedoeling, dan dat ze werkelijk willen weten hoe het met de vogels gaat, danwel hun voedsel; insecten.

..biologische landbouw is 50 procent minder productief en vraagt dus meer natuurgrond

Drijfzand is de norm 
Op basis van de gemankeerde data-verzameling door Sovon Vogelonderzoek die ik gisteren beschreef, verschijnen dan studies als deze uit 2014 in Ecology Letters met dramatische uitspraken over ‘unprecedented decline’.

Terwijl je met populatie-schattingen die in onzekerheids-marge vaak groter zijn dan de populatie zelf, zulke uitspraken NOOIT kunt doen.

….

Daarvan bakt de Volkskrant– dat er wel 400 miljoen minder vogels in Europa rondvliegen dan de 2,1 miljard die er zouden rondvliegen in 1980. Door ‘de intensieve landbouw’. 

Die zelfde gebakken-lucht-‘data’ onderbouwen ook prestigieuze publicaties als van (van de Plos biology studie in oktober) Caspar Hallman (Radboud Universiteit Nijmegen) Ruud Foppen en Chris Turnhout (Sovon Vogelonderzoek) in Nature.

Die roepen op basis van drijfzand-‘data’ (hobbyisten-werk zonder zelfs maar provinciale dekking of consistente langjarige tijdreeksen) dat teruggang van insectivore vogels zelfs te koppelen is aan de landbouw.

…dat kun je met de bestaande ‘data’ over vogels met onzekerheidsmarges groter dan de geschatte populatie ONmogelijk beweren

Zij koppelen die gebakken lucht-data vervolgens via een statistische correlatie aan het gebruik van neo-nicotinoiden (de ten onrechte tot ‘bijengif’ gebombardeerde coating van zaden)

Ze durven werkelijk dit te beweren:

At imidacloprid concentrations of more than 20 nanograms per litre, bird populations tended to decline by 3.5 per cent on average annually. (…correlatie suggererenm terwijl resolutie voor koppeling met vogel-verspreiding ontbreekt RZ)

Additional analyses revealed that this spatial pattern of decline appeared only after the introduction of imidacloprid to the Netherlands, in the mid-1990s.

Terwijl in de verste verte geen betrouwbare populatie-schattingen bestaan op zo’n detailniveau per jaar. Het zijn statistische verzinsels, met direct ook politieke uitspraken er in verpakt. Want ze stellen meteen voor:

Future legislation should take into account the potential cascading effects of neonicotinoids on ecosystems.

Waarna ze hun politieke vrienden bij de Volkskrant opnieuw ter verspreiding van De Boodschap weten te vinden

Ruud Foppen (Sovon Vogelonderzoek) roept tegelijk dat hele insectenpopulaties zouden instorten, ook al weet hij daar niets van.

Screenshot Volkskrant 9 juli 2014 na publicatie in Nature

…want hij geeft zelf toe dat er geen gegevens van zijn. Maar toch ziet de Volkskrant/CIA-Bode al een ‘instorting’:

…met minimale gegevens maximaal politiek doen: Volkskrant 9 juli 2014

Die zelfde Caspar Hallmann riep met Ruud Foppen op basis van hapsnap-data van hobbyisten over vogels in Nature, dat ‘het bijengif’ verantwoordelijk was voor ‘de achteruitgang’ van insectivore vogels.

Die Caspar Hallmann kwam in oktober dit jaar via een studie in Plos One opnieuw in alle ‘kwaliteits-media’ (= CIA-gecontroleerde media, zoals de met miljoenen dollars door de Rockefeller Foundation betaalde Guardian). Liefst 3/4 van alle insecten in heel Europa zou verdwenen zijn.

De studie was door NWO gefinancierd en de Triodos Foundation (= Triodos Bank) die duurzame gedragsverandering wil afdwingen, en die projecten met bijen doet.

Triodos betaalt activist-onderzoek tegen gebruik gewasbescherming

De Triodos Bank financiert een door de IUCN in Zwitserland ondersteunde ‘Taskforce on Systemic Pesticides’ van Maarten Bijleveld van Lexmond, waarin ook Jeroen van der Sluijs zit.

Die zoeken bewijs dat Neonics de natuur vernietigen omdat ze dat gevoel hebben (uiteraard doden insecticiden insecten, daarvoor zijn ze gemaakt….). En zij stemmen publicaties af op politiek effect, zoals bleek uit het verslag van hun onderlinge ontmoeting in 2010. Ze schreven:

.  Bijleveld van Lexmond en zijn IUCN Taskforce on Systemic Pesticides, betaald door oa Triodos bank

Dat is dus iets anders is dan objectief wetenschappelijk onderzoek doen.

Daaraan verwant is ook de website Farmlandbirds.net  en ‘Disasterinthemaking.com, waar het campagne-boek van Henk Tennekes via (het voor 50 procent door Nederlandse staat gefinancierde) Friends of the Earth wordt verkocht.

…zelfde lobbyhoek, Henk Tennekes verwijst hiernaar op www.toxicology.nl

Bijleveld van Lexmond heeft in Zwitserland zijn vlinderdierentuin Papiliorama. Met Burgers Zoo (Arnhem) richtte hij het International Tropical Conservation Fund op.

Dat ITCF bankiert ook weer bij de Triodos bank, net als al die fondsenwervende marketing bedrijven (= milieuclubs).

…bankiert ook bij Triodos

Triodos-bankierende NGO’s springen er op
En zo is die door de Triodos-bank co-gefinancierde studie nog maar net uit, en daar sprongen Postcode Loterij BV/Triodosbank-clubs (Vogelbescherming en Natuurmonumenten) er direct bovenop.

En vervolgens papegaait de Leeuwarder Courant met hun NGO-activist Halbe Hettema weer:

…mijn NGO-reclamebode met Halbe Hettema is weer van de partij…alle kranten papegaaiden het onderzoek

Ze willen meteen druk op ‘de intensieve landbouw’ zetten. Direct op 26 oktober kondigden ze volgens Vroege Vogels een landbouw-overleg aan, met Rabobank en Unilever (die weer achter die milieuclubs zitten).

…hier was het ze om te doen: de wil tot macht

Hun Kamerlid Rik Grasshoff pleit vervolgens al voor een ‘Deltaplan Biodiversiteit’ 5 jaar na Hans Alders (PvdA/Energiesector) zijn ‘Taskforce Biodiversiteit’. Terwijl het aantal planten- en diersoorten in Nederland afgelopen eeuw dramatisch toenam.

En op 3 november start Natuurmonumenten een petitie-actie vanwege ‘dramatische daling’ van insecten en voeren ze druk op overheid en LTO uit tegen ‘intensieve landbouw’.

..op basis van de Triodos-gefinancierde activist-studie

Dat verkondigt Bjorn van de Boom dan in het Reformatorisch Dagblad. 

Jullie moeten overstappen naar biologische landbouw, en jullie moeten voor Natuurmonumenten subsidie collecteren uit naam van Agrarisch Natuurbeheer, of pachtgelden betalen en betalingsrechten (GLB-gelden) afdragen. Want daarom is het Natuurmonumenten te doen: geld.

6 Replies to “Triodosbank financiert drijfzand-onderzoek ‘verdwijnen’ 75% insecten”

 1. Deze beangstigende vorm van adverteren was tot dusver voorbehouden aan de witwasindustrie, met al zijn crèmes, gels, spray en poeders. Triodos Bank kwam me vertellen dat er dingen zijn die ze (anderen) me nooit verteld hebben.

  Triodos marketing: “Een vlinder kan een orkaan starten, zegt Triodos Bank. Triodos heeft vrienden die kikkers koken enkel omwille van de wetenschap. Triodos onthulde dat de veel gebruikte metafoor van de kokende kikker niet klopt. Het is…Triodos Bank, het beste jongetje van de financiële klas. Het troetelmerk van linkse gezinnen. De prins van principes.”

  https://www.adformatie.nl/nieuws/triodos-bank-heeft-zijn-verstand-verloren

  (Femke Schavemaker; freelance copywriter)

 2. Ik wist het inderdaad in 2010 al, op basis van de toxicologie van de neonics, gepubliceerd (peer-reviewed) in het tijdschrift Toxicology (276, 1-4). Ik word inderdaad vergeleken met Rachel Carson, omdat ik, net zoals zij, in een boek waarschuwde voor de kwalijke gevolgen van ongebreideld gebruik van insecticiden. Al mijn waarschuwingen zijn ook uitgekomen. Uw geringschattende oordeel over mijn werk deert mij niet.

  1. Hartelijk dank voor uw reactie. Over uw technische werk zelf vel ik geen oordeel, de discussie gaat over het zoeken van bewijs bij een reeds vaststaande conclusie.

   En of je van Liebig mag uitgaan bij het vaststellen van een minimum-norm

   Tussen ‘Ongebreideld gebruik van insecticiden’ en verantwoord gebruik kan nog een wereld van verschil zitten

 3. Het bewijs is overtuigend geleverd op basis van kwantitatief onderzoek naar het verband tussen dosis en werking in geleeedpotgen, en in in 2010 gepubliceerd in het vaktijdschrift TOXICOLOGY, na peer review. Er is geen speld tussen te krijgen omdat het berust op streng wiskundige benaderingen, en het staat nog steeds als een huis. Uit de dosis-werkingsrelatie kan worden afgeleid dat het gaat om cumulatieve toxiciteit zonder drempelwaarde. Om die reden is de verspreiding van neonics in het milieu een gigantische bedreiging voor insecten. Ik heb de ramp in de insectenwereld zien aankomen, en dat was ook de reden hierover een boek te publiceren. Ik had anders niet meer rustig kunnen slapen. U mag mij verwijten een activist te zijn geworden. Dat ervaar ik als een compliment, want ik kan me niet voorstellen dat iemand bezwaar kan maken tegen waarschuwingen voor het ecologische Armageddon.

 4. En door wie wordt jij eigenlijk gefinancieerd, welke chemische industriële fabrikant betaald jou bonussen.?????
  !!!

  1. Door mijn moeder 🙂 Nee serieus, die lieve skat leest al mijn blogs, en deed net een donatie net als andere donateurs om Interessante Tijden actief te houden

   Er is ook een donateur die iedere maand 6 euro 66 geeft: dit nadat ik schreef over de Heidense Wodans-eiken, ontmoeting met de Wodan-geest. Reken ik af bij de bierwinkel, komt de rekening precies uit op 666

   Het getal van het beest, aaaaaaaa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *