Heb je vijanden lief…

Klooster Koningshoeven, van het La Trappe bier bij Tilburg

De Statenbijbel omschrijft de beroemde uitspraak van Jezus uit de Bergrede als volgt, in Mattheus 5, vers 44:

Maar ik zeg U, hebt uwe vijanden lief, zegent ze die U vervloeken, doet wel degenen die U haten, en bidt voor degenen die U geweld doen en U vervolgen.

Dat klinkt wel heel vroom, maar lijkt in veel wereldlijke situaties toch een soort oproep tot zelfmoord. Je vijand knuffelen. En laten we dan eens met zevenmijls-laarzen door de geschiedenis van het Protestantisme gaan.

De leer van de popcultuur/ milieubeweging op muur in Triest (Italië), Mensbeeld van alle totalitaire regimes, die haar vervolgens willen ‘verbeteren’……

De Reformatie begon in 1517 met de legende dat Maarten Luther zijn stellingen op de kerk van Wittenberg spijkerde, dus 500 jaar geleden. Met de boekdruk-kunst kreeg je ook een verschuiving in publieke toegang tot informatie, die vergelijkbaar is met de overgang naar het internet nu.

Sindsdien is iedereen zelf bevoegd om voor theoloog te spelen. Ik dus ook, er is geen autoriteit tussen mij en God: de enige aan wie ik mij verantwoorden moet.  Je individuele verantwoordelijkheid is daarmee dus ook nog nooit zo groot geweest.

De Abt van de Abdij van Koningshoeven. Tot halverwege de 19de eeuw hadden Katholieken bij ons geen volledige burgerrechten

Want wat is vrijheid zonder verantwoordelijkheid, behalve een leeg begrip. Een dakloze is ook vrij.

Men stelt wel, dat hier bij het Protestantisme de bakermat ligt van het modern individualisme. Je zou het Protestantisme ook kunnen zien als aanzet tot massaal Atheïsme, het Eigen Beredeneerde Gelijk dat over lijken gaat.

Was de Zwitser Calvijn met zijn Calvinisten niet, wat ISIS bij de Islam nu is, of Robespierre bij de Franse Revolutie, Lenin in Rusland, Pol Pot met zijn Killing Fields in Cambodja? Een extremistische hard-liner die massamoord en vervolging van andersdenkenden niet schuwde? 

Was Calvijn dus wel een volgeling van Christus? Is ‘Calvinisme’ geen belediging als ‘Nazi’?

…en pas daarna (eind 19de eeuw) konden Abdij-kerken als deze weer verrijzen

Vanuit het perspectief van Katholieke gelovigen moet het Protestantisme niets anders dan geloofs-afval en Atheisme geleken hebben. Zo ontstond dan ook in de Katholieke Kerk het woord ‘propaganda’ als ‘propageren van het geloof’ toen die atheïstische vandalen hun kerken sloopten.

Bij ons leidde het Protestantisme tot vandalisme van oude kerken (De Beeldenstorm) en een Tachtigjarige Oorlog. Bij de Duitsers tot de 30-jarige oorlog die mogelijk 1/3de van de populatie uitroeide. Door het wegvallen van die Duitse dreiging in de vroeg 17-de eeuw konden de Nederlanders tegelijk een Gouden Eeuw beleven. 

Tot het rampjaar 1672, toen stonden ze hier weer op de stoep, die Duitsers.

Eucharistie, brood en wijn als lichaam en bloed van Christus.

Een theoloog is in de protestantse traditie iemand die van een zo klein mogelijk stukje tekst een zo lang mogelijk verhaal maakt. Waarna je vervolgens ettelijke kerksplijtingen krijgt over interpretaties van teksten, over stellingen die intrinsiek onbewijsbaar zijn.

Een berucht voorbeeld is de discussie die tot de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk leidde (1944). Is het Tweede Wereld Oorlog, je Joodse medeburgers worden naar slavenkampen weg-gevoerd via Westerbork, ga je discuzeuren over de vraag of de Slang in het Paradijs nu wel of niet werkelijk gesproken heeft.

Je wilt gelijk hebben, terwijl elders de lijken zich ophopen, en richt je eigen Nederlands Dagblad op dat nog steeds bestaat.

Kloostergang

Je zou die kerksplitsing in 1944 dus eerder kunnen zien als vrucht van secularisatie, die anno 2017 met de toelating van vrouwen in het predikanten-ambt bij de ‘Vrijgemaakten’ is volbracht.

Vrijwel alle ‘christenen’ waarmee ik kennis maakte, vooral in die herrie-kerken in fabriekshallen, die zijn eigenlijk ‘seculier light‘.

Ze doen, denken en handelen als iedereen, maar dan een beetje softer. Ongeveer zoals hier in Friesland 10 jaar later de zelfde jeugd-criminaliteit begint als eerder in de Randstad.

Het wachten bij de EO is nog op het uitzenden van de christelijke versie van Deep Throat, met uitdrukkelijk onderschrift dat het seks na het huwelijk betreft.

Ze consumeren de zelfde massamedia-pulp en baseren hun dierbare opinies, hun wereldbeeld op wat ze van horen zeggen in media aangereikt kregen. Ze kleden zich het zelfde. And they looked from pig to man, and from man to pig and could not see which was which. 

De God van het Christendom weet wat lijden/afzien is en vernedering

Terwijl een massa-medium-  de naam zegt het al- intrinsiek een leugen inhoudt. Je verkracht de realiteit als vulling tussen de reclame en advertenties. Dagblad Trouw is een pamflet van leugens, dat aanzet tot haat tegen de mensheid en ondankbaarheid in het algemeen. (‘duurzaam’)

Is ‘Duurzaam’ geen fantoom-christendom voor gesjeesde Refo-farizeeers?

Nijkleaster in Jorwerd kondigde een preek aan over ‘de Boze Burger’. Die BB is een uitvinding van wereldvreemde zjoernaliesten/propagandisten die in hun leven nog nooit echt werk hebben verzet, die het flauwste benul hebben van wat er in de maatschappij leeft.

Aka, het Linksche Thuigh. Zoals de meeste vrouwen in NL ook linkse opinies koesteren, omdat ze in deeltijd voor vol aangezien willen worden. Profiteurschap, geestelijke armoede en gemakzucht leiden tot linksigheid, NRC Damesblad-opinies en policor-fascisme.

…als er 1 weet wat afzien is…. (Abdij van Egmond)

Dankzij baantjes van maandenlang 25 kilo-emmers boter stapelen, betonvloer drillen in Duitsland, boomkluiten van 25 kilo planten in de Betuwe, bijrijder van vrachtwagenchauffeur zijn, in een slachterij, hulp in de verslaafdenzorg op de Wallen in Amsterdam, horeca, maar ook geestdodend Callcenter-werk

…enzovoort….

… heb je een iets ruimere blik op de maatschappij dan die van wat verwende Beter-Dan-Gij-eigengeilers met zwarte hoornbril in hun Amsterdamse koffiesalon met hun linkse moraal in pacht. Dagblad Trouw, NRC Damesblad en De Correspondent-parasieten die eigenlijk gewoon een pak slaag verdienen, de zweep door de tempel.

Je weet wat werken is.

…de Abdij-bieb

Je weet wat voor werk 90 procent der loonslaven in NL dagelijks moet doen met frisse tegenzin van Maandagmorgen-gevoel tot ‘Thank God it’s Friday’.  En weet dat gebabbel over ‘zelfontplooiing’ zwakzinnig geOH is voor het gros van de Nederlanders.

Slavernij bestaat, we noemen deze mensen Human Resources, bedrijven hebben zelfs hun eigen HR-afdeling, menselijke grondstoffen.

Wanneer deze mensen moeten toezien hoe honderd-duizenden dankzij een zielig verhaal en zielig kleurtje gratis krijgen, wat zij door geestelijk afstompende (loon-)slavernij niet krijgen. Die criminegers- die de hele dag op de hoek van de straat staan in de hipste kleertjes met de laatste I-Phone, betaald door De Staat met haar Omvolkings-program.

Valse liefdadigheid, de PvdA of erger, pseudo-naastenliefde die de ‘weldoeners’ zelf niets kost omdat ze hun zelfrechtvaardigings-gevoelens afwentelen op het collectief. Is je wil tot morele eigengeilerij een aspect van christen zijn? Kan dat christendom dan niet zo snel mogelijk van de aardbodem verdwijnen?

Tel daarbij, dat de mensen van wie ik het meest leerde, en de betere vrienden zich geen christen noemen. Maar dat die wel waarheidsliefde hebben en de mentaliteit die veel grrristenen zo ontberen.

Grrrristenen van de Grrrristenunie. Brrr. Pussies.

En we concluderen: geloof is een mentaliteit, geen groepje of een set formuleringen. En dat lijkt toch ook wat Jezus stelde met zijn afkeer van Farizeeërs.

Andere christenen doen je eerder van geloof afvallen dan mensen die aan geestelijke armoede lijden. . Daarmee doelen we op hen, die hun onbekendheid met fenomenen/hun afsluiten daarvoor verwarren met het niet bestaan ervan.

Jezelf ‘nuchter’ noemen omdat je slecht geïnformeerd bent. Of bloemkooltjes in je oren stoppen en triomfantelijk kraaien ‘wat ben ik slim, ik hoor de muziek niet’.

Empirische ondervinding uit eerste hand leidde tot de conclusie dat een geestelijke wereld bestaat, en dat grosso modo klopt waarover Jezus spreekt. Niet ergens ver weg daar, of in een ander universum, maar hier.

De rest is geschiedenis

Het is veel eenvoudiger om NIET te geloven dan wel. En ook veel aanlokkelijker. Als je dood bent, ben je gewoon dood. Je hoeft nergens rekenschap over af te leggen, waarheid is waarmee je wegkomt.

Je leven wordt van de overstap naar christelijk geloof vanuit Atheïsme geen grammetje lichter, je krijgt eerder meer tegenstand.

Maar daar in die tegenstand ligt misschien een sleutel tot dat onbegrijpelijke ‘heb je vijanden lief’, zo moet je uiteindelijk inzien.

Die opdracht is zo aards als het geloof zelf. Wat voor karakter had je gevormd zonder weerstand? Was je dan niet geworden wat je nu verafschuwt? Een meeloper en Farizeeër.

Dus ‘heb je vijanden lief’ is niet ‘knuffel je tegenstander’, maar leren het kwade ten goede te keren.

Je tegenstander stelt je op de proef, kan je dwingen het beste uit jezelf te halen, zo niet nu, dan wel later. Ook de mensen die je neerhaalden in een moment van zwakte, kwaad deden en die daar nooit hun excuses voor aanboden.

In vergelijkbare situaties herken je die zwakheid waartoe iedereen geneigd is. En wacht je er voor niet net zo laag en laf te zijn.

Je herkent de eigen geneigdheid tot Kwaad in jezelf waar je eerder wel door werd meegesleept. En kunt een alternatief kiezen.

En – laten we vooral niet wollig en vroom doen: je ontwikkelt een zwart gevoel voor humor, inclusief realisme over de waarde van menselijke waardering. Waardoor je uiteindelijk meer vrij wordt in geestelijke zin.

Ook bidden voor wie je vervolgen lijkt dan plots minder idioot. Zo word je niet zelf de Nazi die je bestrijdt. Zodat je de mentaliteit verliest, dat ongrijpbare waar het gevecht nu juist om draait.

Is het ook niet daarom dat christenen een God aanbidden die zelf weet wat menselijk lijden is, omdat hij het zelf onderging? Wat heb je aan een God, die wat makkelijk praten heeft vanuit zijn hemel terwijl wij hier in het slijk der aarde wroeten.

Jezus Christus weet tenminste wat afzien is, wat verraad en vernedering inhoudt, en Pijn met grote P tot Godverlatenheid aan toe. Bij welk ander geloof zie je dat?

Jezus was geen Linkse Metroman met hippe heuptas vol non-discriminatie-artikelen. Het was een vent.

Vanzelfsprekend kun je alles dat hierboven beschreven staat volstrekt seculier interpreteren. Als metaforen. Al zie ik geen verschil, omdat alle geestelijke aards is en omgekeerd.

Zijn juist die metaforen- die geestelijke impulsen verpakt in woorden als virus dat mensen besmet – niet veel krachtiger dan een tot de tanden bewapend leger. Een ‘geloof’ als iets dat bergen verzet.

Zo’n heel leger is immers krachteloos wanneer je hen de kracht van hun Verhaal ontneemt, zodat ze hun wapens neerleggen.

Wanneer je hun geest bewerkt, zo schreef ook Dolfie al in Mein Kampf. En is dat ook niet de functie van massamedia in onze tijd: desinformatie, brood & spelen, propaganda waarmee De Macht verdeelt en heerst, het volk krachteloos maakt, clickbait geeft om tegen te ageren, en vooral ook: tegen elkaar.

De desinformatie waarmee onze moderne overheid/milieubeweging het volk voert- haar vijand, tot ‘Boze Burgers’ degradeert, batterijtjes van haar Matrix. Het eerste deel van de Matrix: daar zit ook alles in!

… mensen die van abdijbier houden, zijn ook geneigd zich tot oude plaatsen aangetrokken te voelen en luisteren ook bovengemiddeld vaak naar harde metal-muziek 🙂

Als geloof niet zo aards is, en gaat over zaken die werkelijk invloed hebben op je echte leven, en het herkennen van de geestelijke inhoud van die invloeden. Wat heeft het dan voor waarde?

Geloof herken je dus aan de mentaliteit van een mens, aan het verlangen om de werkelijkheid te kennen. En aan het vermogen om lekker bier te brouwen: een geloof waar de kerk en de bierbrouwerij tegen elkaar gebouwd staan. Dat moet wel het ware geloof zijn!

🙂

2 Replies to “Heb je vijanden lief…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *