Natuurplaza? Betonnen bastion voor bureaucratie-vermeerdering

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon Vogelonderzoek en haar actie-wetenschappers aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Wanneer je het Toernooiveld in Nijmegen bezoekt, zie je dat de actie-wetenschappers van Sovon Vogelonderzoek en de Zuigdiervereniging wel wat IMBY kunnen gebruiken. In My Back Yard, zoals wij Ecomodernisten bepleiten in Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

Dat durven ze ook nog Natuurplaza te noemen. Hier zit ook het ‘Exotencentrum’ gevestigd, van waaruit ze met en betaald door de overheid oorlog voeren tegen merendeels onschadelijke nieuwkomers in de natuur: de Exoto-Fobie, onderdeel van het hier reeds uitvoerig besproken 2030 Agenda-ecofascisme (de 17 SDG-doelen).

Dat is de tragiek wanneer je als vogelaar/zuigdier-liefhebber van je hobby (ecologie) je werk wilt maken, en er alleen overheden zijn die daar brood in zien voor machts-doeleinden.

Zie dan het verschil met mijn tuin, op eigen kosten geheel omgeturnd van ‘natuurplaza’ (betonvloer) naar een groene tuin, zonder 1 minuut marketing. Mijn eigen Europa-vrije zone.

…hier een jonge mannetjes-sperwer die net een musje ving, achter in mijn groene tuin op eigen kosten beplant zonder 1 euro campagne-geld.

Net als Vogelbescherming Nederland beleren ze anderen over tegeltuinen, maar je ziet dus wat voor vruchten de Natuurplaza-boom zelf draagt.

Je zou hun eigen Natuurplaza beter Betonplaza noemen. Wanneer je ze daar op aanspreekt ligt het uiteraard aan iemand anders, de architect blabla, ze kunnen ze er zelf weer niets aan doen.

Birdlife Europe beschermt op publieke kosten vogels tussen Brussels buffet, de ‘Kip Pesto’ en de ‘Gegrilde fazantenpate met cranberrysaus’ 🙂

Terwijl wij Ecomodernisten nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid: maak je eigen tuin op orde, of je nu de overheid bent.. of een door de overheid in belang met subsidie opgeblazen campagne-entiteit (Birdlife, Vogelbescherming, Wereld Natuur Fraude, Natuurmonumenten cs)

Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) zijn erg goed in het bereiken van massamedia met hun activist-rapporten met wetenschap van meestal twijfelachtig allooi. Zondag voor Elsevier daar meer over.

Zoals alarm kraaien in de Volkskrant dat bijvoorbeeld sinds 1980 wel 400 miljoen vogels minder zouden rondvliegen. Bijvoorbeeld, omdat er steeds meer Natuurplaza-achtige gebouwen verschijnen. (‘minder groen in steden’)

Het inkomen van Vogelbescherming vertienvoudigde in die periode naar 13 miljoen euro in 2016.

Wat zegt dat dan over de kwaliteit van hun ‘bescherming’, hun op media-alarm en politieke lobby voor subsidie gerichte strategie? Zouden ze die niet eens wijzigen in ‘aankopen van een stuk grond met al die miljoenen, en dat inrichten tot vogeltuin’.

Door van de Nijmeegse Campus een stedelijk natuurgebied te maken: Vogelbescherming heeft geld zat, dat nu vervliegt aan marketing-personeel.

De jaarlijkse lobby-subsidie voor Birdlife Europe (met Fred Wouters in bestuur) in Zeist; Birdlife is een Governmental Organisation, een frontorganisatie voor bureaucratische machts-uitoefening (2030 Agenda-politiek)

Neem Stichting Birdlife Europe gevestigd in Zeist bij Vogelmarketing BV. Dat krijgt alleen al vanuit de Brusselse bureaucratie jaarlijks 3,5 ton euro ‘fijn dat je bestaat’-lobbysubsidie van de Europese Commissie.

Daarmee bestoken ze ons met rapporten van dubieuze wetenschappelijke kwaliteit, waaruit dan blijkt dat vogels eigenlijk windturbines nodig hebben enz.

Ze halen er voormalige kwaliteitskrant NRC Damesblad mee, nadat het twijfelachtige ’75 procent insecten verdwenen’-onderzoek de dames bij NRC al tot tranen roerde. Nadat ze de Horoscoop in de Viva lazen en sopten bij het verhaal over ‘die mysterieuze miljardaairrr’.

…een paar rapportjes van wetenschappelijk gemankeerde activisten zijn voldoende, En het commentaar van NRC Damesblad is er ook weer naar.

De ‘verdwijnende insecten’ koppelt een emotionele hoofdredactrice aan een misleidend rapport van Birdlife Europe over het ‘illegaal doden van vogels’ dat NRC Damesblad uitvergrootte op 24 oktober.

Publieksmisleiding zonder serieuze onderbouwing uitvergroot. Terwijl er LEGAAL uit naam van ‘duurzaam’ duizenden per jaar gedood worden

Maar wat zijn ze bij Birdlife/Vogel-‘bescherming’ plots stil, wanneer het windpark in de Eemshaven pal tegen de Waddenzee nu LEGAAL duizenden vogels mag doden, tot wel 100 ‘beschermde’ vogels per turbine zoals Altenburg & Wymenga vaststelde.

Zou NRC Damesblad niet eens aandacht moeten geven aan dodelijk duurzaam, wanneer het om die vogels ging?

Uit rapport Altenburg en Wymenga. Hier zwijgen die ‘vogelbeschermers’ over

Zie hier het letterlijke bewijs zwart op wit; DUIZENDEN ‘beschermde vogels per jaar VOOR 1 WINDFARM, en nog velen te gaan in, pal naast en rond de Waddenzee.

…en dan zwijgen die ‘vogelbeschermers’ in alle talen.

Lees het rapport HIER

…., en zie hier het rapport waarover NRC Damesblad dan weer niets meldt.

Mogelijk azen de ‘vogelbeschermers’ van Sovon, net als de zuigdiervereniging (dode vleermuizen) op ‘monitoring’-opdrachten, van hoeveel vogels per turbine uit de lucht gemept worden, betaald door hun broodheren bij de overheidsbureaucratie, en hun sponsoren van energiebedrijven.

De overheid betaalt alleen voor natuur als het om negativiteit gaat, die haar eigen beleid veroorzaakt. Dat mag SOVON dan met de Zuigdiervereniging bedekken met een laag rapportjes.

Zwijgzaam Birdlife steunt actief het volzetten van de natuur met windturbines. Zij steundende Europese Renewable Energy Directive (2009). En met Vogelbescherming Nederland via steun aan het Energieakkoord.

Bijna 8 ton lobby-subsidie voor het reeds schatrijke (600 miljoen euro per jaar) WWF in Brussel

Gecontroleerde Oppositie
Het 14 procent ‘duurzame’ (= landbouwgrond verslindende en bosbijstokende) energie-doel van dat akkoord komt weer voort uit die die Birdlife en Wereld Natuur Fraude verkochte RED.

Is het er 1-maal, gaat de natuur kapot door beleid dat ze ons eerst verkochten- gesponsord door hun broodheren bij de overheid- dan krijten ze ‘wir haben’s nicht gewusst’. Birdlife, Vogelbescherming, WWF zijn op zijn best wat je noemt ‘gecontroleerde oppositie’. Oppositie betaald en koest gehoudendoor de overheid, die weer in de tang zit van energiebedrijven en bankiers.

Voor lobbysteun aan de Brusselse energie-bureaucratie, vangt WWF-Europe ook bijna 8 ton euro gemeenschapsgeld per jaar.

En in dat soort akkoorden met windturbines, daar beleggen ASN en Triodos weer in.

..windturbines voor de vogels (…) en de insecten

De Triodosbank werd vanuit de Rabobank opgericht door Bart-Jan Krouwel. Het is goed mogelijk dat Triodos direct door haar investeringen vogelslachtoffers maakt.

Zo leende Triodos 100 miljoen euro in 2013 aan WWF-partner Eneco, als onderdeel van een met overheidssteun opgezette Regeling Groenprojecten (5 miljard euro van burgers geroofd geld).

Dat energie- bedrijf plaatste ondermeer IN de Waddenzee (in Natura 2000) bij Delfzijl 19 windturbines. Windturbines in de Eemshaven maken nu al duizenden vogelslachtoffers per jaar. En wat blijft het stil in Zeist wanneer hun Eneco die turbines IN de Waddenzee zet…

Eneco Werelderfgoed/Dark Sky Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting;

Dat noemt Triodos met ASN dan ‘de groenste lening ooit‘.

Kijk, zo’n nieuwe Vogelatlas van Sovon, dat Voorzitter Vogelbescherming Atze Nicolai zo belangrijk.

..als ex-directeur van DSM Nederland en nieuwe commissaris van Eneco. 🙂

De (ex)voorzitter van Vogelbescherming, Want windturbines zijn zo goed voor vogels, vooral als Eneco ze midden in de Waddenzee zet

Ze bankieren allemaal bij de Triodosbank, die ook weer Sovon sponsort.

In bed liggen met banken die de natuur volzetten met vogelmeppers: hoe kun je dan nog beweren dat je vogels ‘beschermt’?

Immers, ‘duurzame energie’, dat is niets anders dan landbouwgrond-vretende (‘biomassa’) bos-bijstokende en vogelvermalende energie, die als voornaamste kenmerk heeft: het neemt groene ruimte in beslag.

…waar kan zo’n geelgors broeden als ‘groene energie’ succesvol is?

Maar daar hoor je deze ‘vogelbeschermers’ niet over. Dus vullen wij op Interessante Tijden hier de leemte. Bij mensen die het Morele Gelijk in pacht hebben, Gutmenschen en Betermenschen, daar ontbreekt namelijk ieder vermogen tot kritische zelfreflectie.

Wij zijn goed omdat wij subsidie krijgen.

Je mag daarvan overgeven, het hoeft niet. Een schoon bureau is ook veel waard. Maar toch: dit soort ‘natuurbeschermers’ wekken bij mij toch een zekere walging op, een fysieke reactie. Mijn gevoel zegt dan naar de aard van mijn Dokkumer Grootvader:

Fut Doadskoppe.

Wanneer de opvliegende Fries in je naar boven borrelt.

Windturbines van Eneco in de Waddenzee, volgens Birdlife/Vogelbescherming/WWF een reuze goed idee

Maar ach, daar heb je dan jezelf maar weer mee. Het zijn immers vooral zielige en beetje inhalige mensen zonder zelfrelativering, waar je het beste maar wat grapjes over maakt.

Hoe vind je bijvoorbeeld deze tweet, die ze vast verwijderen. 

Want het eten daar in Brussel, al die buffetten, heb ik als wetenschapsjournalist regelmatig van gesmuld, de zalm is er ook goed, en die gratis snoepreisjes! Ik snap wel wat ze daar in Brussel zoeken… 🙂 Heer lijk, het is toch maar geld van een ander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *