2030 Agenda, A Global Offer You Can’t Refuse

Ik wist tot afgelopen week nog niet dat de Amerikaanse miljardairs achter de Verenigde Naties in 2012 het High Level of Eminent Persons in het leven riepen voor implementatie van Agenda 21 in de wereld, nu 2030 Agenda.

Voor het ‘kantelpunt’ van ‘De Transitie’

Met David Cameron als voorzitter, en Paul Polman (Unilever) in de commissie, die dat fantastische plan over de wereld moeten uitrollen. Zeg maar de Duurzame 100 op wereldniveau.

Het was eerder al Tony Blair die de Britten opzadelde met de Climate Change Act. Net nadat hij het klimaat in Irak een handje had geholpen met 0,5-1 miljoen doden waaronder duizenden Britse soldaten, was CO2 plots een ‘moreel’ probleem.

Als dankje werd Blair voorzitter van David Rockefeller’s adviesraad van JP Morgan Chase, voor 1-2 miljoen pond per maand.  (daar zit We Do 2030 Kofi Annan ook in)

Nu leidde David Cameron dus een stuurgroep die het klimaat-socialisme mondiaal moet implementeren. Het World Economic Forum verwacht dat zo- via publieke investeringen wel 12 biljoen euro vrijkomen (subsidies)

Die stuurgroep moest zo het ‘kantelpunt’ maken voor De Transitie op 2015, het jaar van de Parijse klimaat-conferentie. Het punt van geen terugkeer, immuun voor eventueel tegenstribbelende nationale politici. Door een architectuur/netwerk van bedrijven en NGO’s op te tuigen, die buiten die democratie om hun plan toch doorduwen. Zoals via steden-netwerken van de Rockefeller Foundation (SDG Doel 11: Resilient Cities)

In 2000 waren het er nog maar 8 vaag geformuleerde doelen

Wat in 2000 de (8) Millennium Development Goals heette, dat zijn nu liefst 17 SDG-Doelen geworden van 2030 Agenda, van klimaat en biodiversiteit tot genderneutraal.

Bij het groene wereld-socialisme, gaat de macht over van gekozen bestuurders en vrije markt-economie naar een technocratisch bestuursmodel.  Uit naam van ‘klimaat’. Maar het had ook uit naam van de buitenaardse wezens gekund of terrorisme. Iets waarmee je angst zaait.

In dat globalistische bestuursmodel, zijn Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), Multinationals en Bureaucraten de baas. Die zijn georganiseerd in hun vele ‘netwerken’. Je ziet tegelijk bij het World Economic Forum ook zo’n obsessie met Artificial Intelligence, intelligente netwerken.

Die denktrant is dus populair in globalistisch gezelschap, de boardroom-do-gooders die zeggen De Aarde te redden..

Dat verzin ik uiteraard niet zelf: dat is wat ze zelf al 27 jaar schrijven, zoals in Beyond Interdependance, Meshing the World’s Economy with the World’s Ecology.(1990, Pieter Winsemius, Jim MacNeill, Taizo Yakushiji)

In 2015: A Global Offer You Can’t Refuse

Dat kantelpunt naar de New Age projecteerde toenmalig McKinsey-directeur Pieter Winsemius op 2012 voor David Rockefeller’s Trilateral Commission   (zie zijn bij McKinsey ontworpen schema uit Beyond Interdependance, Meshing the World’s Economy with the World’s Economy).

Het door Pieter Winsemius in 1990 geprojecteerde ‘Kantelpunt‘ in 2012 voor de Trilateral Commission

Dat ‘tipping point‘ in 2012 moest het punt van geen terugkeer zijn (zie het bobbeltje boven). Dat kantelpunt kwam uiteindelijk bij de COP21-conferentie in Parijs in 2015, na voorbereiding in september 2015, de ‘Unstoppable Momentum’.

Weliswaar stapte Trump er op het laatst weer uit. Maar dat deed Al Gore/Bill Clinton bij Kyoto (1997) ook. En de Amerikanen doen ook als enige niet met UNCLOS mee. (Oceanenverdrag)

Dit Transitie-schema van Winsemius cs komt allemaal uit het boekje van Amerikaanse systeemdenkers. Die beïnvloedden op hun beurt weer Winsemius in zijn boek met groene bestuurders-filosofie:’Thousand Shades of Green’. (Peter Senge The Systems Thinker) Senge maakt deel uit van een groep Amerikaanse systeemtheoretici. Een club die ook het eerste Club van Rome-rapport maakte als Jay Forrester. (oa MIT).

Nu begint het ‘pressuring the free riders‘, alle neuzen de zelfde kant op duwen. En dan komt CONTROL

Het kantelpunt in 2015: The Unstoppable Momentum

Fawlty Towers-wereldmodel
Ter sociale informatie: wanneer je zelfs maar een hint geeft van een ‘wereldplan’, dat Amerikaanse miljardairs/bankiers pushen via de Verenigde Naties, trekken mensen van redacties als door een wesp gestoken terug.

Tussen-evaluatie 2002 voor Stockholm Environment Institute (van IPCC Voorzitter Bert Bolin/Club van Rome)

Dan ben je al snel complotgekkie. Ook bij mensen met wie je al jaaaaren samenwerkt.

Die reactie heeft te maken met het dominante wereldbeeld in het seculiere Westen. Daarmee bedoel ik een ongeschreven voorschrift ‘zo werkt de wereld’, dat je moet aanhangen om niet voor gek versleten te worden.

Het dominante wereldbeeld is wat ik het Fawlty Towersmodel noem:. daarin verklaart menselijk falen alles. Iedereen doet maar wat, de dingen gebeuren allemaal toevallig en zonder enige samenhang.

Centrale sturing op lange termijn buiten de democratische orde om bestaat niet/is onmogelijk. Wanneer je waan-van-de-dag-deskundige bent (journalist) blijf je ook in dat model gevangen.

Gretchen Daily, promotor ‘Natural Capital’ (Rockefeller Foundation), Schellnhuber = klimaatpaus Angela Merkel, adviseur van Vaticaan en lid Club van Rome

Het Duurzame Vrederijk
Het andere uiterste wereldbeeld is wat ik het Spectre-Model noem, en wat ook wel ‘complot-spiritualiteit’ heet. Het gezamenlijk samenspannen van de Joden, Buitenaardse Wezens en de Tempeliers zeg maar, en Elvis leeft nog 🙂

…levendige discussies, maar we delen de ideologie

Ik zit bij Model 3: er bestaat nog een wereld van nuance tussen Spectre uit James Bond die de wereld vernietigen wil (1 centrale gek die alle touwtjes in handen heeft) en Fawlty Towers (iedereen rommelt maar wat aan, leven is doel- en zinloos)

Om mijn punt te illustreren van Model 3, zie ook bovenstaand citaat uit het Panel-advies.

Je kunt onderling van harte oneens zijn op details. Maar tegelijk de ‘Geest’, de ideologie van iets wel delen. Net als bij dat clubje Duitsers op de Obersalzberg in Beieren waar ook niet 1 precies eender dacht, maar toch de wereld in chaos kon meeslepen. Ze hadden vast onderling hele ‘interessante discussies’ en meningsverschillen.

Toch: Je kunt als nationaal socialist/wereldsocialist/Linkse VVD’er wel die ‘noodzaak’ onderschrijven van een geleide plan-economie in handen van bankiers, bureaucraten, McKinsey en Niet Gekozen Organisaties (NGO)

Transforming our world voor Rothschild/Rockefeller cs via de Verenigde Nazi’s

Wereldsocialisten (wo Hemmo Muntingh, Gro Harlem Brundtland, Al Gore enz) van Globe International zetten sinds de jaren ’90 2030 Agenda (toen nog Agenda 21) in de steigers in Brussel. De meest ingrijpende politieke besluiten als transformatie van democratie en economie ( = De Transitie) doen ze af als een technische kwestie. Iets dat je niet aan politici kunt overlaten maar ‘de experts’.

Dat is wat ‘technocratie’ ook inhoudt.

De ambtenaar/wereldsocialist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die dat bij ons helpt implementeren heet Hugo von Meijenfeldt, voormalig IPCC-klimaatonderhandelaar.

Het SDG-Charter (2014)in Nederland (Hugo von Meijenfeldt met VNO-NCW) dat vervolgens bij het MKB die doelen moet implementeren

Een complot waarover je- uit angst voor sociale smetvrees- nooit iets lezen zult
‘Complot’ is niets dan effectieve lobby, maar dan met een sociale smetvrees op het woord geplakt. Je ondervindt – wanneer je op 2030 Agenda wijst- dus ook een beetje aan den lijve hoe propaganda zo effectief kan zijn: zo werkt massa-psychologie.(Gustave Le Bon 1899) Men noemt je al snel ‘complotgekkie’ ook al is alles zwart op wit verifieerbaar dat ik hier schrijf.

Beehhhh Beehhhh Beehhhh

Mensen in groepen accepteren informatie echter zelden op basis van bewijs. Sociaal aanzien bepaalt acceptatie van informatie.

Mensen zijn kuddedieren. ‘Waar’ is wat sociale respectabiliteit toegewuifd krijgt. Als iedereen Beeehhh roept moet je geen Boeh roepen, en omgekeerd. Wat dat betreft zit 2030 Agenda goed in elkaar.

Bij academici, ingenieurs enz krijgt iets sociale respectabiliteit als je het in een jas van getallen verpakt en technische discussies. Over ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’.

Je versterkt het sociaal aanzien van een technocratische wereldpolitiek, door bijvoorbeeld een IPCC op te richten. Dat is de witte doktersjas van de Groene Persil-meneer die vertrouwen wekt voor ‘het product’: De Wereldagenda.

Die agenda uit Amerikaans-globalistische hoek bestond al voordat ‘klimaat’ een mondiaal probleem werd genoemd. Al toen de wereld in de jaren ’70 nog afkoelde. (Limits to Growth. Die naam is nu vervangen door Planetary Boundaries)

Je dient met zo’n IPCC 2 doelen. Je passeert er leken/politici mee, die ontneem je zo spreekrecht. Je politieke agenda wordt een technische aangelegenheid voor ‘experts’. Zo lijkt je politiek uitsluitend een wetenschappelijk probleem dat je via discussie over wetenschappelijke details zou oplossen.

En dus tuinen slimme critici in het zelfde wereldmodel als de Technocraten wiens Agenda dit is. Althans, ik tuinde er ook jarenlang in.

Je kunt bij wijze van spreken over klimaat blijven discuzeuren Until Hell Freezes Over, zonder 1 tiende graad verder te komen.

Stap je over op een ander verklaringsmodel dat meer historisch is- een ander kennisdomein- dan kun je daarna ook de context van het technische domein beter snappen.

Dan zie je dus een technocratisch programma, dat niet veel verschilt van wat communisten eerder deden uit naam van het Historisch Materialisme (‘De’ Wetenschap) en Nazi’s uit naam van het Sociaal Darwinisme/Eugenetica. (‘De’ wetenschap van die tijd)

In de lege kroeg wil niemand zitten bij Complotgekkie
Helaas blijft door het gebrek aan sociale bevestiging (en de complexiteit van 2030 Agenda) de cirkel-redenering in stand: dat je niets over 2030 Agenda in media hoort, omdat je er niets over hoort. De realiteit van een steeds dwingender uitgerold wereldplan krijgt geen sociale bevestiging, omdat het geen sociale bevestiging krijgt. Want niemand durft zich er aan te branden, uit angst voor gek versleten te worden.

Terwijl de echte gekken in de geschiedenis door hun tijdgenoten als ‘normaal’ gezien werden.

Dit is hun cynische ideologie, die op alle terreinen is ingeburgerd. Wij hebben ‘centrale sturing’ nodig omdat wij hun aarde zouden stuk maken (het is ook de titel van een liedje van nihilistische metalband Slipknot)

Wanneer je de 17 SDG-doelen ziet van wereldvrede tot gratis eten en veilige biodiverse klimaat-bestendige gelijkheid. Dan zeg je net als Miss World: nou, Hoera. Wie wil er geen gratis lekker eten voor iedereen?

De Groene Toekomst

Maar zoals bij iedere Utopie met Millennium-Verwachting (De Apocalypse en dan het Duizendjarig Rijk), van communisme tot Nazisme ontaardt dat – historisch gezien steeds- in haar tegendeel. En iedere keer zegt men ook weer dat het deze keer heeeeeel anders zal zijn.

…aldus het World Economic Forum: 2030 = 1984 + Brave New World + Matrix + Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)

De Berlijnse Muur was zo slecht niet. Hij had enkel Hoger gemoeten. Steeds zegt men dat ‘Het Plan’ fantastisch was, alleen de technische uitvoering haperde.

One Reply to “2030 Agenda, A Global Offer You Can’t Refuse”

  1. Moeder Aarde & Vadertje Staat; Misantropische Filantropie
    Daarnaast krijg je het slecht uitgelegd door de  complexiteit. De schijnbare onsamenhangendheid van al die namen rapporten, conferenties en clubs. Een doolhof van termen, waar uiteindelijk steeds de zelfde netwerken achter zitten.

    De informatie van het ‘wereldplan’ ligt als in Blockchain in het openbaar verspreid.

    Zo veranderen ze ook steeds namen om de houdbaarheidsdatum van clubs en plannen te verlengen. Limits to Growth werd Planetary Boundaries. Club van Rome werd IPCC/IPBES. ‘Overbevolking/Malthus’ werd ‘Het Klimaat/Biodiversiteit’. MDG-doelen nu SDG-doelen enz

    Voor het kraken van het ‘wachtwoord’ moet je eerst die blokjes aan elkaar plakken, en dan is het weer van gedaante veranderd. Maar de ‘geest’, de ideologie is steeds het zelfde. Misantropie verkocht als Filantropie. Je zindoordrammen via manipulatie (Moeder Aarde) en intimidatie (Vadertje Staat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *