Grauwe (stads)ganzen bewijzen Ecomodernisme

We zien hier het verhaal van de grauwe gans die door overbejaging uitstierf. Maar die door inpoldering, bescherming, fok- en aanpassingsvermogen de meest algemene weidevogel van NL werd.

Vanaf 1990 ontstonden tegelijk voor 6-10 miljard euro subsidies de 100.000 hectare aan ganzen-fokcentra van onder water gezette ex-landbouwgrond (EHS), in handen van 3 organisaties onder controle van De Staat, onze Woeste Gronden/Wildlands.

Die zogenaamde ‘Nieuwe Natuur’ vol voedselrijk gras en broedgelegenheid, werd uitvalsbasis voor een volledige herkolonisatie van Nederland.

Zo meldde Sovon Vogelonderzoek in 2011 al dat de gans een waar ‘straatschoffie‘ werd, met honderden tot duizenden broedparen in de stedelijke gebieden. De Grauwe Gans- heerlijk als ganzenborst gesmoord in bruin trappistenbier- bevestigt een principe waar Ecomodernisten op wijzen.

Dat luidt als volgt:

  • Wanneer mensen in harmonie met de natuur gaan leven in een ‘circulaire economie’, putten ze die natuur al snel uit. Ze kappen dan alle bossen voor energie uit biomassa en jagen alle dieren naar de rand van uitsterven. Vroeger was het voor veel wilde dieren, zowel de eetbare als de roof (…)dieren veel slechter.

Zo simpel werkt dat vaak. Dankzij ‘duurzaam’ zien we nu opnieuw die harde regel uit het Ecomodernisme voor onze ogen plaatsvinden..

Hoe Bos weer biomassa werd, en ontbossing ‘natuurherstel’ (2030 Agenda)
Dat ‘terug naar de Middeleeuwen’-levensgevoel zien we nu weer voor onze ogen plaatsvinden. Dat is wat ze ‘duurzaam’ noemen.

Dat neo-primitivisme verkocht als ‘innovatie’ heet ook Baaiobeest Iekonomie (biobased economy), of ‘circulaire economie’. Die termen zijn onderdeel van de kretologie uit 2030 Agenda (‘duurzaam’). Je gaat dan opnieuw de natuur over-belasten voor energie-winning. Ga je in rivier-lopen vismigratie blokkeren voor hydro-energie, vogels uit de lucht meppen en natuur asfalteren voor wind-energie.

Dat natuur-melken gebeurt automatisch, wanneer je fossiele biobrandstoffen van reeds miljoenen jaren vergane natuur (= fossiel) plots niet wilt/mag gebruiken. En je zweert het beste alternatief af dat nauwelijks land in beslag neemt: de vierde generatie veilige kernenergie.

En toch moet je stoken. Zo warm is’t hier niet in de winter. Een bevolking van 17 miljoen mensen- die almaar stijgt door import van werkeloze profiteurs en criminelen in notendop: die heeft een veelvoud energie nodig van bijvoorbeeld de 3 miljoen in 1900, maar ook de 15 miljoen in 1995.

De zingende kettingzaag overstemt zo steeds meer de vogeltjes in het stille voorjaar. We zien dat zaag-fanatisme bij het voor 27,47 miljoen euro per jaar bos-zagende Staatsbosbeheer (tevens 80-90 miljoen euro subsidie per jaar). Die ontbossen de natuur voor een op SDE+-subsidie gestookte bosstook-centrale in Purmerend. Door de overheid met subsidie opgestookte vraag (= 2030 Agenda) maakt aanbod.

Ook die 15 procent landoppervlak aan officiële natuurgebiedjes moeten gemolken. Terecht meldt het PBL dus dat de druk op onze natuurgebieden het hoogste is van de EU. Vanaf 2012 zeker, voor 2030 Agenda viel dat reuze mee.

Pieter Winsemius (Mr 2030 Agenda): verbouwde Natuurmonumenten voor Donkergroene Zaakjes
Dat Natuurmonumenten hier ook in mee gaat, dat komt doordat:

  • Hun oud-Voorzitter Pieter Winsemius (McKinsey/Vereniging Voor Dieven), deeltijd-Indiaan Herman Wijffels (Rabobank), Feike Sijbesma (DSM), Shell-personeel en andere corporate-Goedmensen als Paul Polman (Unilever) deze ooit sjieke natuurclub vehikel maakten voor hun 2030 Agenda. Dat proberen ze nu weer.

De meeste mensen bij natuur- en millieuclub zijn ezels. Maar Winsemius is een echte schurk, hij is ultra-slim en heeft grote invloed op beleid van bedrijven en overheid. Winsemius maakte Natuurmonumenten vanaf 1992 steeds verder afhankelijk van de overheid. Hij veranderde de naam ‘Vereniging tot BEHOUD van Natuurmonumenten’ naar Natuurmonumenten. Om er een marketing-organisatie van te maken.

Zo maakte hij ze ook tot nationaal marketeer van Agenda 21/2030 Agenda te maken (wat Ed Nijpels met WNF deed).

Winsemius hielp met de Postcode Loterij WNF en Natuurmonumenten opblazen voor Agenda 21/2030 Agenda

Mensen klimaat-schuld aanpraten. Door gebruik van de Postcode Loterij hielp Winsemius met de Oranje-maffia (bij de Lockheed-affaire had dat Koningshuis allang opgerold gemoeten) de milieubeweging in Nederland opblazen tot grootste ter wereld.

Afgelopen maand zette Pieter Winsemius bij de NPO nog druk op Natuurmonumenten om met de VNO-NCW een klimaat-actieclub te worden, en zo 2030 Agenda aan het Nederlandse volk op te dringen..

Een Faustian Bargain dus (= financieel pact met de bankiersduivel) van subsidies en grondbezit. De overheid dwingt natuurclubs nu om geld uit de natuur te melken, en heeft die positie dat te eisen.

  • Ze geven daar net iets te graag gehoor aan, dankzij de ver-Paarsing van de Groene sector. Alleen geld- dat bankiers-spul- telt nog. De Liefde verdween. Je kreeg topzware marketingbedrijven met 50-100 FTE reclame-personeel. Die moeten hun ‘CEO’ van 2 ton euro/jaar bekostigen.

Die 2 trends van politieke dwang/overheids-corrumpering en geldzucht gecombineerd zijn geen zegen voor de resterende natuurorganisatie-gebiedjes- die 250 miljoen euro per jaar kosten.

Trudy weet raad met al uw plaagdieren, bel 06-24162988 en vraag naar haar verjagings-tarieven

Bjorn van den (omgezaagde)Boom (Natuurmonumenten)
Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels Nederland meldt (alweer, er zijn vele voorbeelden) dat Natuurmonumenten met SBB nu nestbomen van roofvogels omzaagt (Blz 275, ‘De Takkeling 25 (3) 2017), om zo een ontheffing los te peuteren voor verdere boskap.

En dat Natuurmonumenten/SBB zelfs de gegevens van roofvogelnesten misbruikt van de WRN. Om die nestbomen weg te kunnen kappen. Zodat ze daarna ontheffing krijgen om het hele bos om te zagen voor SNL-subsidie.(‘heideherstel’, LIFE+/SNL-subsidie om op papier natuur te ‘herstellen’/bestaande natuur slopen)

  • Bjorn van den (omgezaagde) Boom: wat is hier aan de hand?

Het gaat dus niet over ‘teuguh‘ oogst zijn an sich, maar over ethiek (voor VVD’ers: dat spel je als e t h i e k ). Waar genoeg van is kun je van oogsten, de natuur is niet ‘onaanraakbaar/heilig’ zoals in het Earth Charter.  Maar, in de kleine natuurgebiedjes van NL in handen van Natuurmonumenten, De Landschappen en Staatsbosbeheer… krijgt natuur daar de tijd ongestoord zich te ontwikkelen?

  • Als het in die officiële natuur niet gebeurt, waar dan wel? Heb je dan nog enig spreekrecht over andermans terrein?

In zogenaamde Nationale Parken besloten zij 2016 met De Staat een ongedefinieerde ‘kwaliteit’ (= subjectief) te verhogen: dat betekent met subsidie natuurterreinen nog intensiever op de schop gooien.

In “nieuwe natuur’ op de voedselrijke (voormalige) landbouwgronden ontstonden ware ganzen-fokcentra vanaf 1990

 Stemmen met je voeten
De Staat kun je niet opzeggen. Dan kom je in de gevangenis.

Je kunt Natuurmonumenten HIER wel opzeggen. Ondergetekende deed dat in 2011 na jaren die ooit sjieke club met 100 jaar goede traditie te steunen.  En nu ongeveer 10-20 jaar afgang. Alle opzeggers die ik ken, deden dat uit hart voor natuurbescherming in klassieke zin.

Ook Hans Keuper bedankte voor Natuurmonumenten, toen ze de natuur voor zijn huis tegen subsidie sloopten: die werd toen fulltime Natuurmonumenten-‘hater’ met vette knipoog.

Ook ecoloog/natuurfotograaf Edo van Uchelen bedankte voor Natuurmonumenten, toen de Ledenservice loog dat ze de houtkap niet zouden opschroeven. De commerciële houtoogst is van 0 naar 3 miljoen euro opgeschroefd en geprojecteerd om hoger. Ex-medewerker van NM Maria Quist bedankte vanwege de valse marketing/scoringsdrift. Jager-verzamelaar Ellen Mookhoek bedankte

En zo zijn er ettelijke opzeggers, juist de mensen die vanwege de traditie achter NM stonden. Met je voeten stemmen over de koers van deze club, en zo liepen afgelopen jaren al honderd-duizenden mensen weg bij Natuurmonumenten.

Ons doel is de magische 400 duizend-grens (ledental 1990 voordat Winsemius met Postcode Loterij ze kunstmatig opblies). En een nieuwe natuurbeweging die de gecorrumpeerde oude vervangt, er zijn vele betere initiatieven om je tijd/energie in te investeren. Als je het moderne Natuurmonumenten steunt, dan steun je eigenlijk De Staat.

Urbane ganzen, ze koloniseren de steden nu al

De Grauwe Gans
Dan nu het verhaal van de gans, die Ecomodern succesdier werd. Een dier dat uit Nederland verdween door overbejaging -je zou het nu niet meer zeggen- was dus de grauwe gans.

De Vogelatlas van 1979 vermeldt:

‘Rond 1919 werd het laatste nest bij Eernewoude gevonden en kort na 1935 moeten zij uit de oeverlanden van de Leijen zijn verdwenen en daarmee vermoedelijk uit geheel Nederland.’

En dat ze bij de droogmakerijen van de Noord Oost Polder (’48-52) en Zuid Flevoland (1970) weer terugkeerden. En verder

Intussen werden er pogingen gedaan de Grauwe Gans te herintroduceren door het uitzetten van gekortwiekte exemplaren in Nijetrijne (bij ons in Friesland) in 1962-63 en omstreeks 1970 geleewiekte in de Biesbosch, op Texel en bij Eernewoude.

En

Al deze introducties slaagden zo goed dat bijvoorbeeld bij Nijetrijne in 1977 al 41 paar broedden

Vogelbescherming Nederland stelt:

Wij kunnen Vogelbescherming zelden op een waarheid betrappen

Wat dus afgaande op de Vogelatlas van 1977 onwaar is..

Wel moet gezegd: er zijn geen groter ganzenfok-gebieden dan de 100 duizend hectare ‘nieuwe natuur’ die onder bewind van Winsemius en Wijffels in handen kwam van Natuurmonumenten (en Staatsbosbeheer). Zie hieronder de Woeste Gronden van De Deelen.(SBB) Maar daar had Vogelbescherming geen deel in, als roepende langs de Zeist-lijn.

…met name de Woeste Gronden van ‘Nieuwe Natuur’ zijn ware fokhavens voor ganzen

Voor wie dat nog niet wist: Vogelbescherming Nederland haalt 13 miljoen euro binnen aan subsidies en loterijgelden per jaar, dat was in 2008 nog de helft. Daarvan verdampt tenminste de helft aan marketing. (jaarverslag 2015, prognose 2016) en wat ze in natuurgebieden stoppen is nihil of niet controleerbaar.

Na vanaf kleinste kindertijd lid te zijn (het eerste ‘Vogelaartje’ met kievitpul voorop) bedankte ondergetekende in 2009 al feestelijk voor deze tweedehands-vogelverkopers, dat VNO-NCW-verlengstuk. Zie het verhaal over Baardmannetjes (de echte ouderwetse als Nico de Haan) en de Snorren.

…uit het ‘Baardmannetjes versus Valse Snorren’-verhaal, nu op de voorkant

De begeleidende Vogelaar-foto’s van dat verhaal met op de achtergrond grauwe ganzen. Die siert nu de voorkant van de Voorjaars-catalogus van Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Dat is de dochter-uitgeverij van de eigen uitgeverij Nieuw Amsterdam waar ons boek over Ecomodernisme verscheen.

…enorme vleugels hebben ze om die kilo’s vlees te kunnen dragen

Toen vloog ook deze prachtige gans over, het zijn sterke vliegers met de vleugelwijdte van een arend.

Fokken als de grauwe ganzen

De uitdrukking fokken als de Grauwe Ganzen vertelt de rest van dit Ecomoderne succes-verhaal. Het was- met een beetje dokteren van mensen- vooral de gans zelf. Zijn fokvermogen en zijn aanpassingsvermogen maakten zijn comeback mogelijk. Er is voor de natuurorganisatie-bescherming dus geen reden om met ganzenveren te pronken.

En nu zijn er al zoveel 100+ duizend broedparen, dat je ze lekker weer kunt opsmikkelen. Je kunt ganzen bestellen bij een oude ‘baraksgenoot’ van mij op het Wageningse Droevendaal.

Daar woonden wij tussen de toekomstige en tegenwoordige zeikmeiers van de zuurzaamheid, en verdedigden wij met hand en tand onze voorliefde voor dierengerechten. Vlees, substantie. En bier.

Groen Zonder Doem
Martijn van de Reep is nu Amsterdamse stadsjager en met een kok/maatje heeft hij nu Gebroeders de Wolf. Je kunt bij hem leren ganzenworsten maken, die ze zelf eerst schieten. En ook ervaren waarom jagers, boeren en vissers meestal veel leuker zijn, dan die pijp-zeikerds van groene clubs met hun zuurzaamheid.

De bi o di ver si teit. 2030 Agenda. Mensenhaat in Panda-verpakking

Fred Wouters heeft niet voor niets al die subsidies en loterij-miljoenen voor marketing nodig, voor iemand ‘m leuk wil vinden. Niemand die kaas kan maken van wat deeltijd-Indiaan Herman Wijfels nou weer uitkraamt met zijn ‘hooogere eevolutie’ jeemig de peemig. Met al zijn invloed en geld blijft het nog steeds een wazige arrogante kwast, die Wijffels.

Maar er zijn gelukkig vele andere mensen die nog iets met liefde en overtuiging doen. Die gewoon normaal doen, zonder wazige ideologie. (2030 Agenda) En dat is wat wij Ecomodernisten ook willen. Groen zonder Doem. Want dat is 2030 Agenda: Bangmakerij en schuld opwekken voor bankiers, en VNO-NCW-lieden die subsidie-miljonair willen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *