‘Groen’ is wat De Staat goed dunkt (zie Nationaal Groenfonds)

Wanneer een woord als ‘groen’ alles kan betekenen dat De Staat wil-  inclusief haar feitelijke tegendeel- dan kun je van een dictatuur spreken. Immers: probeer zelf maar eens het woord ‘belasting’ van betekenis te veranderen.

Kom je er gauw genoeg achter of dat is toegestaan.

Groen is ontbossing en bos stoken….George Orwell: 1984

Wat George Orwell (1948) beschreef in zijn klassieker 1984 met klassieke termen als ‘Ministerie van Waarheid’ (= liegen dat het gedrukt staat, net als Rijksoverheid.nl).

Een mooi voorbeeld van Orwelliaans Nederland is het Nationaal Groenfonds, ‘financieel verbinder voor veelzijdig groen‘. Een soort Habitat-Aflaat voor overheden die allen ‘hart van de regio’ willen zijn met kansloze bedrijfsterreintjes.

Gemeenschapsgeld ter compensatie van aanleg van bedrijfsterreintjes, waarmee ze hun natuurzonde afkopen.

Dankzij deeltijd-boer Cees Veerman werd een Groenfonds ‘boerensubsidie-fonds’

De Ministeries van Economische Zaken en LNV richtten dat fonds in 1994 op als vorm van ‘natuur-compensatie’. Inmiddels zit er liefst 1 miljard euro in dat fonds, onder voorzitterschap van CDA’er Cees Veerman. 

Een fonds voor ‘natuurcompensatie’, dat nu ook Habitat-bankieren heet.

Groen mag alles heten van De Staat dat haar van pas komt bij implementatie 2030 Agenda.

Hoe ontbossing ‘groen’ kan worden…
In theorie is het idee (Nationaal Groenfonds) zo slecht niet. Ultiem realisme. In een overvol land als Nederland waar de VVD-NCW miljoenen allochtonen importeerde, daar zul je af en toe een toefje groen moeten slopen voor ‘De Vooruitgang’. (= het inlossen van rente over je geleende geld via BBP-groei)

Een voorbeeld is de A73 op de meest natuurrijke Maas-oever. Met compensatiegeld koop je natuurzonde af.

In theorie realiseer je met dat geld elders weer ‘natuur’. De vraag in een overvol land is alleen al 20 jaar: waar? Het Groenfonds bleef maar met geld volzitten. En zo is de liefde voor theorie al snel de wortel van alle kwaad.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie. 2030 = 1984

Dankzij 2030 Agenda (= naam van ‘De Transitie’ sinds 2015) kan ‘groen’ nu plots alles betekenen dat De Staat groen dunkt. Ook het vernielen van groen. Ze financieren met het Nationaal Groenfonds nu zelfs energie-centrales die bos opstoken uit de Veluwe in Ede, en een bosverbrander in Flevoland.

Ook ‘groen’.

Bos omzagen/Ontbossing en opstoken is ook ‘groen’ volgens Nationaal Groenfonds

1+1=
Je verbreedt de snelweg van Utrecht naar Arnhem door de Veluwe en zaagt bos weg. Als aflaat stort je dan publiek geld in het Groenfonds. En met dat groenfonds ga je nog meer groen kapot zagen om dat op te stoken in een klimaatdoel-centrale.

Omdat de overheid zo een extra potje ziet om 2030 Agenda-politiek door ons keelgat te schuiven.

Ze (Gasterra= De Staat/Shell/Exxon) willen immers het resterende aardgas aan het buitenland verkopen, danwel als backup-brandstof bij Windenergie.

De rest van Nederland moet van het aardgas af, zoals Syp Wynia (Elsevier) al beschreef. De verwarming van heel Nederland moet dan komen uit ons eigen bos (…..) en plantsoentjes. 🙂

Klimaatminister maakt inspraak juridisch bij voorbaat kansloos = Reichs-coordinatieregeling (sinds 2009) Steeds meer dictatuur = 2030 Agenda.

Dus je kunt de logische consequentie van ‘groen’ volgens de rekensom 1+1=….wel invullen. Dat is natuurlijk 3. Want De Staat zegt dat dit zo is. 1+1 = altijd 3 geweest. We waren altijd in oorlog met Oceanie. Of had je wat?

🙂

Windturbines in de natuur zijn goed voor de natuur (Reichs-coordinatieregeling) Of had je wat?

Ontbossing is plots ‘groen’ omdat de overheid dat zegt

Als De Staat naar willekeur woorden betekenis geeft
Het punt is nu: de inflatie van betekenis van woorden is niet onschuldig. Wanneer De Staat naar willekeur kan bepalen wat iets betekent. Dan kan ook vrijheid het tegendeel betekenen, inspraak het tegendeel, geluk het tegendeel, vriendelijkheid kan repressie worden.

Het zelfde geldt voor ‘gelijkheid’ (het de grond intrappen van de inheemse bevolking) of ‘discriminatie’ (niet mogen waarnemen wat je ziet): we zijn dankzij het cultuur-Marxisme van de PVVDA al veel gewend.

Dit is ‘groen’: of had je wat?

Zie ook de onderstaande advertentie op het Nationaal Groenfonds. Hun ‘Be Green’ potje financiert het kappen van bos. Terug naar de oertijd (de oermens vond 300.000 jaar v Chr het ‘vuur’ uit) dat heet ‘Fueling the Future’.

‘Groen’ . Net als in de oertijd weer op hout stoken en ontbossing stimuleren heet ‘fueling the future’

Innovatie in de vuistbijl-categorie = Groen.

Ken uw klassiekers!

‘Klimaatneutraal’ (SDG-doel 13) is gekte, net als ‘genderneutraal’ (SDG-doel 5). Maar wel gekte met methode er in. (= 2030 Agenda)

Though this be madness, yet there’s method in’t (Shakespeare’s Hamlet, ken je klassiekers)

 

Climate Action is nr 13, Genderneutraal = nr 6 2030 Agenda

Of had je wat?

NRC Handelsblad 13-12-2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *