(Britse) Klimaatwet kost 12,3 duizend euro per gezin tot 2030

Onze regering wil volgens de Kamerbrief van Wiebes (8 december) ook een Klimaatwet invoeren.

De Britten hebben sinds 2008 al zo’n Climate Change Act met bindende afspraken over CO2-reductie. De kosten daarvan wentelen ze af op gezinnen. Die moeten tot 2030 daarvoor 12,3 duizend euro extra betalen (per huishouden, bij wisselkoers 0,8844).

Dat berekende Peter Lilley, voormalig minister van Sociale Zaken onder Margaret Thatcher, in een rapport voor de Global Warming Policy Foundation in december 2016. De Britse Klimaatwet kwam tot stand door de propaganda van de Stern Review. Peter Lilley was 1 van de slechts 3 Parlementariers die tegen stemde.

Iets vergelijkbaars gebeurt bij onze politici waarschijnlijk ook, de PVV uitgezonderd.

Bij ons verzwijgen mensen als Klimaat-Spindoctor van De Staat-Marcel Beukeboom alle extra kosten. Je hoort enkel de verkoop-praatjes van schone veilige groene gratis Walhallah tot aan de hemelpoort. En op basis van die verkoop-praatjes stemmen ook onze politici.

Kosten afwentelen op MKB en burgers
Of de getallen helemaal juist zijn: ik ben geen econoom. Maar de door-rekening lijkt alvast een mooie aanzet tot politieke discussie over de lusten en lasten van onze Klimaatwet. Wat winnen we er mee, en wat verliezen we er mee.

Laat de overheid dan ook specifiek aangeven hoeveel graden opwarming met deze klimaatwet vermeden worden.

Want daar is het toch in naam om te doen, een ‘Klimaatwet’? En wat is de baseline: bij welk ‘Klimaat’ is ‘het weer’ veilig? Hoe meten we of het doel is bereikt? Of is het beleid het doel in zichzelf?

De eindigheid van fossiele brandstoffen is hier in het geheel niet in het geding. (zie Ir Theo Wolters zijn uitstekende analyse over de energie-voorziening in 2050)

Vast staat dat de VNO-NCW (in Den Haag waar ook de Stichting SDG-charter voor 2030 Agenda zit gevestigd) ook nu zorgt dat alle klimaatwet-kosten op gezinnen worden afgeschoven.

De kosten van Kyoto (1997) schoof het grootbedrijf ook af op midden- en kleinbedrijf + gezinnen via benzine-taksen en energie-belasting, dankzij succesvolle VNO-NCW-lobby. Dat schrijft voormalig Mao-aanhanger Wijnand Duivendak in ‘Klimaatactivist in de Politiek‘. (2008)

Dit hopen multinationals via afpersing door De Staat te verdienen, door met De Staat een ‘Markt’ te maken. 

Multinationals willen binnenlopen op ‘Parijs’ (2030 Agenda/De Transitie)
We kunnen ook al zien wie van die klimaatwet en 2030 Agenda (‘Parijs’/Duurzaam) willen profiteren

Op European Business Review verlekkeren globalistische predatoren rond het World Economic Forum zich al over de met staatsdwang vrijgemaakte klimaatgelden. De schrijver van het artikel, John Elkington, is zelf 1 van de architecten achter dat nieuwe verdienmodel met staatsdwang.

Elkington is de geestelijk vader van de slagzin People Planet Profit. (1994)

CO2 wordt de meetlat van ons hele waardensysteem met een ‘Klimaatwet’

Wanneer De Staat burgers via Klimaatwetten dwingt te betalen voor de strijd tegen gebakken lucht, dan verwachten ze winsten van 12 biljoen euro per jaar. Wanneer je de overheid in bezit hebt zoals de VNO-NCW, Unilever, Shell cs bij ons, dan is het makkelijk zaken doen.

Net als criminelen, die even met het pistool (van de Staat) langs de deur komen, gezinnen beroven van 12,3 duizend euro. (2030 Agenda)

En je daar ook nog heel ‘moreel’ bij voelen, via 17 excuses om met goed gevoel over jezelf aso te zijn. (SDG-Doelen)

Klimazisme (Klimaat Socialisme) is nu officiële Staats-ideologie

Groen zonder Doem voor 1xP: The People
Als die vorm van afpersing van burgers via staatsdwang niet een klein beetje satanisch is, of op zijn minst: asociaal. Wat dan wel. En dan bedoel ik in het bijzonder hier een employee van Shell waar ik afgelopen weekeinde nog een gesprek mee hield.

Het Groen Zonder Doem-alternatief schreven we al: Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

Wij hebben geen angst, staatsdwang en manipulatie nodig voor onze milieu-agenda. Omdat ons voorstel op gezond verstand is gebaseerd, in plaats van sektarische irrationaliteit. (Moeder Aarde/Tellus Mater-verering, het Planetair Geloof der Globalisten)

Nederland kan koploper worden in Thorium-energie. Voor een fractie van de 400 miljard euro tot 2030 (= omrekening kosten Britse klimaatwet, zie boven), kunnen we makkelijk de nieuwe energie van de toekomst op poten zetten.

De doelgroep van de Milieubeweging in Franse betekenis (criminele circuit). Elitair, In Theorie heel ‘deskundig’ = Wereldvreemd en Bevoorrecht….(= nihilistisch ‘links’)

In plaats van dat geld te dumpen in de diepe zakken van de aandeelhouders van de jongens van NGO’s/Davos (World Economic Forum, bankiers, aandeelhouders Shell, Globalistische afpersers) Bijvoorbeeld via peperduurzame windturbines, die in 2030 nutteloos schroot zijn.

Voor mensen in het hier en nu.

Wij zijn liever Humanistisch, humaan, 1xP dan sektarisch en nihilistisch als Herman Mulder, Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Bernhard Wientjes, Robert Reibestein, Jules Kortenhorst enz..

Aan de vruchten herken je de boom. De afperser die met De Staat even 12-13000 euro komt roven bij gezinnen om zijn eigen bedrijf te verrijken: die toont wat voor ideologie hem drijft….

Snif, Ruikt een beetje naar zwavel, vindt U niet?

One Reply to “(Britse) Klimaatwet kost 12,3 duizend euro per gezin tot 2030”

 1. ‘Maar 12,3 duizend euro’
  Iemand als Marcel Beukeboom zal dit bedrag van 12,3 duizend euro als een ‘schijntje’ afdoen. Wanneer je dit bedrag per maand verdient, of zoals Tony Blair (adviesraad JP Morgan Chase) in 2 minuten lezing. Blair hielp de Climate Change Act invoeren. Vervolgens kreeg hij van Bankier David Rockefeller toen dat Chase-baantje.

  Het geeft aan uit wiens koker dit soort ‘beleid’ komt. Van grootverdieners zonder enige voeling met 95% van de rest van de maatschappij. Mensen die geloven dat al dat ‘groot verdienen’ eigen verdienste is, een uiting van eigen ‘beter zijn’.

  Oftewel: wie niet zoveel verdient, die heeft dat zelf verdiend 🙂 Dus die heeft uitzuiging uit naam van ‘klimaat’ dan dubbel en dwars verdiend.

  ‘Klimaat’ is inderdaad een ‘moreel’ probleem, namelijk een verval van moraliteit. Je verschuift moraliteit van mensen naar het redden van abstracties, en wentelt de kosten van jouw ‘moraliteit’ vervolgens af op het collectief, de Human Resources.

  Dat spul – menselijke voorraden- dat je vanuit de boardroom toch al zo makkelijk wegsnijdt als de aandeelhouders hun kwart procentje kwartaalwinst missen, om jezelf dan te belonen voor je flinkheid met nog een lekkere bonus. Overcompleet, lekker lozen op de maatschappij. En als overheden protesteren? Dan dreig je wel met verhuizing naar een ander land waar slavernij nog heel gewoon is.

  Een beetje Ayn Rand-ethiek, (a-)sociaal Darwinisme. Nu noemen ze dat eufemistisch ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. In 2030 betekenen woorden hun tegendeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *