Adapt, Migrate or Die

Bij een verblijf aan het Sarcis Acopian Centre for Conservation Learning in Pennsylvania ontdek je de tegenpool van de door Pieter Winsemius bedorven Nederlandse natuur-beweging.

Zo kan het ook! Met particuliere middelen op eigen terrein je ideaal van natuurbescherming vormgeven.

..jongelui opleiden als natuur-educator en beschermer

Niet miljoenen verdampen aan negatief gedram in media:  anderen vertellen hoe zij moeten doen waar jij te beroerd en te leugenachtig voor bent (Vogelbescherming, en verder alles dat aan het Postcode Loterij-infuus hangt danwel het infuus van de overheid).

Maar dat geld inzetten voor kleinschalig data-gedreven onderzoek voor de nieuwsgierigheid naar de natuur. En educatie in constructieve natuurbescherming.

De South Lookout van Hawk Mountain

Over de hele wereld sturen ze mensen op pad, na ze hier 3 maanden een training te geven in natuurbeschermings-strategieen, onderzoek en wat maar van pas kan komen in het veld. Een Armeense ‘trainee’ maakte hierdoor bijvoorbeeld de eerste vogelgids van Armenië.

Zo komt het centrum ook aan zijn naam. Sarkis Acopian was een Amerikaanse zakenman met Armeense achtergrond die fortuin maakte met een vinding die ook in de Hubble-telescoop werd gebruikt.

Die vond het concept van Hawk Mountain zo positief dat hij er een paar miljoen dollar in stak om het trainings-centrum te professionaliseren. Amerikaanse Can Do-culture.

De ouders van kinderen die ‘Diego’ kijken kennen deze vogel: de Broadwinged Hawk

Hawk Mountain Sanctuary ontstond in de jaren ’20-30 vorige eeuw toen New Yorker natuurbeschermers Rosalie Edge en Maurice Broun de berg opkochten.

Jaarlijks in het najaar migreren hier duizenden roofvogels langs. De ouders van kinderen die Dora kijken en dat irritante ventje met zijn ‘reddingstas’, Diego: die kennen ook de soort die hier langs vliegt: de Broadwinged Hawk.

De breedvleugel-buizerd. (Buteo rufinus) Bij de Amerikanen is/lijkt alles ietsje groter dan bij ons. Hun ‘buizerd’ is een Hawk, wat je hier ‘havik’ noemt. Maar het zijn geen haviken (Accipiter) maar buizerds (Buteo).

…les geven aan schoolklassen die op bezoek komen”: niet met zuurzaam gezeik kindertjes indoctrineren voor je ideologie. Maar ze enthousiasmeren over ‘Het Leven’

De roodstaartbuizerd (red tailed hawk) ken je van zijn geluid uit Western-films. Als Charles Bronson afrekent op een stoffig plein met zijn tegenstanders, vlak voor de schoten-regen losbarst en je een speld hoort vallen. Wieeehhh…. net als die miauwende buizerds bij ons maar dan scheller. En ze zijn ook groter en sterker.

In de jaren ’20 was het nog gewoon voor de ‘sport’ dat je die buizerds bij duizenden af knalde door op de berg te staan en te schieten. Biertje open, plop en dan ‘pang’.

…geniaal dier een Amerikaanse variant op de bosuil-familie

Je kunt dan de Vogelbescherming Nederland-manier kiezen. Net zo lang andere mensen in media vervelen met je linkse gezeik tot ze denken ‘nou, geef ze subsidie, misschien dat ze dan eindelijk eens hun bek houden met dat stomme gedram, pro-forma bezwaarmakerij voor de buhne en gebedel van ze’.

Rosalie Edge

Of de manier van Rosalie Edge: geld inzamelen onder New Yorker rijke stinkerds en de berg opkopen. Als daar je eigendomsrecht geldt, dan bepaal je zelf ook de regels. (in Amerika dan…) Inclusief: spaar die roofvogels. Zo simpel kan natuurbescherming zijn. Jac P. Thijsse deed het met Natuurmonumenten evenzo.

Het team van Hawk Mountain met Keith Bildstein als onderzoeks-leider.

In het trainingscentrum hing niet alleen de lijfspreuk van Theodosius Dhobzhanski (Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution)

Maar ook het daaruit volgende motto voor roofvogels: adapt, migrate or die. 

Ze moeten een strategie kiezen om de magere tijden door te komen. Je kunt je aanpassen in gedrag en lijf (evolution). Migreren is onderdeel van zo’n gedrags-aanpassing. Of het loodje leggen. Er is niet 1 winnende strategie, ‘the fittest’. Die opvatting komt van Herbert Spencer, daarin zit een culturele normering verweven met evolutionaire gedachten.

De North Lookout met een ‘Eagle Owl’, een uil waarop die buizerds instinctief aanvallen (hun vijand, die hun jongen opeet)

In de biologie geldt: De overlever overleeft. Voor mensen is dat niet anders. Wat in het ene milieu een ‘pre’ is kan in het andere milieu juist hinderen.

Er zijn vele vogelsoorten die vrij plots hun gedrag aanpassen. Gedrag dat miljoenen jaren ingesleten zou zijn volgens klassiek-evolutionaire opvattingen. Een Nederlands voorbeeld zijn de brandganzen die eerder in Siberie broeden, maar die plots denken: dikke fuck you we blijven lekker in Holland tussen het vette gras.

…hier een kalkoengier op de achtergrond. Als koning van de net-niet-fotografie, miste ik het moment dat 2 voorbijvliegende breedvleugelbuizerds op deze nep-oehoe doken. De camera net in de tas gedaan %&$($!!

De kraanvogels in de Israëlische Hula-vallei zijn een ander voorbeeld. Trekken ze eerst door naar Ethiopie, maar dan doet daar zich een kans voor: ondergelopen landbouwgrond en bescherming door Israelische vogelaars. Plots blijven ze er met 10 duizenden hangen.

Niet voor niets zijn vogels als mobiele wezens de minst bedreigde gewervelde diergroep. Ongeveer 10-20 procent staat in een categorie van bedreiging (kwetsbaar/bedreigd/ernstig bedreigd) bij de Rode Lijst van IUCN.

…een neger-vogelaar, dat zie je niet vaak

Dat is: voordat de ‘duurzamen’ de macht grepen. Nu zetten de ‘duurzamen’ op alle trekroutes vogelmeppers neer, zoals bij de Eemshaven. En daar sneuvelen dan duizenden vogels per jaar. Volgens de subsidie-criteria van het Waddenfonds (dat Pieter Winsemius instelde) heet dat nu zelfs ‘Milieubescherming’.

De Broadwinged Hawk in figuurzaag-model voor educatie

Of de vogels in deze Interessante Tijden zich blijven handhaven… ‘Het Milieu’ (onzichtbare stof-concentraties enkel meetbaar door ‘de deskundigen’) zou niet belangrijk hoeven zijn. Dat is meestal bangmakerij en politieke manipulatie.

De South Lookout met uitzicht over de Appalachen

Klassieke doelgerichte natuurbescherming is van levensbelang.

Het staat voor het mooi houden van de wereld, voor het leven, die tuin maken in Genesis. Een plek waar je rust vindt, geluk en prikkeling van je zintuigen, verwondering over alles dat leeft: een plaats voor Verbeelding. Of waar je meisje je pijpt, zonder dat je meteen door anderen lastig gevallen wordt.

South Lookout met Keith Bildstein

Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Ook natuur.

Voor ‘natuur’ heb je geen monopolie van ‘deskundigen’ nodig, die zich in jouw leven mengen. Iedereen kan zijn eigen ‘tuin’ maken. Iedereen weet van nature wat ‘natuur’ is. Je kunt het zien, voelen, ruiken, proeven.

Niet voor niets gaan mensen naar een natuur-rijke omgeving op vakantie, en niet naar een zenuwachtig draaiende windsubsidie-farm.  ‘Natuur’ is een plek die nog niet van iemand anders ‘lijkt’. En daarvoor moet het in deze overvolle wereld in handen zijn van iemand anders, die er dan goed op past.

Meestal is dat dan niet de overheid.

De Bieb van Hawk Mountain, met zicht op Hawk Mountain

En zo beïnvloedde ook Hawk Mountain Sanctuary het meest redelijke en inspirerende boek over natuur en milieu op dit moment: Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

Groen zonder Doem!

Als je iets wilt, geef het dan op eigen terrein met eigen middelen vorm en neem zelf verantwoordelijkheid. Dan hoef je het ook niet met elkaar eens te worden, het hele land alle neuzen de zelfde kant op. (Bio-)Diversiteit ontstaat juist uit onenigheid, evolutie door afsplitsingen. De 1 doet het zo, en de ander weer zo, niemand is gelijk en dat hoeft gelukkig ook niet: die geforceerde gelijkheid.

En laat geld geen doel op zich zijn, maar middel tot doel. Uiteindelijk verdien ik ook geld om te kunnen werken, ideeën vorm geven. Ik werk niet om geld te kunnen hebben.

Tot nu toe kwam het geld er steeds wanneer je een idee had. En dat idee kun je dan weer vormgeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *