Modern uitsterven 1000-10.000 maal sneller dan ‘normaal’ (?)

Extinction, het idee voor deze foto jatte ik van een boek over Extinctie in het Perm, toen 85 % taxa verdween

In ‘Half Earth’ (2017) claimt bioloog EO Wilson de helft van de hele aarde als Lebensraum voor ecologen: ‘In order to stave off the mass extinction of species, including our own‘. Op het eerste Wereldforum voor Biodiversiteit in Washington (1986) berekende Wilson al hoe bijzonder modern uitsterven van plant- en diersoorten zou zijn.

  • Dat zou wel 1000-10.000 maal sneller zijn dan ‘normaal’, de ‘achtergrondsnelheid’: het ‘normale’ verdwijnen van soorten zoals die uit het fossielen-archief naar voren zou komen.

Dit weekeinde leerde ik studenten albullshit-proof‘ worden ten aanzien van opinies en verhalen van ecologen en andere academie-prostituees.

De eerste vraag die je stelt is: hoe weet Wilson nu wat hij zegt te weten? Slechts op agnostische wijze beschrijven wat hij doet is dan voldoende.

Dat is de vraag die we hier bespreken. Eerst geven we een klein overzicht van de mate waarin hij geciteerd wordt als autoriteit in zijn vakgebied. Het Nederlands natuurbeleid van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, nu Natuurnetwerk) was op zijn Eilandtheorie gebaseerd. (Natuurbeleidsplan 1990)

Wilson’s uitsterf-projectie is ook afgeleid van die eilandtheorie.

De ambitie om de helft van de aarde voor ‘natuur’ te reserveren als groene reserve, die komt bij mijn weten overigens van Howard en zijn broer Eugene Odum in 1972. Daarover een andere keer meer.

Een 150 miljoen jaar oude garnaal uit de Jura lijkt erg veel op die van nu

‘Veilige Grens’ overschreden (Rockstrom, Scheffer)
Je vindt die claim (10.000 maal sneller) 30 jaar later nog steeds in het jaarverslag van IUCN Nederland in 2015.

De claim kwam via Stuart Pimm ook in de Millennium Ecosystem Assessment (Mace 2005) terecht. Dat was het ‘hoe staat de natuur er voor’-rapport van de Verenigde Naties (UNEP). Dat rapport deed Diederik Samsom (PvdA, goeie kerel) besluiten dat het wel erg slecht met de wereld ging.

De Zweedse ecoloog Johan Rockstrom en Nederlandse ecologen Marten Scheffer en Wim de Vries citeren die MEA (Nature 2009 ‘A Safe Operating Space for Humanity’) om te beweren dat wij over een ‘veilige grens’ heen zitten bij verlies van ‘biodiversiteit’.

De ‘safe space‘ van Ecojustice Warriors Scheffer en Rockstrom zeg maar…

Rockstrom et al beroepen zich op Mace 2005, ter onderbouwing. Maar zij kwantificeren zelf nergens, waarop zij die safe space voor ecologen baseren. Terwijl de 1000-10.000-claim bij Mace 2005 alleen op bladzijde 105 in een bijzin verschijnt.

Solnhofen fossielen-museum, Beieren met Martin Roper

De Bron: Biodiversity 1988
De originele bron is- zo vonden wij met ons onderzoek ‘Biodiversiteitscrisis‘ (Crok, Zeilmaker 2014) echter EO Wilson (1986). En corrigeer mij vooral wanneer iemand VOOR Wilson die berekening maakte.

Op bladzijde 14 in ‘Biodiversity’, het conferentie-verslag (1988) kun je zijn berekening lezen. Wilson neemt aan dat er nu 10 miljoen soorten zijn, net als vroeger. Hoewel hij schrijft dat 1,7 miljoen soorten door de wetenschap zijn beschreven.

Vroeger- zo zou uit het fossielenarchief blijken- stierf jaarlijks per 10 miljoen soorten er 1-10 uit. Aldus Wilson, die zich losjes baseerde op het werk van marien paleo-biologen Raup en Sepkoski (1984/1981)

Gestorven tijdens de maaltijd 🙂

De hamvraag is dan: hoe berekent Wilson hoeveel soorten er NU uitsterven? Daarvoor kijkt hij niet naar door de wetenschap beschreven soorten. Hij gebruikt een projectie voor land-conversie, het kappen van regenwoud. Hij neemt aan dat de helft van alle soorten op aarde- 5 miljoen- in het regenwoud leven.

Als stelregel voor soort-verlies hanteert Wilson de aanname, dat bij 90 procent biotoopverlies, de helft van alle soorten verdwijnt. Dat is een zogenaamde Species Area Relationship uit Wilson’s Eilandtheorie (hoewel de rekensom van Preston komt)

Zou de helft van dat regenwoud verloren gaan voor 2000 waarin die 5 miljoen soorten leven, dan komt Wilson tot de volgende berekening van soortverlies per jaar:

Let us conservatively estimate that 5 million species of organisms are confined to the tropical rain forests, a figure well justified by the recent upward adjustment of insect diversity alone.

The annual rate of reduction would then be 0.5×5× 10 tot de 6de×0.007 species, or 17,500 species per year. Given 10 million species in the fauna and flora of all the habitats of the world, the loss is roughly one out of every thousand species per year.

..ook toen zagen koraalvissen er al stoer uit

Factor 10 onzekerheid in fossielen, niet moderne tijd
Wanneer je dus 1000-10.000 maal hoort, dan lijkt het dus of de onzekerheid zit bij het MODERNE uitsterven. Nee, de factor 10 onzekerheid (1000-10.000) ligt in het fossielen-archief. Hoe snel verliep uitsterven miljoenen jaren terug..

Zou je uitsluitend kijken naar de soorten die sinds 1500 daadwerkelijk uitstierven, zoals de Dodo, dat zijn ongeveer 900. Dat is dan ongeveer 1,8 soorten per jaar per 10 miljoen soorten, 0,18-1,8 maal ‘de’ achtergrondsnelheid.

Oervogel Archeopteryx in Eichstatt, moet je zeker eens bezoeken, machtig museum en omgeving

Om tot zulke hoge getallen te komen heeft Wilson dus vooral een levendige verbeeldingskracht nodig.

Kijken we naar de 15.547 soorten die de IUCN in 2004 in een categorie van bedreiging (afname van populatie) plaatste (zoals geciteerd in Mace 2005). En nemen we aan, dat die allemaal in deze eeuw uitsterven? Dan komen we op 155 soorten per jaar, dus 15,5-155 maal de achtergrondsnelheid.

We zien dus ook dat Marten Scheffer en Johan Rockstrom liever een theoretisch getal citeren in een bijzin van een secundaire bron. Dan een veel beter onderbouwd getal gebaseerd op echt bestaande soorten op de zelfde bladzijde.

Fossielen jagen bij Solnhofen

Factor 1000 zeker mogelijk
Tot zover het feitelijke deel. Nu het speculatieve, meer opiniërende. Dat die bedreigde soorten daadwerkelijk gaan uitsterven in deze eeuw lijkt best waarschijnlijk.

‘Duurzaamheid’ claimt ontzettend veel landoppervlak en bos voor biobrandstof, zonnefarms en windturbines, turbines die daarnaast per turbine tot wel 100 vogels en vleermuizen kunnen doodmeppen. Zoals 100 windfarms in de Noordzee uit naam van ‘Duurzaam’ (2030 Agenda)

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor de natuur

Alleen al om Nederland in 2050 voor 50 procent met biobrandstof te voorzien van energie is een oppervlakte van 3 maal Nederland nodig. Op dit moment ontbost Nederland alweer dankzij de klimaatsubsidies van Rutte 1+2+3 voor houtstook.

Het ziet het er dankzij de Milieubeweging daarom bijzonder slecht uit voor onze natuur. En ik acht het door de landhonger van ‘duurzaam’ zeker mogelijk dat we in 2100 daadwerkelijk op een factor 1000 groter uitsterven zitten dan ‘normaal’ (die referentie is even discutabel, maar voor een ander blog gereserveerd).

In Nederland is slechts 1 procent van het bos echt beschermd in een bosreservaat, de rest is een subsidie-gedreven kapvlakte geplunderd door geld-gedreven Staatsbosbeheer.

Dus daarom: redt de natuur van de milieubeweging.

En wordt ook Ecomodernist: het Groen zonder Doem-alternatief waarin we weer ‘de tuin’ als model nemen voor natuurbescherming. Uiteindelijk is het zo in het Genesis-verhaal ook begonnen, met een ommuurde tuin net als mijn Abdij.

Fossiel koraalrif in Altmuhltal, ga er naar toe, het is er prachtig!

Lebensraum
EO Wilson heeft nu ook zijn eigen EO Wilson Foundation. Daar schrijft hij op de vertrouwde wijze die we al 50 jaar van ‘m kennen:

We are playing a global endgame. Humanity’s grasp on the planet is not strong; it is growing weaker. Freshwater is growing short; the atmosphere and the seas are increasingly polluted as a result of what has transpired on the land. The climate is changing in ways unfavorable to life, except for microbes, jellyfish, and fungi.

Je zou bijna bezorgd raken, wanneer Wilson een andere toon aansloeg. Dan zou er echt wat aan de hand zijn… 🙂 In zijn Half Earth Council zitten de 10 meest prominente vaandeldragers van het mondiale ecofascisme. Waaronder Matthis Wackernagel, de bedenker van de vals concrete/kersen-geplukte Ecologische Voetafdruk. De groene zonden-calculator.

Het is altijd gezellig, zo onder gelijkgestemden, buffetje en een borrel.

Net als gisteren zien we opnieuw dat ecologen wel zeer magere waarheids-standaarden hanteren om de mensheid zwart te maken. Een wetenschappelijk gebrek, dat ze overigens ruimschoots compenseren met een beroep op morele superioriteit.

Overigens zou ik niets liever willen dan de helft van het Nederlands landoppervlak reserveren voor natuur. Hoe zouden we dat realiseren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *