Wat wil Dorine Burmanje (Kadaster) met onze perceel-gegevens in India?

Conferentie India

Ons eigen Kadaster- de beheerder van perceelgegevens in Nederland- is sponsor van een 2030 Agenda-congres in India dat 18 januari begint, het Geospatial World Forum. Hoe je met bijvoorbeeld satellieten iedereen kunt bespioneren voor nog meer efficientie in grondstof-gebruik, urbane planning: de technocratische hemel op aarde bereiken.

Wie nog steeds niet weet wat 2030 Agenda is, en hoe belangrijk het is dat WEL te weten: lees dat HIER.  De technocraten-obsessie genaamd ‘Duurzame Ontwikkeling’ sinds Brundtland, het eufemisme ‘Global Governance’ met herverdeling van alle welvaart en personen over de aarde, de ontwikkeling van ‘Planetair Bewustzijn‘.

Dat sentiment voor mondiale technocratische planning- vanuit Malthusiaanse overtuiging van grondstof-schaarste en ‘overpopulatie’- is al minstens een eeuw oud. Dat lees je bijvoorbeeld in ‘Global Population’ van historicus Alison Bashford (2014, Columbia University Press)

Net als de push voor abortus van ‘ongewenst’ leven, dat buiten de wensen van bureaucratische planning valt. Die wens tot bevolkings-planning en eugenetica vond juist in een land als India al vroeg weerklank.

…hun werkelijke zorg: Gij Zijt Teveel, en dus geeft ons Ministerie van Buitenlandse Zaken tientallen miljoenen euro’s per jaar om kindjes weg te snijden volgens het eufemisme van ‘Reproductive Health’ (wat voortkomt uit de Eugenetica, met Nazi-club Marie Stopes als andere ontvanger Nederlandse subsidies)

Globalistische controledrang is (onder meer) te herleiden tot koloniale tijden met economen/eugenetici als John Maynard Keynes (New Deal, nu noemen ze dat Green Deal) en statistici als George Knibbs. 

Knibbs maakte de eerste populatie-census voor de Britse Commonwealth, met het oog op mondiale planning van grondstofbehoefte en (beperking/management van) bevolkings-groei. De angst leefde dat bevolkingsgroei tot (wereld)oorlog zou leiden, en dus zou geboortebeperking een daad van vredes-zin zijn.

Knibbs was de Club van Rome al 60 jaar voor.

Uit die plannings-drift kwam ook de moderne internationalistische milieu-beweging voort vanuit de Amerikaanse overheid (The Population Bomb/Earth Day 1970/EPA/NOAA)

Maar ook de protagonisten van vrije kinderloze/betekenisloze seks van de NVSH (1946) die overal de Hostie van de Seksuele bevrijdingsbeweging propageerden (de Pil), dat waren eerst ‘rasverbeteraars’ van de ‘Nieuw-Malthusiaanse Bond'(1881).

Door het ontketenen van de oorlog tussen de seksen, meenden zij dan een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Terwijl George W Bush die in 2001 alsnog ontketende.

Eigen verantwoordelijkheid: wie kan die aan?
Als contrast met die technocratische controledrift, vinden we hier een interessant interview met filosoof Joshua Mitchell in Trouw. Die geeft een verklaring voor het gemak, waarmee we in een ‘democratie’ verantwoordelijkheden uitbesteden aan technocraten, zonder enige fundamentele discussie.

We durven zelf geen besluiten te nemen en verantwoordelijkheden te dragen.

Met een hele waslijst aan afspraken tussen regeringsleiders en supranationale instituten heb je uiteindelijk misschien wel een stabiel klimaat en een schoon milieu, maar door al die extra lagen van mondiale managers wordt ons opnieuw een mogelijkheid ontnomen om een relevante band met de natuur te onderhouden.

Dát is mijn zorg. We zijn er nu getuige van hoe een ongrijpbare, internationale elite voor ons heeft bepaald dat we klimaatverandering moeten oplossen met zonnepanelen en windmolens, en dat we daar gigantische geldbedragen tegenaan moeten gooien. Dat is een ongezonde aanpak.”

Dat Mitchell niet uit zijn nek kletst, maar dat die ‘ongrijpbare elite’ echt bestaat: zie hieronder: het High Level Panel of Eminent Persons.

Het SDG-Charter (2014)in Nederland (Hugo von Meijenfeldt met VNO-NCW) dat vervolgens bij het MKB die doelen moet implementeren

En hier is hun smoelenboek:

Paul Polman van Unilever zit er ook bij

Wat wil Kadaster in India verpatsen?
Interessant is dus te weten wat het Kadaster dan wel van plan is met de gegevens van onze huizen, percelen en bezittingen, om die ongekozen elite van dienst te zijn. Kan Dorine Burmanje (Kadaster) daar uitleg over geven? (niet haar spindoctor die wat betekenisloos postmodern geleuter op mij loslaat)

Het door Maurice Strong in 1990 opgerichte IISD in Canada (‘sustainable development’/Zuurzaam) geeft al een indruk van ‘wereldplan’ dat de valse elite sinds 1992 (toen heette het Agenda 21) uitrolt via de Verenigde Naties met ‘het klimaat’ als voornaamste stok achter de deur.

Dat verzin ik dus niet zelf, omdat mijn geest door Freudiaanse afwijkingen en Russische trollen geteisterd wordt. Het is wat ze zelf schrijven. Surf op de site van IISD en informeer je.

Jouw digitale voetafdruk is geld waard
Eurostat monitort nu in hoeverre alle landen nu voldoen aan invoering van het grote VN-wereldplan met haar 17 SDG-doelen. Die doelen met hun vrolijke kleurtjes lijken op het eerste gezicht allemaal even wenselijk. Wie wil er immers geen wereldvrede en gratis eten voor iedereen?

De vraag van Mitchell of hoe je dat mondiale Utopia dan bereikt via een mondiale bureaucratie, lijkt mij toch best een parlementair debat waard?

In Nederland is top-ambtenaar Hugo von Meijenfeldt (Ministerie van Buitenlandse Zaken) verantwoordelijk voor implementatie van 2030 Agenda. Het nationale propaganda-instituut dat zich voor 2030 Agenda op de jongere generatie richt, dat is Pakhuis de Zwijger met World Connectors. (Herman Wijffels en Herman Mulder, implementatie globalistische religie van het Earth Charter, het ‘Planetair Bewustzijn’ aanwakkeren)

Dorine Burmanje spreekt over hoe zij ONZE gegevens kan verpatsen? Wat beeldt dat gekke mens zich in…

..en kan tegen je gebruikt worden
Nu iedereen dagelijks achter de computer zit en sporen nalaat, zijn de Googles en Facebooks van deze wereld meer dan ooit in die sporen geinteresseerd. Je digitale voetafdruk zeg maar, die levert hun geld op. ‘Data’ gelden als de nieuwe goudmijn.

Daarnaast zijn er ook steeds meer manieren om van alles dat beweegt ‘data’ te verzamelen.Zoals via satellieten. Iedereen die dagelijks zijn mobieltje overal bij zich draagt is per satelliet in al zijn bewegingen te volgen. Omdat er een GPS op zit, het door het Pentagon ontwikkelde Global Positioning Systeem.

Iets vergelijkbaars willen ze nu ook inzetten om alle visserij op aarde uit de ruimte te volgen, uit naam van het tegengaan van IUU (niet aan Wallstreet-kapitalisten gerapporteerde visserij).

Voor de instelling van een technocratische wereld-dictatuur uit naam van ‘de aarde’ (= symbool voor globalisme) is absolute controle en perfecte informatie van alle Human Resources noodzakelijk. Hoeveel Human Resources reizen wat ze eten, wat ze denken, wat hun voorkeuren zijn.

De installatie van een Slimme Meter in je huis past ook in die controle-drift. Die slimme meter is niet bedoeld om energie te besparen. Daarvoor kun je in huis ook een wollen trui aandoen, en niet op 20 graden stoken maar 18.

Global en Smart, twee kanten zelfde agenda, net als Smart Meter

Wat de droom is van technocraten, is totale controle over je energieverbruik. Zodat je een CO2-budget krijgt toegemeten, een door de Staat gesanctioneerde bewegings-vrijheid uit naam van ‘het Klimaat’. Een kilometer-spionagekastje in de auto past ook mooi in dat technocratische verlangen.

En zo helpt ook de Sleepwet van Mark Rutte en zijn ‘liberale’ Kabinetsgenoten. Dat ze alle telecom- en internetgegevens van je mogen spioneren, met wie je omgaat, wat je aspiraties zijn. Niemand die garandeert dat ze die gegevens niet zullen verpatsen aan derden. Als de MOGELIJKHEID bestaat, dan komt als vanzelf het misbruik.

Eurocraten met perfecte informatie over al onze levens?

Voor het vermijden van 0,1 graad opwarming hebben we dan een wereld-dictatuur. Gezien de afwezigheid van iedere discussie over dit onderwerp (2030 Agenda) lijkt iedereen een wereld-dictatuur dus te accepteren, als invoering maar zo geleidelijk mogelijk gaat (tot 2030)

Het redelijke alternatief voor groene wereld-dictatuur: zie www.ecomodernisme.nl

Het Alternatief voor technocratische controle
Met deze tendens van technocratische controle, hield ik rekening bij het schrijven van de natuurvisie (hoofdstuk 9/12) voor Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (Nieuw Amsterdam 2017). Die visie sluit meer aan op wat Joshua Mitchell ook verkondigt.

Je eigen verantwoordelijkheid nemen op je eigen grond. In plaats van – zoals milieuactivisten doen- via campagnes De Staat mobiliseren om datgene te doen dat mensen nalaten. Wie garandeert immers dat ‘managers’ bij De Staat het beter doen dan de vele individuen met eigen ideeën op hun eigen stukje aarde?

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Nemen wij zelf niet de verantwoordelijkheid en wachten we braafjes af- slecht geïnformeerd zijn verwarrend met ‘nuchterheid’- dan is een wereld-dictatuur afgedwongen via Brussel niet uit te sluiten voor 2030. Het zijn Interessante Tijden!

4 Replies to “Wat wil Dorine Burmanje (Kadaster) met onze perceel-gegevens in India?”

  1. Moeten is het woord niet: MOGEN doneren wel, voor een project dat je aanspreekt

   – 2030
   – mijn wetenschappelijke paper over wetenschapsfraude, wat een akelige worsteling is dat schrijven aaaaahhhh
   – nieuwe ideeen voor natuurbescherming en ontwikkeling

   Dat kan via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke’

   Er zijn weer donaties binnengekomen, maar ieder extraatje is welkom.

   Het punt is eenvoudig. Ik wil geen JOURnalist zijn, dagloner, waanvandedag-mens en zo nepnieuws zonder (historische) context maken zoals je dat van mainstream-media gewend bent. Maar wil voor ik iets schrijf eerst serieus studie maken, en mij kapot schamen als er dan toch nog iets niet klopt

   En daarnaast wil ik niet over iets schrijven dat ik zelf niet zag of beleefde. dus moet je overal op af

   Dat kost meer tijd dan je geld krijgt in reguliere media.

   Dus als je nog meer rijke stinkerds weet die heil zien in degelijke research op natuur- en milieugebied. Alle sponsoring is welkom

 1. De wereld-dictatuur afdwingen op die manier komt rechtstreeks en onverbloemd
  uit “Hitlers Mein Kampf” het volk langzaam maar zeker rechten afnemen op een manier dat ze het niet opmerken en op een dag voor een voldongen feit staan war ze zelf mee accoord zijn gegaan! #fact

  1. @Hielke. Wanneer je een poging doet tot inhoudelijke reactie, ventileer dan niet zulke onzin

   Hitler schrijft nergens in Mein Kampf dat hij een wereld-dictatuur wil; dikke kans dat je Mein Kampf niet eens gelezen hebt en maar wat uitbraakt

   Hitler en zijn NATIONAAl Socialisten wilden Lebensraum in het Slavische Oosten en hij geloofde in een darwiniaanse werkelijkheid waarin volken elkaar als stammen bevechten. RAS en ‘ziel’ zijn de drijvende krachten bij rassenstrijd

   Zo wilde hij van Duitsland de leidende continentale kracht maken in Europa en vrij van Joodse bankiers-invloed

   Hij bereikte dat de Joden overwonnen en hun eigen racistische etno-staat kregen op basis van hun eigen Bloed en Bodem-ideologie (Zionisme) tegen een brandoffer (Holocaust)

   Het INTER-nationaal socialisme daarentegen streeft een wereldomvattende revolutie na. Klasse , groeps-identiteit en GELD zijn de drijvende factoren

   Het Internationaal socialisme is idd springlevend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *