Schadeclaim visserij naar Ton IJlstra/Nederlandse overheid en Nexit!

…ramp voor vissers komt niet onverwacht dankzij ongelijke lobby-strijd in EP

Het Europees Parlement stemde in Straatsburg met 401 tegen 240 voor de motie om de puls-visserij te verbieden. Doorslaggevend bij het succes van de campagne van BLOOM/Claire Nouvain was dit Imares-rapport uit 2011 (De Haan et al) dat bij 50-70 procent van kabeljauwen letsel zou aantonen. Dat werd steeds op de Franse televisie getoond, nadat Pim Visser van Visned stelde dat beschuldigingen tegen pulsvisserij leugens zouden zijn.

George Monbiot van The Guardian verwijst er al in 2015 naar, en waarschijnlijk kwam Nouvain zo bij de bron. Visserij-wetenschapper Fiona Murray liet weinig heel van Monbiot, maar dat doet er nu niet meer toe. Zij schreef:

the World Wide Fund for Nature (WWF) awarded one pulse fishing trawl a Smart Gear award in 2009 for developing a “fishing device that improves commercial catch quality and lessens seabed damage”.

Given these potential benefits, and the fact that the current trials are just that, scientific trials, I fail to understand Mr Monbiot’s outrage

Dat letsel verdwijnt geheel bij een pulsfrequentie van 180 hertz, en andere studies vonden vrijwel geen effect meer.

IJlstra is verantwoordelijk
Niet ‘de Fransen’ maar ambtenaar Ton IJlstra van het Ministerie van Economische Zaken is persoonlijk verantwoordelijk voor een stemming, die 90 visserijbedrijven de nekslag kan geven.

Het verbouwen tot pulstuig kost iedere visser 4 ton euro. Om vissers een gegarandeerde toekomst te veinzen, deed IJlstra valse beloften naar vissers die hij niet kon waarmaken. En hij hield met miljoenen euro subsidie de anti-visserijlobby van Stichting de Noordzee cs op de been.

Die verspreiden zo- betaald door de gemeenschap- nepnieuws over natuur en milieu in Den Haag (Groene 11) en Brussel (Oceans 2012 coalitie)

Valse beloften, leugens en subsidie aan visserij-laster. Hij woont in Woerden.

Ton IJlstra loog tegen vissers
In het bijzijn van visser Han IJpma beloofde IJlstra oktober 2015 bij de Raad van State in Den Haag, dat hij de legalisering van de pulsvisserij in Europa wel even zou regelen. Han IJpma (Wieringer visser) is mijn getuige. Ik was zijn vertegenwoordiger in de VIBEG-zaak, het op slot zetten van de Noordzeekustzone op basis van het voorzorgprincipe (omkering bewijslast)

Toen zei ik nog tegen Ton IJlstra: je liegt tegen Han IJpma, want dat kun jij helemaal niet bepalen Ton, dat bepaalt het Europees Parlement, je doet beloften die je niet kunt waar maken.

Stichting de Noordzee: zonder Brusselse subsidie en subsidie van IJlstra/Van Urk Minsiteries EZ en I/M bestonden ze niet, want maatschappelijke aanhang hebben ze nauwelijks. Die coalitie Ocean 2012 dramde de aanlandplicht er door.

IJlstra gebruikte de overstap van boomkor-visserij naar puls als wisselgeld richting kottervisserij. Zo kon hij zijn programma voor zeereservaten doordrukken.

Eerst langs de Noordzeekustzone, dan de Doggersbank, Klaverbank, het Friese Front. En dan wil hij samen met Wim van Urk vervolgens ook nog ruimte reserveren voor 100 windfarms op de Noordzee uit naam van Noordzee 2030.

Ambtenaar-activist Wim van Urk en zijn vrienden van Greenpeace/Milieudefensiel. 13 miljoen euro per jaar van Ministerie EZ en Buza voor milieu-negativisme Milieudefensie

En dan willen ze per jaar nog 50-100 miljoen kuub zand op de Noordzee winnen. Tegelijk moeten vissers dan uit 30 procent van de zee wegblijven vanwege ‘bodemberoering’. 🙂

…ter land, ter zee

De negatieve rol van Stichting de Noordzee/WNF cs
Tevens verantwoordelijk voor het falen is Stichting de Noordzee.

…die helpt milieuclubs bij het verjagen van vissers van de zee (MPA’s, 30 procent Noordzee op slot, en de rest vol windturbines)

IJlstra sponsort hun als ‘genuanceerd’ verkochte negativisme over visserij, met het ministerie van Economische Zaken. Dat doet hij samen met zijn collega Wim van Urk bij het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I/M). Gemiddeld 2 ton euro per jaar aan gemeenschapsgeld mogen ze van IJlstra besteden aan verdachtmaking, en propaganda voor windturbines op zee.

In 2011 dekte het Ministerie van EZ zelfs 80 procent – ongeveer 1 miljoen euro van de begroting.

Andere sponsoren zijn bodemberoerder Boskalis, Windmolenaars en Eneco.

Eneco/de windsubsidie-lobby is penningmeester bij die club.

En de Nederlandse Daniel Pauly, zeereservaatlobbyist Han Lindeboom is er bestuurder. Lindeboom is tevens penningmeester bi een lobbyclub voor windturbines op zee. 

Clubs als Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee, Milieudefensie cs die nepnieuws blijven verspreiden over ‘overbevissing’ . Een fenomeen dat afgelopen decennium voor de belangrijkste vissoorten reeds grotendeels was opgelost.

Zie ook deze presentatie van visserij-bioloog Ray Hilborn in Nature. Die overbevissing is hier goeddeels al verholpen.

Hilborn et al 2016: welke ‘over’-bevissing?

Deze – door onze overheid gesteunde- clubs willen geen ‘duurzame’ visserij. Ze willen zo weinig mogelijk visserij. Want ze willen dat 30 procent van de Noordzee op slot gaat tot MPA (Marine Protected Area uitgelegd als gesloten wildernisreservaat). Dat is de campagne-wens van al die ‘Marine Conservation’-NGO’s.

Met name Stichting de Noordzee speelde- met subsidie van Ton IJlstra en Wim van Urk- een negatieve rol in het puls-dossier. Zij hebben andere NGO’s overtuigd op basis van het voorzorgprincipe (omkering bewijslast) dat pulsvisserij slecht is. Dat lees je in hun jaarverslag 2016.

Negativisme over puls verspreiden op kosten va De Staat en met omkering van bewijslast. ‘Bewijs je onschuld’: Jaarverslag Stichting de Noordzee

En ze hielpen reclame maken voor de door visserijbiologen als Adriaan Rijnsdorp gehekelde aanlandplicht, die juist averechts werkt (zie zijn boek Schol in de Noordzee, Atlas Contact’)

Je ziet dus hoe onrechtvaardig het lobby-circus werkt in Brussel. De grootste lobby-portemonnee wint, een lobby-portemonnee die zowel door de Nederlandse overheid als de Europese Commissie gevuld wordt. Zo krijgt Oceana tenminste 1-2 miljoen euro LIFE+-subsidie per jaar.

Tegen al die miljoenen-subsidies die anti-visserijclubs krijgen van de Europese Commissie (Oceana, WWF, Seas at Risk) om voltijds vissers zwart te maken, en die 66 miljoen dollar tussen 2010 en 2014 van Amerikaanse ‘filantropen’: daar kun je als kottertje niet tegenop.

Noordzee 2030

Het ruïneren van kleine visserijbedrijven past in de strategie van 2030 Agenda. IJlstra en Van Urk schrijven in Strategie Noordzee 2030 letterlijk dat er dankzij aquacultuur en windfarms steeds minder ruimte over blijft voor vrije visserij.

Het valt niet uit te sluiten, dat IJlstra dit verlies in Straatsburg bewust incalculeerde. Visserijbedrijven die vanzelf omvallen en je eigen handen in onschuld wassen.

7 Replies to “Schadeclaim visserij naar Ton IJlstra/Nederlandse overheid en Nexit!”

 1. Nou Ripke,
  Als Ton Ijlstra zo,n leugenaar is zit ie bij de vissers wel goed.
  Er is niet één bedrijfstak waar zo veel en hard gelogen word als in de visserij.
  Voor de gek houden is hier de normaalste zaak van de wereld.
  bovendien, de niet pulsende vissers, en dit zijn er vele malen meer dan de pulsers, zijn van
  de stroomjongen altijd de dupe geweest, of, zoals een bekend vissersvoorman mij 5 jaar geleden fijntjes vertelde
  “we weten allemaal dat het niet goed is, maar als je er op tijd bij bent kan je je zakken vullen”
  AMEN, Groeten , van OOK een visser.

  get the whole story Ripke

  1. Er zijn twee kampen, pro en contra-puls, veel vissers die nu pulsen waren eerst ook tegen om redenen die je noemt.

   Dolf Boddeke stelde daarnaast dat de ontwikkeling uit handen was gegeven aan een bedrijf waarvan de naam was ontschoten. En dat ze zo wel eens in hun eigen voet konden schieten.

   Lees ik zo neutraal mogelijk het verhaal van George Monbiot in The Guardian, dan lees je als neutrale buitenstaander nog zo’n raar verhaal niet.

   Dat er wel veel rapporten over verschenen, maar geen peer reviewed studies

   En mijn dunk van de wetenschappelijkheid van Imares is nu bepaald niet hoog.

 2. Lezende valt op het pure Machiavellisme van Ijlstra cs. Het is het Machiavellistische principe van “eerst op een been plaatsen en vervolgens onderuit schoppen”.
  Hoe gaat dat in de “duurzaam” ambtelijke praktijk: Politieke en ministeriële aanmoediging aan kottervissers tot investering in de milieuvriendelijke pulsvisserij en gelijktijdig achter hun rug om bewerkstelligen d.m.v. rijkssubsidies aan tegenstanders/NGO’s t.b.v. negatieve propaganda / adviezen over pulsvisserij, opdat deze visserij branche een nieuwe financiële doodsklap krijgt naar de ondergang van de gehele traditionele bedrijfstak. En dat is de vooropzet.

  1. Dat is ook mijn insteek, dus je vat eigenlijk samen wat ik schrijf en denk

   (Krachten binnen de) De Nederlandse overheid wil de visserij onklaar maken, wat uiteindelijk weer valt te herleiden tot 2030 Agenda en de politiek van controle over mensen en grondstoffen

   Het financieren van propaganda-clubs heeft voor ambtenarij een duidelijk doel. Zo genereren ze publieke steun voor iets dat bij eerlijke informatie nooit draagvlak zou krijgen. Dat deed William Ruckelshaus met zijn EPA in 1972 al, en zo kon hij veel machtiger bedrijven en lobbies zelfs de baas

 3. Al op de hoogte, maasvlakte als voorproefje en projectjes zoals uitbreiding pier Ijmuiden en Petten om wat te testen, nu de eilanden ervoor en straks inpolderen. Weet wat de agenda is de komende vijftig jaar. Om even aan te geven waarom die vissers zo snel mogelijk van die Noordzee af moeten. Aldoor dezelfde poppetjes. Kunnen de vissers die van Dieren niet een weekje mee-nemen met storm weer? Kan er ook nog wel bij: https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/roep-om-dijk-zee-als-extra-kust

 4. Het gaat hier niet om voor of tegen pulsvisserij, het gaat om een aantal feiten en gebeurtenissen
  die voor de kleinschalige kustvissers catastrofaal hebben uitgepakt.
  Toen we 4 jaar geleden werden geconfronteerd met een flinke uitbreiding van de pulsvloot is door
  ons al aan de bel getrokken maar men had niet eens het fatsoen om ons schrijven te beantwoorden. We hadden inmiddels ervaring met de pulsvisserij en deze was zeer succesvol.
  minder brandstof, 3 maal grotere tongvangsten en de mogenlijkheid om op veel meer bestekken EN dag en nacht goed tong te vangen. Geweldig toch zou je zeggen. We zijn nu 5 jaar aan t pulsen, per jaar lopen de vangsten terug, met name in de kustzone. Niet verwonderlijk als je 3 maal zoveel gaat vangen terwijl er toch eigenlijk niet meer tongen zitten, De laatste 2 jaar , en dan helemaal het laatste half jaar is er voor de kleinschalige vissers geen droog brood meer te verdienen, en vallen nu bij bosjes om. De pulsers zijn hier verdwenen en vragen nu om uitbreiding van het vangstgebied, terwijl ze afgelopen jaar niet meer dan 72 % van het nationaal quotum hebben kunnen opvissen. De kustzone is veel te zwaar overbevist en wij zijn de dupe.
  Zo ook de franse belgen en engelse kustvissers die er van beticht worden door fake nieuw de puls weg te laten stemmen, nou het enige fake nieuws hier komt van de pulsers zelf, ze zien geen weg terug en gaan door tot ze met zn alle de laatste tong hebben. Zo zijn vissers nu eenmaal. Ik weet dat want ben er zelf één.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *