Drie bijen in 1 klap met fruitbomen in je dorp/stad

Lekker van oude rassen Friese appels

De eigenaar van restaurant De Hinde in Hindeloopen vertelde over Fryske Frucht: een organisatie die oude Friese rassen van appelbomen plant en mensen helpt met (her)planten. Je hebt dan niet alleen bomen met bloesems in het voorjaar voor de bijtjes, groen in je straat maar ook verse eigen appelsap/cider in de nazomer.

Dat past helemaal in de win-win-natuurvisie en Groen zonder Doem van het Ecomodernisme, zoals beschreven in ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei‘, als medicijn tegen de milieubeweging die mensen van de natuur vervreemdde met haar ‘ecosystemen’, ‘biodiversiteit’ en duurzame subsidie-zwendel.

Zo zou je ook hele biodiverse bedrijventerreinen kunnen beplanten tussen die kale loodsen/blokkendozen, zodat je fruit verbouwt tussen bedrijvigheid.

De kersenbloesem van de kers die ik in de kale voortuin plantte: was het maar weer voorjaar

Want je slaat drie vliegen/bijen in 1 klap met fruitbomen in eigen beheer.

  • Je hebt meer groen in je dorp dat je zelf beheert, je hebt bloesems in het voorjaar voor de bijtjes en het voorjaarsgevoel. Groene bomen in de zomer.
  • Je hebt fruit in de nazomer, plezier en micro-economische prikkel.
  • Bij een overheid die op kerntaken bezuinigt als schoonheid van de leefomgeving, voorkom je verdere kaalslag

…als medicijn tegen de tokkie-sering van de buurt

Je Leven is niet vruchteloos meer…met appels
In watersportdorp Terherne plantten ze al van die fruitbomen. De partners van Fryske Frucht plantten hier bij Sint Nyk al 2 hectare oude rassen appelbomen voor een boomgaard volgens het 3 vlieg in 1 klap-model.

Het redden van de Aarde kun je wel aan Superman overlaten. Natuur herstel je voor de lol, omdat je er zelf plezier in hebt als onderdeel van je levensfilosofie. ( = wat je dagelijks doet/wie je bent)

Wat zouleven zijn, als je de seizoenen nauwelijks opmerkt omdat alle steden en dorpen een steriel industrieterrein zijn – waar de Human Resources van onze loonslaven-maatschappij voor 9 en na 5 wat achter de TV hangen/mobieltje gluren.

De Bureaucratie van 2030 Agenda is de vijand van de burger

De Overheid kan geen cultuur dragen, passieve gluurders doen dat evenmin. Ondernemende Particulieren dragen cultuur met eigen geld en initiatief. Zo hou je ook tradities in stand en fruitrassen die al eeuwen bij de provincie/streek horen. Zoals horeca met eigen visie op eten dat ook doen. Dat eten komt ergens vandaan, en de wijze van telen beïnvloed ook het landschap.

Een mentaliteit van minimalisme en efficiency kun je ook aan een verschraald landschap lezen. Daar is de Verbeelding vermoord.

Terwijl leven toch draait op plezier en inspiratie ( = inblazing). Niet beslist omdat je zo’n positievo bent (ik ben pessimist tot in de kist). Maar juist omdat er zoveel reden is tot somberheid, al was het maar dat grijze kloten-weer vandaag.

We gaan allemaal morsdood. Met groepen mensen heb je altijd gezeik, veel mensen zijn maar leugenachtige en corrupte/karakterzwakke wezens. Daarom geldt ook het Joodse gezegde/verwensing ‘wij wensen u veel personeel toe’. Schopenhauer had gelijk. 🙂

Harmen Ligthart van De Hinde, 1 van de Deelnemers van Fryske Frucht

En dus is het zo belangrijk voor je mentale welzijn om het donker met licht te compenseren. Iedere dag moet daarom ergens buiten je mobieltje en televisie een aanleiding zijn om je over op te vrolijken, dat los staat van sociale status/ geld, dat ellebogen-circus genaamd ‘sociaal leven’. Iets dat je verbeelding stimuleert, in plaats van vermoordt.

Heilige Hermann Josef gaf een appel aan kindje Jezus op een schilderij. En die at ‘m op: kortom, zijn Verbeelding leefde en dus was hij niet geestdood zoals veel moderne seculieren anno nu

De Tuin als model voor natuurbescherming
Natuur is met lekkere hapjes en drankes wat mij betreft het beste middel tot geestverruiming.

Natuur oordeelt niet maar is het zijn zelf. Niet voor niets hebben mensen daarom altijd tuinen gehad, volkstuintjes, groen. Wie gaat er op vakantie naar een windfarm op vakantie of biomassa-centrale? Iedereen gaat op vakantie naar het groen. Mensen halen planten zelfs in huis.

En daarom is ‘De Tuin’ ook het uitgangspunt voor natuurbescherming in mijn variant van het Ecomodernisme. Ik hoef geen 3300 verschillende soorten muskieten te behouden, ‘biodiversiteit’. Wel de eigen achtertuin uit eigenbelang.

Als je iets ‘naturigs’ doet, dan moeten mensen er zelf een direct voordeel bij hebben. Anders wordt het een subsidiespulletje, waar de stekker uit gaat als de subsidiepot leeg is. Het werk-schema van de oude natuur- en milieubeweging zeg maar, die met de overheid vergroeid raakte.

Dit ziet er toch vrolijker uit….

Alle natuurwaarde in Europa van de laatste 1000 jaar ontstond door kleinschalig economisch gebruik. Of het nu de heideveldjes, meertjes en petgaten (turfwinning) zijn die we in Nederland ‘natuurgebied’ noemen’. Of het zijn de kurkeik-plantages in Spanje met hun bijbehorende ecosystemen.

Haal die ziel er uit en de natuur verdwijnt evenzo. Die trend versterkt door de globalisering en bureaucratisering (2030 Agenda). En dus moet je daar als particulieren een dam tegen opwerpen, tenzij je in een steriele en identiteits-loze omgeving wilt wonen.

…dan een grote kattenbak. Ik zeg dus niet: doe het als mij, maar doe het op eigen wijze.  Of helemaal niet. Niemand moet iets. Iedereen moet het zelf weten.

…en eigen ondernemingszin
De Ecomoderne natuurvisie gaat uit van eigen verantwoordelijkheid op eigen grond. Die verantwoordelijkheid kan voor overheden gelden, maar ook voor particulieren die zelf initiatief nemen. Wij besteden liefst 0 euro aan marketing-campagnes die andere mensen via de overheid moeten opleggen waar anderen te beroerd voor zijn.

Dat gedram voor meer bureaucratie, dat is de (al 50 jaar falende) strategie van de Postcode Loterij-gefinancierde milieubeweging: Greenpeace cs slaagden er met de overheid in om de natuur van mensen af te pakken. De milieubeweging vervreemdde mensen van hun eigen natuur.

…en oogst in de nazomer,

Wij Ecomodernisten heroveren onze omgeving op de ecologen met hun bi o di ver si teit. Ik hoef niet alle 3300 soorten muskieten te beschermen, of 130 ‘natuurdoel-types’. Maar bijtjes, vogeltjes, vlindertjes appels, peren, scharrelvarken voor Serranoham, lekker bier…Alle spin-off daarvan inclusief de zeldzame spinnetjes zijn een extraatje.

Hindelooper bogen-maker, niet ‘de overheid’ kan de cultuur dragen, particulieren dragen de cultuur

Als libertair anarchist hou ik er niet van dat iemand anders mij ZIJN visie opdringt. Dus ga ik dat omgekeerd ook niet doen. Noch wil ik dat er instanties zijn die mij HUN visie opdringen via de overheid, zodat de rijkste lobby bepaalt wat ik moet doen.

Wie een visie heeft, voert dat uit met eigen middelen op eigen terrein. Als je een ander daarmee aansteekt, om op eigen wijze het eigene te doen. Winst. Maar geen gedram via media aub.

Hele laan met lijsterbessen verdween

Van de overheid zelf hoeven we niets te verwachten.

Overal beknibbelen gemeentes op hun groenbeleid. De zaag gaat in bomen, struiken verruilen ze voor gras. Daarnaast zijn er miljarden euro’s aan perverse subsidies voor boskap in omloop uit naam van ‘het klimaat’/Het Energieakkoord. De kaalslag en verschraling zal enkel verder doorzetten.

Kingsize kattenbak

In mijn eigen buurt in Langweer (met veel tegeltuinen en kingsize kattenbak-grinttuinen) vond afgelopen zeven jaar een ware kaalslag aan bomen plaats. Een hele rij lijsterbessen verdween. Daarvoor kwamen wat treurige staakjes in de plaats die nauwelijks leven.

Twee 40 jaar oude kastanjebomen werden geveld om klagers van dienst te zijn met angst voor takjes op de stoep. Een minimalistische ‘moeraseik’ kwam ervoor terug, een Prozac-staakje met zelfmoordplannen.

…een kale tegeltuin ombouwen tot paradijsje om het voorjaar te vieren, kan nu al niet wachten tot het maart is

Die ontgroening komt bovenop de trend van de tokkietuin voor de onderhoudsarme hersenpan, en die troosteloze schuttingen.

Zo krijgt de buurt een steeds armetieriger aanblik als afspiegeling van de geestelijke armoede die deze trends drijft. Een term waarmee ik vooral bedoel dat ‘de verbeelding’ vermoord wordt door massamedia via de flatscreen/breedbeelt-tv.

De combinatie van geestelijke afstomping en verdere bezuinigingen op waardevolle zaken als cultuur en natuur kun je niet keren, behalve dan bij jezelf. Die mentale afstomping van mensen zal enkel erger worden.

Zij is (zo luidt de Rypothese) een gevolg van het verdwijnen van het christendom uit Nederland, de ‘ziel’, zoals Geert Mak dat al beschreef bij ‘Hoe God verdween uit Jorwerd.’

…alle ‘natuur’ in NL ontstond door economische kleinschalig medegebruik, IJsselmeerdijk bij Hindeloopen

Met geen marketing-campagne over ‘Mienskip‘ kun je de moord op God/de Verbeelding terugdraaien. Op de Euro staat immers ook geen ‘God zij met ons’ meer. God is niet meer met ons.

Je verspilt dus geen energie aan ‘de massa’, gedram via media. Goede ideeën komen nooit van de massa, van ‘iedereen’. Massa-ideologieen leiden altijd tot lijkenbergen, leugen en corruptie. Maar je maakt je abdij met een dikke muur er omheen. De chaos en overheid hou je buiten, de schoonheid en je eigen Heim binnen. Zo doen wij het hier in onze EU-vrije zone.

Punt.

Om toch ‘cultuur’ te houden, moeten andere mensen het stokje overnemen, die begrijpen wat ‘ziel’ is. En die zijn er ook steeds. Er zijn altijd weer ondernemende en creatieve mensen die op eigen grond met eigen middelen iets aanstekelijks uitvoeren. Daarvan moet je het hebben. Niet van ‘het gemiddelde’.

Skarl, het landschap weerspiegelt het karakter van de bewoners

Dus geen eindeloos vergader, geen gedram, niemand hoeft zijn visie aan de ander op te dringen. Iedereen doet op eigen terrein wat ‘m zelf goed dunkt. Laat de onderhoudsarme mensen de boel dan lekker kaal trekken. Zolang er nog 1 mens is, die besluit het anders te doen is de zaak niet verloren.

Eentje maar. Steeds ontmoet je toch weer zulke mensen die het licht aan houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *