Massa-uitsterven zit in onze genen…

Een romantischer plekje dan de Geulhemmermolen moet nog gevonden worden: was het maar weer voorjaar!.

Bij de Geulhemmermolen in Zuid Limburg (Berg en Terblijt) krijg je toegang de Geulhemmergroeve beheerd door Stichting de Rots. Daar kun je de Krijt-Tertiairgrens zien, een klein sediment-laagje dat getuigt van de ramp toen de dino’s uitstierven.

De groeve was tot 1992 in gebruik voor kalksteenwinning, en kent nu een gangenstelsel van 25 kilometer.

De meest gangbare theorie stelt, dat een komeet-inslag in Mexico (schiereiland Yucatan) de aarde een mokerslag toebracht. De atmosfeer raakte gehuld in stoffige duisternis. Waarna tenminste 75 procent van de bestaande levensvormen het hoekje om ging. (de definitie van ‘massa-uitsterven’ die Anthony Barnosky gaf in Nature in 2010)

Al zijn er ook academici, die stellen dat miljoenen jaren van vulkanisme het uitsterven veroorzaakte. De Deccan Traps in India, hoekige basaltformaties zouden daarvan getuigen.

Om het moderne uitsterven door menselijke oorzaken in perspectief te plaatsen: ongeveer 1 procent van de bij de wetenschap bekende soorten vogels en zoogdieren gingen sinds 1500 het hoekje om. Daarvan werd 95% op eilanden uitgeroeid en Australië. (Eschenbach & Loehle 2012)

Wanneer bijvoorbeeld de VOC langskwam (Mauritius, vernoemd naar Maurits) en de Dodo deed uitsterven.

Door de Duurzaamheid zal dat uitsterven van diersoorten en plantensoorten echter aanzienlijk meer worden: zo gaat ook al ons bos naar de knoppen voor De Duurzaamheid (Renewable Energy Directive/2030 Agenda). Want plots wil onze overheid/milieubeweging dat we geen fossiele planten stoken (kolen, olie, gas), maar de nu bestaande natuur.

De natuur die we eerder beschermden, die noemen ze nu plots ‘biomassa'(een ontzielde kreet voor biologisch materiaal) en ‘hernieuwbaar’ (= vervangbaar, alles van Waarde is weerloos)

Het Atheïsme/secularisme onttovert alles. Mensen kennen daardoor geen Waarde meer met grote W. Willen ze je organen roven, je ongewenste levens aborteren, je geslacht inwisselbaar maken, ze plastificeren lijken en noemen dat ‘kunst’. Niets is heilig.

Want zonder God is er geen (grond voor) moraal. Alle ethiek is situationeel en heeft enkel een relativistische grond, geen absolute. De Absolute grond voor ethiek is namelijk gevestigd in het ongrijpbare, waar mensen met hun tengels niet aan kunnen komen.

Wat ons brengt bij de vraag wat ‘wetenschap’ anno nu dan is…

De beide kampen van het massa-uitsterven van ongeveer 65 miljoen jaar geleden, die bestreden elkaar 10 jaar terug nog te vuur en te zwaard. Zo leer je dat ook in de academische wereld een oorlog plaatsvindt om prestige en onderzoeksgeld.

Moderne wetenschap is vaker wel dan niet vooral politiek, en gericht op het zo lang mogelijk krijgen van zoveel mogelijk onderzoeksgeld. Er zijn veel te veel academici voor te weinig echt zinvolle vraagstukken.

Een minderheid van academici laat zich leiden door die nieuwsgierige honger naar kennis, dat verlangen te begrijpen hoe de natuur werkt. Want dat verlangen is religieus. Een seculiere maatschappij doodt daarmee op termijn de bron van echte wetenschap, die in Verwondering en Verbeelding ligt.

De balans lijkt wel zoek tussen echte natuuronderzoekers (daarvoor is nauwelijks geld) en wat ik Academie-prostituees noem: mensen die hoereren met de laatste academie/politieke mode voor onderzoeksgeld.

Geoloog in ruste Jan Smit bij de KT-grens

Er valt ook niets meer te innoveren, dat werkelijk je leven verbetert, althans voor Westerlingen: want wat zou je nog meer willen dan je nu al hebt?

Er is al lekker bier, lekkere droge worst. De grootste genoegens van mensen- zoals in de zon zitten of lekker wippen- die zijn de zelfde als in de oertijd. Dat ga je echt niet met een AI-robot doen, terwijl je kunstvlees door je keelgat moet schuiven van de Universiteit van Utrecht.

In Prediker lees je al dat je beter in dankbaarheid met dierbaren een hapje en drankje kunt doen. De rest is IJdelheid der IJdelheden, niets dan najagen van wind. Waartoe tobt een mens zich af onder de zon. Of Polder-Prediker:  Waartoe tobt de mens zich af in eindeloos winderig en regenachtig kutweer.

De zwarte laag die van de ramp getuigt….geen kalkvormende organismen

Gaat toch heen in vrede met die ‘innovatie’. Seculier politiek gedram in witte doktersjas, om machtspolitiek academisch gezag te geven danwel een Tech-jasje. Net als al die digitale en sociale netwerken waar je dan verplicht in zou moeten als verrijking van je bestaan. Nou d’r heeft weer iemand ‘je profiel bekeken’. Wat maakt dat nu uit?

Bekijk hoe goed uw profiel opvalt tussen de andere profielen. Wanneer de juiste persoon uw profiel bekijkt, bent u een stap dichter bij de volgende stap in uw carrière.

ZUCHT. Mensen ontmoet je in vlees en bloed, je moet de stem horen, eerder weet je niet wie het is. En zelfs dan kun je er nog helemaal naast zitten.

De belangrijkste ‘grens’ die ‘innovatie’ nog kan verleggen, is die van de mens zelf: hoe de mens zichzelf kan en als vanzelf MOET zien. Dus krijg je meer middelen om de controledrift van anderen meer bereik te geven.  Steeds meer invasieve technologie, de menging van mens en machine tot je in een Matrix geplugd zit die je illusies voorspiegelt. (Singulariteit noemen ze dat, die voor 2030 is bereikt) Martin Heidegger zag het al goed.

Het sluitstuk van seculiere controledrift: dat is technologische greep op jouw Verbeelding.

Waar blijft dan een plaats die echt tot de verbeelding spreekt, wilde natuur zonder Nordic Walkers en Mountainbikers waar nog elfjes en kabouters kunnen wonen.

In een Atheïstische wereld vol controle-drift leven enkel nog Russische trollen.

Bijna zou je verlangen naar een nieuwe komeet die uit het Universum op ons afraast, die Delete-knop. Waarna alles weer opnieuw kan beginnen. De Hemel en de Aarde. Stil maar wacht maar. Bijna dan.

Dat soort maatregelen, het is wel wat een monument van Vrijmetselaars in Amerika bepleit sinds 1980: de Georgia Guidestones. Die zien slechts Lebensraum voor een half miljard mensen ‘In Perpetual Balance with Nature’.

Hoe zouden ze dat aantal willen halen?

Het zwarte kleilaagje van de KT-grens

Je kunt op die KT- grens een zwartig kleilaagje vinden zonder leven, waarboven je weer wat eencellige kalk-vormende organismen vindt. Het kalksteen zelf is natuurlijk ook een restant van fossiel leven, de kalkskeletjes van foraminiferen (kalkhoudend plankton), en koralen in de oceaan die toen Zuid Limburg bedekte. Als ik me niet vergis heette die de Tethyszee.

Wanneer ik me wel vergis, dan heet die zee dus anders. Maar de Noordzee kan het niet zijn. Want die bestaat nog maar 8000 jaar.

Tijdens de Franse Revolutie (1789) en de daarop volgende veroverings/bekeringsdrang van de Fransen kwamen de Franse Atheïsten Zuid Limburg bezetten in 1794. Atheisme is de meest moorddadige en opdringerige filosofie die de mensheid ooit kende. De ergste massamoordenaars/voorbeelden voor linkse politici als Wijnand Duivendak en Paul Rosemuller in de geschiedenis waren Atheist.

Er zat hier een schuilkerk, nu kun je na doop je kind hier in de muur laten vereeuwigen

Atheïsten kennen ook zo’n sterke bekeringsdrang. Zij vermoorden het liefste alle andersdenkenden, na ze eerst als ‘dom’ en minderwaardig weg te zetten, ‘tegen de Wetenschap’. Alle andere meningen noemen ze dan ‘Nepnieuws’ met hun Ministerie van Waarheid. Niet voor niets heette het dagblad van politiek Atheïsme (het Communisme) ook De Waarheid/Pravda.

Een standpunt als ‘waarheid’ als verbale stok om mee te slaan, geestelijke starheid in plaats van dieper inzicht, wijsheid.

Dus moesten ook honderden kloosters en kerken dicht, toen de Fransen Zuid Limburg bezetten, geestelijken werden onthoofd. Op de meest ‘humane’ manier die Dr Guillotine toen had bedacht.

Zoals de Nazi’s (Sociaal Darwinisten/Atheisten) met hun gaskamers ook de meest humane dodings-manier vonden, om zoveel mogelijk andere mensen het hoekje om te krijgen. Voor levensruimte.

De Verlichting en De Vooruitgang waren voortaan de heilige oliesels, de fysieke expansiedrift van de mensheid tot in alle uithoeken der aarde. In plaats van dat je toevlucht zoekt tot De Verbeelding: de enige plaats waar je innovatie- en exploratiedrift niet (fysiek in ruimte en persoonlijke ruimte) ten koste van anderen gaat.

Een Limburger priester weigerde een eed voor de Atheisten af te leggen. Hij richtte een schuilkerk in de Geulhemmergroeve in. Daar bleef hij de Mis opdragen tot hij 1803 overleed. Nog steeds kunnen Christenen zich laten dopen en er een dooptegeltje krijgen. Niks mis mee.

Wat me bij de volgende brainwave brengt: de Apocalypse, de eindtijd, danwel zondvloeden: die angst voor De Grote Ramp is alles behalve uniek voor het Christendom. Die angst zit in het collectieve mensdom ge-etst. En zij is bijzonder reëel.

Met de intrede van het atoom-tijdperk zijn mensen in staat alle leven op aarde uit te roeien, behalve insecten en bacteriën natuurlijk.

Daarom gebruikte rijke industrieel en protagonist van de ‘Voluntary Human Sterilization League’ Hugh Everett Moore (1954) ook de ‘bom’-metafoor, de Populatiebom. Zo maakte hij zijn angst voor almaar uitdijende menselijke bevolking op aarde voelbaar. Of hij projecteerde zijn eigen mentaliteit van controle op alle andere mensen…

Is het niet mogelijk, dat ‘de eindtijd’- een herinnering daaraan- als vanzelf in onze oergenen zit? Zo delen mensen wel meer mechanismen als endorfine (chemisch belonings-systeem) met veel primitiever wezens.

Je hebt zelfs parasieten, die hun gastheer (een insect) chemisch zo kunnen beinvloeden, dat deze zijn gewisse dood tegemoet treedt door expres voor een vogeltje op te vallen. Zodat de cyclus weer rond is, nadat vogeltje ‘m oppikt en later zijn met parasiet besmette poep weer op de grond legt.

Zodat alles weer opnieuw kan beginnen. Het blad-etende insect dat blad met poep en parasiet opneemt.

Het DNA dat wij meedragen, daar zitten gecodeerde restanten bij van het ‘Leven’ dat eerdere massa-uitsterfperiodes, catastrofes doormaakte.

Dus zit gewoon niet in ons DNA ook de herinnering gegraveerd aan die akelige tijd van 65 miljoen jaar terug? Een onzichtbaar mechanisme in A C G T gecodeerd, dat ook ons mensen nog drijft, onze diepste angst voedt.  Waarna weer een nieuwe Hemel en Aarde zal ontstaan. Alles wordt Nieuw.

…dino’s bestaan nog, iedereen die Brahma-vleeskuikens had kan dat bevestigen

Overigens zijn de dino’s nooit uitgestorven. Iedereen die kippen heeft, weet dat ik gelijk heb. Ze zijn wat minder afgrijselijk geworden, je kunt de kip zelf eten met gembersaus en ananas. In plaats van andersom, dat de Dino jou komt eten.

Hap, de Mosasaurus

  • Steun mijn werk, dagelijks nieuwe inzichten, exploratie van wereld en literatuur, nieuwe gedachten, en fotografie van natuurlijke historie via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke’
  • Je kunt een bedrag voor een pak koffie doneren, een Kamerplant, een fles Zeearendbier (7 euro) maar ook voor de Nuon-rekening (72 euro) of een tank benzine om vrij denken en observeren in beweging te houden. Met de 3 b’s: bier, benzine en boeken blijven we iedere dag verrassen en exploren, je weet dag 1 niet wat dag 2 zal brengen. En we wisselen donker en licht af, Yin en Yang, Jip en Janneke.

One Reply to “Massa-uitsterven zit in onze genen…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *