Baptists & Bootleggers: Milieudefensie helpt Multinationals voor 10 miljoen euro

Van Hugo von Meijenfeldt (Buitenlandse Zaken) om 2030 Agenda door te drammen

Er bestaat een officiële economische theorie – ontwikkeld door econoom Bruce Yandle– die het gedrag van Grachtengordel-club Milieudefensie verklaart. Baptists and Bootleggers. In naam voeren de ‘Baptists’ van Milieudefensie actie tegen ‘multinationals’. (Bootleggers)

Groene Grachtengordeldieren bezetten de Moral Higher Ground, terwijl Milieudefensie via 2030 Agenda-ambtenaar Hugo von Meijenfeldt (Ministerie Buitenlandse Zaken) door multinationals betaald krijgt, om economische keuzevrijheid van concurrentie te hinderen: Baptists and Bootleggers heet dat.

Multinationaldefensie is directe hulp voor het Ecokapitalisme (2030 Agenda) en krijgt betaald om te ‘pleiten en beinvloeden’ voor die agenda.

Die Bootlegger-Baptist-theorie is vernoemd naar de lobby van Amerikaanse Baptisten/Evangelicals voor alcohol-loze zondagen in de vroege 20ste eeuw:, dus dat alle officiele kroegen dicht moesten, winkels geen alcohol.

De illegale alcohol-verkopers (Bootleggers) waren erg blij met die lobby, want zo hielpen de baptisten de legale concurrentie uitschakelen. En dat dreef zo de eigen (illegale) verkoop omhoog, terwijl de Bootleggers geheime deals sloten met politici.

…Multinationaldefensie vanuit hun A-locatie in de Amsterdamse grachtengordel, met wat usefull idiots/reljeugd om corporate lobby een bottom-up rafelrandje te geven

Multinationaldefensie
Dus terwijl de zichtbare lobby van de Baptisten allerlei verheven principes etaleert, beïnvloedde de onzichtbare lobby van Bootleggers ondertussen politici. Zo kreeg je dus een onheilige alliantie van Baptisten die de Moral Higher Ground in media konden innemen. Terwijl ze tegelijk het criminele circuit stimuleerden door de consequenties van hun lobby.

In 2016 kreeg Milieudefensie 10 miljoen euro subsidies van top-ambtenaar Hugo van Meijenfeldt van het Ministerie van Multinationals (Buitenlandse Zaken). Dat lobbygeld krijgen ze om te lobbyen voor lastenverzwaringen voor MKB en burgers onder het mom van ‘duurzaam’ ( = subsidie-economie waar grootbedrijf op binnenloopt)

Ook in 2008/9 maakten agitatie-subsidies al 40 % van inkomen Multinational-Defensie uit, eerdere jaren wel 80-90%. Een deel van die subsidies is voor Friends of the Earth Europe.

Terwijl het publieke draagvlak voor Milieudefensie sinds 2008 HALVEERDE van 90 duizend leden naar 50 duizend leden, blaast Hugo von Meijenfeldt die Grachtengordel-club dus kunstmatig op met subsidies.

Multinationals zijn uit op de biljoenen publieke euro’s die vrijkomen uit naam van ‘Parijs’ en het op september 2015 afgehamerde 2030 Agenda.

Het mag wat kosten….biljoenen voor het Eco-Kapitalistisch Complex van Shell/Unilever cs ( = Crony Capitalism/Duurzaam)

Je kunt 2030 Agenda ook zien als de eveneens door Bruce Yandle beschreven stroming van het Eco-Kapitalisme: Natural Capital, ontwikkeld door Lester Brown (World Resources Institute) betaald door het Rockefeller Brothers Fund.

Het ‘internaliseren’ van ‘externe kosten’ van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen: dus dat je energie kunstmatig duur maakt via belastingen of emissiehandel, waarbij kosten dan uiteindelijk door MKB en kleine verbruikers opgehoest worden ( = ‘duurzaam’)

1984, de Stichting SDG-Charter bij VNO-NCW (Bankier Herman Mulder/Bernhard Wientjes en Wijffels) lobbiet voor implementatie. Milieudefensie krijgt van Hugo von Meijenfeldt subsidie om voor 2030 Agenda te ‘pleiten en beinvloeden’

Het mede door Pieter Winsemius met McKinsey voor de Trilateral Commission ontworpen systeem van Emissiehandel is een vorm van Eco-kapitalisme. We zien echter steeds, dat de sterkste lobby profiteert, terwijl de zwakste lobby (de burger, boer, visser, kleinbedrijf) de rekening krijgt.

Globalistisch (‘interdependent’) groot-financier klimaat-reljeugd (Bill Mc Kibben) Rockefeller Brothers Fund financierde de ontwikkeling van Ecokapitalisme via World Resources Institute (Lester Brown)

Kyoto klassiek Baptist-Bootlegger-verhaal
Zo werden de kosten van het Kyoto-Akkoord (1996) ook via de invoering van de Algemene Energie Belasting (AEB) op midden en kleinverbruikers afgewenteld, dankzij succesvolle lobby van de VNO-NCW. Dat beschrijft voormalig Milieudefensie-directeur Wijnand Duivendak in ‘Groen Optimisme’.

Een zelfde gebeurt bij het door Milieuclubs (Baptists) en Multinationals (Bootleggers) bekonkelde Energieakkoord. Daarbij moeten burgers via de Energierekening de kosten van 73 miljard euro ophoesten. Shell blij dat kolenenergie er af gaat, weer een concurrent minder. En lobby tegen Kernenergie komt Shell ook goed uit.

Bruce Yandle publiceerde in 2001 specifiek over de tot-standkoming van dat Kyoto-akkoord als voorbeeld van Bootleggers and Baptists:

Sustainable Growth Coalition = Bilderberg-globalisme
Von Meijenfeldt is verantwoordelijk voor implementatie van 2030 Agenda (met 17 SDG-doelen) van de Trilateral Commission, World Economic Forum en de 8 multinationals die sinds 2012 de ‘Sustainable Growth Coalition‘ vormen waaronder Shell en Unilever (Paul Polman, van het High Level of Eminent Persons voor de ‘Post 2015 Development Agenda’)

Subsidie graaien door Shell/Unilever cs voor Peperduurzaam (= 2030 Agenda)

Die Sustainable Growth Coalition drukt samen met de Stichting SDG-Charter die kleurige agenda door. (Stichting van ABN Amro-bankier Herman Mulder en Bernhard Wientjes)

Die subsidie krijgt Milieudefensie omdat hun lobby in het belang is van Von Meijenfeldt zijn agenda. En Von Meijenfeldt werkt weer in dienst van de grote multinationals, Bilderberg-bankiers en al dat globalisten-volk dat aast op de publieke biljoenen aan ‘externe kosten’ die zij via belastingheffing hopen te innen.

VNO-NCW (= meer asfalt, meer windmolens) maakt alvast reclame voor Bilderberg-conferentie van Bankiers, Globalisten, Henry Kissinger, CIA, MI6

‘Klimaatvluchtelingen’ komen naar Nederland voor ons kutweer
Ook de op de komende Bilderberg-conferentie (= Nato + Goldman Sachs + CIA) – waar VNO-NCW reclame voor maakt spreekt een politiek filosoof Haroon Sheikh. Voor zijn bankier-vrinden haalt hij de onwaarschijnlijke theorie zonder enig bewijs van ‘klimaatvluchtelingen’ uit de kast.

Alsof mensen uit Syrie hier komen omdat het weer tegenzit. In plaats van dat de CIA, sponsor van de Bilderberg-conferenties terreurgroepen financiert om een legitieme regering (van Assad) af te kunnen zetten. Nadat ze eerst Libie al de Middeleeuwen in bombardeerden, zodat die Afrikanen hier plots met honderd-duizenden kwamen ipv werden tegengehouden.

Of dat mensen uit Eritrea in Nederland komen wonen omdat het weer hier zo lekker is.

Mensen vluchten naar Nederland omdat het weer hier beter is 🙂

Je ziet dus dat die Haroon Sheikh voor de Bilderberg-conferentie ( = Goldman Sachs, Rothschild cs) het zelfde geluid verkoopt, als dat Milieudefensie in haar campagnes doet. Hij hangt de Baptist uit, de ‘intellectueel’ om met beroep op ‘De Wetenschap’ de Moral Higher Ground in te nemen. Maar Haroon Sheikh handelt dus in het belang van globalistische ondernemingen en bankiers.

Dat is zijn goed recht overigens. Tegen ‘multinationals’ en banken an sich kun je niet per definitie zijn, anders kwam er geen benzine uit de pomp. Ik ben ook niet tegen zout water in de Noordzee. Maar een agenda van Crony Capitalism die parasiteert op de waarde-toevoegende economie: daar kun je wel ethische vraagtekens bij zetten.

..een academisch hulpje van globalist-bankiers/Nato en CIA/MI6 (sponsoren van Bilderberg sinds 1954)

Sible Schone ook Baptist met HIER voor Bootlegger Essent
Een zelfde zien we bij Milieudefensie-oudgediende Sible Schone. Die voert- betaald door Essent- met klimaatcampagne-club HIER campagne voor klimaatsubsidies. En Essent loopt zo voor 2-3 miljard euro binnen via bos-stooksubsidies. Schone kan de Moral Higher Ground in-nemen als ‘Baptist’. Terwijl de energiebedrijven achter de schermen de politiek in hun tas hebben.

En interesseert het die bedrijven of wij straks 10% of meer van ons inkomen moeten afdragen voor peper-duurzame energie.

En zo willen ze ons nu ook plots van goedkope energie af hebben, de Transitie naar subsidie-energie, waarmee multinationals dan hun aandeelhouders via tientallen miljarden euro’s subsidies plezieren.

Liesbeth van T. De ‘Baptist’ voor de Bootleggers van peperduurzame subsidie-cashers

New Deal/Green Deal
Daarom bejubelt de VNO-NCW ook Liesbeth van Tongeren van Groen Links voor haar actie voor ‘Duurzaamheid’. ( = subsidie)

Want dankzij alle subsidies kan de Installatiesector lekker binnenlopen met isolatie-werk voor steeds hogere (verplichte) isolatie-normen, zonnepaneeltjes op het dak (verlenging salderingsregeling). En Mark Rutte blij: die kan schermen met een groeiend BBP. Terwijl die ‘groei’ deels op Keynesiaanse wijze (via rondpompen overheidsgeld) tot stand komt.

Nu heet dat rondpompen van overheidsgeld alleen geen ‘New Deal’ (jaren ’30 onder Roosevelt) maar Green Deal, een overheidscoalitie onder toezicht/voorzitterschap van ABN-Amro/Rabo bankier Monika Mitz.

Het Ecokapitalisme pompen ze nu tot in de haarvaten van de maatschappij, zoals via ‘Green Deal Scholen‘.

One Reply to “Baptists & Bootleggers: Milieudefensie helpt Multinationals voor 10 miljoen euro”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *