Wat zei Charles Darwin over seksisme en racisme? (3)

Als mensen een biologische oorsprong hebben, een ‘natuur’ en er zijn ‘natuurlijke’ verschillen…

In deel 3 over vrijheid volgt de synthese van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, de onderlinge verwantschap. We citeren een 19de eeuwse aristocraat, om die relatie concreet te maken: Charles Darwin.

Die zou in 2018 geen uitgever vinden voor ‘The Descent of Man’ (1874). De bebaarde Victoriaanse aristocraat was direct belaagd door (Anti-?)fascisten, taarten in het gezicht, huis beklad.

‘Deze man is extreem-rechts’, zou de Volkskrant over Darwin schrijven, BNN-Vara zou zijn bebaarde gezicht afbeelden naast Hitler. Had Darwin anno 2018 ook politieke ambities gehad, wie weet was hij dan zomaar op het Mediapark doodgeschoten, of moest hij met beveiligings-Gorilla’s over straat.

Ja wat waren mensen in de Victoriaanse tijd toch extreem van normen en opvattingen 🙂

Voor Nivellering/collectivisme geeft De Staat subsidie

Niettemin zullen we hier enkele passages uitlichten uit het gedeelte ‘mental powers of Men and Women‘. Omdat er bij ‘gelijkheid’ in de Orwelliaanse traditie van massa-bewegingen (Animal Farm) nogal wat interpretaties van ‘gelijk’ bestaan.

En sommigen al snel meer gelijk worden dan anderen, naarmate ze het geweldsmonopolie toe-eigenen. Gelijkheid is dan al snel ‘het gelijk van de Staat’. Een massa is amorf, een instrument van een (al dan niet zichtbare) ‘Leider’.

Het individu kun je aanspreken op verantwoordelijkheid en identiteit. Mensheid is net als ‘De Aarde’ niet aanspreekbaar of afrekenbaar. Wel zijn er velen die zich als spreekbuis opwerpen. Dat zijn automatisch dus collectivisten, massa-mensen, het tegendeel van (geestelijke) vrijheid (individualisme).

Het fascisme was een massa-beweging, net als het Ecofascisme/Klimazisme van de Nederlandse Staat en Staatsmedia. Aristocratie is dat juist niet.

Ongelijkheid of Afgunst? Met tientallen miljoenen subsidie van Ministerie Buitenlandse Zaken en ontwikkelings-kolonialisme

Ongelijkheid = Diversiteit
‘Gelijk’ kun je alleen voor God zijn als sterfelijken, omdat je allemaal naakt geboren wordt, geel plast en allemaal dood gaat.

Hooguit kan ‘gelijkheid’ betekenen dat je iets van jezelf in die ander wilt zien. Of het nu een zwerver is of die miljardair op zijn superjacht. Heb je naaste lief als opdracht.

Die opdracht is twee-richtingsverkeer. Dus de havenots mogen ook best hen liefhebben die wat hebben gepresteerd in dit leven. Misschien hebben ze wel gewoon veel ‘verdiend’, kregen ze loon naar werken.

Anders kom je al snel terecht bij Afgunst, wat volgens libertijnen het zelfde is als ‘socialisme’. (Zie Oxfam-advertentie: wie is beter af volgens welke standaarden?)

In talenten is niemand gelijk. Een diversiteit van milieus en omstandigheden ( = vrijheid) is daarom ook te verkiezen boven staats-gesanctioneerde nivelleringsdrang (2030 Agenda). Zodat iedereen ergens een kans heeft. Dan is er altijd is wel ergens een plekje en milieu waar je wel je ding kunt doen.

En waar je niet verplicht bent te wedijveren met anderen op terreinen waar je altijd ‘beste verliezer’ blijft.

…wanneer je het echt kunt. Heb je aanleg voor iets, dan oefen je ook vaker (het is leuker), en word je ook sneller beter.

Ken Uzelf
Als er sociale druk is om beslist dit of dat te zijn/denken, dan verklein je de mogelijkheid tot de ware ontplooiing van je vermogens. Een beperking die je dan jezelf oplegt, menend dat ‘onzichtbare anderen’ dat van je verlangen. Hoeveel mensen gaan zo gebukt onder die virtuele Grote Broer, die hun levensplezier beknelt?

Stel dat je – onder druk van Virtuele Grote Broer- altijd die eend blijft die gedwongen is op het land te waggelen tussen de struisvogels. Terwijl je zwemmend pas tot je recht komt. Als de overheid de vijvers drooglegt met massamedia, waar kun je dan met andere eenden kwaken.

Eenden blij dat ze eend mogen zijn, en struisvogels zijn er niet minder struis om, ieder naar zijn natuur.

Gezonde afgunst bestaat ook; je kunt een ander benijden, en daar dan iets van willen leren: dat heet leerling-meesterschap en is positief. Zoals van een soepele West Afrikaan, die van nature excelleert in vechtkunst. Terwijl mijn Martial Arts meer een vorm van Boer-do zijn. Houterig op zijn boeren-Fries, Klomp Fu.

Is Kung Fu (letterlijk: vaardigheid) net als ‘het leven’ een ‘gevecht tegen jezelf’ dan haal je dus als Boerdo-beoefenaar nooit meer dan een Pyrrhus-overwinning. Toch kom je jezelf het beste tegen, waar de weerstand het grootste is, daar ligt ook de optie voor de meeste groei.

En dan voldoe je toch aan de oeroude levensopdracht: Ken Uzelf! Zonder weerstand om je vermogens te testen, ontwikkel je ze ook niet. Dus je natuur kan wel vastliggen, maar toch is zij plooibaar. De plooibaarheid kent wel natuurlijke grenzen.

…Je kunt zonder aanleg (je ‘natuur’) wel oefenen en komt met discipline wel verder. Maar het wordt nooit echt iets.

Charles over vrouwen en negers
Terug naar onze ‘white supremacist’ Darwin. Op bladzijde 563-566 begint Charles met evolutionaire logica. Wanneer je aanneemt dat mensen evolueerden uit het dierenrijk. En wanneer je ook aanneemt dat er kwalitatieve verschillen in menselijke beschavingen zijn (de 1 dichter bij de dierlijke staat dan de ander), dan kom je automatisch terecht bij deze observatie:

With respect to differences of this nature between man and woman, it is probable that sexual selection has played a highly important part.

I am aware that some writers doubt whether there is any such inherent difference; but this is at least probable from the analogy of the lower animals which present other secondary sexual characters.

Passage uit Mungo Park’s Travels, waaruit Darwin citeert over ‘The Savages’

Na beschrijven van sekse-verschillen bij paarden, koeien en apen lezen we:

Woman seems to differ from Man in mental disposition, chiefly in her greater tenderness (…) and less selfishness (…………..????); and this holds good even with savages, as shown by a well-known passage in Mungo Park’s Travels (in the Interior of Africa, reis via de Niger, West Afrikanen leefden nog in de steentijd 1799 RZ), and by statements made by many other travellers.

Woman displays these qualities towards here infants in an eminent degree; therefore it is likely hat she would often extend them towards her fellow-creatures.

Man is the rival of other men; he delights in competition, and this leads to ambition which passes too easily into selfishness. These latter qualities seem to be his natural and unfortunate birthright.

It is generally admitted that with woman the powers of intuition, of rapid perception, and perhaps of imitation, are more strongly marked than in man….

Seksuele dimorfie: de koolmees-man heeft een grotere stropdas

Trigger Warning, passages zwart lakken
Tot zover zouden Charles Darwin zijn ramen nog niet beklad worden, zo leek mij. In Darwin’s tijd had je nog geen feminisme en doorgeslagen (geestelijk) materialisme, en dus waren zijn positieve observaties over vrouwen nog geldig.

Maar dan vervolgt Darwin;

….but some, at least of these faculties are characteristic of the lower races 🙂 and therefore of a past and lower state of civilisation.

Ho Charles, wat zeg je nu?

En dan krijgen we hier een echte Trigger Warning op bladzijde 564. We hopen dat de Vrije Universiteit deze passage zwart lakt:

The chief distinction in the intellectual powers of the two sexes is shown by man’s attaining to a higher eminence, in whatever he takes up, than can woman- wether requiring deep thought, reason, or imagination, or merely the use of the senses and hands.

If two lists were made of the most eminent men and women in poetry, painting, sculpture, music (inclusive both of composition and performance), history, science and philosophy, with half-a-dozen names under each subject, the two lists would bear no comparison

…de poging 4 jaar terug een boek te schrijven..

In massa is discussie niet mogelijk
Aarts-conservatief en aristocraat Darwin citeert- als tegendeel van zijn argument- dan nog de hier reeds aangehaalde liberaal John Stuart Mill in ‘The Subjection of Women’ (1869): the things in which man most excells are those which require most plodding, and long hammering at single thoughts’.

Maar volgens Darwin is ‘this view of genius perhaps deficient’. Toch ontstaat door gelijke biologische overerving van eigenschappen volgens Darwin in intellectueel opzicht niet zo’n kloof, als je bij een pauw met zijn pauwenstaart ziet ten opzichte van de vrouwelijke pauw.

Bewijs voor het tegendeel van Darwin’s observaties is zeer welkom. Bij mijn laatste 2 workshops in kasteel Sterkenburg, waren in de groepjes studenten de twee enige vrouwen het scherpste, meest actief als deelnemer. Als uitzonderingen die de regel van mijn ervaring bevestigen.

John de Vos van Naturalis met schedelverzameling

Hoe groter de groep, hoe groter de troep
In een massa-context van massamedia met massa-mensen spreek je niet van geinteresseerd individu tot individu. Mensen met grenzen, die volgens rationele spelregels en verlangen tot waarheid naar een gezichtspunt komen als bij een borrel thuis.

Je staat in een arena, een amfitheater, een massa, iedereen voelt de ogen van ‘onzichtbare anderen’ in de rug prikken.

Ook iedereen die met een mobieltje loopt, heeft die onzichtbare anderen continue op zich gericht. Wat men ‘individualisering’ noemt is eerder het tegendeel: vermassa-mensing, zoals John Stuart Mill al voorspelde als effect van massacultuur geleid door massamedia. Je bent geïsoleerd om zo beter marketing op los te laten van producten en massapolitiek. (2030 Agenda)

Maar isolatie en individualisme zijn 2 verschillende zaken. Een individu kent zijn identiteit.

In massa-‘ cultuur’ is ‘imago’ belangrijker dan ‘identiteit’ in een massamaatschappij, wat je werkelijk bent is niet van belang. Net als bij verstandelijk minder bedeelden, delft bij de massa rede en bewijs automatisch onderspit bij gevoel, herhaling van bezweringen en beroep op autoriteit.

Dat is de kern van massa-psychologie en de basis van waaruit spindoctors werken.

Broederschap
Een alternatief is: je daar aan onttrekken, afzondering. Een muur zetten rond je levenstuin waar de modderstroom van de mainstream buiten blijft. En een netwerk van gelijkgestemden vinden, de ‘broederschap’ van mensen met verschillende talenten die elkaar aan kunnen vullen, en zo versterken, bemoedigen ook.

Zo heb ik de afgelopen jaren al vele boeiende individuen ontmoet, mee mogen samenwerken. Je bent niet alleen in ‘alleen zijn’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *