Dictatuur prive-jet-‘proletariaat’ en Marxist-Multinationals (2030)

2030 Agenda, Humboldt Universitat in Berlijn

Nationale media-figuren, politici, milieuclubs en VNO-NCW kropen dit weekeinde samen op een nationale Bilderberg-conferentie over 2030 Agenda: wereld-socialisme invoeren op nationale schaal.

Daarom vandaag aandacht aan de verwante internationalisten-club Trilateral Commission, en het Communistisch Manifest van Marx en Engels uit 1848.

De Transitie naar Global Governance, volgens het Historisch Materialisme, onvermijdelijkheid van de geschiedenis

Al in 1978 beschreef Anthony Sutton met econoom Patrick Wood (van Technocracy News) in ‘Trilaterals over Washington’ hoe globalist, Bilderberger en bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase, maart 2017 overleden) met zijn Trilateral Commission (met oa EU-medeoprichter Max Kohnstamm) een internationaliserings- program invoerde, ten koste van nationale soevereiniteit en individuele vrijheden.

Zoals Sutton ook schreef ‘of het nu een complot is of niet, doet niet ter zake. Als het een complot is, dan is dat het meest openlijk beschreven in de geschiedenis. Waar het om draait zijn de intenties.’ Die van Rockefeller en Marx kwamen qua uitwerking sterk overeen, al zal Rockefeller de laatste zijn die zich ‘communist’ zou noemen: hij lijkt juist DE verpersoonlijking van het Kapitaal.

.de schaduw-dictator van de VS hier ‘Earths Headhunter’ genoemd (1917-2017)

Proletariaat heeft geen geslachtelijke identiteit en nationale identiteit
Zie mijn stuk over Baptists (milieuclubs) en Bootleggers (Multinationals), waarbij schijnbaar tegengestelde lobbies elkaar kunnen bevoordelen. Stap uit de koker van ‘links-rechts’-denken, en denk net als Marx meer Hegeliaans, dialectisch: de vereniging van tegendelen.

Niet wat iemand zegt is belangrijk (mensen liegen, ook tegen zichzelf), maar de consequenties daarvan. Een definitie die Marx voor het Proletariaat gaf is ‘de arbeiders hebben geen vaderland’. Bij dat Marxistische motto past ook massamigratie, omdat Trilaterals en multinationals overal kapitaal en mensen vandaan willen slepen, en zelf overal en nergens zitten.

Zie wat recent overleden Trilateral Commission-voorzitter, Goldman Sachs-bankier Peter Sutherland over die omvolking stelde. 

there is no greater symbol of the world’s growing interdependence than the movement of people.

Je helpt multinationals aan goedkoop wegwerp-personeel, laat ze het talent van landen zonder belemmering wegroven. En je overgiet dat met een ‘Baptist’-sausje van menslievendheid en wereldvrede, tegenstanders bestempel je als ‘racist’.

Het nieuwe ‘proletariaat’ heeft geen nationaliteit, dat is voor ‘populisten’. Wel houden ze van centralisme en controle (Wereldbank, IMF, FAO en de Verenigde Naties, die bij Chase in New York bankiert). Dan snap je ook waarom wereldbankiers als Rockefeller met Internationaal Socialisten als Gro Harlem Brundtland en Willy Brandt zo van ‘duurzaam’ houden.

Ook de oorlog tegen het individu, je identiteit als man en vrouw, de gender-neutrale maatschappij was al door Marx en Engels beschreven in 1848. Zeer actueel dus, dat 170 jaar oude Manifest.

Uit die Trilateral Commission kwam toen (1977) ondermeer president Jimmy Carter voort.

Zoals Sutton al beschreef in 1978 gebruiken Trilaterals rond David Rockefeller steeds (al dan niet bestaande) crisis-marketing over voedsel en energie om nieuwe regels af te dwingen, die macht trekken richting de Chase bank en andere vehikels van Rockefeller’s macht.

Pieter Winsemius in 1990 voor David Rockefeller en Maurice Strong

Internationalisten
Van die Trilateral Commission (met leden in de VS, EU en Japan) zijn in Nederland nu ondermeer Dick Benschop (Shell, vm medewerker Den Uyl), Jaap de Hoop Scheffer, Hans Wijers, Klaas Knot (Nederlandse Bank)  en Louise Fresco lid. Fresco stond in de jaren ’80 al op de pay-roll van de Rockefeller Foundation.

De ledenlijst kent sterke overlap met gasten van de Bilderberg-groep: internationalisten uit media, bankwezen, industrie en politiek.

Op het eerste gezicht lijken bankiers en multinationals weliswaar op de ‘bourgois’ waartegen het Communistisch Manifest (1848) zich richt van wereldhandelaren. Zie maar;

Communistisch Manifest 1848

Daartegen lijkt nu ook Milieudefensie zich te richten, in een nieuwe door het Ministerie van Multinationals gesubsidieerde campagne (10 miljoen euro in 2016)

Baptist Milieudefensie helpt de bootleggers (Multinationals/Buitenlandse Zaken)

Tot je inziet dat corporatisme (Multinationals) en socialisme twee kanten zijn van de zelfde collectivistische en centralistische medaille.

Of het nu De Staat is die de industrie aanstuurt met 5-jarenplannen(Lenin, Hitler, socialisme)….Of het is een zich aan alle nationale jurisdictie onttrekkende industrie/bankierswezen die De Staat aanstuurt (corporatisme). Een corporate macht die zo de nationaal gebonden bedrijven en middenstand afknijpt. Terwijl ze zelf meer macht en kapitaal genereren.

Internationalisatie en Centralisatie en Genderneutralisatie: Marx & Engels in Berlijn

Communisten wilden een wereldheerschappij van het proletariaat. Daarbij waren ook sommigen meer gelijk dan anderen, zoal de Rode Partijtop die in weelde leefde.

Alles moet ‘Global‘: globalisering is nivellering en centralisatie

Een kleine (klimaat-)elite, een prive-jetset onttrekt zich ook nu aan de lasten, die zij door hun klimaatplannen en regulering wel aan de rest opleggen. Globalisering betekent automatisch ‘uitholling individuele vrijheid’, aldus Sutton al in 1978.

Internationalistisch milieubeleid van ‘De Transitie’ met beroep op een nakende (nep-)crisis komt ook uit de koker van de Trilateral Commission.

Pieter Winsemius voor zijn baassie, David Rockefeller. It runs in the family

Wanneer je doelen van organisatie en machts-streven vergelijkt, dan heeft de Trilateral Commission vrij ‘rode’ uitwerkingen: globalisering en nivellering. Zie hier deze passage uit het Communistisch Manifest:

Communistisch Manifest Marx & Engels 1848

Pia Dijkstra wil met D66 al een claim leggen op onze organen, zelfs je LIJF wordt van De Staat. En zie hier nu het artikel van het mede door socialist en Rockefeller-maatje Maurice Strong opgerichte World Economic Forum:

Ida Auken, Deens Parlementariër voor de Global Future Council van World Economic Forum, opgericht door socialist Maurice Strong, maatje David Rockefeller

Enige overeenkomsten moeten nu toch duidelijk zijn 🙂

Multinationals/bankiers weten zichzelf aan progressieve belastingen te onttrekken, zo beschreef Sutton. Maar ze leggen die via plannen en lobby die progressieve belastingen en lastenverzwarende regels wel op aan de middenklasse op.

Communistisch Manifest

Wie geen ‘internationalist’ wil zijn heet ‘populist’
Wanneer je het voor die burgerij opneemt en voor nationale soevereiniteit, dan roept Kasja Ollogren immers direct dat je racist bent. Je kunt niet meer zonder een leger gorilla’s over straat (Geert Wilders), wordt doodgeschoten (Pim Fortuyn) en gevestigde media fakkelen je meteen af als ‘slecht mens’, extreem rechts en racist volgens de Volkskrant, NRC en de Correspondent.

De Pravda/Volkskrant: Wie zich verzet tegen de stoomwals van de Internationale, die is ‘extreem rechts’ en ‘racist’

Dat die gevestigde media dat doen, is -bijvoorbeeld- omdat veel gevestigd journaille lid is van die Trilateral Commission (van Michael Duffy van Time Magazine tot Klaus Dieter Frankenberger van de Frankfurter Allgemeine).

De Pravda/Volkskrant neemt het al op voor hun internationalist Ollogren

We pakken daarom de 10 doelen uit het Communistisch Manifest er bij.  Welke overlap vinden we meer?

Bron: Marxists.org, het Communistisch Manifest

Doel 2, zware progressieve belasting is ook al realiteit dankzij het Energieakkoord. Dat kost per gezin tot 2030 wel 12-13.000 euro extra voor elektriciteit. Eerder werd de Energiebelasting (1996) die uit de Kyoto-klimaatafspraken voortkwamen- dankzij de lobby van VNO-NCW al volledig op het conto van kleine verbruikers geschoven.

Doel 5: Krediet-centralisatie is dus eigenlijk ook al een feit via de IMG en Wereldbank, Europese Centrale Bank en via de Bank for International Settlements in Basel, waar Klaas Knot in het bestuur zit. Men wil zelfs alle contant geld al afschaffen, en Nout Wellink (vm BIS-bestuurder) wilde juist een Europese superstaat om ook het bankverkeer verder te verknopen.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Doel 7: dat is letterlijk 2030 Agenda, een ‘gemeenschappelijk plan’. De ontginning van landerijen via ‘duurzame’ energie vindt ook al plaats. Miljoenen hectares extra land zijn nodig voor cultivatie om ‘biomassa’ te telen, om windturbines te plaatsen en zonnefarms.

Daarnaast worden boeren door de Rabobank en andere kapitaalclubs aangemoedigd geen grond meer te kopen maar te pachten.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’

Doel 8: de arbeidsdwang voor vrouwen is ook al een feit, en de genderneutrale maatschappij dwingen ze ook al af.

Marx en Engels wilden daarnaast het traditionele gezin vernietigen, wat moderne internationalisten ook nastreven. En 50 procent van de huwelijken sneuvelde al dankzij die stress van continue arbeidsplicht en de Seksuele Revolutie (van marxistisch seksuoloog Wilhelm Reich 1933, held van ’68)

En doel 10, de inmenging van De Staat in de vrijheid van onderwijs, met papieren controle-drift en ideologische inmenging in het programma, ‘paarse vrijdag’ (gedwongen les over genderneutrale onzin) en ‘Warme Truiendag’ (klimaatonzin)

Communistisch Manifest 1848, de genderneutrale maatschappij

Dankzij de eerder beschreven baptists and bootleggers-theorie- hoe milieuclubs juist multinationals helpen- kun je nu ook door schijnbare tegenstellingen zien. Een bankier die ‘communist’ is? lees Rockefeller zijn eigen biografie, en je ziet hem juist als de aarts-kapitalist en verdediger van ‘democratie’ en ‘het vrije westen’.

Maar het resultaat van zijn acties heeft zeer rode trekken.

Adviseur bij JP Morgan Chase, in door David Rockefeller opgerichte adviesclub, Tony Blair is voorzitter

Ook was Rockefeller met zijn Chase-bank al de eerste die in de Sovjet Unie zijn bank kon vestigen. Ook beschrijft Rockefeller uitgebreid zijn contacten met Mao-China voordat Deng Xiao Ping met economisch hervormde.

2030 AGENDA, 17 actiepunten in plaats van de 10 uit het Communistisch Manifest

Sutton beschreef verder al dat Wallstreet-bankiers als JP Morgan ook het regime van Lenin hielpen financieren, en dat Lenin enkele van die bankiers al aanschreef als ‘Dear Comrad’.

3 Replies to “Dictatuur prive-jet-‘proletariaat’ en Marxist-Multinationals (2030)”

 1. Collectivist denken brengt niet per definitie centralisme. We moeten collectief denken omdat we 1 mensheid zijn, decentralisatie is daarbij een afspraak.

  1. @Arien: Kun je ‘we moeten collectief denken omdat we 1 mensheid zijn’ uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Wie is de spreekbuis van die ‘mensheid’ dan?

 2. Geert Wilders die het voor de burgerij opneemt?
  Sinds wanneer dan neemt deze volksverlakker het op voor de burger?
  Hij is gewoon van hetzelfde pak als die andere criminelen van de Haagse bende.
  Het smaakje wat wij zo graag willen proeven.
  Woordjes die wij willen horen maar de gebruikelijke VVD achtige daden….
  Een vangnetje zodat de domme Neanderlanders maar naar de stembus blijven gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *