‘There’s a Rat in tha Kitchen what i’m a gonna do’

De BRUINE Rat net als de zwarte rat een exoot uit Azie

…het laatste jaar in Amsterdam woonde ik in een allochtonen-getto/Prachtwijk tussen de buggies vol taal-achterstandjes en kansenjongeren in wording.

In de keuken sloop deze bruine rat (Rattus norvegicus) naar binnen. Net als de zwarte rat – overbrenger van de pest- is het een exoot in onze contreien, product van de Globalisering. De bruine rat kwam pas in de 18de eeuw uit Azie (Siberie, China) hier meeliften via schepen, zo stelt de Zuigdiervereniging.

Nu zitten de ‘rioolratten’ overal. Het zijn omnivoren (alleseters), net als mensen, en daarnaast even (a)sociaal, levend in groepen: aan dat vermogen tot samenwerking ontlenen ze ook hun succes, als kleine aapjes met knaagtanden.

Een jong eendje gaat er best in, ze knagen aan aas/lijken, maar ze zijn ook te vinden bij graan-pakhuizen. Bruine ratten zijn koude-bestendig. Liften ze op schepen mee naar (tropische) eilandjes dan kunnen ze daar een grote bedreiging vormen voor inheemse vogels en andere dieren.

Zwarte Rat, verspreider van de Pest op de Rode Lijst als hulptroepen van het Milieu-Marxisme

Zwarte Dood op Rode Lijst
De Zwarte Rat (Rattus rattus) kwam eerder uit India hier in de Warme Middeleeuwen rond 1300, mogelijk dankzij Venetiaanse koopvaardij-schepen. Zijn vlooien brachten de pest-bacil die 1/3de van de bevolking van Europa uitroeide.

Stel je eens voor dat je toen leefde, en moest toezien hoe mensen om je heen bij bosjes bezweken….Zonder dat je begreep waar dat nu aan lag, behalve dan een straf van God. De Zwarte Dood. En dat dit dus door toename van biodiversiteit werd veroorzaakt, zonder dat je een anti-biodiversicum had ter bestrijding.

Ik las een boek over Mercator (de kaartenmaker) waarin werd beschreven hoe grote delen van Europa ontvolkten. En hoe door het verdwijnen van menselijke druk overal weer bos weer opkwam, dat eerder voor biomassa massaal gekapt was.

De ironie wil, dat de Zuigdiervereniging het exotische plaagdier de zwarte rat op de Rode Lijst zette voor bedreigde zoogdiersoorten (2007). Hij werd als ‘bedreigd’ op die lijst gezet door het Ministerie van Milieu-Marxisme (Economische Zaken, nu weer LNV), en als zodanig in de Staatscourant gepubliceerd.

En ook toen zaaide BNN/Vara paniek dat ‘40 procent zoogdieren bedreigd is‘. Net als laatst bij de Rode Lijst voor vogels, waarin zelfs nieuw gevestigde soorten- het goede nieuws- als slecht nieuws werd verkocht.

‘Bedreigde’ dieren als hulptroepen van het Milieu-Marxisme, de imperialistische oorlog tegen de mondige middenklasse die de Maoisten van Milieudefensie delen met Multinationals. De term Rode Lijst is politiek gezien dus treffend gekozen. Je gebruikt een crisis-gevoel om revolutionaire regelgeving door te drukken.

Biodiversiteit, hoe kom je er vanaf?

De Zwarte Rat kan als meer zuidelijk dier slecht tegen koude. De koude (Elfsteden-)winters van de jaren ’80 en ’90 hielden ‘m kort. Dus dat bijvoorbeeld minder jongen overleven.

Maar nu het weer warmer wordt in de winter lijkt hij het weer beter te doen. Dat wil zeggen: bestrijdingsbedrijf Rentokill meldde in 2016 dat zwarte ratten in Brabant en Limburg weer veel overlast geven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *