Ecomodernisme bij de Vogelwacht in Friesland

Voor de Vogelwacht in Friesland schreef ik bijgaand stuk. Je moet je wortels niet verloochenen. Met een stel gedreven vrijwilligers stimuleren ze het broedsucces van vogels tegen de klippen van de hyper-intensiverende landbouw op, zonnepanelen in weidevogelgebied, en predatie van legsels door meeuwen, marters en vossen.

Ze maken ieder jaar een prachtig jaarverslag. Zo zijn ze een stukje DNA van natuurbeschermend Nederland, een soort laatste Mohikanen van meer integere Fjildminsken. Een club waar je als boskabouter graag aan bijdraagt.

Groen Zonder Doem
Een nieuwe groene filosofie in het Nederlandse taalgebied- het Ecomodernisme– breekt met de doem- en schuld predikende actie-miljonairs. Hier een paar tips om door hun propaganda te prikken. Zo kun je het licht aan het eind van de tunnel weer zien.

Wil je effectief natuur beschermen, dan ga je niet uit van dogma’s. Je wilt weten hoe de natuur echt is, buiten je reclamespotje. Marketeers daarentegen, gebruiken ieders verlangen naar ‘De Betere Wereld’ voor winstbejag en macht. Dit artikel helpt hier onderscheid maken, en reikt een oplossing aan.

Fondsenwervende actie-miljonairs blijven bijvoorbeeld doem verkopen. Van boerenlandvogels in Friesland tot de gehele planeet in gevaar. En steeds ligt de verkochte rampspoed aan iemand anders, nooit aan de eigen strategie. Maar hoe effectief ben je, wanneer je inkomsten via de loterijen en subsidies minstens vertienvoudigen. En het blijft tegelijk steeds slechter gaan?

Wat vroeger ‘liegen’ en ‘oplichting’ heette, dat is nu ‘handige marketing’.

Vogelbescherming Nederland verkoopt met Sovon Vogelonderzoek het verhaal, dat sinds 1980 het aantal vogels in Europa met bijna een half miljard zou zijn afgenomen. De boerenzwaluw zou net als de spreeuw gedoemd zijn door pesticiden-gebruik en ‘de intensieve landbouw’.

Recent papegaaiden alle massamedia- waaronder de Leeuwarder Courant- weer een op wetenschappelijk drijfzand gebaseerde studie van Radboud Universiteit. Die verkocht dat 75 procent van alle insecten was verdwenen. De actie-miljonairs sprongen direct bovenop onze Nederlandse boeren om ze de les te lezen.

Dr Bernays geloof je meer dan Edward
Steeds claimen ze ‘De’ wetenschap in pacht te hebben. Dat veinzen van geleerdheid om je winkel te verkopen, dat is een propaganda-truc. Die is uitgevonden door de Godfather van moderne marketing: Edward Bernays. Hij was de neef van Sigmund Freud, die Freud’s inzichten in menselijk gedrag commercieel toepaste.

‘De essentie van PR is dat je mij meer gelooft, wanneer ik me Dr Bernays noem’. Zo vatte de Amerikaan zijn strategie samen. Effectieve marketing appelleert aan angsten en verlangens van mensen. En aan menselijk kudde-instinct. Iedereen wil bij ‘De Goede Groep’ horen, bij ‘de wetenschap’ en niet bij ‘de dommen’.
Bernays kreeg door zijn geraffineerde campagne-technieken in de jaren ‘20 vorige eeuw vrouwen aan het roken. Door een associatie te leggen tussen ‘roken’ en vrijheid voor vrouwen.

‘Duizenden dokters’ zouden daarnaast Lucky Strike aanbevelen als goed voor je longen. Iedereen ‘vertrouwde zijn dokter’ aldus Bernays. Inmiddels is propaganda- zoals door Bernays ontwikkeld- overal om je heen. Zo ‘gewoon’ dat je het nauwelijks doorhebt.

Gebrek aan (praktijk)kennis maakt je kwetsbaar voor marketing. Daar falen de meeste media. Doorsnee-journalisten hebben geen kennis van biologie, chemie of natuurkunde. Als iemand zich ‘Dr’ noemt, of op de juiste wijze het gevoel bewerkt, schrijven kranten het over. Terwijl je natuurlijk ook onzin hebt op academisch niveau.

Inmiddels zouden volgens groene marketeers nu ‘duizenden wetenschappers zeggen dat CO2 de planeet verwoest.’ Net als de duizenden dokters die Lucky Strike aanbevelen. Of je even honderden euro’s per jaar extra energiebelasting wilt betalen voor een kleine elite van bankiers en energiebedrijven….
Pardon…Voor ‘De Aarde’….

…dit was in mijn jeugd nog grutto-terrein

Waarheid is waar bewijs naar toe wijst
De natuur trekt zich niets aan van propaganda. CO2 is onmisbaar voor plantengroei op de planeet. Sterker nog: met metingen in de echte natuur is bewezen dat de aarde dankzij extra CO2 sinds 1980 steeds groener wordt.‘Vergroening’ volgens de overheid, bewerkt dus eerder het tegendeel van vergroening.

Gelukkig werkt natuurwetenschap dus – in tegenstelling tot politiek- niet bij ‘de meeste stemmen’ of door psychologische manipulatie. De realiteit, bewijs bepaalt wat waar is. En zo heeft iedereen recht van spreken, wanneer die zich aan een aantal spelregels houdt van kennis, rede, waarneming en bewijs. Of je nu Dr Edward Bernays heet of gewoon ‘Edward’.

Zo weet een boer, visser of doorgewinterde vogelwachter zonder titel, soms  beter dan een bureau-deskundige wat ‘waar’ is. Als je de natuur dagelijks door je handen ziet gaan.
Een voorbeeld is de volgens de Rode Lijst van natuurclub IUCN ‘uitgestorven’ verklaarde houting, een zalmachtige. Die werd door campagne-clubs met de paling gebruikt om de peperdure Vismigratierivier politiek te verkopen.

IJsselmeervissers en sportvissers in de IJsseldelta weten dat het van die uitgestorven vissen wemelt. Een zelfde geldt voor de paling die zou uitsterven. In goed beheerde viswateren kun je fuiken vol paling vangen.

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied

Schuld-marketing kweekt schulden
Wie zich niet laat intimideren door propaganda, die ziet: De aanpak van de – door de overheid op de been gehouden- milieubeweging …die werkt dus niet beslist. Met schuld en doem dringen ze via politici aan op meer geld voor zichzelf. Voor plannen waar ze zelf van profiteren. En meer regulering en lastenverzwaring voor boeren, burgers en buitenlui.

Er is geen bewijs, dat meer bureaucratie en propaganda ook tot een mooiere natuur leidt. Er is wel bewijs van het tegendeel, zoals het ecologisch destructieve beleid van de Sovjet Unie toonde.
Vogelwacht-gegevens tonen dat weidevogels als kievit, veldleeuwerik en grutto moeite hebben met de hyper-intensivering van landbouw zoals deze vanaf 1990 doorzette.

In mijn jeugd kwetterden de grutto’s in de weides rond Franeker, zoals je nu nog ziet in weidevogel-reservateals bij Jorwerd. De opkomst van andere boerenlandvogels als de buizerd speelt een rol, en de vos.

…2 parende hazen 🙂

Het eenzijdig geschop door actieclubs tegen boeren – hardwerkende voedselproducenten- is onrechtvaardig. Boeren zien vaak geen andere keus dan ‘groter en sneller’. Want het was de overheid die hun bedrijfskosten opdrijft via fijnmazige mestregulering vanaf 1987. Samen met een zekere van overheidsbeleid profiterende bank, waar 85 procent van boeren een hypotheek heeft.Zo moeten boeren intensiveren, willen ze tegen steeds hoger (hypotheek-)lasten nog winst maken.

Onafhankelijk onderzoek van wetenschappers- die niet door de milieubureaucratie betaald werden- toont dat het meeste milieubeleid tegen boeren wel veel lasten gaf. Maar dat geclaimde ecologische lusten op wetenschappelijk drijfzand staan.

IMBY: In My Backyard
Doe het zelf-natuur
Propaganda houdt op effectief te zijn, wanneer je het als zodanig herkent. Met die ontmaskering helpt het met 5 Nederlandse en Vlaamse wetenschapsjournalisten geschreven boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’, verschenen bij Nieuw Amsterdam.

Die nieuwe milieufilosofie werkt met een andere natuurstrategie dan schuld-marketing. Niet angst voor het onbekende, maar plezier met natuur motiveert ons. Wij ontslaan alle marketeers, in gelul kan de natuur niet wonen. Bij ons kunnen juist de mensen die de natuur van buiten kennen, weer als voorbeeld dienen voor een nieuwe generatie. Vogelwachters en hun nazaten, boeren met hart voor hun land, (sport)vissers, jagers, en praktische wetenschappers.

Er zijn ook goede mensen. Wij breken met het decennialange schoppen tegen boeren, zeuren over vissers, en klagen over jagers. Het verder uithollen van eigendomsrecht via Natura 2000-regulering, verdient ook een kritische toetsing.

…Friesland lijkt steeds meer op het rommeltje in Vlaanderen

Laat iedereen in plaats daarvan op zijn eigen terrein- zijn eigen ‘achtertuin’- de eigen verantwoordelijkheid nemen. De overheid op terrein van zichzelf. Wanneer de overheid zelf energie-industrie financiert in natuurgebied als het IJsselmeer (Windpark Fryslan), verliest zij autoriteit om anderen ecologisch te beleren.

Als bankiers zo graag ‘duurzaam’ willen heten: laat ze boeren in een contract dan een rijker weidevogelgebied realiseren, in ruil voor lagere hypotheeklasten. De Rijke Weide via iets minder rijke bonussen. In de ‘achtertuin’-filosofie van Ecomodernisten, kunnen de miljoenen euro’s die campagne-groepen nu in propaganda steken, beter investeren in een eigen ‘tuin’, dan in het lastig vallen van andere mensen.

‘Red de Rijke Weide’ van zonnefarms in weidevogel-gebied. Hier kwetterden in mijn jeugd de grutto’s en tureluurs nog

Bewijs in je eigen tuin maar dat je het zelf beter kunt. Wij wachten vol verrassing op de Rijke Weide die Vogelbescherming op eigen aangekocht terrein zelf realiseert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *