Een beter Milieu begint bij je Zelfmoord…

Een echte vogeljager als de slechtvalk overleeft door de kwaliteit van haar verenpak. Ze zijn dan ook gek op badderen, spetteren zichzelf graag onder en gaan ook helemaal kopje onder om ieder veertje aan een poetsbeurt te kunnen onderwerpen.

Na gedane zaken schudden ze hun veren uit, een beetje zoals een hond zichzelf ook ‘droog’ schudt en zich uitrekt. Met die slechtvalk, daarmee gaat het goed. Ik kom daar zo op terug.

Met de meeste natuur in Nederland die in 1900 nog kenmerkend was, daarmee gaat het totaal kut in bijna alle opzichten: Overbevolking door VVD-gestimuleerde massa-immigratie (+ 2 miljoen mensen sinds 1995) omdat hun multinationals open grenzen en meer globalisme willen. En dat komt bij ecologische verschraling, vernietiging, uitholling en monotonisering.

Je zal in het Nederland anno nu maar van kwetsbare vlindertjes houden die terug naar 1850 willen.

Prima motto, niets op aan te merken!

Dat die veeleisende natuur om zeep ging, dat is logisch in een land dat van asfalt en beton aan elkaar hangt. Maar nu gaat ook de weerbare natuur vaak te gronde. Juist met het excuus dat het toch niet zeldzaam is en er dus wel af kan. Maar wat is er nu bijzonder aan ‘zeldzaam’, behalve dat je het vrijwel nooit ziet?

Nee dan liever algemene natuur, daar kon je tenminste dagelijks plezier van hebben. Maar zie nu bijvoorbeeld het Robbenoordbos, dat door Staatsbosbeheer gesloopt wordt. En hoe stads- en gemeentegroen door het putje gaat.

‘Bezuiniging’ en biomassa-subsidie. Dus wat zichtbaar is, de boom in de straat, daarvoor hebben we minder geld over dan het onzichtbare: ‘het Milieu’ en Het Klimaat in 2100’….

Een beter milieu begint bij de zelfmoord van de milieubeweging

Ook en de laatste 10 jaar VOORAL in ‘natuur’-gebieden holt natuurkwaliteit verder achteruit, dankzij clubs die het onzichtbare en verre boven het zichtbare achter huis waarderen.

Door de Postcode Loterij opgeblazen marketing-entiteiten die dat geld verdampen aan reclame voor de eigen existentie. Zou hun collectieve verdwijning/opruiming geen mooiere wereld inluiden? Als klopt wat zij voorstaan, dat we op energie-rantsoen moeten, geen fossiele brandstof meer: kunnen ze hun eigen geboden dan niet eerst zelf toepassen.

Is er bij de Duurzamen geen logische gevolgtrekking mogelijk volgens het ‘praktizeer wat je preekt‘-principe (zoals op The Post Online), als variant op de volgende slagzin: Een Beter Milieu begint bij je zelf…

Kun je dat niet gewoon zeggen: al dat ‘duurzaam’-volk onderschrijft de stelling dat er ‘teveel mensen’ zijn, de 1 wat duidelijker dan de ander. Maar ‘Gij Zijt Teveel’ is het universele motto waarover brede overeenstemming bestaat, van Milieudefensie tot Urgenda, en van WWF tot Greenpeace. Het zijn zonder uitzondering altijd vervelende, leugenachtige mensen die de Moral Higher Ground claimen.

Ze zijn ook gewoon niet leuk als mens.

De Milieubeweging, een Cultus van De Dood
Het beste argument om alle milieu-activisten van De Aarde te verwijderen, is dat tenenkrullende beroep op morele superioriteit. Terwijl ze uitsluitend op geld en macht uit zijn, om ons hun zinloze levens kenbaar te maken. Idealen waarvoor de ander moet betalen: ‘progressief’ heet dat gedram van ze.

Overal preken groene clubs de ‘groene’ moraal, terwijl ze hun eigen natuurgebiedjes kapot exploiteren. Overal die wilderkitsch en mismoedig glurende oerkoeien van ze. Langharig werkschuw natuurvee, dat je op de achterkant van hun ledenblaadjes aanmoedigt tot gokken via hun Salon Socialistische gokautomaat, de Postcode Loterij: U een Kans, Zij een Kans.

Natuurvee, gefinancierd door het ‘klapvee’, het kijkbuis-volk zonder zelfstandig gedachtenleven dat droomt van groter breedbeeld-tv.

Dat verwaarloosde wildernisvee, het staart je ook aan met een blik van ‘nee, het heeft eigenlijk geen zin meer’…. De ondergang van het avondland tussen zompige pitrus-landjes en Prozac-paradijsjes. De idealen van fantasieloze natuur-kwakzalvers.

Wilder-kitsch als weerspiegeling van een misantropische filosofie.

Bovenop de exploitatie van natuur komt de aanslag op de natuur door Duurzaam, dat ethische vernis voor uitbreiding van Staatsmacht, subsidie-graaien, burgertje afpersen en landschapsvernietiging…. Van mensen ook die beter de eer aan zichzelf kunnen houden omdat hun levens totaal zinloos zijn.

Useless Eaters.

Met dank aan het archief van Gerard de Boer: Nepnieuws, daar wisten ze toen al raad mee 🙂

De Collectieve Zelfmoord van de milieubeweging, haar personeel en alles dat op serieuze danwel gelovige wijze het woord ‘duurzaam’ in de mond neemt en dus intellectueel oneerlijk is….Het klinkt ontzettend grof. Maar valt in de geest van hun filosofie, een seculiere doods-cultus.

Dus: Practice What You Preach, naar het motto van de overheids-campagne dat een beter milieu bij jezelf begint. Zie de overbodigheid van je lijfelijk bestaan in, maak er een einde aan. Gij Zijt Teveel.

Dan hebben we namelijk meteen het streef-aantal van inwoners bereikt van de Club van 10 miljoen. Die vieren op Facebook dat ze 6000 volgers hebben bereikt.  Zij vinden zichzelf ‘duurzaam’: dus geef het goede voorbeeld!

Je kunt dat aantal maar op 2 manieren halen in NL. Via deportatie of genocide.

Een beter milieu begint dus bij de zelfmoord van alle milieubeweging-aanhangers. Dat zijn 400 duizend leden van Greenpeace, 50 duizend van Milieudefensie, 600 duizend leden van WNF. Hoppa, dat ruimt lekker op.

Jan Rotmans er af, Jacqueline Cramer, alle duurzamen weg en het ruimt alvast lekker op

Heel Urgenda zo de gaskamer in, alle personeel van het ministerie van Asfalt en Windmolens (I/M), Herman Wijffels er af, Bernhard Wientjes, Hugo von Meijenfeldt, Pieter Winsemius, Robert Reibestein, Ed Nijpels, Jac Cramer, Boudewijn Poelmann en al hun volgelingen. Alle duurzamen op aarde.

Hop er af…D66-bakfietsmoeders in notendop abortus opleggen, dat scheelt weer 2 hyper-consumerende welvaartskindjes – zoals van Maas Goote (D66)- die bovenmatig de wereld rondvliegen op kerosine.

Omdat Nederland de grootste milieubeweging ter wereld heeft zowel in absolute als relatieve zin, hebben we De Oplossing dan al gehaald

Als uitzondering zou ik dan Paul Gerbrands van de Club van 10 miljoen in Valkenswaard opvoeren: omdat hij tenminste nog eerlijk zegt wat de Duurzamen werkelijk denken. Hij moet op zijn minst over een zekere morbide humor beschikken. En zijn stelling dat je 8-10 miljard mensen- bij huidige techniek- geen welvarend bestaan kunt bieden is rationeel te onderbouwen.

Als Kasja nu eens de eer aan haarzelf houdt, en dan haar organen afstaat aan Pia..

Subsidie voor Nazi-supporters door Ministerie van Buitenlandse Zaken
Wie mij verwijt ‘wat extreem’: het is ook grof. Terecht dus, die beschuldiging. Maar kijk dan eens welke moreel blinde vlek je geleerd hebt als ‘normaal’ te accepteren omdat het buiten zicht plaatsvind.

Neem de met miljoenen euro’s door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken gesteunde abortus/eugenetica-club Marie Stopes Foundation. Een club vernoemd naar een Britse Hitler-supporter…Met de zelfde wortels als de Milieubeweging, namelijk de Amerikaans-Britse ‘liberal’ elite met hun Malthusiaanse wereldbeeld, zoals John D. Rockefeller (Population Fund) William Vogt, Julian Huxley.

Het Ministerie van Hugo von Meijenfeldt (2030 Agenda)

Marie Stopes-neonazi’s snijden jaarlijks 3,66 miljoen ongeboren kinderen weg. Alsof het om een hinderlijk gezwel gaat, met uw belastinggeld, rondgestrooid door Liliane Ploumen en haar geestverwanten. Waarom maakt Ploumen zichzelf niet dood, en haar (kinds)kinderen?

Lilliane Ploumen consumeert en vliegt toch aardig meer dan die ‘ongewenste’ Afrikaantjes die de Marie Stopes Foundation ‘veilig’ wegsnijdt’ via ‘our services’.

Hitler-supporter Marie Stopes en haar Eugenetici: nu noemen ze het ‘veilig’, net als ‘wereldvrede’ en gratis eten

Dus ja, ik schrijf hier grof. Maar de realiteit is grover, wanneer je de consequenties van menselijke standpunten concreet maakt. Ik beschrijf hier een club vernoemd naar een Hitler-sympathisant. Die krijgt subsidie  om in Afrika te beslissen wat ‘ongewenst leven’ heet… volgens de D66-filosofie van godloos Nihilisme. Kan D66 beslissen wie in Azie of Afrika ‘ongewenst’ is?

Tegelijk lopen D66’ers keurige intellectuelen van racisme te beschuldigen, ‘extreem rechts’ zelfs, enkel omdat ze democratie in Nederland boven Euro-Federalisme stellen. Maar is het wegsnijden van 3,66 miljoen foetussen niet vele malen erger, dan je land tegen verdere massa-immigratie beschermen, je rechtstaat willen bewaken en belangen van ingezetenen?

Wie zijn die D66-teven om dat te bepalen?

Dus eigenlijk vindt Ollogren/Ploumen cs met Moral Higher Ground-geestverwanten dat die negers maar wat fokken als de konijnen.

Want anders geef je geen miljoenen-subsidies om dat gefok tegen te gaan van die ontoerekeningsvatbare zwarten, die maar wat in het rondneuken en zo kinderen door ‘kans’ krijgen en niet ‘per keuze’.

Als je alle D66’ers opruimt, ongeboren kinderen ‘veilig’ aborteert van bakfiets-moeders in notendop. Een fokverbod voor alles dat zich ‘duurzaam’ noemt. Dan doe je het zelfde als wat de door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde nazi-club Marie Stopes in Azie en Afrika bij arme mensen doet:

Niet voor niets trok Donald Trump met US Aid al de stekker uit financiering van deze club (nog steeds 266 miljoen Britse ponden) 

Levens van D66-stemmers ongewenst en voltooid
Ik zie liever een vrolijke neger basgitaar spelen, dan zo’n zure D66-feminist als Kasja Ollogren. Feminisme maakt vrouwen lelijk, ze krijgen verbeten trekken door egoïsme en eeuwig verongelijkt zijn. Laat dat totalitaire mens toch de eer aan zichzelf houden en er een eind aan maken.

Niet enkel aan haar ambt, maar haar voltooide leven.

Een moreel nihilist, die net als de nazi’s bij de bezetting van Nederland op 7 juli 1940 afkondigden wat wel en geen ‘nieuws’ mag zijn ‘om de bevolking te beschermen’.  Omdat Ollogren haar Anglo-Amerikaanse globalist-bazen en George Soros gefinancierde European Council on Foreign Relations het uiteenvallen van de EU vrezen.

Een club voorgezeten door Prinses Mabel, waar haar D66-collega Marietje Schaake ook bij zit.

Hoeveel mensen stemden D66? Dat ruimt mooi op! De arrogantie en pretentie… Het doel van Paul Gerbrands op 10 februari op The Post Online komt al dichterbij.

  • Dus Paul Gerbrands  van de Club van 10 Miljoen: je mag nog best wat meer concreet zijn, ik hoop je zo alvast een voorschot te geven.

Alle duurzamen zijn totalitair-fascistisch. Want anders dan via een massieve Staats-interventie kun je hun doelen niet bereiken. Een beroep op ‘De Wetenschap’ biedt de Moral Higher Ground voor je totalitaire politiek.

Wat ze nu in Afrika en Azie bij arme en dus economisch niet weerbare mensen uitspoken… zou dat niet een voorbode kunnen zijn, voor wat ze onder het mom van 2030 Agenda ook ‘enigszins’ bij ons forceren? Nadat je door ‘verduurzaming’ (peperduur maken energie en voedsel) niet meer (economisch) weerbaar bent: wat kan een oppermachtige Staat dan bij je uitspoken?

Of moeten die 7 miljoen ‘enigszins’ weg uit Nederland, een klein beetje?

Goed met de Slechtvalk
Als het eenmaal voorjaar is, dan worden mijn stukjes ook minder duister. Maar nu alvast 1 lichtpuntje, waarmee we begonnen. De Slechtvalk waar het goed mee gaat..

De slechtvalk is 1 overtuigend succesverhaal in de natuur van Nederland op dit moment, en dat dankt de valk aan zichzelf. Misschien juist wel daarom: hij heeft geen ‘natuurbeschermers’ nodig die inmiddels meer kwaad dan goed doen. Hij kan bij normale leuke mensen in de buurt leven.

De valk past zich juist aan bij de stedelijke omgeving, en zij eet vooral stadsduiven, de ‘ratten van de stad’. (70 procent dieet in NL) Ze broedt in aangebrachte nestkasten door vele menselijke bewonderaars die het ook zo’n mooi beest vinden.

Van het ABN Amro-kantoor in Amsterdam tot de Campus van de TU Delft. Zo’n kantoor-kolos, die zal Staatsbosbeheer tenminste nog niet omhakken voor de biomassa-subsidie. Van 1 paar bij Maasbracht (Roermond, Limburg) in de jaren ’90 groeide de populatie nu naar honderden paren uit, ieder hoog gebouw is bezet.

Zoals de Werkgroep Roofvogels Nederland deze maand schrijft in hun krantje ‘De Takkeling’ kun je ze op de gekste plaatsen tegenkomen.

En afgelopen jaar zelfs in een oud kraaiennest op een werkende hijskraan van 60 meter hoog bij Giessendam. In Duitsland zag ik in de bruinkoolmijn bij Hambach ook een slechtvalk rondvliegen. Die broedde daar zelfs in een oud kraaiennest in zo’n monstergraver, die de bruinkool uit-mijnt.

slechtvalken broeden bij mij nu op 5 km afstand op de toren van Spannenburg, maar ook op flatgebouwen in London

DE natuur – die Schopenhaueriaanse Levenswil- die krijg je er niet onder. Want onkruid vergaat niet.

Dat je de lichtpuntjes wel blijft zien, zo in ‘The Dead of Winter’ 🙂 Dat het niet slecht gaat met de slechtvalk, de Spitfire van de vogels. En dat altijd ergens natuur zal opschieten als je maar een gaatje laat, iets met rust laat, ruimte geeft en niet doodt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *