Postcode Loterij, plaag landbouw en visserij, speeltje ‘rechtse’ elite

Vriend van Pim Fortuyn-moordenaar Volkert – Sjoerd van der Wouw (Wakker Dier) kreeg op de Postcode Loterij miljoenen-orgie ‘Goed Geld’-gala nog eens 1,4 miljoen euro extra.

Juist commissarissen van CDA/VVD-huize beslissen over toewijzing van miljoenen-steun aan deze plaag van landbouw en visserij. Met amusements-miljardair Joop van den Ende als Klapvee-drijver voor de televisie-shows en Nova Media-bestuurder van het eerste uur.

Dat zie je bij de bestuurlijke samenstelling van de Postcode Loterij, die ik hier natrek op nevenfuncties, belangen en afkomst.

Het is de hieronder beschreven belangen-verstrengelde Raad van Commissarissen van de Loterijen. die volgens de statuten de toewijzing/verdeling goedkeurt van loterij-miljoenen aan clubs als Wakker Dier. Die RvC bestaat uit een bont gezelschap bankiers, ASR-vermogensbeheer, oud CDA/VVD-politici als Cees Veerman en multi-commissarissen.

De oorlog tegen ‘het volk’ en kleinere producenten, die financier je met geld van het volk, mogelijk gemaakt door de hebzucht van dat loten-kopende volk. Uit minachting voor ‘het volk’ (vraag oprichter Nova Media Boudewijn Poelmann maar)

Opgeblazen door Loterij-miljoenen, kunnen Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) de representatieve democratie een pootje lichten.

Als individuele boeren en kleine ondernemers heb je geen marketing-miljoenen tegen de media-laster van Postcode Loterij-clubs. Terwijl de meerderheid der bevolking achter boeren, middenstand en vissers staat, lijkt het in media/politiek alsof iedereen wil wat een kleine club extremisten wil (Greenpeace, Wakker Dier, Milieudefensie, Partij voor de Dieren cs ).

Ge-oliede marketing-bedrijven – gestut met Loterijmiljoenen- die steeds de Moral Higher Ground claimen. Met ethische stromannen als makkelijkste manier in media om de discussie te kapen. (‘Ik, beter dan Gij’, jij racist, populist, seksist, milieu-verpester enz)

Met dank aan ASR-topman Kick van der Pol en Cees Veerman: de Postcode Loterij geeft ze al 5 ton euro per jaar voor boertje/producentje pesten

Raad van Commissarissen keurt toewijzing gelden
Als die Postcode Loterij- commissarissen ‘nee’ zouden zeggen, dan kregen de belagers van onze boerenstand van Wakker Dier geen geld, of de plagen van de visserij als Stichting de Noordzee, Oceana (1,1 miljoen euro in 2016), Greenpeace, WNF (al 350 miljoen euro)..

Al dat andere NGO-volk dat de Moral Higher Ground claimt/wereld redt van ‘het volk’, en ondertussen bijvoorbeeld orgies houdt: zoals het door Postcode Loterij met al 400 miljoen euro gesponsorde Oxfam Novib.

De plaag van de Nederlandse Visserij, die ze aan de gehate Aanlandplicht hielp: zie Vissersvoorvrijezee.nl en Keuringsdienst van Waarde

Zo zien we nog een klassiek voorbeeld van de Bootleggers (graaiers/VVD’ers) en Baptists (‘moralisten’)-theorie, ontwikkeld door econoom Bruce Yandle, het wederzijds profiteren van schijnbare tegenstrevers. De bootleggers profiteren van een moreel vernis van de baptists, de baptists genieten van hun financiering.

Bij behandeling van die theorie beschreef ik al voor Elsevier hoe door de overheid/loterijen gefinancierde milieuclubs en multinationals elkaar helpen. Bij het Postcode Loterij-bestuur lijkt dat ook zo te werken. Kijk maar:

Kick van der Pol, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASR Vermogensbeheer keurt bijvoorbeeld de toewijzing van gelden bij de Postcode Loterij.

ASR is de grootste bezitter en verpachter van landbouwgrond in Nederland met 35.000 hectare. Het terroriseren van boeren met lastenverzwaringen zodat ze hun grond moeten verkopen, in wiens belang kan dat zijn?  Ehhhhh, ehhhh….

‘Klein’ verlies van 130 miljoen euro belastinggeld

En bij het financieren van clubs die reclame maken voor ‘duurzaam’ versmald tot windturbines en zonnepanelen (zoals ‘Natuur&Milieu) is de Postcode Loterij met ASR-ceo Van der Pol ook niet helemaal ‘onafhankelijk’. Zoals de PCL wel bij haar statuten beweert:

ASR werd in 2008 door De Staat ‘gered’ van een faillisement via de opkoop van haar aandelen voor 3,65 miljard belasting-euro’s, als beloning voor slecht bestuurdersgedrag. Die aandelen werden vorig jaar met 130 miljoen euro verlies door De Staat weer verkocht, zo beschreef NRC Handelsblad.  

Tien procent kwam weer in handen van ASR, de rest bij andere beleggers. Als loon mag directeur Jos Baeten van Van der Pol nu niet 5,8 ton per jaar verdienen (toen het nog staatsbedrijf was, 3x Balkenende) maar 7,8 ton per jaar. Jos Baeten zal ongetwijfeld VVD zijn, de Vereniging Voor Dieven…

VVD-politica en jurist Laetitia Griffith van het volgens SP-politicus Ronald van Raak voor honderden miljoenenen euro’s frauderende KPMG is voorzitter van de Raad van commissarissen bij de Postcode Loterij.

Daarnaast is ze commissaris bij netbedrijf Tennet en bestuurder van de VNO-NCW: het instituut dat via haar Stichting SDG-Charter 2030 Agenda invoert, om miljarden-subsidies uit naam van ‘klimaat’ te cashen voor haar clientèle.

Yvonne van Oort is de oud-directeur van de Staatsloterij en boekenclub ECI), en lijkt verder minder opvallend.

Wel interessant is de bij de Autoriteit Financiele Markten (tot 2014) als commissaris vertrokken FORTIS-bankier Joris Feilzer, tevens adviseur van het door De Staat ‘geredde’ VSB Vermogensfonds (opgenomen in aankoop ABN Amro, overgenomen van FORTIS).

Feilzer was meer dan 10 jaar lang Raad van Bestuur van Fortis tot 2006 en (mede)verantwoordelijk voor het floppen van die bank onder Jean Louis Vottron..En dan kun je in Nederland dus bestuurder worden bij de Autoriteit Financiele Markten 🙂 Je weet dan mogelijk goed hoe het NIET moet.

Hierboven staan Feilzer al zijn nevenfuncties beschreven.

We zien bij de Postcode Loterij-commissarissen ook Pieter van Geel (CDA) staan, voormalig Minister van Windmolens, de ontwerper van de MEP-subsidieregeling. Via die regeling kreeg Essent voor miljarden euro’s subsidie om bos bij te stoken in de Amercentrale. Een praktijk die Henk Kamp voor 3,7 miljard euro continueerde via de door CDA’ers ontworpen SDE-regeling.

Cees Veerman (CDA)
Maar veruit het meest interessant is natuurlijk Cees Veerman (CDA) hieronder. Dus een ”Hoogleraar duurzame plattelands-ontwikkeling’ van Wageningen UR als bestuurder bij een club (Postcode Loterij) die de boerenstand kapot belastert.

De hoogleraar ‘Duurzame landbouw vanuit Europees Perspectief’ in Wageningen, bestuur Nationaal Groenfonds

Voormalig LNV-minister Cees Veerman is voorzitter van de stichting die de aandelen van de loterijen beheert. Veerman is ook sinds 2014 voorzitter bij het Nationaal Groenfonds samen met Jolande Sap (Groen Links/KPMG). Onder bestuur van Veerman worden nu gelden voor natuurcompensatie ge-investeerd in de kap van bos voor ‘biomassa’-centrales. (Flevoland en Ede, Gelderland)

Dankzij de Postcode Loterij  werd het ledental van WNF en Natuurmonumenten kunstmatig opgeblazen in 1992 via een agressieve direct mail actie

Veerman was ook voorzitter bij Natuurmonumenten (2009-2013), waar Pieter Winsemius (VVD) eerder voorzitter was en Rabobankier Herman Wijffels (CDA), en na hem Hans Wijers (DSM, D66, Trilateral Commission).

Winsemius (McKinsey, Trilateral Commission) was eerder ook voorzitter bij de Raad voor Commissarissen van de Postcode Loterij, en daarmee de grootfinancier van Natuurmonumeten, WWF, Greenpeace, Milieudefensie: Winsemius blies de Milieubeweging in NL op tot grootste ter wereld in absolute en relatieve zin.

Alle media papegaaien Wakker Dier, dat blij haar oorlog tegen de bevolking/producenten kan opvoeren

Direct na de miljoenengift begint Sjoerd ‘Plofkip’ van der Wouw met zijn extremisten ons hun levenskeuzes op te dringen. Wij moeten vegetarisch zijn. Ook dringen ze tegen de visserij aan bij Carola Schouten, dat vissers voortaan iedere vis die ze vangen moeten dood-knuffelen.

Met jouw Postcode Lot speelt elite voor God
Maar je ziet dus wie deze clubs met al die miljoenen op pad stuurt, in hun oorlog tegen het Nederlandse volk, de producenten, het plebs van Lijfeigenen (sinds aanname van de Donorwet), Human Resources van de Staat en Staat Binnen De Staat Postcode Loterij.

Zie ook amusements-miljardair Joop van den Ende (commissaris Nova Media) als leverancier van het ‘Klapvee’ sinds het begin van die loterij. (lees ook ‘de Mannen van de Droomfabriek van Irene Holtwijk, Uitgeverij Balans 2014)

De bestuurlijke elite gebruikt de hebzucht van het Plebs (hun miljoenenjacht) tegen het volk zelf. En met je Postcode Lot spelen ze zo een beetje God. De Holding waaronder de loterijen vallen, Nova Media, die heeft als voorzitter van de Raad van Commissarissen een PvdA’er, oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Selectiebeleid Postcode Loterij. Mannen worden gediscrimineerd op basis van geslacht (= ‘diversiteit’)

CDA-diplomaat en nu senator Ben Knapen (oud minister Buitenlandse Zaken) is voorzitter van het bestuur van Nova Media Fundatie. Knapen was Directeur Generaal bij de Europese investeringsbank. Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken is grootsponsor van Oxfam Novib met 200 miljoen euro per jaar. Knapen is vast ook voor zijn ‘onafhankelijkheid’ geselecteerd door PCL.

🙂

Oxfam Novib- nu in opspraak door de orgieën op Haiti- was het eerste ‘goede doel’ (= handige machts-instrument) waarmee Salon Socialist en Nova Media-oprichter Boudewijn Poelmann in zee ging in 1990.

Plastic Milieuvervuiling door WNF/Postcode Loterij

De valse elite kon sinds 1990 al een kleine 5 MILJARD euro verdelen van ‘de droomfabriek’ van Salon Socialist (SS) Boudewijn Poelmann.Had je vroeger ‘De Adel’ die ons bestuurde, Nobility met een zekere Noblesse Oblige. (‘Stand Verplicht’) De moderne ‘elite’ zou je Ig-Nobility kunnen noemen. Wel de macht, niet de klasse en ethisch besef.

 • Steun mijn uitzoekwerk en dagelijkse nieuwe inzichten over Natuurlijke Historie voor bier, boeken en benzine (BBB), de vitamines die mij draaiend houden. Sommige donateurs geven 25 euro, anderen 50, weer anderen 100, maar ook 1000 euro komt voor. Wat je wilt, ik leef volgens het motto ‘God Provideth’, en God voorziet vooralsnog de afgelopen 14 jaar. Wanneer ik sterven moet of onder een brug moet slapen is dat ook de Voorzienigheid. Ergo: die atheïstische aasgier Pia Dijkstra met haar claim op mijn lichaam en dat van mijn dierbaren kan haar D66-boom in. Ik geloof in God de Vader en Christus is mijn Heer, De Abdij mijn filosofie.
 • Je kunt doneren via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke’

3 Replies to “Postcode Loterij, plaag landbouw en visserij, speeltje ‘rechtse’ elite”

 1. Dat mensen uiteenlopende standpunten hebben, het is hun goed recht. Of iemand vissen wil doodknuffelen, of zichzelf wil kwellen met veganisten-dieet. Maar absolute minderheids-standpunten worden politieke macht dankzij de miljoenen die de Postcode Loterij er in stopt. Zo licht een valse elite de representatieve democratie een pootje.

  Je koopt zo via media en marketing de politiek, de ruimte tussen de oren van mensen via propaganda, terwijl burgers, boeren en buitenlui die macht niet hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=PU5xxh5UX4U

  Elvis Presley zong al in 1962, hoe je het beste met de papier-SPAM van de Postcode Loterij kunt omgaan. Waarom mogen zij hun papier-rotzooi toch ongevraagd blijven sturen: is dat niet slecht voor het Milieu?

  Verkijk je dus niet op clichees over ‘links’ en ‘rechts’. Maar kijk gewoon: van wie komt het geld, en wie profiteren? Graaiers (bootleggers, ‘rechts’) gebruiken een moralistisch excuus voor graaien, dat ‘links’ ze geeft vanaf de Moral Higher Ground. (Baptists) En ‘links’ zou haar geld niet hebben zonder ‘rechts’.

  De dialectiek van de macht. En de rekening komt terecht bij de Lijfeigenen (letterlijk na Donorwet) van De Staat. Het loten-kopende klapvee/stemvee dat haar eigen uitzuiging financiert en legitimeert in een ceremoniële democratie.

 2. Werkte vroeger bij de importeur van Bntley en Rolls Royce, daar was de directie van de postcode loterij toen al kind aan huis de ene na de andere , zo duur mogelijke uitvoering van de illustere merken werd aangeschaft als ware het zaken snoepjes, wat een proleten, goed dat u dit onderzoek doet en blijft doen, zet al die zgn bankiers en bewogen politici maar te kijk, kan gemakkelijk ze allemaal onderkotsen , wat een tering volk 👎👎👎👎

 3. Ik heb nooit geweten dat er zulk tuig rondloopt, maar ik ben er gelukkig voor behoed. Ik kan aardig zinoen en dacht bij talpa aan de seniorenvoice mee te kunnen doen en ben nu blij dat ik er nooit voor in aanmerking ben gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *