Atheïstische Aasgieren D66 uit op je organen? Zo verjaag je ze…

D66-Aasgier Pia (Gyps vulvus, vale gier) valt aan op je organen

Kijk Human Exploitables, Lijfeigenen van de Staat der Nederlanden, hier vliegt Atheïstische Aasgier Pia, in aanval op orgaanvlees. Die wil Pia uit het nog warme lichaam roven van je dierbaren voor de orgaanhandel.

Wanneer je dierbare is overleden en je wilt rouwen, dan komen de D66-aasgieren bij het nog warme lijf om het leeg pikken voor De Staat.

Zodat een alcoholistische globalist-miljardair 100 kan worden op reserve-onderdelen.

Kandidaat voor zo’n lever is dan zo’n speculant-vampier als George Soros- kennis van D66-Marietje Schaake- een naar zwavel stinkende globalist-fundamentalist

Iemand die een zak geld overhandigt aan een D66-commissaris bij een grote zorgboer, voor het eerste hart dat op de markt komt, danwel een verse lever.

Multi-commissaris Rrrrogerrrr bijvoorbeeld.

George Soros kan de zwaveldampen al ruiken die hem wachten voor de ellende die hij aanrichtte – via zijn financiële speculatie en economische val- eind jaren ’90 in Indonesië tussen moslims en christenen op de Molukken.

Het geween en tandengeknars krast al in Soros zijn oren.

Uit angst moet ie dan met ‘spare parts‘ de Day of Judgement vooruitschuiven. Zoals Dr Faustus, nadat hij zijn ziel aan de Duivel verkocht in ruil voor wereldlijk succes. Of Amerikaans bankier-krijgsheer en Bilderberg-meneer David Rockefeller, die 104 werd op reserve-onderdelen uit de internationale orgaanhandel.

…Pia wil je lever voor George Soros pakken

Lijfeigenen van het Nihilisme
Pia Dijkstra (D66) maakte alle Nederlanders tot lijfeigene van De Staat. Met het gelegenheidsargument dat 150 mensen per jaar zouden overlijden. Doordat niet op tijd reserve-onderdelen beschikbaar zouden zijn voor de Grote Beurt.

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks aan medische fouten in het Ziekenhuis, onder handen van De Deskundigen? Pia hanteerde een zelfde drogreden, waarmee George Bush Irak kapot bombardeerde: om mensen te ‘redden’ van een Boze Dictator’. Voor de wereldvrede ook, die mogelijk 1 miljoen dode Irakezen die ‘Collateral Damage‘ werden van Bush zijn wereldvrede-missie.

Maar laten we eerst geen technische argumenten gebruiken, maar levensbeschouwelijke. Die verklaren zoveel meer van Demonen 66, Dictatuur 66: de D kan bij Nihilisten overal voor staan, dat wat ze voor de macht op enig moment van pas komt.

Al langer dan een eeuw worstelen we met de Nihilisten die God/de Verbeelding vermoordden, tot ontsteltenis van Zarathoestra in Nietschze’s klassieker van 1886. En dus bestaat al het Goede, Schone en Transcendente niet voor D66-mensjes, maar enkel gelegenheids-argumentatie. Wat mij van pas komt is waar.

Ook ‘De Wetenschap’ gebruiken ze vaak als zeepkist voor de Moral Higher Ground. Stroman om het gesprek te ‘winnen’.

Een middel tot morele intimidatie en macht. Want alleen (Wil tot) Macht is waar bij Marxisten, een term waarin ze alles verklaren. Wie niet met D66 instemt, die is dus dom: heeft geen recht van spreken

D66, een Cultus van de Dood

En dus cirkelen boven Nederland de aasgieren als Pia Dijkstra. Zij leggen hun nihilistisch-materialistische mensbeeld op als ‘neutraal’. Maar is De Staat ‘neutraal’, wanneer zij atheistisch is? Was de Sovjet Unie ‘neutraal’, toen zij op last van Lenin alle kloosters vernielde en kerken sloopte?

Is de Staat ‘neutraal’ wanneer de meest wezenlijke zaken van een mensenleven als vrijheid, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid ten opzichte van God/Het Leven, kan worden afgedaan als ‘technische kwestie’. Iets waarover alleen ‘De Experts’ zeggenschap hebben.

In wiens belang praten ‘de Experts’? Zorgverzekeraars? Bankiers?

Waarden-loosheid is niet neutraal. Nihilisme is nivellering, de stoomwals van het collectivisme dat het individu vermoordt.

Je ziet het waarden-relativisme van D66-nihilisten ook aan ‘kunst’ die hun geestloze verwanten produceren. Geplastificeerde lijken. Gesmeerde poep in een houten kader kan aan een muur in het Stedelijk Museum hangen voor miljoenen-subsidie, omdat ‘kunst’ ook maar is wat de gek er voor geeft op enig moment….

Die Naakte Keizers van het Globalisme als Rockefeller en Rothschild, ze krijgen ook allen een obsessie met ‘kunst’ die haar schoonheid en prestige ontleent aan sociale bevestiging en geld.

…Pia cirkelt rond op zoek naar orgaanvlees

De Atheistische Staat: grootste massamoordenaar van de geschiedenis
En daarom allereerst, niet die 150 overledenen- maar vanwege haar nihilisme-  heeft aasgier Pia met haar Atheistische aasgierenbende (D66) je lichaam tot staats-eigendom verklaard, en het lichaam van je dierbaren. De Staat weet het beter.

A– theisme is een nihilistische Nee-filosofie die altijd tot Staat-theisme leidt, de vergoddelijking van De Staat, wensen-machine van het Mentale Proletariaat. Dat was bij de Franse Revolutie zo, bij Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en bij Dolfie.

De Staat die Hemel op Aarde wil vestigen, die grootste lijkenvreter uit de 20ste eeuw. Omdat mensen die enkel het leven VOOR de dood waarderen automatisch drammerig en haastig zijn. Het zijn historisch atomisten- die los van historie en traditie staan, met een obsessie voor De Toekomst.

Waarom is dit symbool van massa-moord niet verboden?

Nihilisten ontberen Transcendente moraal buiten gelegenheids-argumentatie. Moraal is ‘wat de meesten op enig moment zeggen/consensus’. Morele willekeur regeert, wat de meeste macht heeft/geld/grote bek is ‘waar’.

Zo kunnen D66-politici een op nationaal zelfbehoud gerichte politicus die voormalig D66-kroonjuweel, het referendum wil redden in Nederland, afschilderen als racist en extreem rechts: Slecht Mens.

Wat van pas komt voor de Macht is ‘waar’. Ook wanneer je iemand bestrijdt, die voorstaat wat je vroeger zelf wilde.

Verkiezingstijd, we doen mee met de gemeenteraads-verkiezingen als Nationaal Socialisten

D66 = Internationalisme = Marxisme
En dus kun je in Nihilistisch Nederland, na de Goelag-archipel, De Killing Fields en Mao’s Grote Sprong Voorwaarts, een Nieuwe Communistische Partij Nederland  oprichten, en zelfs aan gemeenteraadsverkiezingen deelnemen met een Hamer-Sikkel-symbool.

Alsof je met een Swastika als logo op je verkiezings-affiche de Gemeenteraad in gaat. Concentratiekampen waren eigenlijk zo slecht niet, je leerde je er tenminste concentreren!

Terwijl tienduizenden blanke boeren in Zuid Afrika door marxistische Zoeloes worden vermoord sinds 1992, en Marxist Nelson Mandela heilig werd verklaard, gaat je Atheistische lifestyle-blaadje NRC Damesblad enkel wat roepen over ‘het Populisme en de tweet van Donald Trump’.

Communistisch Manifest Marx, eeuwige Strijd voor nivellering, alles verklaren in termen van ‘onderdrukking’

Zo werden onze massamedia de dienaren van de Leugen, als PR-machines van het Internationalisme en haatzaaiers tegen het Eigene.

En werd ‘diversiteit’ een eufemisme voor blanke (zelf)haat, een verbaal kogeltje in de eeuwige marxistische emancipatie-strijd, de oorlog van allen tegen allen, de verdeel-en-heers-mentaliteit van het dictatoriaal Internationalisme. Tot zelfs de Planeet moet emanciperen en ‘rechten’ moet hebben, juridisch afgedwongen door een hof dat ‘ecocide’ strafbaar stelt.

Het punt is: D66 zijn net als Marxisten ook Internationalisten, zij schuwen geen dictatuur. Zij haten iedereen die voor zijn land opkomt. Ieder object van mensenvlees dat Globo-topia in de weg staat. En dus is de hoofdzonde aan Nationaal Socialisme dat het ‘nationaal’ is, niet dat het socialisme is of genocidaal als iedere atheïstische staats-ideologie.

En zijn de door Nazi’s vermoorde Joden bij D66’ers gelegenheids-argument tegen ‘nationalisme’, bij mensen zonder morele grenzen. Een Moral Higher Ground als excuus om erger genocide uit naam van je internationalisme te vergoelijken of zelfs dood te zwijgen.

…aah daar zien we een nieuw slachtoffer met verse nieren!

Een leven ‘redden’ is een leven ‘rekken’
Levens ‘redden’ is levens ‘rekken’, dus Pia’s gelegenheids-argument moet wel onzin zijn, net als ‘fijnstofdoden’.

In 11 weken Griep-epidemie gaan wel 3900 meer bejaarden eerder dood dan ‘normaal’, zo meldt het RIVM. Geef Ab Osterhaus geld voor een vaccin, en wie weet zijn het er dan ook 150 per jaar minder. Wat inhoudt: dat ze alsnog wel het hoekje om gaan. Maar er niet uitschieten als herkenbare piek voor de statistiek. Omdat sterfte meer verspreid plaatsvindt over het jaar.

Jaarlijks plegen 1900 mensen in Nederland zelfmoord.Wie weet zou een verbod op atheistische uitingen wel veel meer levens besparen.

Tweehonderd mensen minder die zich voor de trein werpen, nadat hun psychiater ze inwreef dat hun levensvragen zijn af te doen als ‘chemische onbalans in je hersenen’. Een technische kwestie.

Zou je niet veel meer levens redden in geestelijke zin, wanneer je het atheïsme zou afschaffen en de atheïstische kwakzalverij genaamd ‘Psychologie’. Dat Freudiaanse duivel uitdrijven inclusief heksen-mengseltjes slikken van Big Pharma.

Communistisch Manifest: D66 wil ook het gezin slopen, net als Marx, het Marxisme overwon in het Westen via het Internationalistisch Nihilisme: want je hebt al 50 procent echtscheidingen en alles dat ‘emancipatie’ heet is Marxisme.

Het atheïstische beeld van een ‘gezond’ mens lijkt mij rechtstreeks afkomstig uit de Hel van Dante. Zo nihilistisch, maar dan vermomd als ‘De Wetenschap’. Wie de Verbeelding niet uit zijn leven verbande snapt hoe ik dat bedoel.

Bij VVD66 is ‘Geestelijk Gezond’ niet meer dan een statistisch (groeps-)gemiddelde, zonder enige morele component. Gezond = Wanneer niemand last van je heeft, of wanneer je er in slaagt de last die anderen van je hebben succesvol weg te poetsen.

Heb je nergens ‘last’ van, dan ben je ‘gezond’, ook al ben je een plaag voor anderen, of parasiteer je op de gemeenschap.

Marxisme en Goddeloosheid maakt je afgunstig, onethisch en ongelukkig

Dus ook al ben je als Ed Nijpels en licht je de Nederlandse bevolking op voor 107 miljard euro (het Energieakkoord). Als je maar een goed gevoel over je zelf hebt, en je omgeving accepteert het. Dan ben je ‘gezond’, omdat iedere morele component ontbreekt in dat zogenaamd ‘wetenschappelijke’ mensbeeld.

Terwijl juist de mensen met nog enig moreel besef in hun donder dan een ‘stoornis’ zouden hebben: omdat Weltschmerz over onrecht ze terecht deprimeert.

Althans volgens de atheistische kwakzalverij uit het DSM-handboek: als je de corrumpering niet verdraagt, je emotioneel geraakt wordt door leugen en bedrog in plaats van onverschillig je schouders ophaalt. Dan heb je een ‘stoornis’, omdat je er niet mee omgaat als ‘het Statistisch Gemiddelde’.

Atheïsme als Staats-ideologie dwingt dan ook als vanzelf tot Conformisme en collectivisme.

Wanneer je kritisch op jezelf kunt zijn, en terecht twijfelt aan je ‘goede intenties’, dan heb je ‘gebrek aan zellufvurtrouwuh‘. Als je kortom ergens dodelijk gedeprimeerd van kan raken, en terecht: dan is het wel het seculiere mens- en wereldbeeld.

Wetenschap is nuttig om een raket mee te lanceren, maar niemand kan Deskundige over je leven zijn.

Hier op donorregister.nl – dank aan Post Online ter attendering– kun je het Nee-formulier invullen om Pia’s Pyrrhus-overwinning ongedaan te maken.

Het is tegelijk een protestbrief tegen dit kabinet, dat een totalitaire technocratie invoert op last van Eurofederalisten en wereldbankiers: 2030 Agenda. Tell them to go to Hell, laat die bankier-vampiers weten dat je geen gedigitaliseerd ‘data-object’ bent dat ze naar believen gebruiken, een Human Exploitable. 

2030 AGENDA, het Neo-Marxisme van ‘Duurzaam’ Globalisme dat Rutte en de VVD66 invoeren

Vanwege de enige waarde die de Waarden-lozen nog kennen: efficiency, ook wel ‘duurzaam’ genoemd. Concentratiekampen van IG Farben gingen ook reuze-efficient om met (Menselijke) Grondstoffen, strak georganiseerd ook!

 • PS: De foto’s van vale gieren maakte ik in Duitsland. Op Cres in Kroatië zag ik deze dieren bij tientallen cirkelen: het zijn net vliegtuigen, die ’s zomers af en toe met gunstige wind uit Spanje hier komen afdrijven. Ze kunnen tot wel 11 kilometer hoogte komen bij gunstige thermiek

4 Replies to “Atheïstische Aasgieren D66 uit op je organen? Zo verjaag je ze…”

 1. ik vind het nog zacht uitgedrukt (vale gier) een demon uit de hel die uit de diepste krochten van de duisternis tot leven is gekomen in onze wereld.
  zou het toch waar zijn dat de duivel in de eindtijd zich manifesteert in nu?
  ik heb mij al laten registreren in 2016 dat ik geen donor ben.

  de rillingen en het koude zweet breek je uit bij het horen en zien van deze figuren die ook nog denken dat ze boven de mensen staan en dat moet gebroken worden.

   1. Het probleem met politici is , het zijn mensen met niet veel kennis van veel zaken. Ze laten zich informeren door anderen. En het zelf verdiepen in zaken gebeurt klaarblijkelijk ook niet al te best.
    Ik zou Pia en de D66 even willen wijzen op het werk van Pim van Lommel(voormalig cardioloog en onderzoeker) betreffende bijna dood ervarinen(BDE). Of in het Engels NDE.
    Er zijn genoeg mensen die dus hersendood waren, maar weer tot bewustzijn komen.
    Er is bewustzijn buiten het lichaam. Daar hoeft men geen religieuze achtergrond voor te hebben om dit te beseffen.
    Op het moment dat een lichaam van iemand die hersendood is leeggehaald/roofd word, dan is het us onmogelijk om weer bij bewustzijn te komen.
    Ze moeten eens wat beter hun huiswerk doen voordat ze tot dit soort bizarre beslissingen komen.
    En maar denken dat ze zo menselijk zijn en zulk goed werk doen…
    De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *