Vooruitgang/ Foar-oit-g’hang

‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods hooren en hetzelve bewaren’

In de oksel van de A32 en A7 opgesloten vind je het kerkje van Terband bij Luinjeberd/Tjalleberd. Dat kerkje staat er verweesd uit een andere tijd te zijn tussen opgerukt asfalt en beton, terwijl auto’s links en rechts voorbij haasten.

Het opschrift op het kerkje luidt al uit even voorbije tijd: ‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods Hooren en Hetzelve Bewaren‘. Tussen het geraas van de snelweg in moet God Zijn Stem verheffen. Massamensen laven zich even verderop aan gemalen koeienvlees met verwelkte augurk, onder de Swastika van het Mondiale Slechte Vreten: Mac Donalds.

Het Communisme is in Friesland ook na Goelag-archipel, Grote Sprong Voorwaarts en Killing Fields springlevend….

Friese Tsiiis-burgers: massa-mensen als iedereen in Nederland, die via massamedia hun wereldbeeld samenstellen voor massa-beslissingen via De Staat als wens-maschien. Want daarom gaan mensen stemmen: op mensen die beloven dat zij via De Staat hun wensen vervullen.

Mensen die zichzelf allemaal uniek vinden, met ‘meningen’ die ze van horen zeggen hebben.

Zelfs ethiek (‘rechtvaardigheid’) schijn je volgens de Neo-Communisten in mijn gemeente via De Staat af te dwingen via politiegeweld. In de eeuw na de 50-150 miljoen doden in de Goelag-archipel onder Stalin, de Grote Sprong Voorwaarts van Mao (Lees Harry Wu’s verslag daarover als ex-gevangene) en de Killing Fields van Pol Pot, de helden van Paul Rosemuller en Wijnand Duivendak (‘Groen’ Links).

Rinze Visser van de Nieuwe Communistische Partij Nederland, leestip!

Vooruitgang dit, of morele regressie? De Goelag Archipel heet volgens de Groene Amsterdammer ‘de doodsteek voor Links van het Communisme‘. Maar in Friesland lopen zelfs zulke doodsteken een kwart eeuw achter de rest aan.

Aan de overkant van Tjalleberd ligt het al 20 jaar niet volgelopen industrie-terrein van Heerenveen. Daar verscheen vanaf 2014 de grote melkboeren-loods van Aware. Dat megabedrijf haakte in op de afschaffing van het melkquotum.

De grote braakliggende delen van het industrieterrein van Heerenveen zijn intussen een soort natuurgebiedje geworden, waar je in de zomer blauwborsten kunt zien. De grootste hebben cup DD. Qua blauwe kleur dan.

Een lekkere hand vol.

Zulk braakliggend industrieterrein is nu meestal veel natuur-rijker dan het klinisch dode boeren-industrieterrein (vroeger ‘weiland’) dat voor Aware de melkpoeders levert. Daar racen boeren overheen tegen de hypotheekschulden op, met bijna militaire trekker-voertuigen, dubbele rupsbanden alsof ze de oorlog met de natuur aangaan.

Als Human Resources van De Staat, melk-gigant FrieslandCampina en Rabo ( = Rover)-bankiers lijken boeren geen alternatief te hebben dan sneller, groter. En bij door de Postcode Loterij gesubsidieerde milieu-fanaten als Wakker Dier en Natuurmonumenten zijn ze tegelijk dankbare boeman. De boeren.

Terwijl de werkelijke exploitanten van mens en natuur bij De Staat, Friesland-Campina en de Rabobank zitten. Die verven zichzelf nu groen, ‘duurzaam’, zonder de structuur en mentaliteit te veranderen, waarmee ze boeren tot haast drijven. Een door (staats-) schuld met rente aangejaagde haast-machine voor en door bankiers, die alles van Waarde opvreet.

Is dat vooruitgang, of regressie in beschaving en mentaliteit?

Industrienatuur, braakliggend industrieterrein is natuurrijker dan modern boerenland

Bij de zaadworp van distels komen grote zwermen ringmussen als Afrikaanse wevervogels samenzwermen op het braakliggende terrein. Je waant je dan even in Afrika. Zoals je dat gevoel in sociaal en bestuurlijk opzicht ook steeds vaker in Negerland hebt: het is hier ook steeds meer een corrupt en leugenachtig zootje.

Een plaats waar de ene Big Chief de ander opvolgt. Daarbij zijn stamgenoten via corruptie en diefstal bevoordelend met subsidies/baantjes, ter bestendiging van de macht. (Energieakkkoord)

Zie de oud-commissaris van de koningin in Friesland en oud-dorpsgenoot Ed Nijpels (Energieakkoord) met zijn Vereniging Voor Dieven (VVD), die ik ook Nijpelitaanse Maffia noem: De Bende van Nijpels. Dankzij figuren als Ed Nijpels wordt onze overheid een soort georganiseerde misdaadbende.

Ringmussenzwermen als wevervogels in de zomer bij zaadworp

Naast Aware vond ik in de zomer een haas in kruidenrijk grasland: die nooit door een haastboer geplet zal worden met drie maaiers van voren, achter en opzij bij 30 km per uur. Hij was ziek, je kon ‘m vangen en optillen.

Haas in kruidenrijk grasland van braakliggend industrieterrein

Dat Industrieterrein werd al 20 jaar terug de economische Hope Spot van provinciebestuurders. Die legden deze landingsbaan aan van wensdenken voor bedrijvigheid, in de hoop dat bedrijven dan vanzelf komen.

Dat wensdenken is typisch bij omgekeerde spiraal-regio’s met braindrain: alsof een gebrek aan infrastructuur oorzaak is, dat regio’s als de Randstad talent weg trekken.

In plaats van dat die leegloop van jeugd en IQ>100 een uitkomst is van The Matthew Principle (Mattheus 25:29.)

For to every one who has, will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken away.

De grootste Friese ‘groeier’ van dit moment is een boer uit Heerenveen, Sytse B,  die in zonnepanelen-subsidies doet. Groenleven. Iemand die De Staat dus aanwendt om de productieve sector te bestelen met politiegeweld. ( = subsidie)

Smienten bij de visvijver en Aware op de achtergrond, de vooruitgang in 1 beeld

Waarom kunnen alleen subsidie-‘ondernemers’ hier voor groei zorgen?  Is dat niet stapje voor stapje iets te veranderen? Mijn economisch advies voor groei buiten ‘meer van hetzelfde’, leugen, afpersing en corruptie, dat zou zijn:

  • Een cursus Ecomodernisme. (Groen zonder Doem) Wij bevelen ons van harte bij u aan.
  • En een cursus ‘hoe spreek ik Nederlands’ + temper ik tribalistisch provincialisme: dat zou bij Friezen misschien meer doen aan het ondernemersklimaat.

Laten we dan punt 2, het sociale vestigings-klimaat eens behandelen, zodat je niet enkel toeristen trekt.

…de oorlog tegen bomen vindt ook in Friesland in alle hevigheid plaats

  • Men leeft hier wat communicatieve vaardigheid betreft nog wel eens in de Boertijd.
  • Je maakt- van een afstand- een foto van een boom op iemand’s erf en ze komen meteen vijandig naar buiten stormen, ‘wat jai doet om main erf to fo’tgrafeurn’. Met het wantrouwen van een in de jungle geboren Papoua die een Westerse ontdekkingsreiziger in de kookpan wil.

Als ik dat 1 maal had meegemaakt en ook niet van andermans ervaringen kende, dan was het een incident. Maar het is een optelsom van 7 jaar ergernissen, danwel verbazing afhankelijk van je stemming. Gisteren had ergernis de overhand en noemde ik ze maar Neanderthalers, die boermensen. (Homo nonsapiens frieslandensis)

Je loopt (echt gebeurd 7 jaar terug) door het landelijke gebied langs het water, geniet van het voorjaar. Plots hoor je ‘toek toek toek‘ in de verte-  wel 1 kilometer-  het gerommel van een trekker.

Het geluid wordt steeds sterker TOEKTEKTOEK tot je begint te vermoeden: komt ie nu speciaal voor mij?? Dat blijkt wanneer de dieselolie-dampen in je neus mengen met de frisse geur van pinksterbloemen. Er springt iemand van zijn boermaschien af, alsof die je wil aanvliegen en brult op agressieve toon:

‘Gjidoede godverdebodverfanmielaaaaan’

Dus je stelt jezelf voor van ‘Goedemiddag, ik ben Rypke Zeilmaker, wie bent u, wat is het hier mooi, wat zou het probleem mogen zijn’

Gjidodebotverfanmielaaaaaan

Juist ja.

Fanmielaaaan

Dat je zoveel moeite neemt voor iets dat zich uit zichzelf oplost. (je wandelde al van A naar B) Enkel om je territoriale drift te botvieren, als een zilverrug-gorilla die een indringer ziet.

De volgende keer neem ik kraaltjes en spiegeltjes mee, of gewoon een zak met subsidie. 🙂  Daar zijn Friezen ook al zo gek op, subsidie. Duesssaaam is dat. Fosssielfraaai willen ze hier ook sssain, opgehitst door het Energie en Klimaat-Nepnieuws van Leeuwarder Courant en het Staats-journaal van de NOS.

…eigenlijk maar een rare hobby, je haalt een vis met haak uit het water, zet jezelf er mee op de foto….en gooit ‘m dan terug in plaats van in de pan…

Accentloos Nederlands, met meer lettergrepen per woord dan het commando richting een dier: dat doet niets aan Fries-zijn af, dan ben je niet beslist ‘heech yne holle‘ en ‘hai siltjir woleuven ferteltje‘. Is de mentaliteit van Leaver Dea as Slaef niet meer iets om op voor te staan? Als die er nog is…

En als je ook bent van ‘niet lullen maar poetsen’, schop onder de kont, dan kan ‘handelen’ toch ook meer zijn dan een schop in de grond steken. Nadenken, schrijven en daarnaar handelen is ook handelen.

Wat is een lichaam zonder hoofd, dan een kip zonder kop? Zeker in een provincie die geografisch de kop van De Leeuw is.

Grote Zilverreiger, vroeger zeldzaam, nu overal te zien, sierlijk dier

Het tribalisme tegen ‘Net Fan Hjirre’ uit zich in een als oordeel gestelde vraag als: wat doe Jai in Langweur (= wat doe je hier).

Botheid verdwijnt als sneeuw voor de zon tegen netfanhjirres die sociale status meebrengen/subsidie, omdat ze ’t van hun televisies kennen. Dan meent men zichzelf daarmee op te kunnen poetsen.

Zo werd ik ook pas na verschijnen op RTL Nieuws met een belangstellende vraag aangesproken door Langweeranderthalers, die me daarvoor jarenlang wantrouwig aanstaarden.

Het zijn kleine ergernissen, soms wat groter als je er genoeg van hebt. Je romantiseerde mogelijk de ‘ouderwetse’ mentaliteit die je van Friezen kende, en die je bij je voorvaderen Rypke en Wybe eert.

Maar het onmiskenbare weg-ebben van die goede eigenschap, daar kan geen subsidiepot voor Mienskip-marketing en Leeuwarden Cultuur-Marxistische Hoofdstad 2018- wat tegen beginnen.

Subsidie is diefstal met Staatsgeweld.Marketing is daarnaast een Amerikaanse term die staat voor ‘liegen voor geld’: VVD-mentaliteit. Dus met diefstal en leugen de mentaliteit verbeteren… is dat geen innerlijke tegenspraak?


Zo komen we dus bij ‘mentaliteit’ Is er hier in Friesland iets over, waarop mensen zich in dat aspect kunnen voorstaan?

Volgens mij doet men hier exact het zelfde als in de rest van NL, hooguit ietsje later en ietsje dommiger. Neem de trend die massamedia als ‘secularisering’ typeren, ontkerkelijking. Dat zie ik meer als ver-Heidensing, regressie, terug naar angst voor de weergod Donar, mensenoffers en revanchisme.

Mensen geloven nu veel uitzinniger zaken op gezag van een ander, dan in de tijd dat het Kerkje van Tjalleberd het opschrift kreeg ‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods hooren en hetzelve bewaren‘.

Zoals geloof met beroep op autoriteit en slordig denken (‘dus jai ssegt dat al die wetuschap’s ongelaik hebb’n‘) om anderen moreel te chanteren.

Dat je met deug-symbolen en windturbines en zonnepanelen zelfs het weer kunt bezweren in het jaar 2100. Of wat voor jaartal ook wanneer niemand je blufpoker op waarheidsgehalte kan controleren.

….hij hield van vissen….

Het is al een levensopgave om jezelf te verbeteren. Laat staan een ander, of zelfs de hele wereld.  ‘De Aarde’ is een abstractie die buiten jezelf ligt. Dat betekent dat je anderen wilt ‘verbeteren’, en dus zelf meent ‘beter’ te zijn. Een ander inspireren (of zoals hier, irriteren) kan wel. Maar een abstractie verbeteren (‘het klimaat, de aarde’) kan nooit een morele propositie zijn.

Want abstracties vragen nergens om: je roept ze zelf in het leven als stroman, om het debat over De Publieke Koek-verdeling te winnen.

…waar komt je welvaart vandaan….typisch Friese Wouden landschap boven Heerenveen, een vroeger straat-arme streek

Het meest uitzinnige bijgeloof is wel het idee dat je zelf ‘Gutmensch’ bent, het zelfs ‘goed bedoelt’.

Mensen zijn niet ‘goed’, maar mengvorm, met engeltje en duiveltje op de schouder. Iedereen is (ook) hypocriet. Je maakt een gesneden beeld van jezelf (imago) en vereert dat. Zo vereer je een leugen: namelijk niet wie je werkelijk bent. En daarmee lieg je niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen anderen.

Wie te ver in die leugen verstrikt raakt, die vervreemdt van zichzelf, als persoon, groep en wie weet ook als land. Maar de realiteit kun je uiteindelijk niet voor de gek houden. Niet met subsidie, laat staan met marketing van CultuurMarxistische Hoofdstad Leeuwarden 2018

CDA/Rabobank-weiland

Dus met de waarde-toevoegende economie zal het hier geen vaart lopen in Groot Boerderije, als groei van subsidie moet komen. En/of de vernietiging van landschappelijk kapitaal met windturbines, houtkap (biomassa) en zonnefarms. (duesssaame eunussie en de eunusssie-transsssiesje)

Tenzij meer Friezen om Utens met de juiste mentaliteit terugvluchten voor hoge huizenprijzen in steeds slechtere buurten in Randstad en elders.

Grote Zilverreiger in vrije vlucht

Voor economische vluchtelingen is Friesland de plaats om te zijn. Waar anders kun je als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) in het landelijk gebied een betaalbaar huis met tuin krijgen, alle ruimte en zo goed bereikbaar…tenzij je asielzoeker bent en alles gratis krijgt inclusief nieuwe woninginrichting

Mijn Eritreese overburen kregen al een blonde overheids-consulente in strak zwart leren rokje op bezoek, die al hun wensen kwam bevredigen met creditcard van Vadertje Staat.

En ik zei net iets te luid: ‘Goh, ik wou dat ik Asielzoeker was.’

3 Replies to “Vooruitgang/ Foar-oit-g’hang”

  1. Rypke, prima denk- en leesstof. Ik voel een wekelijkse “dwarse” column door jou eraan komen in een landelijk nieuwsblad. Koers volhouden!

    1. Er stonden wel 2 fouten in: A6 is A7, en de plaats heet Terband, wat geen echt dorp is, het dichtstbij gelegen echte dorp heet Tjalleberd

  2. Boeren worden niet alleen tot haast gedreven, maar ook tot zelfmoord. Het zelfmoordpercentage is onder boeren hoger dan enige andere beroepsgroep. Door het toetreden van de goedkope Oost-Europese landen zijn de prijzen gedaald tot een onmogelijk niveau. De enorme leningen, lage prijzen en alle nieuwe wetten en regelgevingen maken het leven te zwaar voor ze, zo moeten ze wel windturbines en zonnepanelen plaatsen, een ander manier om te overleven is er niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *