10 BILJOEN Euro, zo duur komt Duurzaam ons te staan

…’duurzame groei’ van je lasten. Kamerbrief 5 februari noemt nergens de magnitude van kosten Energieakkoord (107 miljard euro )

De redactie van Elsevier Weekblad kon zich niet voorstellen dat Heineken cs met hun DSGC-coalitie azen op 12 BILJOEN dollar publieke investeringen die uit naam van ‘de klimaatafspraken in Parijs’ tot 2030 vrijkomen.

Dus ‘corrigeerde’ de redactie dat foutief in 10 miljard euro in mijn weekendverhaal, 1000 maal minder dan de correcte 10 biljoen euro op internationaal niveau, minus de VS (want Trump stapte uit ‘Parijs’, zoals Clinton eerder uit ‘Kyoto’). Mainstream-media hebben nog geen benul van de magnitude van de afpersing die ons wacht uit naam van ‘het klimaat’/2030 Agenda. Zelfs klimaat- kritische media niet.

10 maal 1000 miljard euro….

Het zijn ook bedragen die je bijna niet kunt voorstellen. Toch is dat wat ze zelf schrijven (zie hieronder). Omdat ‘duurzaam’ synoniem is met ‘subsidie’- niet 1 windturbine was neergezet zonder subsidie- betekent dat bedrag dus vooral publieke afpersing.

Het Energieakkoord dat Ed Nijpels (VVD, uiteraard) ons opdringt – zie Kamerbrief 5 februari– is dan ook maar een schijntje vergeleken met de lastenverzwaringen die ons nog wachten tot 2030. 

Kosten die de Bende van Nijpels stelselmatig verzwijgt, terwijl ze gewoon bekend zijn. Nijpels schrijft alleen vaag ‘het lijdt geen twijfel dat consequenties voelbaar en zichtbaar worden’.

En Nijpels liegt dat ‘nog niet zichtbaar is hoe de totale kosten zich zullen ontwikkelen’. Terwijl ze zwart op wit zijn voorgerekend.

Kosten van dat Energieakkoord bedragen 107 miljard euro inclusief net-aanpassingen, zo tonen Crok en Wolters. Daarvan bestaat volgens de Algemene Rekenkamer 73 milljard euro uit exploitatie-subsidies (SDE) Zie citaat rapport hieronder tot 2023 (subsidies-toezeggingen met looptijd 10-15 jaar), waar Henk Kamp (VVD) loog dat er van 18 miljard sprake zou zijn.

Gaatje factor 6 tussen Kamp’s verbeelding en de realiteit.

En dat is dus het begin. Want ze breiden het Energieakkoord al verder uit. Meer dan wat ‘Kuzu’ van Denk nu weer gezegd zou hebben, of het nieuwe kapsel van Sylvana, lijkt mij deze meest ingrijpende politieke operatie sinds Seijs Inquart (1940-1945) toch journalistieke aandacht waard.

Vergelijk ‘Duurzaam’/2030 Agenda met de succesvolle lobby van DSGC-lid Philips met Greenpeace tegen de gloeilamp in Brussel. Die gloeilamp verdiende Philips niets extra’s meer aan. Dus werd die gloeilamp verboden door de Europese Commissie uit naam van Planeetje-redden. En toen moest de veel duurdere spaarlamp/halogeenlamp er komen.

Daar verdiende Philips dan weer meer aan. Met gebruik van staatsgeweld (via lobby) maakten ze zo een nieuwe ‘markt’. Terwijl spaarlampen echt giftig kwik bevatten, waarvan tonnen extra per jaar in het milieu komen.

Via 2030 Agenda verdwijnt uw hele bestedingsvrijheid uit naam van de Planeet: voor de winst van bankiers, VVD’ers en multinationals.(2030 Agenda)

Duurzaam binnen huidig ‘groei-moet’-model – aangejaagd door schuld-creatie van bankiers- is verder een kapitaal-vernietigingsoperatie. Van zowel sociaal,  als natuurlijk kapitaal.

Eerder op het web achter betaalmuur, dit weekend in papieren Elsevier Weekblad, met dank aan de donateurs die mijn werk steunen

Zo kan ‘duurzaam’/ multinational-parasiet Heineken de energie-lastenverzwaringen wel opvangen. Even 10 duizend man ‘overcompleet’ verklaren, op de maatschappij lozen, en hupsakee. Of je brouwerij naar lagelonen-landen versplaatsen. Aandeelhouders weer blij. Zo loosde Shell-parasiet ook haar NAM-personeel, voor een beetje meer kwartaalwinst. Aandeelhoudertjes aaien.

Voor banken die zich ‘too big to fail’ maakten, kennen we ook al de consequenties. Geen. ING-bankiers van VVD-klimaat-activist/vice-voorzitter Robert Reibestein bonussen ook al weer dat het een lieve lust is.

Maar al die kleine aan de streek familie-brouwerijtjes gaan op de fles door torenhoge lasten (in Duitsland door Energiewende al gebeurd). Wil je hier iets tegen doen? Boycot Heineken, dat bier van ze was toch al niet te zuipen, mijdt alle producten waar Unilever op staat.  Die visstick-rotzooi van ze….

Dit hopen multinationals via afpersing door De Staat te verdienen via hun ‘markt’

Het is dus 10 maal duizend maal miljard, wat ze van ons willen roven via publieke lastenverzwaringen/investeringen: als bewoners van EU-lidstaten, straks ‘Verenigde Staten van Europa’. Nederland neemt van die lasten een onevenredig deel op zich, als proeftuin voor 2030 Agenda in Europa/wingewest van Shell cs.

2030 Agenda heeft niets met ‘klimaat’ te maken, want ook het Energieakkoord (waarin geen enkele CO2-reductie is bewezen) of zelfs 25% CO2-reductie tov 1990 scheelt geen 0,00001 graadje opwarming. Zelfs niet in theorie.

Brief 5 februari 2018 Klimaat-oplichting is VVD/CDA, met ‘linkse’ partijen als cheerleaders (baptists)

10 BILJOEN Euro lastenverzwaringen komen op het conto van de burgers/human resources van Europese lidstaten. Omdat Trump uit ‘Parijs’ stapte-  net als Clinton voor hem uit Kyoto stapte-  komen die lasten via de Klimaatwet van Wiebes (uiteraard, VVD) en de Britse Climate Change Act goeddeels op EU-rekening.

En binnen de EU onevenredig op landen als Nederland.

Zo moet ik als hypotheek-eigenaar ook het voor 20 duizend euro ombouwen van mijn energie-huishouding bekostigen. Voor Ed Nijpels/VVD-multibijklussers is dat een bedrag dat ze via een publiek bijbaantje met enkele uurtjes bij elkaar liegen.

Vanzelfsprekend treft klimaatbeleid de lage inkomens, terwijl een kleine subsidie-elite van landeigenaren zich op publieke kosten rijk kan rekenen.

Algemene Rekenkamer 2015, uiteraard LOOG Henk Kamp over de kosten, en nu LIEGT/verzwijgt ook Wiebes de kosten

Ed Nijpels (VVD, uiteraard) laat de door het Algemene Rekenkamer op 73 miljard euro gestelde Energieakkoord-SDE-subsidiekosten ongenoemd, in zijn aanbiedingsbrief van 5 februari aan de SER-voorzitter Mariette Hamer (PvdA). Die kun je hierboven zien (bewijs, ik verzin dit niet.)

Die onkosten betreffen dan enkel de SDE-exploitatie-subsidies in 15 jaar looptijd. Niet de lastenverhogingen die op Tennet (100 procent staatsbedrijf met Laetitia Griffith VVD als commissaris, tevens bestuurder van VNO-NCW) worden afgeschoven. En die nog op ons bordje komen: om het energienet aan te passen bij onbetrouwbare wiebel-energie uit windturbines.

NEn dat is nog maar voor 14 procent ‘duurzaam’ (op papier), terwijl men al met percentages van 50% schermt. Meer dan de helft van die opgave vindt plaats met de stook van bos/hout wordt opgevuld door de Rutte-kabinetten. Of er ook maar 1 procentje minder CO2-productie plaatsvindt is niet bekend. Vooralsnog steeg die CO2-productie.

…er blijft to 2030 geen boom meer staan

Silent Spring door Duurzaam
Voor 2030 zijn dan-dankzij de tientallen miljarden euros’ subsidie voor houtstook- ook de meeste bomen in Nederland gerooid uit naam van ‘duurzaam’. Henk Kamp gaf al subsidie op houtketels, en overal zie je bomen tegen de vlakte gaan. Tegelijk willen ze ons immers van aardgas af hebben. Dus komt alle warmte van hout, en hout komt van bomen.

En die bomen moeten ergens vandaan komen. Tel die exploderende vraag naar hout-warmte bij de toenemende lasten bij gemeentes en burgers- en dus noodzaak tot bezuiniging. En een roofbouw op alles dat uit de grond komt en branden kan, is het enige logische gevolg.

…vraag schept aanbod. Alle groen gaat de klimaatstoker in voor subsidie komende jaren

Silent Spring, de dystopie van Rachel Carson (1962, startschot internationale ‘milieu’-beweging) is dan voor 2030 een feit: geen zangvogels meer. Echter niet door DDT en pesticiden maar dankzij de milieubeweging.

Waar De Staat en Bankiers eerder al via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Silent Spring in de weide veroorzaakten (nergens nog een zingende veldleeuwerik), via hyper-intensivering, ruilverkaveling en milieulastendruk.

Daar zijn nu de zangvogels en hun leefgebied aan de beurt via energie-slavernij en milieu-lastendruk. Houtprijzen gieren steeds meer door het plafond, en dan loont het ook om ieder boompje om te zagen dat je anders liet staan.

Hout als ‘transitie’-brandstof. Er blijft voor 2030 geen boom meer staan

Nederland is al sinds Ruud Lubbers als premier (Club van Rome, vriend van Gro Harlem Brundtland) de voortrekker van het Klimaat-Socialisme. Onze Koninklijke Familie speelt daar ook een niet te verwaarlozen rol bij.

Over de Groene Draeck van de Familie van Lockheedaffaire die wij moeten verslaan morgen meer. Mensen willen graag geloven dat het ‘wel weer zal meevallen’. Maar denk vanaf vandaag eens na waarop je die gedachte baseert: welk bewijs heb je daarvoor? Sinds wanneer gehoorzaamt de realiteit aan wat jij wilt vinden?

Wat je vindt breng je bij ‘gevonden voorwerpen’. Ik toon door de beleidsmakers zelf geschreven bewijs en de ordegrootte van bedragen, waarop ze hopen binnen te lopen. Zie ook deze door het Ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde Werelbank-event hierboven in Rotjeknor. (zie rapport Wereldbank)dat een combinatie van private en publieke investeringen noemt.

Maar aan wie zullen ook die ‘private’ kosten verrekend worden?

En die in Addis Abbeba daarop volgend in juli

Trillion = BILJOEN

Kortom, ik verzin het niet. Maar mensen hebben – net als in de Middeleeuwen- nog een ‘Belangrijke Autoriteit’ nodig die ze inhamert, dat wat ik hier aantoon ook echt waar is. Alsof waarheid afhangt van WIE het zegt, in plaats van WAT je zegt.

Helaas werkt de journalistiek volgens die postmoderne waarheidsopvatting, en dus lees je hier niets over. We sluiten af met een vraagje: VVD’ers die niet liegen voor geld: bestaan die?

Wat is er met VVD’ers aan de hand, je kunt bijna van sociale pathologie spreken.

4 Replies to “10 BILJOEN Euro, zo duur komt Duurzaam ons te staan”

  1. Ik deed als externe projectmanagemer/consultant een opdracht bij de toenmalige Philips Lighting Division (nu verzelfstandigd en sinds 2016 aan de Beurs genoteerd, 41% aandelen in bezit Philips Holding, aandelen die nu alle te koop staan) in de tijd van de politieke spaarlamp kwestie. Deze Lighting Division, was noodlijdend en stond aan de vooravond van een grote technisch-culturele omwenteling naar het veel complexere LED-tijdperk toe. In die tijd had deze Lighting Division zo’n 180 buitenlandse “lampen”-verkoopkantoren, die geen van alle verstand hadden van hoe nieuwe LED te verkopen, laat staan hoe ze werkten en wat je er allemaal mee kon doen, hetgeen dus een zeer onderschatte “uitdaging” vormde. De Lighting Division had daarvoor eerst zo’n 25 natuurkunde-leraren in dienst genomen om de LED uit te leggen aan de traditionele internationale lampen verkooporganisaties. Na ruim 2 jaar rond de wereld vliegen ontdekten ze bij de Lighting Division, dat e-Learning (mijn project bijdrage) de betere oplossing was, en de leraren konden spoorslags vertrekken naar de WW. De spaarlamp “van minister Cramer” opzich heeft nooit enige soelaas geboden voor “Eindhoven” en werd reeds gauw na het verbazingwekkende politieke besluit door de critici en consument als sterk kwik-milieuvervuilend beschouwd en werd dus een politiek en commercieel “onding”. Het is wel eens leuk diep in de keuken van de “duurzame” belangverstrengeling terug te kijken tussen politiek en “duurzame” lobby. Ook de LED past niet in de huidige strategie van Philips na 125 jaar “lampen”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_Lighting

  2. Dus ‘corrigeerde’ de redactie dat foutief in 10 miljard euro in mijn weekendverhaal, 1000 maal minder dan de correcte 10 biljoen euro op internationaal niveau, minus de VS (want Trump stapte uit ‘Parijs’, zoals Clinton eerder uit ‘Kyoto’).

    Ik las de nieuwe papieren Ls4 vandaag en daar staat toch echt 3 tot 10 biljoen € geschreven!

    Overigens weer een prima artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *